Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SKÅNES FOLKBLAD (1918)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1918-04-18--1921-04-18  Christensson, Karl Johan  bageriarbetaren  I T. John Christensson. Artikel om denne i T 1921-04-19. 
1921-04-19--1922-02-18  Lindberg, Henry Edvin  bagaren  "Skånes fokblad. Organ för kommunistiska partiet" Bibliograferad period

Period Kommentar
1918-05-01--1922-02-21   Edition/Editionstitlar

Period Edition/Editionstitlar Kommentar
1919-03-20--1919-06-05   Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1918-05-01--1918-12-21  1/v   lö      
1919-01-04--1920-08-07  3/v   ti , to , lö      
1920-08-10--1920-09-18  2/v   ti , lö      
1920-09-21--1922-02-21  3/v   ti , to , lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1918-05-01--1918-06-15  SKÅNES FOLKBLAD / ORGAN FÖR SOCIALDEMOKRATISKA VÄNSTERPARTIET.   
1918-06-22--1921-03-29  SKÅNES FOLKBLAD / ORGAN FÖR SOCIALDEMOKRATISKA VÄNSTERPARTIET   
1921-04-02--1921-04-28  SKÅNES FOLKBLAD / ORGAN FÖR SOCIALDEMOKRATISKA VÄNSTERPARTIET.   
1921-04-30--1922-02-21  SKÅNES FOLKBLAD   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1918-01-01--1922-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1918-05-01--1918-09-30  ingen uppgift     
1918-10-01--1919-05-31  Garantiföreningen Folket u.p.a.  Malmö  SA 1918. T 1918-10-05; 1919-05-24. I tidningen: "Andelsföreningen Folket". Start- och slutdatum osäkra. 
1919-06-01--1922-02-21  Aktiebolaget Skånes folkblad  Trelleborg  T 1919-05-24. Bolaget ej återfunnet i SA. Start- och slutdatum osäkra. 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1918-05-01--1922-02-21   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1918-05-01--1922-02-21  99-2948474-4     


Organisationsanknytning

Period Organisationsanknytning Kommentar
1918-01-01--1921-12-31  Socialdemokratiska vänsterpartiet  T.o.m. 1921-03-29 
1921-01-01--1922-12-31  Sveriges kommunistiska parti  Fr.o.m. 1921-04-02 


Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1918-01-01--1921-12-31  vänstersocialistisk  1918-05-01--1921-03-29; SVAT 1920, 1921 
1921-01-01--1922-12-31  kommunistisk  1921-04-02--1922-02-21 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1920-01-01--1920-12-31  7.85     
1921-01-01--1922-12-31  10     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1918-05-01--1918-10-26  Malmö   
1918-11-02--1921-03-29  Trelleborg   
1921-04-02--1921-05-12  ingen uppgift   
1921-05-14--1922-02-21  Malmö   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1918-05-01--1918-10-05  ingen uppgift    "ett av vänsterdistriktet valt redaktionsutskott" T 1918-05-01 
1918-10-12--1922-02-21  Nilsson, Arvid     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1918-05-01--1918-06-15  40x25   
1918-06-22--1918-11-30  47x30   
1918-12-04--1919-01-04  57x43   
1919-01-07--1919-02-27  47x30   
1919-03-01--1920-12-14  49x36   
1920-12-16--1921-04-12  55-57x36   
1921-04-14--1921-05-03  52x36   
1921-05-07--1922-02-21  56x36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1918-05-01--1922-02-21   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1918-05-01--1918-06-15  Malmö tryckeri- och pappersbolags boktryckeri  Malmö   
1918-06-22--1921-03-29  Andersons boktryckeri  Trelleborg   
1921-04-02--1922-02-21  Skånes folkblads tryckeri  Malmö   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1918-05-01--1922-02-18  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1918-05-01--1922-02-21  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1918-01-01--1918-12-31  8000      T 1918-12-04, s. 1 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1918-05-01--1922-02-21   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1918-05-01--1922-02-21  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:08:21 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond