Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SALATIDNINGEN (1901)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1901-09-10--1902-01-17  Aldeen, Lars Johan  redaktören  enl T t.o.m. 1902-01-17 
1902-01-20--1903-01-28  Sandbärj, Edv. L. P.    enl T Bibliograferad period

Period Kommentar
1901-10-04--1903-01-28   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1901-10-04--1901-11-29  2/v   ti , fre      
1901-12-02--1903-01-28  3/v   må , on , fre      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1901-10-04--1903-01-28  SALA-TIDNINGEN / FRISINNADT ORGAN FÖR Ö. VÄSTMANLAND, FJÄRDHUNDRA OCH S. DALARNE.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1901-01-01--1903-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1901-10-01--1903-01-28   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1901-10-01--1903-01-28  99-2941980-2     
Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1901-01-01--1903-12-31  frisinnad  nykterhetsvänlig 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1901-01-01--1901-12-31  0.75    per månad 
1902-01-01--1902-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1901-10-04--1903-01-28  Sala   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1901-10-04--1902-01-17  Aldeen, John    även ansv. utg. 
1902-01-20--1903-01-28  Sandbärj, L. P.    även ansv. utg. enl T 


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1901-10-04--1903-01-28  58-60x37-38, 58-59x43-45, 65-66x50-51   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1901-10-04--1903-01-28   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1901-10-04--1903-01-28  Sala-Tidningens tryckeri  Sala   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1901-10-04--1903-01-28  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1901-10-04--1903-01-28  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1901-01-01--1901-12-31  1000    P   SVAT 
1901-01-01--1901-12-31  2500    B   SVAT 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1901-10-04--1903-01-28   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1901-10-01--1903-01-28  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:24:17 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond