Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

NYA VÄRMLAND (1918)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1918-05-01--1918-06-11  Hermansson, Johan Albert  redaktören   
1918-06-12--1923-07-17  Bohlin, Johan Artur  redaktören  slutdatum osäkert Bibliograferad period

Period Kommentar
1918-06-22--1922-12-30   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1918-06-22--1919-01-03  1/v   fre      
1919-01-08--1919-12-31  2/v   on , lö   morg    
1920-01-03--1922-01-02  3/v   ti , to , lö   morg    
1922-01-05--1922-12-30  3/v   ti , to , lö     tid på dagen osäker 

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1918-06-22--1918-09-27  NYA VÄRMLAND / VÄNSTERSOCIALDEMOKRATISK TIDNING FÖR VÄRMLAND.   
1918-10-04--1922-08-05  NYA VÄRMLAND   
1922-08-08--1923-07-17  ARBETARTIDNINGEN NYA VÄRMLAND   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1918-01-01--1923-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1918-06-22--1922-09-14  Tryckeriaktiebolaget Nya Värmland  Karlstad  trädde i likvidation 1922-08-04 
1922-09-16--1923-07-17  Tryckeriaktiebolaget Arbetartidningen  Karlstad  bolagsordningen daterad 1922-09-10 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1918-06-22--1923-08-17   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1918-06-22--1923-08-17  99-2939828-7     

Kommentar

Period Kommentar
1918-06-22--1923-07-17  Numret av 1918-05-01 betecknas "Agitationsnummer". Numret av 1918-06-22 betecknas "Midsommarnummer". - Tidningen tycks ha utkommit åtminstone t.o.m. 1923-07-17. KB har numret med detta datum men saknar övr. nr som ev. har utkommit 1923. Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1918-01-01--1923-12-31  vänstersocialistisk   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1918-01-01--1918-12-31    gäller till årets slut 
1919-01-01--1919-12-31     
1920-01-01--1921-12-31     
1922-01-01--1923-12-31  6.50     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1918-05-01--1918-05-01  Numret av 1918-05-01 betecknas "Agitationsnummer". Numret av 1918-06-22 betecknas "Midsommarnummer". - Tidningen tycks ha utkommit åtminstone t.o.m. 1923-07-17. KB har numret med detta datum men saknar övr. nr som ev. har utkommit 1923. 

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1918-06-22--1923-07-17  Karlstad   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1918-05-01--1918-06-21  Hermansson, A.    även ansv. utg. 
1918-06-22--1923-07-17  Bohlin, John     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1918-06-22--1920-12-30  46-47x30-32, 58-59x36-37, 54-56x42-43, 64-65x42-43,   
1921-01-04--1923-07-17  45-46x30-31, 57-59x36-37, 60x36-37, 54-57x42-43, 58-61x42-43, 60x48-49, 63-65x48-49, 70-71x48-49   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1918-06-22--1920-12-09   
1920-12-11--1920-12-23   
1920-12-28--1923-07-17   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1918-05-01--1918-05-01  Bärgslagernas nyheters tryckeri  Filipstad   
1918-06-22--1919-12-31  AB Värmlands läns tidnings boktryckeri  Karlstad   
1920-01-03--1922-09-14  Tryckeriaktiebolaget Nya Värmland  Karlstad   
1922-09-16--1923-07-17  Tryckeriaktiebolaget Arbetartidningen  Karlstad   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1918-06-22--1923-07-17  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1918-06-22--1923-07-17  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1918-06-22--1923-08-17   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1918-06-22--1923-08-17  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:08:12 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond