Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

NYA TIDAHOLMSPOSTEN (1893)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1893-03-17--1903-12-24  Andrén, Karl  studeranden  slutdatum ej belagt Bibliograferad period

Period Kommentar
1900-01-05--1903-12-24   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1893-03-24--1903-12-24  oregelbunden   oregelbunden    

Edition till

Period Edition till Kommentar
1893-03-24--1903-12-24   


Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1893-03-24--1903-12-24  [omärkt]  Hjo  1/v   lö      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1893-03-24--1903-12-24  1/v   lö   morg   kl 9 

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1900-01-05--1902-08-02  NYA TIDAHOLMS-POSTEN / NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FÖR TIDAHOLM MED OMNEJD.   
1902-08-09--1902-10-18  NYA TIDAHOLMS-POSTEN / NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FÖR TIDAHOM MED OMNEJD.   
1902-10-25--1903-12-24  NYA TIDAHOLMS-POSTEN / NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FÖR TIDAHOLM MED OMNEJD.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1900-01-01--1903-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1893-03-24--1903-12-24   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1893-03-24--1903-12-24  99-2938948-2     
1893-03-24--1903-12-24  2799905  Libris ID tryck    
1893-03-24--1903-12-24  r4n0pmm0pnfp7xbf  Libris ID elektronisk    Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1893-03-24--1903-12-24  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1900-01-01--1903-12-31  opolitisk   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1903-12-31  1.20     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-01-05--1903-12-24  Hjo  Expeditionen i Tidaholm 

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1900-01-05--1903-12-24  Andrén, Karl  ansv. utg.  osäker uppgift 


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1900-01-05--1901-02-23  51-52x37   
1901-03-02--1903-12-24  48-49x37   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-01-05--1903-12-24   

Språk

Period Språk Kommentar
1893-03-24--1903-12-24  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1900-01-05--1903-12-24  P. Sandbergs boktryckeri  Hjo   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1900-01-05--1903-12-24  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1893-03-24--1903-12-24  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1893-03-24--1903-12-24   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1893-03-24--1903-12-24  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:53:39 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond