Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1898-08-12--1914-02-19  Elfström, Ola Håkansson  privatläraren   Bibliograferad period

Period Kommentar
1900-01-04--1914-02-19   
Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1898-10-06--1906-12-28  [omärkt]  Malmö  1/v   to      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1898-10-06--1914-02-19  1/v   to      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1900-01-04--1908-05-21  NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET.   
1908-05-28--1913-12-29  NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET   
1914-01-07--1914-02-19  NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET / KRISTLIG-POLITISK WECKOTIDNING FÖR SKILDA KRETSAR.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1900-01-04--1914-02-19  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1898-10-06--1914-02-18  Elfström, Ola Håkansson    T 1914-02-19 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1898-10-06--1914-02-19   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1898-10-06--1914-02-19  2799877  Libris ID tryck    
1898-10-06--1915-02-19  5hn1s6kf3sgk3lzm  Libris ID elektronisk    
1898-10-06--1914-02-19  99-2938919-9     Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1898-10-06--1906-12-29  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    
1900-01-04--1901-12-12  (N.S. WECKOBLADETS BILAGA) / UPPBYGGELSEBLADET  religion  1/v   to     Med varierande interpunktion. 1901-12-18 hade bilagan titeln "Jul-nummer". 
1902-01-02--1903-12-24  N. SYDSV. WECKOBLADET B / UPPBYGGELSEBLADET  religion  1/v   to     Med varierande interpunktion. 
1904-01-21--1911-04-13  NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET B / UPPBYGGELSEBLADET  religion  1-3/m   to     Med varierande interpunktion, ordning och förkortning. 
1911-04-27--1913-12-04  NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET / UPPBYGGELSEBLADET  religion  1-3/m   to      

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1898-01-01--1914-12-31  konservativ  T 1914-02-19: "Hans [O.H. Elfström] politiska läggning var starkt konservativ..." 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1901-12-31  2.20     
1902-01-01--1902-12-31     
1903-01-01--1903-12-31  2.20     
1904-01-01--1904-12-31     
1905-01-01--1909-12-31  2.20     
1910-01-01--1910-12-31  2.25     
1911-01-01--1913-12-31  2.20     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-01-04--1914-02-19  Malmö   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1900-01-04--1914-02-12  Elfström, Ola Håkansson    Elfström avled 1914-02-18. Minnesteckning i T 1914-02-19 


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1900-01-04--1901-10-03  41x25   
1901-10-10--1902-01-02  43-44x25, 43-44x30   
1902-01-09--1903-11-26  43-44x30   
1903-12-03--1903-12-10  46x31   
1903-12-17--1903-12-17  49x37   
1903-12-23--1914-02-19  49-50x30   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-01-04--1914-02-19   

Språk

Period Språk Kommentar
1898-10-06--1914-02-19  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1900-01-04--1900-05-31  Boktryckeriaktiebolaget Skåne  Malmö   
1900-06-07--1900-10-25  Skånetryckeriet  Malmö   
1900-11-01--1900-11-15  Otto Krooks boktryckeri  Malmö   
1900-11-22--1909-10-28  Skånetryckeriet  Malmö   
1909-11-04--1914-02-19  Limhamns boktryckeri, Martin Ljung  Limhamn   Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1898-10-06--1914-02-19  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1898-10-06--1914-02-19   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1898-10-06--1914-02-19  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:27:50 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond