Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Bibliograferad period på för titlar på Ä  -2024-03-01
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period KommentarRad
ÄLMHULTS TIDNING (1929) 1929-04-26--1934-04-13    1
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1935-09-20--1963-11-25    2
ÄLVDALSBYGDEN (1927) 1927-09-15--1930-10-23    3
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1908-11-27--1931-02-28    4
ÄLVSBORGS NYHETER (1982) 1982-01-22--1992-12-17    5
ÄLVSBORGSBYGDEN (1934) 1933-12-02--1934-12-18    6
ÄLVSBORGSPOSTEN (1933) 1933-12-11--1934-05-07    7
ÄLVSBORGSPOSTEN (1978) 1978-10-05--1995-12-22    8

Sidan skapad Fri Mar 01 21:45:43 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond