Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1938-01-01- -1938-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1938-01-01--1938-12-31  81097      T 1938-04-02  1
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1938-09-01--1938-09-01  27712      T 1938-09-03  2
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1938-01-01--1938-12-31  7000      Engblom, s.366  3
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1938-01-01--1938-12-31  15000      Tollin  4
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1938-01-01--1938-12-31  6300      T 1980-08-01  5
HALLANDS NYHETER (1919) 1938-01-01--1938-12-31  7590      T1939-12-16  6
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1938-01-01--1938-01-01  260000        7
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1938-01-02--1938-12-21  500      Från Sven Tollin  8
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1938-01-01--1938-12-31  9000      T 1942 04 01  9
RLF-TIDNINGEN (1938) 1938-01-01--1938-12-31  74000      T 1938-03-15  10
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1938-01-01--1938-12-31  3800        11
SYDVÄSTRA SKÅNE (1937) 1938-01-01--1938-12-31  4900      Tollin (okontr.)  12
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1938-01-01--1938-12-31  5200      Tollin (okontr.)  13
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1938-01-01--1938-12-31  1200      Tollin; "okontrollerad"  14
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1938-01-01--1938-06-30  1600        15
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1938-01-01--1938-12-31  18000      Pers, A.: Lärare, bonde, tidningsman : minnen. - Västerås, 1948, s. 253  16
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1953-01-01--1912-12-31  9700        17

Sidan skapad Thu Feb 29 19:30:33 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond