Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1936-01-01- -1936-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1936-01-01--1936-12-31  87875      T 1936-08-06  1
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1936-09-01--1936-09-01  26470      T 1936-09-19  2
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1936-01-01--1936-12-31  6500      Engblom, s.366  3
ARBETET (1887) 1936-01-01--1936-12-31  32433      Uhlén 1937, s.218  4
BOHUS-DALS TIDNING (1936) 1936-01-01--1936-12-31  10600      T: 1936-12-19  5
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1936-01-04--1936-01-04  210000        6
KLARÄLVSDALEN (1934) 1936-01-01--1936-12-31  3200      7
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1936-01-01--1936-12-31  62129      T: 1936-03-15  8
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1936-01-01--1936-12-31  8500      T 1942 04 01  9
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1936-01-01--1936-12-31  12400    B,   10
SVENSK MOTORTIDNING (1933) 1936-01-01--1936-12-31  25000      "över 25000 ex." T: 1936-12-22  11
SYDSMÅLAND (1936) 1936-01-01--1936-12-31  12000      enl tidningen 1936-08-07  12
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1953-01-01--1912-12-31  9700        13

Sidan skapad Fri Feb 23 05:38:45 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond