Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1940-01-01- -1940-12-31
Sortering: Upplaga

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
SYDHALLAND (1893) 1940-01-01--1940-12-31  1600      Tollin  1
SKARA TIDNING (1863) 1940-01-01--1940-12-31  2400      Tollin  2
HALLÄNDINGEN (1903) 1940-01-01--1940-12-31  2700      Tollin  3
DALATIDNINGEN (1918) 1940-01-01--1940-12-31  3600      Tollin  4
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1940-01-01--1940-12-31  4000      Tollin, s. 109, okontrollerad uppg.  5
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1940-01-01--1940-12-31  4200      Tollin  6
AVESTA TIDNING (1882) 1940-01-01--1940-12-31  4800      TOL  7
GEFLEPOSTEN (1864) 1940-01-01--1940-12-31  5000        8
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1940-01-01--1940-12-31  5500      Tollin  9
HALLAND (1876) 1940-01-01--1940-12-31  5900      Tollin  10
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1940-01-01--1940-12-31  6400      T 1944-12-15  11
TROTS ALLT! (1939) 1940-01-01--1940-12-31  8000      Nerman, s. 92  12
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1953-01-01--1912-12-31  9700        13
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1940-01-01--1940-12-31  10800        14
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1940-01-01--1940-12-31  11200  landsupplaga    Tollin  15
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1940-01-01--1940-12-31  11400      Tollin  16
ARBETAREN (1922) 1940-01-01--1940-12-31  12000      TOLLIN  17
FOLKET (1906) 1940-01-01--1940-12-31  12500        18
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1940-01-01--1940-12-31  12600      Tollin  19
MORGONTIDNINGEN (1932) 1940-01-01--1940-12-31  18300      (okont.) Tollin S, Svensk dagspress  20
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1940-01-01--1940-12-31  19400      Tollin  21
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1940-01-01--1940-12-31  20000    B,   22
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1940-01-01--1940-12-31  27100      Ur: Tollin S Svensk dagspress, 1967 (även vecko och halvveckoupplagor ingår i ovanstående uppgifter)  23
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1940-01-01--1940-12-31  27700      Tollin  24
LANTARBETAREN (1921) 1940-01-01--1940-12-31  43000      T 1940-01-03, s. 13, sp. 2  25
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1940-01-01--1940-12-31  45000      Tollin  26
DAGENS NYHETER (1864) 1940-01-01--1940-12-31  144200  Upplagorna A + B    vardag; Tollin  27
DAGENS NYHETER (1864) 1940-01-01--1940-12-31  224800  Upplagorna A + B    söndag; Tollin  28
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1940-02-17--1940-02-17  305000        29

Sidan skapad Thu Feb 22 15:51:33 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond