Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1939-01-01- -1939-12-31
Sortering: Upplaga

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
LAXÅ NYHETER (1939) 1939-01-01--1939-12-31  1000      T 1939-06-20, s1.  1
KUMLAPOSTEN (1939) 1939-01-01--1939-12-31  1200      T 1939-06-20. s 1.  2
HALLSBERGSBYGDEN (1939) 1939-01-01--1939-12-31  2000      T 1939-06-17  3
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1939-01-01--1939-12-31  8150      T 1939-11-04  4
HALLANDS NYHETER (1919) 1939-01-01--1939-12-31  8175      T1939-12-16  5
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1953-01-01--1912-12-31  9700        6
TROTS ALLT! (1939) 1939-01-01--1939-12-31  15000      Gäller första numret. Nerman, s. 92.  7
TROTS ALLT! (1939) 1939-01-01--1939-12-31  20000    B,   T 1939-11-10  8
TROTS ALLT! (1939) 1939-01-01--1939-12-31  25000    B,   T 1939-12-02  9
TROTS ALLT! (1939) 1939-01-01--1939-12-31  28000    B,   T 1939-12-16  10
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1939-09-01--1939-09-01  28299      T 1939-09-16  11
TROTS ALLT! (1939) 1939-01-01--1939-12-31  30000    B,   T 1939-12-10  12
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1939-01-01--1939-12-31  36000      Källa: Genom Guds nåd : Svenska missionsförbundet under 75 år  13
LANTARBETAREN (1921) 1939-01-01--1939-12-31  43000      T 1939-01-04, s. 1.  14

Sidan skapad Sun Mar 03 10:50:50 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond