Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1934-01-01- -1934-12-31
Sortering: Upplaga

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
JORDBRUKAREN (1926) 1934-01-01--1934-12-31  3400    B,   USTT  1
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1934-01-01--1934-12-31  6700      Engblom, s.366  2
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1934-01-01--1934-12-31  8000      T 1942 04 01  3
YSTADS DAGBLAD (1934) 1934-01-01--1934-12-31  9200      Tills. med Cimbrishamns-Bladet och Tomelilla Tidning. T:1934-12-01.  4
TOMELILLA TIDNING (1905) 1934-01-01--1934-12-31  9700      T: 1934. Tills. med Cimbrishamns-Bladet & Ystads Dagblad.  5
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1953-01-01--1912-12-31  9700        6
FOLKET (1906) 1934-01-01--1934-12-31  10793      7
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1934-01-01--1934-12-31  11300    B,   8
REFORMATORN (1887) 1934-01-01--1934-12-31  18500      T (=totalupplaga?)  9
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1934-09-01--1934-09-01  25110      T 1934-09-15  10
AFTONBLADET (1830) 1934-01-01--1934-12-31  30150      T 1934-11-27  11
ARBETET (1887) 1934-01-01--1934-12-31  30325      Uhlén 1937, s.218  12
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1934-01-01--1934-12-31  46717    P,   T: 1934-03-15  13
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1934-01-06--1934-01-06  48000        14
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1934-01-01--1934-12-31  51300    B,   T: 1934-03-15  15

Sidan skapad Thu Feb 22 15:31:36 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond