Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på Z för titlar på   -2024-03-01
Sortering: Tryckeri

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
LIBERACIÓN (1981) 1983-05-07--1986-07-14  Zelmar Michelini Offset  Malmö  Ingen uppgift i T.  1
ENSKEDE TIDNING (1927) 1928-06-23--1928-06-23  Zetterlund & Thelanders boktryckeriaktiebolag  Stockholm    2
GNISTAN (1922) 1922-10-01--1924-01-13  Zetterlund & Thelanders boktryckeriaktiebolag  Stockholm    3
TIDEVARVET (1923) 1930-11-01--1936-12-12  Zetterlund & Thelanders boktryckeri-aktiebolag  Stockholm    4
LIBERACIÓN (1981) 1995-01-01--2002-12-31  ZM offset tryckeri  Malmö    5

Sidan skapad Fri Mar 01 23:12:20 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond