Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

NORRA VÄRMLAND (1929)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1929-09-19--1931-08-17  Muthén, Frithiof Leonard  redaktören   
1931-08-18--1931-10-29  Larsson, Lars Gustaf Fitinghof  lägenhetsägaren   Bibliograferad period

Period Kommentar
1929-10-16--1931-10-29   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1929-10-16--1931-10-29  1/v   to      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1929-10-16--1929-10-26  NORRA VÄRMLAND / TIDNING FÖR TORSBY, FRYKSÄNDE, ÖSTMARK, VITSAND OCH LEKVATTNET.   
1929-10-24--1930-10-23  NORRA VÄRMLAND / TIDNING FÖR TORSBY, FRYKSÄNDE, LEKVATTNET, ÖSTMARK, VITSAND, NYSKOGA OCH SÖDRA FINNSKOGA   
1930-10-30--1931-10-29  NORRA VÄRMLAND / TIDNING FÖR NORRA FRYKSDALEN OCH KLARÄLVDALEN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1929-01-01--1931-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1929-10-16--1931-10-29   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1929-10-16--1931-10-29  99-2932627-8     

Kommentar

Period Kommentar
1929-10-16--1931-10-29  Abonnenterna erhöll vid nedläggandet Karlstadstidningen 
Närstående tidning till

Period Närstående tidning till Kommentar
1929-10-16--1931-10-29   Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1929-01-01--1931-12-31  neutral  Tollin 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1930-01-01--1931-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1929-10-16--1931-10-29  Torsby   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1929-10-16--1931-07-09  Muthén, Fritiof     
1931-07-16--1931-10-29  Larsson, Gustaf F.     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1929-10-16--1931-10-29  56x43   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1929-10-16--1931-10-29   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1929-10-16--1930-07-24  Lars Ramströms tryckeri  Sunne   
1930-07-31--1931-10-29  Aktiebolag Sunne-Bygdens tryckeri  Sunne   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1929-10-16--1931-10-29  lokaltidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1929-10-16--1931-10-29  ant    

Uppgår i

Period Uppgår i Kommentar
1931-11-01--1931-11-01   


Utgivningsperiod

Period Kommentar
1929-10-16--1931-10-29   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1929-10-16--1931-10-29  O    


Sidan skapad Tue Apr 23 09:11:54 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond