Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

KLARÄLVSPOSTEN (1958)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1958-07-19--1959-06-26  Bondeberg, Sven Einar  boktryckare  T, titel enl. anteckning i brev till KB 1960-12-05, inbundet i lägget. 
1959-07-03--1966-12-23  Jakobson, Thure A.H.     Bibliograferad period

Period Kommentar
1958-07-19--1966-12-23   

Efterföljare

Period Efterföljare Kommentar
1958-07-19--1966-12-23  "Annonsbladet och Klarälvs-posten blir en tidning", Klarälvsbygden 1967-01-19. 

Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1958-07-19--1958-12-20  1/v   lö      
1959-01-16--1963-12-19  1/v   fre   morg    
1964-01-09--1966-12-23  1/v   to   morg    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1958-07-19--1959-02-06  KLARÄLVSPOSTEN / KP   
1959-03-06--1959-06-26  KLARÄLVSPOSTEN / KP / ANNONSBLAD FÖR KLARÄLVSDALEN   
1959-07-03--1966-12-23  KLARÄLVSPOSTEN / OPOLITISK TIDNING FÖR HAGFORS OCH KLARÄLVSDALEN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1958-01-01--1965-12-31  svart    
1965-01-01--1966-12-31  svart + 1   1964-1966 finns möjlighet till svart + 4 enl. SVAT. 

Föregångare

Period Föregångare Kommentar
1958-07-19--1966-12-23   

Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1958-07-19--1959-06-30  Bondeberg, Sven Einar  Hagfors  T 1959-07-03, s. 1 
1959-07-01--1966-12-23  Jacobson, Thure  Hagfors  T 1959-07-03, s. 1 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1958-07-19--1966-12-23   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1958-07-19--1966-12-23  99-2891975-5     
Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1958-01-01--1966-12-31  opolitisk  T 1959-07-03, SVAT 1962-1966. 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1958-01-01--1959-12-31  12.50     
1960-01-01--1960-12-31  13.50     
1961-01-01--1965-12-31  14.50     
1966-01-01--1966-12-31  16     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1958-07-19--1966-12-23  Hagfors   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1958-07-19--1959-06-26  Bondeberg, Sven Einar     
1959-07-03--1966-12-23  Jacobson, Thure  red.chef   


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1958-07-19--1958-09-27  40-41x25-26   
1958-10-04--1959-02-06  50-52x36-37   
1959-03-06--1965-11-04  34-35x24-26, 35-37x25-26   
1965-11-28--1966-12-23  34-36x24-26   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1958-07-19--1958-09-27  4-6   
1958-10-04--1959-02-06   
1959-03-06--1959-06-26   
1959-07-03--1966-12-23  8-12  Enstaka nr. 16-24 s. Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1958-07-19--1959-02-06  Filipstads tryckerin AB  Filipstad   
1959-03-06--1965-11-04  Karlstads-Tidningens AB  Karlstad   
1965-11-28--1966-12-23  KP Offset  Hagfors   

Tryckeriutrustning

Period Tryckeriutrustning Kommentar
1965-01-01--1965-12-31  Offsetpress  Kapacitet 6000 ark / timme. 

Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1958-07-19--1966-12-23  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1958-07-19--1966-12-23  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1958-07-19--1966-12-23   

Utgivningsuppehåll

Period Kommentar
1959-02-07--1959-03-05  Enl. brev till KB som återfinns i lägget, utkom inte tidningen (nr. 5-8) under denna period p.g.a. brand i tryckeriet. 
1965-11-05--1965-11-27  P.g.a. omläggning utkom inte nr. 41-42. 


Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1958-07-19--1966-12-23  O    


Sidan skapad Tue Apr 23 09:12:39 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond