Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

KLARAN (1891)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1890-12-17--1903-03-25  Johansson, Johan  folkhögskoleföreståndaren   
1903-03-26--1906-02-06  Nordin, Karl Richard  filosofie doktorn   
1906-02-07--1907-10-09  Ekman, Ernst Leonard  journalisten   
1907-10-10--1909-08-07  Daahlmé, Johan Erik  redaktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1900-01-03--1909-08-07   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1890-12-20--1906-12-29  oregelbunden   oregelbunden    Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1890-12-20--1906-12-29  [omärkt]  Filipstad         


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1890-12-20--1890-12-20  1/v   lö      
1891-01-07--1896-12-30  1/v   on      
1897-01-06--1900-12-29  2/v   on , lö   morg    
1901-01-05--1901-11-20  1/v   on      
1901-11-23--1902-05-17  2/v   on , lö      
1902-05-21--1902-10-29  1/v   on      
1902-11-01--1909-08-07  2/v   on , lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1900-01-03--1901-12-21  KLARAN / TIDNING FÖR NYED OCH ÄLFDALEN.   
1901-12-28--1909-08-07  KLARAN / ANNONS- OCH NYHETSTIDNING FÖR VÄRMLAND.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1900-01-01--1909-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1900-01-03--1903-03-21  Johansson, Johan  Filipstad  T. 1903 03 24 
1903-03-24--1909-08-07  Värmlands dagblad aktiebolag  Karlstad  SA 1903 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1891-01-07--1909-08-09   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1890-12-20--1909-08-09  2754038  Libris ID tryck    
1890-12-20--1909-08-09  22683269  Libris ID elektronisk    
1891-01-07--1909-08-09  99-2891948-8     

Närstående tidning till

Period Närstående tidning till Kommentar
1902-11-22--1909-08-07   


Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1890-12-20--1906-12-29    oregelbunden   varierande   allmän    
1890-12-20--1906-12-29  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1900-01-01--1909-12-31  frisinnad  T. 1897 12 18; "...framstegsvänlig...på kristendomens fasta mark...", T 1906 01 03 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1901-12-31  1.20     
1902-01-01--1902-12-31  1.25     
1903-01-01--1904-12-31  1.20     
1905-01-01--1905-12-31     
1906-01-01--1907-12-31  1.50     
1908-01-01--1909-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-01-03--1902-09-30  Filipstad   
1902-10-08--1909-08-07  Karlstad   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1900-01-03--1903-03-21  Johansson, Johan     
1903-03-24--1905-11-11  Nordin, Richard     
1905-12-30--1907-10-12  Ekman, Ernst     
1907-03-20--1908-07-15  Nordin, Richard     
1907-03-20--1907-09-11  Larsson, K. G.     
1907-11-06--1908-09-02  Daahlmé, Johan Erik     
1907-12-31--1908-06-03  Tjus, Georg     
1908-07-18--1909-08-07  Svensson, K. G. E.     
1908-10-31--1909-07-07  Davidsson, J. A.     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1900-01-03--1900-04-18  52-53x39   
1900-04-21--1900-12-29  50x33, 52x39   
1901-01-05--1901-04-24  51x39, 55x39   
1901-05-01--1902-01-15  50x33, 55x39,   
1902-01-18--1902-05-17  38x26, 50x33, 55x39   
1902-05-21--1902-10-29  55x39   
1902-11-01--1903-05-06  51x33, 51x37-38, 60x44   
1903-05-08--1905-12-30  53x37-38,58x37-38, 58x44   
1906-01-03--1907-10-12  58x44   
1907-10-16--1908-04-15  58x37-38   
1908-04-25--1908-07-01  54-55x44, 62x44   
1908-07-04--1909-08-07  59-60x37, 59-60x44   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-01-03--1909-08-07   

Språk

Period Språk Kommentar
1890-12-20--1909-08-09  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1900-01-03--1902-09-30  Klarans tryckeri, J. Johansson  Filipstad   
1902-10-08--1903-04-04  Johansson, J.  Karlstad   
1903-04-08--1906-02-28  Värmlands dagblads aktiebolags boktryckeri  Karlstad   
1906-03-03--1909-08-07  Tidningsaktiebolaget Värmlands dagblads tryckeri  Karlstad   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1900-01-03--1909-08-07  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1890-12-20--1895-06-23  ant , frak    
1909-08-09--  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  2500      SKAT 
1901-01-01--1901-12-31  2000      T 1901 01 23 
1902-01-01--1902-12-31  3000      SVAT 
1903-01-01--1903-12-31  3000      SVAT 
1904-01-01--1904-12-31  3000      SVAT, men i annons i SKAT 1904 anges upplaga 1000 
1905-01-01--1905-12-31  3000      SVAT 
1908-01-01--1908-12-31  1000      SKAT 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1890-12-20--1909-08-09   

Utgivningsuppehåll

Period Kommentar
1905-11-12--1905-12-29   


Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1891-01-07--1909-08-09  O    


Sidan skapad Tue Apr 23 10:22:23 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond