Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2022

GÄSTRIKLANDS FOLKBLAD (1921)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1921-06-09--1922-08-12  Almgren, Karl Gustaf Ragnar  redaktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1921-06-11--1922-08-12   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1921-07-02--1922-08-12  3/v   ti , to , lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1921-06-11--1922-08-12  GÄSTRIKLANDS FOLKBLAD   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1921-01-01--1922-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1921-08-02--1922-08-12  Tryckeri- och tidningsföreningen Gästrikland u p a  Sandviken  SA 1921; stadgar antagna 1921-05-16; T 1921-06-23 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1921-07-02--1922-08-12   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1921-07-02--1922-08-12  99-2764210-5     

Kommentar

Period Kommentar
1921-07-02--1922-08-12  Utgivningsuppehåll p g a trycksvårigheter 
Närstående tidning till

Period Närstående tidning till Kommentar
1921-06-11--1922-08-12   Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1921-01-01--1922-12-31  kommunistisk  T; SKAT/SVAT 1922 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1921-01-01--1921-12-31  10    T; halvt år 5:- 
1922-01-01--1922-12-31     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1921-06-11--1921-06-23  Utgivningsuppehåll p g a trycksvårigheter 

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1921-06-11--1922-08-12  Sandviken   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1921-06-11--1922-08-12  Björkström, Sigfrid     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1921-06-11--1922-02-18  50x30   
1922-02-21--1922-04-11  50x30, 53x36   
1922-04-13--1922-08-12  50x30   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1921-06-11--1922-02-18   
1922-02-21--1922-04-11  4-8   
1922-04-13--1922-08-12   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1921-06-11--1922-08-12  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1921-06-11--1922-08-12  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1921-06-11--1922-08-12  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1921-07-02--1922-08-12   

Utgivningsuppehåll

Period Kommentar
1922-01-26--1922-01-31   


Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1921-07-02--1922-08-12  O    


Sidan skapad Fri Sep 30 09:20:17 CEST 2022
© 2022 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond