Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

BERGSLAGEN (1922)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1922-08-12--1922-12-01  Gregor, Gabriel Gregorius  disponenten  I tidningshuvudet: G.O. Gregor Bibliograferad period

Period Kommentar
1922-08-18--1922-12-01   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1922-08-18--1922-12-01  2/v   ti , fre      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1922-08-18--1922-12-01  BERGSLAGEN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1922-01-01--1922-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1922-08-26--1922-12-01  Tidningsföreningen Bergslagen u.p.a.  Lindesberg  konstituerande sammanträde 1922-08-26 enl. T: 1922-08-22 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1922-08-18--1922-12-01   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1922-08-18--1922-12-01  99-2781788-6     


Organisationsanknytning

Period Organisationsanknytning Kommentar
1922-01-01--1922-12-31  Högerpartietsvalorgan inför rusdrycksförbudsomröstningen och landstingsmannaval   


Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1922-01-01--1922-12-31  moderat  "har fört de moderatas officiella talan här i bygderna" T: 1922-12-01 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1922-01-01--1922-12-31   


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1922-08-18--1922-12-01  Lindesberg  Österlånggatan 143 

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1922-08-18--1922-12-01  Lindström, Viktor J.     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1922-08-18--1922-12-01  58x37   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1922-08-18--1922-12-01   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1922-08-18--1922-12-01  Oriel Blombergs nya aktiebolag  Lindesberg   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1922-08-18--1922-12-01  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1922-08-18--1922-12-01  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1922-08-18--1922-12-01   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1922-08-18--1922-12-01  O    


Sidan skapad Tue Apr 23 09:23:43 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond