Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2022

RLF-TIDNINGEN (1938)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1936-01-14--1940-11-08  Johansson, Carl Gustav  hemmansägaren   
1940-11-09--1955-07-20  Ekström, Sven Gustav Bernhard  landstingsmannen   
1955-08-03--1964-04-09  Edblom, Folke     
1964-04-16--1967-09-28  Oscarsson, Sigge     Bibliograferad period

Period Kommentar
1938-01-15--1967-09-28   

Efterföljare

Period Efterföljare Kommentar
1938-01-15--1967-09-28  Land Fr.o.m. 1967-10 (nr. 40/41) är RLF-tidningen tidskrift på KB; så även dess efterföljare fr.o.m. 1971, Land. 

Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1938-01-15--1940-12-31  2/m       15:e och sista dagen i månaden. 
1941-01-08--1947-10-15  1/v   on      
1947-10-23--1952-08-21  1/v   to      
1952-09-03--1962-06-27  1/v   on      
1962-07-12--1967-09-28  1/v   to      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1938-01-15--1940-10-31  RLF / ORGAN FÖR RIKSFÖRBUNDET / LANDSBYGDENS FOLK   
1940-11-15--1948-12-16  RLF- / TIDNINGEN / ORGAN FÖR RIKSFÖRBUNDET LANDSBYGDENS FOLK   
1948-12-22--1967-09-28  RLF- / TIDNINGEN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1938-01-01--1947-12-31  svart   Fr.o.m. 1946-11-27 erbjuds "färgannons å sista sidan". 
1948-01-01--1961-12-31  svart + 1    
1962-01-01--1967-12-31  svart + 2    

Föregångare

Period Föregångare Kommentar
1938-01-15--1967-09-28   

Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1938-01-15--1967-09-28  Riksförbundet landsbygdens folk  Stockholm 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1938-01-15--1967-09-28   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1938-01-15--1967-09-28  99-2983954-2     

Kommentar

Period Kommentar
1938-01-15--1967-09-28  Fr.o.m. 1967-10 (nr. 40/41) t.o.m. 1970 är RLF-tidningen tidskrift på KB. 

Organisationsanknytning

Period Organisationsanknytning Kommentar
1938-01-01--1967-12-31  Riksförbundet landsbygdens folk (R.L.F.)  T 1938-01-15 


Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1938-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT 1938-1943, 1945 (därefter skanas uppgift) 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1938-01-01--1940-12-31    T t.o.m. 1940-11-30. 
1940-01-01--1941-12-31  1.50    T fr.o.m. 1940-12-16 
1942-01-01--1948-12-31     
1949-01-01--1960-12-31     
1961-01-01--1963-12-31  10     
1964-01-01--1965-12-31  15     
1966-01-01--1967-12-31  20     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1938-01-15--1967-09-28  Stockholm   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1938-01-15--1939-11-15  Nyblom, Georg  redchef   
1939-11-30--1941-12-17  ingen uppgift     
1941-12-24--1945-08-01  Nyblom, Gunnel  fru   
1945-08-08--1947-01-15  Fransson, Anton-Julius     
1947-01-22--1947-05-07  Nyblom-Holmberg, Gunnel  tf red   
1947-05-14--1953-01-28  Peterson, Ivar     
1953-02-04--1953-12-16  Andersson, Karin     
1954-01-07--1963-05-30  Peterson, Ivar     
1963-06-06--1965-05-13  Davidson, Hans  redchef   
1965-05-20--1965-12-16  Thimerdal, Arne  redaktionsledning   
1966-01-06--1967-09-28  Rehn, Thorsten     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1938-01-15--1948-12-16  50-52x35-36   
1948-12-22--1955-12-21  34-36x24-25   
1956-01-11--1962-06-27  33-35x23-25   
1962-07-12--1967-09-28  36-38x23-25   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1938-01-01--1938-12-31  6-8  Första tre numren 
1940-01-01--1940-12-31   
1945-01-01--1945-12-31   
1950-01-01--1950-12-31  16   
1955-01-01--1955-12-31  20-24   
1960-01-01--1960-12-31  24-28   
1965-01-01--1965-12-31  24-28   
1967-01-01--1967-12-31  20  Sista tre numren. Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1938-01-15--1946-09-25  Klara civiltryckeri aktiebolag  Stockholm   
1946-10-09--1951-12-20  Katrineholms-kuriren tryckeriaktiebolag  Katrineholm   
1952-01-10--1962-06-27  Aktiebolaget Godvil  Stockholm   
1962-07-12--1967-09-28  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1938-01-15--1967-09-28  Lantbrukstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1938-01-15--1967-09-28  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1938-01-01--1938-12-31  74000      T 1938-03-15 
1943-01-01--1943-12-31  133234      USTT 
1944-01-01--1944-12-31  143000      USTT 
1945-01-01--1945-12-31  155449    B   USTT 
1946-01-01--1946-12-31  169350      USTT 
1947-01-01--1947-12-31  175134      USTT 
1948-01-01--1948-12-31  184998      USTT 
1949-01-01--1949-12-31  186852      USTT 
1950-01-01--1950-12-31  186852      USTT 
1951-01-01--1951-12-31  191000    B   USTT 
1956-01-01--1956-12-31  204000      T 1956-01-11 
1961-01-01--1961-12-31  191000      T 1961-01-11, s. 2, sp. 1: "Med detta nummer följer i 191000 ex en 8-sidig färgbilaga från postorderfirman Varukompaniet, Borås." 
1966-01-01--1966-12-31  170000      T 1966-12-22 
1967-01-01--1967-12-31  170000      T 1967-01-05 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1938-01-15--1967-09-28   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1938-01-15--1970-12-17  C    


Sidan skapad Sat Jul 02 01:43:22 CEST 2022
© 2022 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond