Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2019

SYDHALLAND (1893)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1893-09-18--1931-05-18  Lundberg, Gustaf Theo  litteratör   
1931-05-19--1935-08-28  Ejvertz, Axel Edmund  redaktör   
1935-08-29--1946-10-01  Annerfors, Hugo Oskar Fredrik  redaktör   
1946-10-02--1950-10-11  Hedman, Nils Johan  redaktör   
1950-10-12--1951-09-05  Johansson, Åke Torild  redaktör   
1951-09-06--1954-12-31  Lundgren, Bengt Gideon  redaktör   Bibliograferad period

Period Kommentar
1900-01-02--1954-12-31   


Edition till

Period Edition till Kommentar
1949-02-14--1954-12-31   
Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1900-01-02--1912-07-30  3/v   ti , to , lö      
1912-08-01--1954-12-31  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   f m    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1900-01-02--1900-02-01  SYDHALLAND. / TIDNING FÖR LAHOLM OCH SÖDRA HALLAND SAMT NORDVESTRA SKÅNE   
1900-02-03--1900-05-12  SYDHALLAND. / TIDNING FÖR LAHOLM OCH SÖDRA HALLAND SAMT NORDVESTRA SKÅNE.   
1900-05-15--1900-12-29  SYDHALLAND. / TIDNING FÖR LAHOLM, BÅSTAD, SÖDRA HALLAND OCH NORDVESTRA SKÅNE.   
1901-01-03--1901-09-19  SYDHALLAND. / TIDNING FÖR LAHOLM, BÅSTAD, SÖDRA HALLAND OCH NORDVESTRA SKÅNE   
1901-09-21--1901-10-01  SYDHALLAND. / TIDNING FÖR LAHOLM, BÅSTAD, SÖDRA HALLAND OCH NORDVÄSTRA SKÅNE   
1901-10-03--1905-01-03  SYDHALLAND. / TIDNING FÖR LAHOLM, BÅSTAD, SÖDRA HALLAND OCH NORDVÄSTRA SKÅNE.   
1905-01-05--1905-03-18  SYDHALLAND. / TIDNING FÖR LAHOLM, BÅSTAD, SÖDRA HALLAND OCH NORDVÄSTRA SKÅNE. / HVARANNANDAGSUPPLAGAN.   
1905-03-21--1905-08-31  SYDHALLAND. / TIDNING FÖR LAHOLM, BÅSTAD, SÖDRA HALLAND OCH NORDVÄSTRA SKÅNE.   
1905-09-02--1905-11-02  SYDHALLAND. / TIDNING FÖR LAHOLM, BÅSTAD, SÖDRA HALLAND OCH NORDVÄSTRA SKÅNE   
1905-11-04--1907-09-12  SYDHALLAND. / TIDNING FÖR LAHOLM, BÅSTAD, SÖDRA HALLAND OCH NORDVÄSTRA SKÅNE.   
1907-09-14--1910-04-16  SYDHALLAND. / TIDNING FÖR LAHOLM, BÅSTAD, SÖDRA HALLAND OCH NORDVÄSTRA SKÅNE   
1910-04-19--1912-07-30  SYDHALLAND. / TIDNING FÖR LAHOLM, BÅSTAD, SÖDRA HALLAND OCH NORDVÄSTRA SKÅNE.   
1912-08-01--1921-12-16  SYDHALLAND. / DAGBLAD FÖR LAHOLM, BÅSTAD, SÖDRA HALLAND OCH NORDVÄSTRA SKÅNE.   
1921-12-17--1923-06-29  SYDHALLAND.   
1923-06-30--1951-09-15  SYDHALLAND   
1951-09-17--1954-12-31  SYDHALLAND / HALLANDS DAGBLAD   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1949-01-01--1954-12-31  svart + 1   1949 06 03--1954 12 31 

Föregångare

Period Föregångare Kommentar
1893-10-05--1954-12-31  T 1913-10-04 

Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1900-01-02--1931-06-30  Lundberg, Theo  Laholm   
1931-07-01--1951-09-15  Tidningsaktiebolaget Sydhalland  Laholm  T. 1931-07-14 
1951-09-17--1954-12-31  Hallands dagblad aktiebolag  Halmstad 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1893-10-05--1954-12-31   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1893-10-05--1954-12-31  99-2960181-3     


Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1893-10-05--1954-12-31  Sydhalland 1913-10-04, 1943-10-05, 1953-10-05 [jubileumsnummer]   Närstående tidning till

Period Närstående tidning till Kommentar
1931-07-01--1949-02-12   


Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1931-07-04--1931-07-12  SÖNDAGSBILAGA / HALLAND HALLÄNDINGEN OCH SYDHALLAND  allmän  1/v   lö      
1931-07-25--1931-10-03  SÖNDAGSBILAGAN.  allmän  1/v   lö      

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1905-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT, T 
1911-01-01--1912-12-31  liberal  SVAT 
1913-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SVAT 
1915-01-01--1928-12-31  moderat  SVAT 
1929-01-01--1947-12-31  borgerlig   
1948-01-01--1954-12-31  höger   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1904-12-31  2.50     
1905-01-01--1908-12-31     
1909-01-01--1912-12-31  3.25     
1913-01-01--1913-12-31  3.50     
1914-01-01--1914-12-31  4.50     
1915-01-01--1916-12-31     
1917-01-01--1917-12-31  5.50     
1918-01-01--1918-12-31  8.50     
1919-01-01--1920-12-31  12.50     
1921-01-01--1921-12-31  15.50     
1922-01-01--1922-12-31  12.50     
1923-01-01--1927-12-31  12     
1928-01-01--1928-12-31  11     
1929-01-01--1930-12-31  10     
1931-01-01--1933-12-31  12     
1934-01-01--1935-12-31  9.50     
1936-01-01--1936-12-31  10     
1937-01-01--1938-12-31  10.50     
1939-01-01--1939-12-31  11.50     
1940-01-01--1940-12-31  13     
1941-01-01--1942-12-31  14     
1943-01-01--1947-12-31  15     
1948-01-01--1948-12-31  17     
1949-01-01--1950-12-31  19     
1951-01-01--1951-12-31  21.50     
1952-01-01--1952-12-31  28     
1953-01-01--1953-12-31  31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-01-02--1949-02-12  Laholm   
1949-02-14--1954-12-31  Halmstad   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1900-01-02--1931-06-30  Lundberg, Theo     
1931-07-01--1934-10-25  Ejwertz, Axel     
1934-10-26--1935-11-22  ingen uppgift     
1935-11-23--1940-12-20  Annerfors, Hugo     
1940-12-21--1940-12-21  Hägge, Eric    redaktör för en dag ? 
1940-12-22--1941-02-13  ingen uppgift     
1941-02-14--1941-12-17  Annerfors, Hugo     
1941-12-18--1946-08-05  ingen uppgift     
1946-08-06--1948-06-30  Hedman, Joh.     
1948-07-01--1949-05-11  Johansson, Malcus     
1949-05-12--1950-08-31  Engvall, Martin     
1950-09-01--1951-09-12  Johansson, Åke     
1951-09-13--1953-01-15  Berg, Anders    redaktör i Laholm 
1951-09-17--1954-12-31  Lundgren, Bengt  chefred  i Halmstad 
1953-01-16--1954-03-08  Ejwertz, Arne    redaktör i Laholm 
1954-03-09--1954-10-09  Feuk, Yngve    redaktör i Laholm 
1954-03-09--1954-06-03  Johansson, Rolf    redaktör i Laholm 


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1900-01-02--1900-12-31  53x37, 55x37, 55x43, 56-57x42-43   
1901-01-02--1902-08-02  56-57x42-43   
1902-08-05--1902-12-31  55x36, 55x43, 56-57x42-43   
1903-01-02--1906-07-10  55x36, 57x36, 55x43, 56-57x42-43   
1906-07-12--1910-03-22  57x36, 56-57x42-43   
1910-03-24--1910-09-24  58x36, 58-59x42, 65-66x48-49   
1910-09-27--1911-12-31  61-62x36, 65x42-43, 65-66x48-49   
1912-01-02--1912-12-31  56-58x36, 65x42-43, 65-66x48-49   
1913-01-02--1914-03-14  61-62x36, 65x42-43, 65-66x48-49   
1914-03-16--1915-12-31  61-62x36, 65x42-43, 56-58x36   
1916-01-02--1916-12-31  56-58x36, 62x43   
1917-01-02--1917-08-16  56-58x36, 58x43   
1917-08-17--1919-08-06  60x36-37, 60x43   
1919-08-07--1920-03-02  61-62x36, 62x43   
1920-03-03--1920-08-31  57-58x36-37, 57-58x42-43   
1920-09-01--1923-05-08  52-53x36, 57-58x42-43   
1923-05-09--1923-12-31  55-57x36, 59x36, 57-58x42-43   
1924-01-02--1928-12-31  59x36, 57-58x42-43   
1929-01-02--1930-12-31  57-58x42-43, 61x48-49   
1931-01-02--1931-12-31  51x34-35, 51-52x40-41, 61x42, 61x48-49   
1932-01-02--1935-12-31  51x34-35, 51-52x40-41   
1936-01-02--1936-12-05  51x35-36   
1936-12-07--1937-02-27  51x35-36, 51x41   
1937-03-01--1954-12-31  50-51x35-36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-01-02--1931-06-30   
1931-07-01--1931-12-31  6-12   
1935-01-01--1935-12-31  6-8   
1940-01-01--1940-12-31   
1945-01-01--1945-12-31  8-12   
1950-01-01--1950-12-31  8-16   
1954-01-01--1954-12-31  12-24   


Sätteri

Period Sätteri Ort Kommentar
1931-07-01--1954-12-31  Sydhallands sätteri  Laholm   

Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1900-01-02--1931-04-25  Theo Lundbergs boktryckeri  Laholm   
1931-04-27--1931-06-30  Tidningsaktiebolaget Sydhallands tryckeri  Laholm   
1931-07-01--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad   

Tryckeriutrustning

Period Tryckeriutrustning Kommentar
1931-01-01--1931-12-31  rotationspress  Halland 1931-07-14 
1949-01-01--1949-12-31  rotationspress, 32-sidig  Halland 1948-12-21 


Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1900-01-02--1954-12-31  ant    

Uppgår i

Period Uppgår i Kommentar
1949-02-14--1949-02-14   

Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1901-01-01--1901-12-31  2200      SVAT 
1902-01-01--1902-12-31  2500      SVAT 
1903-01-01--1903-12-31  2500      SVAT 
1928-01-01--1928-12-31  2300      USTT 
1929-01-01--1929-12-31  2400      USTT 
1940-01-01--1940-12-31  1600      Tollin 
1943-01-01--1943-12-31  1654    B   USTT 
1944-01-01--1944-12-31  1561    B   USTT 
1945-01-01--1945-12-31  1300       
1946-01-01--1946-12-31  1100       
1947-01-01--1947-12-31  1000       
1948-01-01--1948-12-31  1000       
1949-01-01--1949-12-31  800       
1950-01-01--1950-12-31  700       
1951-01-01--1951-12-31  700       
1952-01-01--1952-12-31  1200       
1953-01-01--1953-12-31  1100       
1954-01-01--1954-12-31  1000       

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1893-10-05--1954-12-31   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1893-10-05--1932-12-31  C    
1933-01-01--1954-12-31  O    


Sidan skapad Mon Oct 21 16:50:10 CEST 2019
© 2019 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond