Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

FALKÖPINGS TIDNING (1857)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1879-09-16--1900-01-18  Johansson, August  bokhandlaren   
1900-01-19--1945-04-24  Vrang, Erik Persson  redaktören   
1945-04-25--1964-06-07  Vrang, Karl Arvid Agantyr  redaktören   
1964-06-08--1985-06-16  Linnarsson, Lars-Erik  redaktionssekreteraren   
1985-06-17--1998-05-17  Johansson, Bo Gustaf Roland     
1998-05-18--1998-08-31  Olovsson, Hans   
1998-09-01--2000-02-16  Johansson, Bo   
2000-02-17--2001-11-01  Helgeson, Ingemar, A   
2001-11-02--2005-01-17  Eriksson, Leif   
2005-01-18--2009-02-23  Gillberg, Dan   
2009-02-24--2010-09-06  Ahlberg, Morgan    T,tf 
2010-09-07--2013-11-18  Karlsson, Ronny   
2013-11-19--2014-01-08  Johansson, Alf   Tf redaktionschef och stf ansvarig utgivare 
2014-01-09--2015-02-27  Johansson, Alf  Redaktionschef och ansvarig utgivare 
2015-03-02--2015-05-03  Ottosson, Mats   
2015-05-04--2015-06-29  Johansson, Alf  Stf   
2015-07-01--2015-07-06  Karlsson, Ronny    T Startdatum osäkert 
2015-07-08--2015-07-10  Ottosson, Mats   
2015-07-13--2015-08-05  Flyckt, Marie   
2015-08-06--2015-12-18  Ottosson, Mats   
2015-12-21--2016-01-07  Marie Johansson Flyckt   
2016-01-08--2016-05-02  Ottosson, Mats   
2016-05-04--2017-07-08  Johansson Flyckt, Marie    
2017-07-10--2017-08-01  Svensson, Patricia   
2017-08-02--2019-05-31  Johansson Flyck, Marie   
2019-06-01--2019-06-28  Hertman Nikolic   
2019-07-01--2019-08-05  Svensson, Patricia  Stf Ansvarig utgivare 
2019-08-07--2020-09-03  Nicolic, Herman   
2020-09-04--2022-09-12  Svensson, Patricia   
2022-09-14--  Jönsson, Adam   Bibliograferad period

Period Kommentar
1900-01-03--   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1857-02-07--1906-12-29  oregelbunden   oregelbunden    
2012-05-02--2014-12-31  del 2  4/v   må , on , to , fre    
2012-05-02--2014-12-31  [Del 1]  4/v   må , on , to , fre    


Edition/Editionstitlar

Period Edition/Editionstitlar Kommentar
1981-04-16--   

Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1857-02-07--1865-12-30  [omärkt]    1/v   lö      
1866-01-05--1906-12-29  [omärkt]    2/v   lö , on      
1900-03-30--1901-09-27  veckoupplaga    1/v   fre      
2013-01-01--2023-03-31  [omärkt]  Jönköping  4/v   må , on , to , fre     T har endast en edition, som registreras fr.o.m. 2014-01-01 i enlighet med nya regler.  
2013-10-01--2013-12-31  Västgötabladet  Jönköping  4/v   må , on , to , fre     För digitalisering av ej mikrofilmad edition med egen titel  
2023-04-01--2024-01-31  [omärkt]  Jönköping  3/v   må , on , fre      
2024-02-01--  [omärkt]  Jönköping  3/v   ti , to , lö      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1857-02-07--1865-12-31  1/v   lö      
1866-01-05--1919-07-12  2/v   on , lö      
1919-07-19--1919-08-30  1/v   lö     lägre frekvens p.g.a. strejk 
1919-09-03--1941-12-31  2/v   on , lö      
1942-01-03--1978-12-02  3/v   ti , to , lö   morg    
1978-12-04--1996-08-31  4/v   må , ti , to , lö      
1996-09-02--2012-04-30  6/v   må , on , to , ti , fre , lö      
2012-05-02--2023-03-31  4/v   må , on , to , fre      
2023-04-01--2024-01-31  3/v   må , on , fre      
2024-02-01--  3/v   ti , to , lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1900-01-03--1900-01-05  FALKÖPINGS TIDNING. / (TIDNING FRÅN FALKÖPINGS STAD OCH FALBYGDEN.)   
1900-01-10--1902-12-20  FALKÖPINGS TIDNING. / TIDNING FÖR FALKÖPINGS STAD OCH FALBYGDEN.   
1902-12-24--1912-08-31  FALKÖPINGS TIDNING. / TIDNING FÖR FALKÖPINGS STAD OCH FALBYGDEN   
1912-09-04--1912-11-02  FALKÖPINGS TIDNING. / TIDNING FÖR FALKÖPINGS STAD OCH FALBYGDEN.   
1912-11-06--1929-04-24  FALKÖPINGS TIDNING. / TIDNING FÖR FALKÖPINGS STAD OCH FALBYGDEN   
1929-04-27--1981-04-14  FALKÖPINGS TIDNING / TIDNING FÖR FALKÖPINGS STAD OCH FALBYGDEN   
1981-04-16--2007-03-14  FT / FALKÖPINGS TIDNING   
2007-03-15--2012-04-30  FT / FALKÖPINGS TIDNING / VÄSTGÖTA-TIDNINGAR   
2012-05-02--  FALKÖPINGS TIDNING / FT   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1958-01-01--1981-12-31  svart + 1   1958-09-30--1981 03 30 
1981-01-01--  svart + 3   1981-03-31-- 


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1900-02-26--1998-05-16  Aktiebolaget Falköpings tidning  Falköping  PRV; 1990-11-01-- i T : Falköpings tidning AB 
1998-05-18--2020-12-31  Västgötatidningar aktiebolag  Skövde 
2021-01-01--  Bonnier News local AB  Gävle   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1857-02-07--1978-12-30   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1857-02-07--  1103-9191  ISSN tryck    
1857-02-07--  4112699  Libris ID tryck    
1857-02-07--  15869824  Libris ID elektronisk    


Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1857-02-07--  Falköpings tidning 1921-11-12, 1957-02-07, 1982-03-13 [jubileumsnummer]   
1925-09-25--1925-09-05  Örebro Dagblad  Redaktör och utgivare Axel Jäderin fyller 75 år. 
1950-01-20--1950-01-20  Örebro Dagblad  Förre chefredaktören Erik P. Vrang fyller 80 år 

Löpsedlar

Period Löpsedlar Kommentar
1979-03-01--2021-12-31  en per utgivningsdag   
Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1857-02-07--1906-12-29  BIHANG    oregelbunden   varierande   allmän    
1988-11-17--1992-12-08  SKARABORGS- / TIDNINGEN / FEM TIDNINGAR I SAMARBETE  allmän  8/år        
1996-09-21--1999-09-25  IFK SKÖVDE / HANDBOLL / MATCHPROGRAM  sport  12/år        
1999-10-08--2000-04-29  AVKAST / IFK SKÖVDE / HANDBOLL  sport  12/år        
2015-02-25--2020-12-23  DEL 2    oregelbunden     allmän    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  T1900-12-29, SKAT 1906, SVAT 1910 
1911-01-01--1911-12-31  moderat  SVAT 
1912-01-01--1912-12-31  moderat konservativ  SKAT 
1913-01-01--1913-12-31  moderat  Gum 
1915-01-01--1916-12-31  höger  SVAT 
1915-01-01--1916-12-31  moderat  SKAT 
1917-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT 
1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT 
1970-01-01--2000-12-31  moderat  SVAT 
2001-01-01--  borgerlig   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  2.20     
1901-01-01--1903-12-31     
1904-01-01--1904-12-31  1.20     
1905-01-01--1908-12-31  1.75     
1909-01-01--1917-12-31     
1918-01-01--1918-12-31     
1919-01-01--1920-12-31     
1921-01-01--1921-12-31     
1922-01-01--1936-12-31     
1937-01-01--1937-12-31  5.50     
1938-01-01--1939-12-31     
1940-01-01--1941-12-31     
1942-01-01--1947-12-31     
1948-01-01--1948-12-31  10     
1949-01-01--1950-12-31  11     
1951-01-01--1951-12-31  13     
1952-01-01--1952-12-31  15     
1953-01-01--1954-12-31  16     
1955-01-01--1955-12-31  18     
1956-01-01--1957-12-31  20     
1958-01-01--1959-12-31  23     
1960-01-01--1960-12-31  26     
1961-01-01--1961-12-31  27     
1962-01-01--1962-12-31  30     
1963-01-01--1963-12-31  32     
1964-01-01--1964-12-31  34     
1965-01-01--1965-12-31  37     
1966-01-01--1966-12-31  40     
1967-01-01--1967-12-31  45     
1968-01-01--1968-12-31  49     
1969-01-01--1969-12-31  52     
1970-01-01--1970-12-31  60     
1971-01-01--1971-12-31  63     
1972-01-01--1972-12-31  70     
1973-01-01--1973-12-31  78     
1974-01-01--1974-12-31  85     
1975-01-01--1975-12-31  95     
1976-01-01--1976-12-31  110     
1977-01-01--1977-12-31  130     
1978-01-01--1978-12-31  150     
1979-01-01--1979-12-31  198     
1980-01-01--1980-12-31  220     
1981-01-01--1981-12-31  240     
1982-01-01--1982-12-31  280     
1983-01-01--1983-12-31  310     
1984-01-01--1984-12-31  340     
1985-01-01--1985-12-31  395     
1986-01-01--1986-12-31  415     
1987-01-01--1987-12-31  450     
1988-01-01--1988-12-31  480     
1989-01-01--1989-12-31  520     
1990-01-01--1990-12-31  560     
1991-01-01--1991-12-31  635     
1992-01-01--1992-12-31  673     
1993-01-01--1993-12-31  713     
1994-01-01--1994-12-31  758     
1995-01-01--1995-12-31  815     
1996-01-01--1996-12-31  928     
1997-01-01--1997-12-31  1320     
1998-01-01--1998-12-31  1385     
1999-01-01--1999-12-31  1431     
2000-01-01--2000-12-31  1490     
2001-01-01--2001-12-31  1525     
2002-01-01--2002-12-31  1570     
2003-01-01--2003-12-31  1600     
2004-01-01--2004-12-31  1640     
2005-01-01--2005-12-31  1675     
2006-01-01--2006-12-31  1710     
2007-01-01--2007-12-31  1745     
2008-01-01--2008-12-31  1790     
2009-01-02--2009-01-31  1835     
2010-01-01--2010-12-31  1890     
2011-01-01--2011-12-31  1980     
2012-01-01--2012-12-31  1995     
2013-01-01--2013-12-31  1595    Prissänkt pga frekvensändring från 6 dagar till 4 dagar/vecka (20120502) 
2014-01-01--2014-12-31  1740     
2015-01-01--2015-12-31  1908     
2016-01-01--2016-12-31  2148     
2018-01-01--2018-12-31  2430     
2019-01-01--2019-12-31  2859     
2020-01-01--2020-12-31  3228     
2021-01-01--2021-12-31  3228    Inklusive allt digitalt innehåll 
2022-01-01--2022-12-31  3468    Inklusive allt digitalt material 
2023-01-01--2023-12-31  3828    Inklusive allt digitalt material  
2024-01-01--2024-12-31  3660    Inklusive allt digitalt material  


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-01-03--  Falköping   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1900-01-03--1945-04-10  Vrang, Erik P.     
1945-04-11--1964-05-14  Vrang, Arvid    tituleras i T. ansvarig utgivare 1945-04-28--1951 04-28 
1964-05-16--1994-03-31  Linnarsson, Lars-Erik    redaktionssekreterare 1964-05-16--1964 05 30 
1994-04-02--2000-02-16  Johansson, Bo    fr.o.m. 1998-05-18 förste redaktör, fr.o.m. 1998-09-01 redaktionschef 
2000-02-17--2002-11-26  Eriksson, Leif    redchef 
2002-11-27--2004-11-03  Johansson, Bo  nyhetschef   
2004-11-04--2005-09-05  Claesson, Leif  nyhetschef   
2005-09-06--2007-01-18  Hallberg, Kajsa  nyhetschef   
2007-01-19--2007-04-25  Claesson, Leif  tf nyhetschef   
2007-04-26--2008-10-14  Dammberg, Henrik  nyhetschef   
2008-10-15--2008-12-31  Claesson, Leif  nyhetschef   
2009-01-02--2010-09-06  Ahlberg, Morgan  redaktionschef   
2010-09-07--2013-11-18  Karlsson, Ronny  redaktionschef   
2013-11-19--2017-12-31  Johansson, Alf  redchef  Osäkert slutdatum 
2018-01-01--2018-12-31  Petra Marklund  Nyhetschef   
2020-09-04--2022-09-12  Svensson, Patricia     
2022-09-14--  Jönsson, Adam     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1900-01-03--1900-04-24  57x42, 59x49, 65x49   
1900-04-28--1900-10-17  57-58x42, 66-69x49   
1900-10-20--1904-12-31  58x42, 64-66x42, 64-66x49, 69-70x49, 75x56   
1905-01-04--1906-01-17  64-65x42, 64x49, 68x49, 70-73x49, 71x56   
1906-01-20--1914-02-11  64-65x49, 71x49, 71x56   
1914-02-14--1915-12-31  54-55x35, 71-73x49, 71-73x56   
1916-01-05--1929-04-24  65-66x49, 72-73x49, 72-73x56   
1929-04-27--1957-10-08  52-53x39   
1957-10-10--1972-02-05  49-50x35   
1972-02-08--1981-04-14  51-52x38   
1981-04-16--1996-08-31  38-39x24   
1996-09-02--2012-04-30  53x37   
2012-05-02--  36x25   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-01-03--1929-04-24   
1929-04-27--1930-02-19  6-8   
1930-01-01--1930-12-31  6-12   
1935-01-01--1935-12-31  6-10   
1940-01-01--1940-12-31  6-14   
1945-01-01--1945-12-31  8-14   
1950-01-01--1950-12-31  8-12   
1955-01-01--1955-12-31  8-12   
1960-01-01--1960-12-31  12-16   
1965-01-01--1965-12-31  12-16   
1970-01-01--1970-12-31  16   
1975-01-01--1975-12-31  16-28   
1980-01-01--1980-12-31  12-20   
1985-01-01--1985-12-31  28-48   
1990-01-01--1990-12-31  32-56   
1994-01-01--1994-12-31  32-48   
1996-01-01--1996-12-31  32-56   
1997-01-01--1997-12-31  20-28   
1998-01-01--1998-12-31  24-28   
1999-01-01--1999-12-31  20-24   
2000-01-01--2000-12-31  20-28   
2001-01-01--2001-12-31  16-24   
2002-01-01--2002-12-31  16-24   
2003-01-01--2003-12-31  20-24   
2004-01-01--2004-12-31  20-24   
2005-01-01--2005-12-31  20-28   
2006-01-01--2006-12-31  20-28   
2007-01-01--2007-12-31  16-28   
2008-01-01--2008-12-31  20-28   
2009-01-01--2009-12-31  20-28   
2010-01-01--2010-12-31  20-24   
2011-01-01--2011-12-31  20-24   
2012-01-01--2012-12-31  16-24   
2013-01-01--2013-12-31  16-24   
2014-01-01--2014-12-31  32-56   
2015-01-01--2015-12-31  32-40   
2016-01-01--2016-12-31  24-40   
2017-01-01--2017-12-31  24-40   
2018-01-01--2018-12-31  24-48   
2019-01-01--2019-12-31  32-48   
2020-01-01--2020-12-31  32-40   
2021-01-01--2021-12-31  32-48   
2023-01-01--2023-12-31  32-48   
2024-01-01--2024-12-31  24-32   

Språk

Period Språk Kommentar
1857-01-01--  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1900-01-03--1900-02-28  Aug. Johansson  Falköping   
1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping   
1981-03-31--1996-08-31  Aktiebolaget Skaraborgspress  Skara  1990-11-01-- i T: Skaraborgspress AB 
1996-09-02--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping   
2018-01-01--2022-12-31  Hall Media Tryck  Jönköping  Namnbyte 
2023-01-01--  Bold printing  Jönköping  namnbyte 

Tryckeriutrustning

Period Tryckeriutrustning Kommentar
1906-01-01--1906-12-31  snällpress   
1921-01-01--1921-12-31  snällpress Terno   
1929-01-01--1929-12-31  duplexrotationspress   
1957-01-01--1957-12-31  stereotyprotationspress   
1981-01-01--1981-12-31  offset   

Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1995-01-01--  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1857-02-07--1893-12-30  ant , frak    
1894-01-03--1994-12-31  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  1074    P   SKAT 1902 
1901-01-01--1901-12-31  1634    P   SKAT 1902 
1902-01-01--1902-12-31  3500      SVAT 
1903-01-01--1903-12-31  3500      SVAT 
1904-01-01--1904-12-31  5500      SKAT 
1906-01-01--1906-12-31  5200      SKAT 
1907-01-01--1907-12-31  6200      T 1907-02-25 
1908-01-01--1908-12-31  6400      SKAT 
1910-01-01--1910-12-31  6400      SKAT 
1911-01-01--1911-12-31  3500      SVAT 
1911-01-01--1911-12-31  6300      GUM 
1927-01-01--1927-12-31  8000      USTT 
1928-01-01--1928-12-31  7950      USTT 
1929-01-01--1929-12-31  7800      USTT 
1930-01-01--1930-12-31  7800       
1939-01-01--1939-12-31  8150      T 1939-11-04 
1941-01-01--1941-12-31  7300       
1942-01-01--1942-12-31  7600       
1943-01-01--1943-12-31  8200    B   USTT 
1944-01-01--1944-12-31  7900       
1945-01-01--1945-12-31  8200       
1946-01-01--1946-12-31  8500       
1947-01-01--1947-12-31  9000       
1948-01-01--1948-12-31  9300       
1949-01-01--1949-12-31  9300       
1950-01-01--1950-12-31  9400       
1951-01-01--1951-12-31  9400       
1952-01-01--1952-12-31  9400       
1953-01-01--1953-12-31  9400       
1954-01-01--1954-12-31  9600       
1955-01-01--1955-12-31  9600       
1956-01-01--1956-12-31  9600       
1957-01-01--1957-12-31  9700       
1958-01-01--1958-12-31  9900       
1959-01-01--1959-12-31  10100       
1960-01-01--1960-12-31  10200       
1961-01-01--1961-12-31  10700       
1962-01-01--1962-12-31  10800       
1963-01-01--1963-12-31  11000       
1964-01-01--1964-12-31  11500       
1965-01-01--1965-12-31  12000       
1966-01-01--1966-12-31  12000       
1967-01-01--1967-12-31  12100       
1968-01-01--1968-12-31  12200       
1969-01-01--1969-12-31  12400       
1970-01-01--1970-12-31  12600       
1971-01-01--1971-12-31  12700       
1972-01-01--1972-12-31  12800       
1973-01-01--1973-12-31  12800       
1974-01-01--1974-12-31  13100       
1975-01-01--1975-12-31  13400       
1976-01-01--1976-12-31  13600       
1977-01-01--1977-12-31  13700       
1978-01-01--1978-12-31  13500       
1979-01-01--1979-12-31  13500       
1980-01-01--1980-12-31  13200       
1981-01-01--1981-12-31  13600       
1982-01-01--1982-12-31  13340       
1983-01-01--1983-12-31  13429       
1984-01-01--1984-12-31  13669       
1985-01-01--1985-12-31  13683       
1986-01-01--1986-12-31  13637       
1987-01-01--1987-12-31  13723       
1988-01-01--1988-12-31  13804       
1989-01-01--1989-12-31  13857       
1990-01-01--1990-12-31  13920       
1991-01-01--1991-12-31  13904       
1992-01-01--1992-12-31  14000       
1993-01-01--1993-12-31  13700       
1994-01-01--1994-12-31  13700       
1995-01-01--1995-12-31  13600       
1997-01-01--1997-12-31  10500       
1998-01-01--1998-12-31  9900       
1999-01-01--1999-12-31  9600       
2000-01-01--2000-12-31  9600       
2001-01-01--2001-12-31  9600       
2002-01-01--2002-12-31  9600       
2003-01-01--2003-12-31  9500       
2004-01-01--2004-12-31  9500       
2005-01-01--2005-12-31  9300       
2006-01-01--2006-12-31  9300       
2007-01-01--2008-12-31  9200       
2009-01-01--2009-12-31  8900       
2010-01-01--2010-12-31  8700       
2011-01-01--2011-12-31  8600       
2012-01-01--2012-12-31  8300       
2013-01-01--2013-12-31  8000       
2014-01-01--2014-12-31  7600       
2015-01-01--2015-12-31  7200       
2016-01-01--2016-12-31  6800       
2017-01-01--2017-12-31  6400       
2018-01-01--2018-12-31  6200       
2019-01-01--2019-12-31  6000       
2020-01-01--2020-12-31  5800       
2021-01-01--2021-12-31  5700      Räckvidd 15000 enligt ORVESTO konsument 
2022-01-01--2022-12-31  5700      Räckvidd: 14 000 - ORVESTO Konsument Helår 2022 
2023-01-01--2023-12-31  5500      Total räckvidd: 13 000 ORVESTO Konsument 2023:3 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1857-02-07--   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1857-02-07--1978-12-30  C    
1979-01-02--  L    

Annonsomfattning %

Period Annonsomfattning % Kommentar
2015-03-02--2015-03-06  46,5   
2016-03-02--2016-03-04  37,5   
2017-01-01--2017-12-31  44,9   
2018-03-01--2018-03-02  40   
2019-03-01--2019-03-07  36,1   
2020-03-02--2020-03-10  21,1   
2022-03-07--2022-03-11  38,9   
2023-03-06--2023-03-10  40,6   
2024-03-05--2024-03-09  40,1   

Sidan skapad Tue Apr 23 11:00:34 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond