Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

LAND OCH FOLK (1945)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1945-10-15--1951-03-15  Karlsson, Erik     Bibliograferad period

Period Kommentar
1945-10-15--1951-03-15   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1945-10-15--1951-03-15  1/m        

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1945-10-15--1945-10-15  LAND OCH FOLK   
1945-11-15--1951-03-15  LAND / OCH / FOLK   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1945-01-01--1951-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1945-10-15--1951-03-15  Inapress  Stockholm  osäker uppgift 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1945-10-15--1951-03-15   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1945-10-15--1951-03-15  99-2902862-5     

Kommentar

Period Kommentar
1945-10-15--1951-03-15  Tidningen är daterad endast med månad, därför används den 15:e. 

Organisationsanknytning

Period Organisationsanknytning Kommentar
1945-01-01--1951-12-31  Sverges kommunistiska parti  T: 1948-09-15 


Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1945-01-01--1951-12-31  kommunistisk  T: 1948-09-15 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1945-01-01--1945-12-31  0.15    lösnummer 
1946-01-01--1946-12-31  1.80     
1947-01-01--1948-12-31  2.50     
1949-01-01--1951-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1945-10-15--1951-03-15  Stockholm  box 18008 Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1945-10-15--1948-12-15  55x36   
1949-01-15--1981-03-15  36x25   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1945-01-01--1945-12-31  första tre numren 
1950-01-01--1950-12-31  12   
1951-01-01--1951-12-31  12  sista tre numren Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1945-10-15--1951-03-15  Tryckeriaktiebolag Västermalm  Stockholm   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1945-10-15--1951-03-15  lantbrukstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1945-10-15--1951-03-15  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1945-10-15--1951-03-15   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1945-10-15--1951-03-15  O    


Sidan skapad Tue Apr 23 09:06:52 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond