Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

NORRLANDSBLADET (1909)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1908-12-10--1911-03-10  Olsson, P.   
1911-03-11--1912-02-04  Marcelius, David  redaktören   
1912-02-05--1915-07-20  Kruse, Nils Johan Emil  predikanten   
1915-07-21--1931-10-21  Myrbäck, Karl August Herman  predikanten   
1931-10-22--1953-11-05  Bäckman, Olof Fredrik Richard  redaktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1909-01-14--1953-11-05   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1909-01-14--1952-12-30  1/v   to      
1953-01-08--1953-11-05  2/m        

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1908-12-10--1953-11-05  NORRLANDS-BLADET   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1908-12-10--1953-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1908-12-10--1953-11-05  Norrlandsbladets förlag  Gävle   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1909-01-14--1953-11-05   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1909-01-14--1953-11-05  99-2933217-0     

Kommentar

Period Kommentar
1909-01-07--1953-11-05  KB har T fr.o.m. 1909-01-14 (= nr 2). Enl. ant. på LUBs ex. trycktes nr 1 "annorstädes". Dessutom enl. T 1950-02-02 har provnr tryckts i Strömsbro 1908. Folkrörelsernas arkiv i Gävleborgs län har både provnumret och nr 1, vilka kommer att mikrofilmas. 

Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1912-04-07--1912-04-07  Norrlandsbladet  "D. Marcelius lämnar tidningen" redaktör David Marcelius slutar som ansvarig utgivare och redaktör för tidningen 
1915-07-29--1915-07-29  Norrlandsbladet  "Norrlands-Bladets nye redaktör" en presentation av den nye redaktören Herman Myrbäck 
1915-08-05--1915-08-05  Norrlandsbladet  "Norrlands-Bladets avgångne redaktör" en artikel om Emil Kruse 
1931-05-28--1931-05-28  Norrlandsbladet  "Norrlands-Bladets nye redaktör" Olof Rickard Bäckman blir ny redaktör 
1941-01-30--1941-01-30  Norrlandsbladet  50 år fyller chefredaktören och pastorn Olof Rickard Bäckman 50 år 


Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1911-01-01--1911-12-31  religiös  SVAT 
1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT 
1948-01-01--1953-12-31  opolitisk  SVAT 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1909-01-01--1917-12-31  2.50     
1918-01-01--1918-12-31  3.50     
1919-01-01--1919-12-31  5.45     
1920-01-01--1920-12-31     
1921-01-01--1921-12-31  7.50     
1922-01-01--1922-12-31  6.50     
1923-01-01--1926-12-31     
1927-01-01--1930-12-31  4.50     
1931-01-01--1940-12-31     
1941-01-01--1948-12-31     
1949-01-01--1950-12-31  6.50     
1951-01-01--1951-12-31  6.75     
1952-01-01--1952-12-31  8.25     
1953-01-01--1953-12-31  6.25     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1908-12-10--1908-12-17   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1908-12-10--1953-11-05  Gävle   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1908-12-10--1912-02-29  Marcelius, David     
1912-03-07--1915-07-29  Kruse, Emil     
1915-08-05--1931-05-28  Myrbäck, Herman     
1931-06-04--1953-11-05  Bäckman, Olof Rickard  Pastorn   


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1908-12-10--1920-12-30  59x37   
1921-01-05--1937-12-02  53x37   
1937-12-16--1950-01-26  42x31   
1950-02-02--1953-11-05  36x26   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1909-01-14--1937-12-02   
1937-12-16--1950-01-26  6-8   
1950-02-02--1953-11-05  8-12   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1908-12-10--1909-01-07  Gefle boktryckeriaktiebolag  Gävle   
1909-01-07--1910-12-29  Gefle litografiska aktiebolag  Gävle   
1911-01-05--1917-05-24  Svenska skolmateriel aktiebolag  Gävle   
1917-05-31--1920-12-30  Skriv- och ritboksaktiebolag  Gävle   
1921-01-05--1923-10-11  Aktiebolaget Lantmännens tidnings tryckeri  Gävle   
1923-10-18--1924-12-23  Lantmännens tryckeri Bergman & Co  Gävle   
1925-01-03--1925-12-30  Gefleborgs tryckeriaktiebolag  Gävle   
1926-01-05--1950-01-26  Lantmännens tryckeri  Gävle   
1950-02-02--1953-11-05  Aktiebolaget Arbetarbladet  Gävle   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1909-01-14--1953-11-05  frikyrklig tidskrift med små nyhetsnotiser  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1908-12-10--1953-11-05  ant   Tidningens titel med frak. 

Uppgår i

Period Uppgår i Kommentar
1953-11-05--1953-11-05   

Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1911-01-01--1911-12-31  2500      SVAT 
1912-01-01--1912-12-31  2500      SVAT 
1928-01-01--1928-12-31  2410    B   USTT 
1930-01-01--1930-12-31  2318    B   USTT 
1932-01-01--1932-12-31  2500      USTT 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1909-01-07--1953-11-05   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1909-01-14--1953-11-05  R    


Sidan skapad Tue Apr 23 10:10:29 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond