Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

FINSPÅNGSPOSTEN (1959)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1959-10-18--1970-01-15  Holmström, Ingolf   Bibliograferad period

Period Kommentar
1959-09-18--1970-02-15   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1959-09-18--1963-12-15  1/m       utkom ej alla månader 
1964-01-15--1964-12-15  4/år       end 4 nr utkom: jan, mars, semesternr, julnr 
1965-01-15--1965-11-15  1/m       decembernummer saknas 
1966-01-15--1966-12-15  4/år       end 4 nr utkom: nr 1, maj, semesternr, julnr 
1967-07-15--1970-02-15  1/år       1967: sommarnummer; 1968: julnummer; 1969: novembernummer och decembernummer; 1970: dubbelnummer 1-2 

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1959-09-18--1970-02-15  FINSPÅNGS-POSTEN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1959-01-01--1970-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1959-09-18--1959-09-18  Tidningsförlaget Finspång  Finspång   
1959-10-16--1961-06-15  Finspångspostens förlag  Finspång   
1961-07-15--1970-02-15  Finspångspostens förlags aktiebolag  Finspång   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1959-09-18--1970-02-15   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1959-09-18--1970-02-15  99-2710938-5     

Kommentar

Period Kommentar
1959-09-18--1970-02-15  Under vissa år och delar av andra är numren endast daterade med månadernas namn och under vissa år och delar av andra är numren endast numrerade utan uppgift om datum eller månad. Då endast månad framgår uppges nedan den 15 i resp månad som datum. Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1959-01-01--1970-12-31  politiskt obunden   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1959-01-01--1970-12-31    gratis som gruppkorsband 
1960-01-01--1961-12-31    pren möjlig enl tidningen 
1963-01-01--1963-12-31    pren möjlig enl tidningen 


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1959-09-18--1970-02-15  Finspång   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1959-10-16--1964-12-15  Holmström, Ingolf  ansv. utg.  t o m julnummer 1964 
1965-01-15--1965-05-15  Knutsson, Sam  red. chef   
1965-06-15--1965-06-15  ingen uppgift     
1965-07-15--1965-11-15  Duvander, Helge  red. chef   
1966-01-15--1966-12-15  ingen uppgift    t o m julnummer 1966 
1967-07-15--1967-07-15  ingen uppgift    sommarnummer 
1968-12-15--1970-02-15  Claeson, Knut  red. chef  fr o m julnummer 1968 


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1959-09-18--1961-11-15  41-27   
1961-12-31--1970-02-15  38-39x25   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1960-01-01--1960-12-31  12-14  sidantalet växlar under året ända upp t o m 36 sidor 
1961-01-01--1961-12-31  24-28   
1962-01-01--1962-12-31  28-48   
1965-01-01--1965-12-31  12-24   
1970-01-01--1970-12-31  12   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1959-09-18--1970-02-15  Tryckcentralen  Örebro   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1959-09-18--1970-02-15  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1959-09-18--1970-02-15  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1959-01-01--1959-12-31  7000      enl tidningen 1959-01-18 
1960-01-01--1960-12-31  7200      enl tidningen 1960-01-20 
1960-01-01--1960-12-31  9200      enl tidningen 1960-03-17 
1960-01-01--1960-12-31  8400      enl tidningen 1960-04-13 
1960-01-01--1960-12-31  9200      enl tidningen 1960-05-19 
1961-01-01--1961-12-31  9200      enl tidningen 
1962-01-01--1962-12-31  9800      enl tidningen 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1959-09-18--1970-02-15   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1959-09-18--1970-02-15  O    


Sidan skapad Tue Apr 23 09:45:45 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond