Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2019

NORRSKENSFLAMMAN (1906)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1906-09-22--1907-12-20  Vennerström, Ivar Teodor  journalisten   
1907-12-21--1909-09-12  Ödlund, Sven Wilhelm     
1909-09-13--1912-05-19  Larsson, Hjalmar  redaktören   
1912-05-20--1914-01-27  Nilsson, Axel  kassören   
1914-01-28--1925-01-06  Johnsson, Andreas  tidningsmannen   
1925-01-07--1926-10-25  Linderot, Sven Harald L:son  redaktören   
1926-10-26--1931-05-31  Holmberg, Jonas Helmar  journalisten   
1931-06-01--1933-11-10  Grönberg, Karl Edvin  sågverksarbetaren   
1933-11-11--1939-12-14  Carlson, Axel Emanuel  byggnadsarbetaren   
1939-12-15--1941-05-29  Ögren, Frits Gottild  journalisten   
1941-05-30--1944-11-21  Forsberg, Assar Filip  redaktören   
1944-11-22--1947-04-22  Forslund, Rolf Gösta  journalisten   
1947-04-23--1949-01-13  Persson, Oskar Helmer  ombudsmannen   
1949-01-14--1953-12-08  Klingström, Per-Erik David  journalisten   
1953-12-09--1963-11-08  Andersson, Erik Gösta  redaktören   
1963-11-09--1970-05-25  Persson, Oskar Helmar  chefredaktören   
1970-05-26--1989-01-02  Bjelf, Sven     
1989-01-03--1991-09-18  Lövenborg, Alf Arthur     
1991-09-19--1996-03-06  Grahnström, Dan   
1996-03-07--1997-12-03  Karlsson, Kenth   
1997-12-04--1998-03-11  Cardfelt, Erik    T (tf) 
1998-03-12--1998-08-13  Thunberg, Jonas   Bibliograferad period

Period Kommentar
1906-10-02--1998-08-13   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1906-09-26--1965-12-31  oregelbunden   oregelbunden    Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1906-09-26--1914-11-14  [omärkt]    3/v   ti , to , lö      
1914-11-16--1915-10-17  [omärkt]    6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1915-10-18--1920-01-03  [Kvällsupplaga]    6/v   må , ti , on , to , fre , lö   kv   Enl. red. ruta för denna period. Inga ex. har återfunnits. 
1915-10-18--1920-01-03  [Morgonupplaga]    6/v   må , ti , on , to , fre , lö   morg    
1920-01-05--1933-07-08  [omärkt]    6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1933-07-09--1936-05-17  [omärkt]    6/v   ti , on , to , fre , lö , sö      
1936-05-18--1940-07-26  [omärkt]    6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1940-07-27--1940-12-23  [omärkt]    1/v   lö      
1940-08-17--1940-12-16    oregelbunden   oregelbunden      
1940-10-07--1940-10-28    oregelbunden   oregelbunden      
1941-01-01--1943-01-18    1/v   oregelbunden      
1941-01-07--1943-01-25    1/v   oregelbunden      
1943-01-19--1954-01-08  [omärkt]    6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1954-01-09--1956-07-05  Uppl. A    6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1954-01-23--1956-06-30  Uppl. B    1/v   lö      
1956-07-06--1958-12-19    1/v   fre      
1956-07-06--1959-01-08    6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1959-01-09--1965-12-31  [omärkt]    6/v   må , ti , on , lö , to , fre      

Efterföljare

Period Efterföljare Kommentar
1906-09-26--1998-08-13  1998 08 20-- 

Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1906-09-26--1914-11-14  3/v   ti , to , lö      
1914-11-16--1915-10-16  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   e m    
1915-10-18--1933-07-08  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   f m    
1933-07-09--1936-06-06  6/v   ti , on , to , fre , lö , sö      
1936-05-18--1939-12-30  6/v   ti , on , to , fre , lö , må      
1940-04-03--1940-07-15  oregelbunden        
1940-07-27--1940-09-16  1/v        
1940-09-23--1943-01-25  2/v        
1943-02-15--1943-03-15  1/m       Dateringen osäker, då endast månad anges i T. 
1943-04-02--1978-10-28  6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1978-10-30--1987-09-25  5/v   må , ti , on , to , fre      
1987-09-29--1989-08-15  5/v   ti , on , to , fre , lö      
1989-11-30--1998-08-13  1/v   to      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1906-09-26--1907-10-26  NORRSKENSFLAMMAN / NYKTERHETSVÄNLIG, SOCIALDEMOKRATISK TIDNING.   
1907-10-29--1909-09-17  NORRSKENSFLAMMAN / NYKTERHETSVÄNLIG, SOCIALDEMOKATISK TIDNING   
1909-09-18--1912-06-15  NORRSKENSFLAMMAN / SOCIALDEMOKRATISKT ORGAN FÖR ÖVRE NORRLAND   
1912-06-08--1921-04-18  NORRSKENSFLAMMAN / SOCIALDEMOKRATISKT ORGAN FÖR ÖVRE NORRLAND.   
1921-04-19--1926-02-08  NORRSKENSFLAMMAN / TIDNING FÖR DET ARBETANDE FOLKET.   
1926-02-09--1929-12-09  NORRSKENSFLAMMAN / DAGLIG MORGONTIDNING.   
1929-12-10--1935-12-05  NORRSKENSFLAMMAN / ORGAN FÖR SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI (SEKTION AV KOMMUNISTISKA INTERNATIONALEN)   
1935-12-06--1936-02-25  NORRSKENSFLAMMAN / ORGAN FÖR SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI   
1936-02-26--1940-07-15  NORRSKENSFLAMMAN / ORGAN FÖR SVERGES KOMM. PARTI.   
1940-07-27--1943-03-15  NORRSKENSFLAMMAN / ORGAN FÖR SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI  Dateringen osäker då endast månad anges i T. 
1943-04-02--1943-05-14  NORRSKENSFLAMMAN / ORGAN FÖR SVERGES KOMM. PARTI   
1943-05-15--1943-12-01  NORRSKENSFLAMMAN / ORGAN FÖR SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI   
1943-12-02--1943-12-08  NORRSKENS- / FLAMMAN   
1943-12-09--1946-12-12  NORRSKENSFLAMMAN   
1946-12-13--1954-01-08  NORRSKENS- / FLAMMAN / NORRBOTTENS ÄLDSTA ARBETARTIDNING / DAGLIG MORGONTIDNING   
1954-01-09--1960-12-19  NORRSKENS- / FLAMMAN / NORRBOTTENS ÄLDSTA ARBETARTIDNING   
1960-12-20--1981-01-05  NORRSKENS / FLAMMAN / NORRBOTTENS ÄLDSTA ARBETARTIDNING   
1981-01-07--1982-03-12  NORRSKENS / FLAMMAN / ORGAN FÖR ARBETARPARTIET KOMMUNISTERNA   
1982-03-15--1983-05-26  NORRSKENS / FLAMMAN / ORGAN FÖR ARBETARPARTIET KOMMUNISTERNA (K-PARTIET)   
1982-05-27--1990-08-30  NORRSKENS / FLAMMAN / ORGAN FÖR ARBETARPARTIET KOMMUNISTERNA   
1990-09-06--1990-10-25  NORRSKENS / FLAMMAN   
1990-11-01--1992-09-24  NORRSKENS / FLAMMAN / OBEROENDE SOCIALISTISK   
1992-10-01--1992-10-01  NORRSKENS / FLAMMAN   
1992-10-08--1993-12-23  NORRSKENS / FLAMMAN / OBEROENDE SOCIALISTISK   
1994-01-13--1997-08-28  NORRSKENSFLAMMAN / INFORMATION / OBEROENDE SOCIALISTISK NYHETSTIDNING   
1997-09-04--1998-08-13  NORRSKENS / FLAMMAN / INFORMATION   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1906-01-01--1946-12-31  svart   1906-09-26--1946-12-12 
1946-01-01--1973-12-31  svart + 2   1946-12-13--1973-07-28; T 1946-12-12 
1973-01-01--1998-12-31  svart + 3   1973-07-30--1998 08 13; T 1973-07-30 


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1906-09-26--1941-05-15  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Malmberget   
1941-05-15--1987-06-30  Tidningsföreningen Norrskensflamman u. p. a.  Luleå  SA 1941 
1987-07-01--1993-12-30  Tidningsföreningen Norrskensflamman u. p. a.  Spånga   
1994-01-14--1998-08-13  Tidningsföreningen Norrskensflamman-information  Stockholm   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1906-09-26--1998-08-13   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1906-09-26--1998-08-13  4112758  Libris ID tryck    
1906-09-26--1998-08-13  19285814  Libris ID elektronisk    
1906-09-26--1998-08-13  1103-9795  ISSN tryck    


Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1906-09-26--1998-08-13  Thunborg, Carsten, Mot herremakt - för folkmakt. - Göteborg : Fram, 1988. - 230 s.   
1944-10-28--1944-10-28  Örebro Dagblad  Chefredaktören Filip Assar Forsberg avliden 39 år 
1957-11-11--1957-11-11  Nya Wermlandstidningen  Förre lokalredaktören och redaktionssekreteraren Elof Lindberg avliden 

Löpsedlar

Period Löpsedlar Kommentar
1955-01-01--1955-12-31  förmodligen med luckor  PAL 
1973-01-01--1974-12-31  förmodligen med luckor  PAL 

Närstående tidning

Period Närstående tidning Kommentar
1919-01-03--1920-12-31   
1923-10-11--1924-04-24   Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1906-09-26--1998-08-13  BIHANG    oregelbunden   varierande   allmän    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1908-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920 
1921-01-01--1921-12-31  vänstersocialistisk  SKAT 1921 
1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990 
1991-01-01--1998-08-13  oberoende socialistisk  Startår osäkert 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1907-01-01--1909-12-31     
1910-01-01--1915-12-31  4.50     
1916-01-01--1916-12-31  6.60     
1917-01-01--1917-12-31     
1918-01-01--1918-12-31  10     
1919-01-01--1920-12-31  15     
1921-01-01--1921-12-31  18     
1922-01-01--1940-12-31  15     
1941-01-01--1942-12-31    Pris per månad. 
1943-01-01--1943-12-31  18     
1944-01-01--1947-12-31  18     
1948-01-01--1948-12-31  22     
1949-01-01--1950-12-31  24     
1951-01-01--1951-12-31  26     
1952-01-01--1952-12-31  32     
1953-01-01--1955-12-31  38     
1956-01-01--1957-12-31  40     
1958-01-01--1958-12-31  46     
1959-01-01--1959-12-31  50     
1960-01-01--1961-12-31  55     
1962-01-01--1963-12-31  65     
1964-01-01--1965-12-31  80     
1966-01-01--1966-12-31  90     
1967-01-01--1967-12-31  100     
1968-01-01--1968-12-31  130     
1969-01-01--1970-12-31  140     
1971-01-01--1971-12-31  150     
1972-01-01--1973-12-31  160     
1974-01-01--1974-12-31  175     
1975-01-01--1975-12-31  190     
1976-01-01--1976-12-31  200     
1977-01-01--1977-12-31  260     
1978-01-01--1979-12-31  300     
1980-01-01--1980-12-31  330     
1981-01-01--1981-12-31  360     
1982-01-01--1982-12-31  400     
1983-01-01--1983-12-31  440     
1984-01-01--1984-12-31  480     
1985-01-01--1985-12-31  520     
1986-01-01--1986-12-31  540     
1987-01-01--1987-12-31  560     
1988-01-01--1988-12-31  595     
1989-01-01--1989-12-31  690     
1990-01-01--1990-12-31  300     
1991-01-01--1992-12-31  360     
1993-01-01--1993-12-31  290     
1994-01-01--1994-12-31  295     
1996-01-01--1998-12-31  325     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1906-09-26--1906-09-29     

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1906-09-26--1987-09-25  Luleå   
1987-09-29--1989-08-15  Spånga   
1989-11-30--1992-09-17  Solna   
1992-09-24--1997-09-18  Stockholm   
1997-09-25--1997-11-27  Västra Frölunda  Så i T. Enl. brev från Erik Cardfelt 2000-02-11 låg redaktionen i Stockholm under denna tid. 
1997-12-04--1998-02-19  Huddinge   
1998-02-26--1998-08-13  Stockholm   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1906-09-26--1907-10-12  Vennerström, Ivar    Dateringen osäker, då nr 122, 1907-10-15, saknas. 
1907-10-17--1908-09-17  Davidsson, I. A.     
1908-09-19--1908-11-21  Kramer, J. W.    T jub.-nr 1966-11-12 
1908-11-24--1912-06-08  Larsson, Hjalmar     
1912-06-11--1913-05-08  Carleson, C. N.     
1913-01-06--1924-12-29  Johnsson, Andreas     
1913-05-10--1913-05-15  ingen uppgift     
1924-12-30--1927-09-28  Linderot, Sven     
1927-09-29--1929-12-31  Thunell, Paul    Thunborg, s. 125. Slutdatum osäkert. 
1930-01-01--1935-07-15  Hagberg, Hilding    Thunborg s. 171-172. Start- och slutdatum osäkra. 
1935-07-15--1940-06-30  Holmberg, Helmer    Thunborg, s. 171-172 & T jub.-nr 1966-11-12. Start- och slutdatum osäkra. 
1940-07-01--1944-10-27  Forsberg, Filip    T jub.-nr 1966-11-12. Startdatum osäkert. 
1944-10-28--1944-10-28  ingen uppgift     
1944-10-30--1944-11-02  Brick, Lennart  redsekr   
1944-11-22--1956-11-16  Holmberg, Helmer     
1956-11-17--1966-02-01  Persson, Helmer     
1966-02-02--1972-02-29  Lövenborg, Alf    I tidningen: Löwenborg 
1972-03-01--1977-06-11  Hagberg, Harry     
1977-06-13--1978-01-13  Bjelf, Sven  tf. chefred   
1978-01-14--1979-12-31  Bjelf, Sven     
1980-01-02--1989-08-15  Lövenborg, Alf     
1989-11-30--1990-08-23  Gahnström, Dan  tf. chefred   
1990-08-30--1993-10-28  Gahnström, Dan     
1993-11-04--1994-06-23  Johansson, Rolph     
1994-06-30--1994-12-22  Ask, Jan  tf chefred   
1995-01-02--1995-01-26  Gahnström, Dan  tf chefred   
1995-12-14--1996-02-29  Cardfeldt, Erik  tf chefred   
1996-03-07--1997-11-27  Karlsson, Kenth     
1997-12-04--1998-03-05  Cardfelt, Erik  tf   
1998-03-12--1998-08-13  Thunberg, Jonas     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1906-09-26--1910-11-17  61x39, 61x46   
1910-11-19--1911-12-30  63x39, 63x46, 63x52   
1912-01-03--1913-12-31  63x37, 63x43, 63x49, 66x55   
1914-01-03--1916-07-21  56-64x37, 56-64x43, 66x49   
1916-07-22--1917-09-17  64-65x37, 64-65x43   
1917-09-18--1917-12-18  64x43, 64x49   
1917-12-19--1918-09-20  64x43   
1918-09-21--1922-12-08  51x36   
1922-12-09--1923-12-31  50-51x30, 50-51x36   
1924-01-02--1926-06-29  50x30   
1926-06-30--1929-07-11  50x30, 50x36   
1929-07-12--1932-12-31  50-51x36   
1933-01-02--1940-12-30  51x35   
1940-03-04--1940-07-15  55x36   
1940-07-27--1944-11-02  43-46x30   
1944-11-22--1946-12-12  43x36   
1946-12-13--1973-07-28  40-41x27   
1973-07-30--1973-08-06  33x23   
1973-08-07--1973-08-23  41x27   
1973-08-24--1987-09-25  32-33x23   
1987-09-29--1989-08-15  47x32   
1989-11-30--1998-08-13  38x25   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1906-09-26--1918-09-20   
1920-01-01--1920-12-31  4-8   
1925-01-01--1925-12-31   
1930-01-01--1930-12-31   
1935-01-01--1935-12-31   
1940-01-01--1940-12-31   
1945-01-01--1945-12-31   
1950-01-01--1950-12-31  12   
1955-01-01--1955-12-31  12-16   
1960-01-01--1960-12-31  12-16   
1965-01-01--1965-12-31  12   
1970-01-01--1970-12-31  12-16   
1975-01-01--1975-12-31  16-24   
1980-01-01--1980-12-31  24-32   
1985-01-01--1985-12-31  16-24   
1990-01-01--1990-12-31  20-28   
1996-01-01--1996-12-31  20   
1997-01-01--1997-12-31  16   
1998-01-01--1998-12-31  16   

Språk

Period Språk Kommentar
1906-09-26--1998-08-13  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1906-09-26--1939-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå   
1940-03-04--1940-07-15  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm   
1940-07-27--1941-02-17  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå   
1941-02-24--1943-03-15  Tryckeriföreningen Grafia u. p. a.  Luleå  Dateringen osäker då endast månad anges i tidningen. 
1943-04-02--1943-12-01  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm   
1943-12-02--1987-09-25  Tryckeriföreningen Grafia u. p. a.  Luleå   
1987-09-29--1988-04-07  Grafia print aktiebolag  Stockholm   
1988-04-08--1989-02-21  Scanprint aktiebolag  Stockholm   
1989-02-22--1989-08-15  Framtryck aktiebolag  Stockholm   
1989-11-30--1990-01-25  Norrtelje tidn. tryckeri aktiebolag  Norrtälje   
1990-02-01--1992-02-27  Norrtelje tidning aktiebolag / Tidningstryckarna  Norrtälje   
1992-03-05--1998-06-25  Norrtelje tidning tryckeri aktiebolag  Norrtälje   
1998-07-02--1998-08-13  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun   

Tryckeriutrustning

Period Tryckeriutrustning Kommentar
1918-01-01--1918-12-31  cylinderrotationspress (König & Bauer)   
1940-01-01--1940-12-31  snällpress (?)   
1946-01-01--1946-12-31  rotationspress   
1973-01-01--1973-12-31  offset   

Typ

Period Typ Kommentar
1906-09-26--1994-12-22  dagstidning   

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1906-09-26--1994-12-22  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1915-01-01--1915-12-31  8200      SKAT 
1916-01-01--1916-12-31  8200      SKAT 
1917-01-01--1917-12-31  8200      SKAT 
1918-01-01--1918-12-31  9000      SKAT 
1920-01-01--1920-12-31  9000      SKAT 
1921-01-01--1921-12-31  10000      SKAT 
1922-01-01--1922-12-31  11000      SVAT i annons 
1923-01-01--1923-12-31  11000      SVAT i annons 
1924-01-01--1924-12-31  11000      SVAT i annons 
1925-01-01--1925-12-31  11000      SVAT i annons 
1926-01-01--1926-12-31  11000      SVAT i annons 
1927-01-01--1927-12-31  6511    B   USTT 
1929-01-01--1929-12-31  8201    B   USTT 
1932-01-01--1932-12-31  10800    B   USTT 
1944-01-01--1944-12-31  5200       
1945-01-01--1945-12-31  5200       
1946-01-01--1946-12-31  5200       
1947-01-01--1947-12-31  8200       
1948-01-01--1948-12-31  7500       
1949-01-01--1949-12-31  7300       
1950-01-01--1950-12-31  7200       
1951-01-01--1951-12-31  6200       
1952-01-01--1952-12-31  6000       
1953-01-01--1953-12-31  5800       
1954-01-01--1954-12-31  6400       
1955-01-01--1955-12-31  6600       
1956-01-01--1956-12-31  6400       
1957-01-01--1957-12-31  6000       
1958-01-01--1958-12-31  5000       
1972-01-01--1972-12-31  4300       
1973-01-01--1973-12-31  4300       
1974-01-01--1974-12-31  4600       
1975-01-01--1975-12-31  4900       
1976-01-01--1976-12-31  4900       
1977-01-01--1977-12-31  5700       
1978-01-01--1978-12-31  5800       
1979-01-01--1979-12-31  5300       
1980-01-01--1980-12-31  5200       
1981-01-01--1981-12-31  4500       
1982-01-01--1982-12-31  4578       
1983-01-01--1983-12-31  4562       
1984-01-01--1984-12-31  4256       
1985-01-01--1985-12-31  4255       
1986-01-01--1986-12-31  4193       
1987-01-01--1987-12-31  3624       
1988-01-01--1988-12-31  3725       
1989-01-01--1989-12-31  3369       
1990-01-01--1990-12-31  2200       
1991-01-01--1991-12-31  2232       
1992-01-01--1992-12-31  2123       
1993-01-01--1993-12-31  2400       
1995-01-01--1995-12-31  2800       
1996-01-01--1996-12-31  2400       

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1906-10-02--1998-08-13   

Utgivningsuppehåll

Period Kommentar
1944-11-03--1944-11-21   
1989-08-16--1989-11-29   


Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1906-09-26--1978-12-30  C   MfT 41 
1979-01-02--1998-08-13  L    


Sidan skapad Mon Oct 21 17:34:12 CEST 2019
© 2019 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond