Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

VÅRT LAND OCH FOLK (1915)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1915-06-08--1915-12-06  Flood, Svante Emanuel  direktören   
1915-12-07--1917-02-07  Stolt, Frans Leonard  vice häradshövdingen, godsägaren   
1917-02-08--1922-11-07  Eriksson, Gustaf Konrad  godsägaren   
1922-11-08--1926-05-31  Dahlin, Gunnar  redaktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1915-07-01--1926-05-31   Edition/Editionstitlar

Period Edition/Editionstitlar Kommentar
1925-01-02--1926-09-01   

Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1919-01-02--1921-12-29  Upplaga B Veckoupplagan    1/v   to   f m   1919-02-01--11-27 med undertiteln Tidning för Sveriges småbrukare och jordbruksrbetare 
1919-01-06--1919-11-28  Upplaga A Huvudupplagan    3/v   må , on , fre   f m    
1919-12-01--1924-01-24  Upplaga A Dagliga upplagan    6/v        
1920-10-01--1921-08-31  Upplaga A Dagliga upplagan Kvällsupplagan    6/v        
1922-01-03--1926-05-28  Upplaga B Halvveckoupplagan    2/v   ti , fre   f m   1922 ej återfunnen på KB, men enl. anteckningar accesserad. Förkommen? 
1924-01-25--1924-12-02  Dagliga upplagan (A)    6/v        
1924-12-03--1924-12-31  (UPPLAGA A)    6/v        
1925-01-02--1925-12-29  Upplaga C. Dagliga upplagan för Stockholms län    6/v       Ej bevarad. Datumen osäkra. 
1925-01-02--1925-12-29  Upplaga D. Halvveckoupplagan för Stockholms län    2/v       Ej bevarad. Datumen osäkra. 
1925-01-02--1925-12-29  Upplaga E. Dagliga upplagan för Östergötlands län    6/v       Ej bevarad. Datumen osäkra. 
1925-01-02--1925-12-29  Upplaga F. Halvveckoupplagan för Östergötlands län    2/v       Ej bevarad. Datumen osäkra. 
1925-01-02--1925-12-29  Upplaga G. Huvudstadsupplagan    6/v       Ej bevarad. Datumen osäkra. Denna upplaga förefaller ha varit både tjockare och dyrare än de övriga. Se ITT. 
1925-01-02--1926-05-31  UPPLAGA A    6/v        
1926-01-02--1926-05-31  Upplaga C. Dagliga upplagan för Östergötlands län    6/v       Ej bevarad. Datumen osäkra. 
1926-01-05--1926-05-28  Upplaga D. Halvveckoupplagan för Östergötlands län    2/v       Ej bevarad. Datumen osäkra. 


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1915-07-01--1915-08-19  1/v   to      
1915-08-27--1917-06-29  1/v   fre      
1917-07-04--1917-12-05  2/v   on , lö      
1917-12-07--1918-12-31  2/v   ti , fre      
1919-01-06--1919-11-28  3/v   må , on , fre   f m   Startdatum osäkert. Numret saknas i KBs ex. 
1919-12-01--1920-03-02  6/v   ti , on , to , fre , lö , sö      
1920-03-03--1924-11-23  6/v   ti , on , to , fre , lö , sö   e m    
1924-11-24--1926-05-31  6/v   må , ti , on , to , fre , lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1915-07-01--1916-05-12  VÅRT / LAND / OCH / FOLK   
1916-05-19--1919-11-28  VÅRT / LAND / OCH / FOLK / ORGAN FÖR JORDBRUKARNAS RIKSFÖRBUND   
1919-12-01--1920-09-30  VÅRT / LAND / OCH / FOLK   
1920-10-01--1926-05-31  VÅRT LAND OCH FOLK  Ändring av typsnitt 1924-10-09 

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1915-07-01--1926-05-31     


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1922-06-10--1922-11-04  Andelsföreningen Vårt land och folk i likvidation    T 1922-10-08; 1922-11-07 
1922-11-04--1926-05-31  Vårt land och folk förlagsaktiebolag     

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1915-07-01--1926-05-31   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1915-07-01--1926-05-31  99-2972881-3     


Organisationsanknytning

Period Organisationsanknytning Kommentar
1915-01-01--1921-12-31  Jordbrukarnas riksförbund  Jordbrukarnas riksförbund sammanslogs 1921-06-11 med Bondeförbundet. 

Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1919-12-05--1922-01-06  VÅRT / LAND / OCH / FOLK / SÖNDAGSBILAGA  allmän  1/v   fre      
1922-01-14--1922-11-13  VÅRT / LAND / OCH / FOLK / SÖNDAGSBILAGA  allmän  1/v   lö      
1925-11-20--1926-05-28  FÖR / UNG / OCH / GAMMAL / VÅRT LAND OCH FOLKS SÖNDAGSBILAGA.  allmän  1/v   fre      

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1922-01-01--1926-12-31  bondeförbundet  SVAT 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1916-01-01--1917-12-31     
1918-01-01--1918-12-31     
1919-01-01--1919-12-31  Uppl. A 
1919-01-01--1920-12-31  2.50  Uppl. B, veckouppl. 
1920-01-01--1920-12-31  15  Uppl. A 
1921-01-01--1921-12-31  18  Uppl. A 
1921-01-01--1921-12-31  3.50  Uppl. B, veckouppl. 
1922-01-01--1926-12-31  12  Uppl. A 
1922-01-01--1926-12-31  4.50  Uppl. B, veckouppl. 


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1915-07-01--1926-05-31  Stockholm   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1915-07-01--1921-01-18  Dürango, Elfrid    angivet i T fr.o.m. 1917-02-16; uppgift för tiden dessförinnan från PM 1936 
1921-01-19--1921-08-09  Carlegård, Hugo  redsekr   
1921-08-10--1926-05-31  Dahlin, Gunnar     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1915-07-01--1919-08-29  45-46x30   
1919-09-01--1926-05-31  44x29-30   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1915-07-01--1916-09-29   
1916-10-06--1917-01-26  14-16   
1917-02-02--1917-06-29  12-16   
1917-07-04--1917-10-06  10   
1917-10-10--1917-12-28  8-12   
1918-01-01--1918-12-31  8-12   
1920-01-01--1920-12-31  8-12   
1925-01-01--1925-12-31   
1926-01-01--1926-12-31   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1915-07-01--1915-10-09  Ehrnfried Nybergs boktryckeri  Stockholm   
1915-11-05--1916-12-15  Södertörns tidningsaktiebolags tryckeri  Södertälje   
1916-12-22--1919-08-29  Tryckeriaktiebolaget Fylgia  Stockholm   
1919-09-01--1919-12-09  Jordbrukarnas tryckeri  Stockholm   
1919-12-10--1926-05-31  Vårt land och folks tryckeri  Stockholm   

Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1918-01-01--1918-12-31  23000    1918 dec; SKAT 1920, i annons. Det är osäkert om det gäller både huvuduppl. och veckouppl.; "totalupplaga" 
1918-01-01--1918-12-31  17400  P   1918 dec; SKAT 1920, i annons. Det är osäkert om det gäller både huvuduppl. och veckouppl. 
1924-01-01--1924-12-31  22000    SVAT 1924, i annons. Det är osäkert om det gäller både huvuduppl. och halvveckouppl.; upplagetyp osäker 
1925-01-01--1925-12-31  25000    SKAT 1925, i annons. Det är osäkert om det gäller både huvuduppl. och halvveckouppl.; upplagetyp osäker 
1926-01-01--1926-12-31  25000    SKAT 1926, i annons. Det är osäkert om det gäller både huvuduppl. och halvveckouppl.; upplagetyp osäker 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1915-07-01--1926-05-31   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1915-07-01--1926-05-31  O    


Sidan skapad Tue Apr 23 10:41:20 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond