Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SÖRMLANDS FOLKBLAD (1919)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1919-02-26--1920-03-13  Svensson, Axel Robert     Bibliograferad period

Period Kommentar
1919-03-19--1920-03-13   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1919-05-03--1919-07-05  2/v   on , lö      
1919-07-12--1920-03-13  1/v   lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1919-03-19--1920-03-13  SÖRMLANDS FOLKBLAD / VÄNSTERSOCIALISTISK TIDNING FÖR SÖRMLAND   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1919-01-01--1920-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1919-03-19--1920-03-13   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1919-03-19--1920-03-13  99-2963557-2     

Kommentar

Period Kommentar
1919-05-03--1920-03-13  Det andra provnumret är ej daterat. Datering för detta nummer är ungefärlig. Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1919-01-01--1920-12-31  vänstersocialistisk   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1919-01-01--1919-12-31     
1919-01-01--1920-12-31  4.25     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1919-03-19--1919-04-15  Det andra provnumret är ej daterat. Datering för detta nummer är ungefärlig. 

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1919-03-19--1919-05-02  Katrineholm   
1919-05-03--1920-03-13  Örebro   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1919-05-03--1920-03-13  Sundin, Albert     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1919-03-19--1920-03-13  52-53x36-37   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1919-03-19--1920-03-13   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1919-03-19--1920-03-13  Tryckeriföreningen Solid u.p.a.  Örebro   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1919-03-19--1920-03-13  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1919-03-19--1920-03-13  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1919-03-19--1920-03-13   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1919-03-19--1920-03-13  O    


Sidan skapad Tue Apr 23 10:48:49 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond