Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Titel på för titlar på Y  -2023-12-07
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period KommentarRad
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1873-06-18--    1
YSTADS DAGBLAD (1934) 1934-12-01--1944-11-30    2
YSTADS NYA TIDNING (1844) 1844-01-05--1847-12-29    3
YSTADS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1885) 1884-12-15--1885-05-16    4
YSTADS TIDNING (1852) 1852-03-30--1885-09-29    5
YSTADS TIDNING (2004) 2004-04-28--2005-06-22    6
YSTADSPOSTEN (1885) 1885-10-01--1908-12-31    7
YSTADSPOSTENS VECKOBLAD (1886) 1886-01-09--1886-11-27    8
YSTADSTIDNINGEN SYDSKÅNE (1923) 1923-10-02--1924-12-24    9

Sidan skapad Thu Dec 07 05:58:03 CET 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond