Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på Ä för titlar på   -2023-12-07
Sortering: Ansvarig utgivare

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
MÄLARÖ TIDNING (2014) 2014-01-10--2019-04-27  Älgekrans, Thomas      1
MÄLARÖDIREKT (2019) 2019-05-04--2019-10-12  Älgekrans, Thomas    2
FINNVEDEN (1981) 1987-03-23--1989-05-22  Älmeberg, Erik Roger    Tilltalsnamn: Roger  3
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1987-03-27--1989-11-01  Älmeberg, Erik Roger      4
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1989-11-27--1989-11-27  Älmeberg, Erik Roger    stf; tf fr.o.m. 1990-09-13 enl. brev från T hos PRV KOLLA SLUTDATUM  5
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1990-10-01--1990-10-01  Älmeberg, Erik Roger    stf KOLLA SLUTDATUM  6

Sidan skapad Thu Dec 07 05:30:46 CET 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond