Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2020

HÄLSINGLANDS TIDNING (1953)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1939-12-08--1967-05-29  Bergman, Nils Stefan    För föregångaren Västra Hälsinglands tidning 
1967-05-30--1979-03-31  Lundberg, Bertil  redsekr.   
1979-04-01--1986-02-14  Theander, Ola     
1986-02-15--1986-06-30  Edh, Jan     
1986-07-01--1988-10-24  Larsson, Håkan     
1988-10-25--1999-09-27  Bengtson, Jörgen     
1999-09-28--2001-09-15  Åmvall, Mats     Bibliograferad period

Period Kommentar
1953-05-30--2001-09-15   


Edition till

Period Edition till Kommentar
1953-05-30--1986-09-19   
1986-09-20--2001-09-15   
Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1953-05-30--1999-12-31  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   morg    
2000-01-08--2001-09-15  1/v   lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1953-05-30--1986-09-19  HÄLSINGLANDS TIDNING / DAGLIG MORGONTIDNING, NYHETS- OCH ANNONSORGAN FÖR HÄLSINGLAND   
1986-09-20--2001-09-15  HT / HÄLSINGLANDS TIDNING   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1953-01-01--1968-12-31  svart + 1    
1969-01-01--1973-12-31  svart + 2    
1974-01-01--2001-09-15  svart + 3    

Föregångare

Period Föregångare Kommentar
1953-05-30--1978-12-30   

Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1953-05-30--1999-09-01  Hudiksvalls-tidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall 
1999-09-01--2001-09-15  Hälsingetidningar AB  Hudiksvall 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1953-05-30--1978-12-30   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1953-05-30--1978-12-30  1104-9111     Löpsedlar

Period Löpsedlar Kommentar
1979-01-01--1995-12-31  en per utgivningsdag  KBL 
1996-01-02--2001-09-15  flera per utgivningsdag   
Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1994-01-03--1994-12-31  UNGA  ungdom  6/år        
1998-05-07--1998-09-23  BÖRS / BILAGAN  ekonomi  1/m        
1998-10-22--1999-12-16  BÖRS / & PENGAR  ekonomi  10/år        

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1954-01-01--1958-12-31  landsbygdspartiet bondeförbundet  SVAT 1954-1958 
1958-01-01--1977-12-31  centerpartistisk  SVAT 
1978-01-01--2001-09-15  centerpartistisk  TS 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1953-01-01--1954-12-31  35     
1955-01-01--1955-12-31  40     
1956-01-01--1956-12-31  45     
1957-01-01--1957-12-31  50     
1958-01-01--1959-12-31  55     
1960-01-01--1960-12-31  60     
1961-01-01--1961-12-31  65     
1962-01-01--1964-12-31  80     
1965-01-01--1965-12-31  84     
1966-01-01--1966-12-31  90     
1967-01-01--1967-12-31  110     
1968-01-01--1969-12-31  120     
1970-01-01--1970-12-31  130     
1971-01-01--1971-12-31  137     
1972-01-01--1972-12-31  160     
1973-01-01--1973-12-31  175     
1974-01-01--1974-12-31  185     
1975-01-01--1975-12-31  215     
1976-01-01--1976-12-31  245     
1977-01-01--1977-12-31  330     
1978-01-01--1978-12-31  365     
1979-01-01--1979-12-31  395     
1980-01-01--1980-12-31  425     
1981-01-01--1981-12-31  465     
1982-01-01--1982-12-31  515     
1983-01-01--1983-12-31  570     
1984-01-01--1984-12-31  625     
1985-01-01--1985-12-31  680     
1986-01-01--1986-12-31  735     
1987-01-01--1987-12-31  795     
1988-01-01--1988-12-31  840     
1989-01-01--1989-12-31  900     
1990-01-01--1990-12-31  975     
1991-01-01--1991-12-31  1080     
1992-01-01--1992-12-31  1160     
1993-01-01--1993-12-31  1230     
1994-01-01--1994-12-31  1270     
1996-01-01--1996-12-31  1460     
1997-01-01--1997-12-31  1530     
1998-01-01--1998-12-31  1590     
1999-01-01--1999-12-31  1640     
2000-01-01--2000-12-31  1670     
2001-01-01--2001-12-31  1710     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1953-05-30--2001-09-15  Hudiksvall   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1953-05-30--1972-12-30  Trolin, O.     
1973-01-02--1979-04-30  Lundberg, Bertil     
1979-05-02--1986-02-14  Theander, Ola     
1986-02-15--1986-04-11  Edh, Jan  redchef   
1986-04-12--1988-09-20  Larsson, Håkan     
1988-09-21--2001-09-15  Bengtson, Jörgen     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1953-05-30--1986-09-19  52x36   
1986-09-20--2001-09-15  41x25   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1953-01-01--1953-12-31   
1955-01-01--1955-12-31  8-12   
1960-01-01--1960-12-31  12   
1965-01-01--1965-12-31  12-16   
1970-01-01--1970-12-31  12-16   
1975-01-01--1975-12-31  12-18   
1980-01-01--1980-12-31  16-20   
1985-01-01--1985-12-31  16-20   
1986-01-01--1986-12-31  32-40   
1990-01-01--1990-12-31  32-44   
1994-01-01--1994-12-31  32-40   
1996-01-01--1996-12-31  32-40   
1997-01-01--1997-12-31  32-40   
1998-01-01--1998-12-31  32-40   
1999-01-01--1999-12-31  32-48   
2000-01-01--2000-12-31  32-44   
2001-01-01--2001-12-31  32-44   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1953-05-30--2001-09-15  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1953-05-30--2001-09-15  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1953-05-30--2001-09-15  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1954-01-01--1954-12-31  1600       
1955-01-01--1955-12-31  1800       
1956-01-01--1956-12-31  1900       
1957-01-01--1957-12-31  2000       
1958-01-01--1958-12-31  2100       
1959-01-01--1959-12-31  2100       
1960-01-01--1960-12-31  2300       
1961-01-01--1961-12-31  2300       
1962-01-01--1962-12-31  2300       
1963-01-01--1963-12-31  2500       
1964-01-01--1964-12-31  2200       
1965-01-01--1965-12-31  2600       
1966-01-01--1966-12-31  3000       
1967-01-01--1967-12-31  3100       
1968-01-01--1968-12-31  3100       
1969-01-01--1969-12-31  2700       
1970-01-01--1970-12-31  2900       
1971-01-01--1971-12-31  3200       
1972-01-01--1972-12-31  3300       
1973-01-01--1973-12-31  3200       
1974-01-01--1974-12-31  3100       
1975-01-01--1975-12-31  3500       
1976-01-01--1976-12-31  3000       
1977-01-01--1977-12-31  2700       
1978-01-01--1978-12-31  2500       
1979-01-01--1979-12-31  2900       
1980-01-01--1980-12-31  2833       
1981-01-01--1981-12-31  2744       
1982-01-01--1982-12-31  2649       
1983-01-01--1983-12-31  2479       
1984-01-01--1984-12-31  2254       
1985-01-01--1985-12-31  2259       
1987-01-01--1987-12-31  2538       
1989-01-01--1989-12-31  2478       
1990-01-01--1990-12-31  2519       
1991-01-01--1991-12-31  2606       
1992-01-01--1992-12-31  2810       
1993-01-01--1993-12-31  2300       
1994-01-01--1994-12-31  2300       
1995-01-01--1995-12-31  2300       
1996-01-01--1996-12-31  2100       
1997-01-01--1997-12-31  2100       
1998-01-01--1998-12-31  1900       
1999-01-01--1999-12-31  4400       
2000-01-01--2000-12-31  4600       

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1953-05-30--2001-09-15   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1953-05-30--1969-01-01  O    
1969-01-02--1969-12-31  N    
1970-01-01--1978-12-30  O    


Sidan skapad Wed Sep 30 01:31:35 CEST 2020
© 2020 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond