Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2021

SMÅLANDS ALLEHANDA (1880)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1899-12-31--1904-09-25  Sjöstrand, Hjalmar Gustaf  redaktören  Startdatum eg. 1899-12-30 
1904-09-26--1906-10-22  Marino, Anders Gustaf  redaktören   
1906-10-23--1915-11-02  Sjöstrand, Hjalmar  redaktören, filosofie kandidaten   
1915-11-03--1944-02-29  Bäckström, Frans Leonard  direktören   
1944-03-01--1958-06-30  Ekberg, Ernst Gösta  redaktören   
1958-07-01--1962-10-18  Asp, Karl Helmer  redaktören   
1962-10-19--1968-01-16  Huus, Alf Bernhard  chefredaktören   
1968-01-17--1973-12-11  Halldorf, Lennart Harry Vilhelm  redaktör   


Assimilerad tidning

Period Assimilerad tidning Kommentar
1904-01-02--1904-01-02   
1923-02-07--1923-02-07   
1945-05-29--1945-05-29   
1959-06-01--1959-06-01   
1959-06-01--1959-06-01   

Bibliograferad period

Period Kommentar
1951-01-02--1973-12-11   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1887-11-28--1906-12-31  oregelbunden   oregelbunden    

Edition till

Period Edition till Kommentar
1962-11-01--1973-12-11   

Edition/Editionstitlar

Period Edition/Editionstitlar Kommentar
1944-11-01--1959-05-30   
1944-11-15--1959-05-30   

Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1879-11-28--1894-12-31  [Stadsupplagan]  Jönköping         
1895-01-02--1915-11-30  [Stadsupplagan]  Jönköping  6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1904-01-02--1915-11-30  Landsortsupplagan    6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1915-12-10--1918-03-26  Halfveckoupplagan    2/v   ti , fre      
1962-01-02--1962-09-29  Upplaga AB    6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1962-01-02--1962-09-29  Upplaga A    6/v   ti , to , fre , må , on , lö      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1879-11-28--1879-12-19  1/v   fre      
1880-01-02--1881-12-30  2/v   ti , fre      
1882-01-02--1894-12-31  3/v   må , on , fre      
1895-01-02--1915-11-30  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   e m    
1915-12-01--1973-12-11  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   morg    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1900-01-03--1944-09-09  SMÅLANDS ALLEHANDA   
1944-09-11--1944-11-14  SMÅLANDS ALLEHANDA / MED NÄSSJÖ-TIDNINGEN, VETLANDA NYHETER OCH SÄVSJÖ-TIDNINGEN   
1944-11-15--1945-05-28  SMÅLANDS ALLEHANDA / MED VETLANDA NYHETER OCH SÄVSJÖ-TIDNINGEN.   
1945-05-29--1947-11-08  SMÅLANDS ALLEHANDA / MED VETLANDA TIDNING   
1947-11-10--1959-05-30  SMÅLANDS ALLEHANDA   
1959-06-01--1961-03-17  SMÅLANDS ALLEHANDA / EKSJÖ-TIDNINGEN NÄSSJÖ-TIDNINGEN   
1961-03-18--1973-12-11  SMÅLANDS ALLEHANDA   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1900-01-01--1936-12-31  svart  
1936-01-01--1962-12-31  svart + 1   T & SVAT 1957--1962 
1963-01-01--  svart + 3   SVAT 1963-- 


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1900-01-03--  Aktiebolaget Smålands allehanda  Jönköping   
1944-03-01--  Stiftelsen Högerpressen i Jönköpings län u. p. a.  Jönköping  PRV 
1944-11-11--  Tidningsaktiebolaget Smålands allehanda  Jönköping  PRV 
1963-05-09--  Stiftelsen Högerpressen i Jönköpings län u. p. a.  Jönköping  PRV 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1879-11-28--1950-12-30   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1879-11-28--1950-12-30  99-2949608-4     
1879-11-28--1973-12-11  2809974  Libris ID tryck    
1879-11-28--1973-12-11  1dtrjznzz7pxkf4l  Libris ID elektronisk    


Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1900-01-01--1973-12-11  Jubileumsnummer 1960-07-01   
1900-01-01--1973-12-11  Örebro Dagblad 1934-01-09  Lokalredaktör Carl Atterling har avlidit. 
1900-01-01--1973-12-11  Nya Wermlandstidningen 1972-09-07  Förre chefredaktören Karl Helmer Asp fyller 60 år 

Löpsedlar

Period Löpsedlar Kommentar
1955-03-04--1956-03-05    Ofullständigt 
1957-02-07--1957-11-11    Ofullständigt 
1958-02-10--1958-10-18    Ofullständigt 
1959-02-06--1959-10-14    Ofullständigt 
1962-11-01--1963-01-18     
1964-07-01--1974-12-31     

Närstående tidning

Period Närstående tidning Kommentar
1899-10-28--1903-12-30   
1911-06-26--1916-12-13   
1915-12-10--1918-03-26   
1918-03-28--1919-03-29   Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1879-11-28--1906-12-31    oregelbunden   varierande   allmän    
1879-11-28--1906-12-31  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    
1879-11-28--1906-12-31  BIHANG    oregelbunden   varierande   allmän    
1929-01-05--1930-09-27  SMÅLANDS ALLEHANDA / SÖNDAGSBILAGA  allmän  1/v   lö      

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970 
1971-01-01--1973-12-31  moderat  SVAT 1971--1973 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1901-12-31  7.20     
1902-01-01--1904-12-31     
1905-01-01--1908-12-31  6.55     
1909-01-01--1912-12-31     
1913-01-01--1913-12-31  7.50     
1914-01-01--1915-12-31     
1916-01-01--1917-12-31     
1918-01-01--1918-12-31     
1919-01-01--1919-12-31  11     
1920-01-01--1920-12-31  12     
1921-01-01--1921-12-31  15     
1922-01-01--1922-12-31  13     
1923-01-01--1926-12-31  12     
1927-01-01--1936-12-31  13     
1937-01-01--1939-12-31  15     
1940-01-01--1940-12-31  17     
1941-01-01--1941-12-31  19     
1942-01-01--1946-12-31  20     
1947-01-01--1947-12-31  21     
1948-01-01--1948-12-31  23     
1949-01-01--1950-12-31  25     
1951-01-01--1951-12-31  28     
1952-01-01--1952-12-31  34     
1953-01-01--1953-12-31  38     
1954-01-01--1954-12-31  12    kvartal 
1955-01-01--1955-12-31  42     
1956-01-01--1956-12-31  14    kvartal 
1957-01-01--1957-12-31  14.50    kvartal 
1958-01-01--1958-12-31  52     
1959-01-01--1959-12-31  56     
1960-01-01--1962-12-31  60     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1879-11-28--1879-12-19     

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-01-03--1973-12-11  Jönköping   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1900-01-02--1904-09-30  Sjöstrand, Hjalmar     
1904-10-01--1906-10-31  Marino, Anders     
1906-11-01--1920-08-20  Sjöstrand, Hjalmar     
1920-08-21--1944-02-29  Greén, Ernst     
1944-03-01--1947-04-24  Ekberg, Gösta     
1947-04-25--1958-06-30  Ekberg, E. Gösta     
1958-07-01--1962-10-31  Asp, Karl H.     
1962-11-01--1967-12-30  Huus, Alf N:son  pol.chefred   
1968-01-02--1970-05-05  Eriksson, C. G.  redchef   
1970-05-06--1973-12-11  Fredriksson, Stig     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1900-01-02--1906-07-20  53x39, 59x39, 59x46   
1906-07-21--1910-12-31  59x39, 59x46   
1911-01-02--1911-03-30  59x46   
1911-03-31--1912-09-24  59x39, 59x46, 69x46, 69x52   
1912-09-25--1913-12-15  59x46, 69x46, 69x52   
1913-12-16--1935-11-09  53x37   
1935-11-11--1947-11-08  52x35   
1947-11-10--1962-10-31  53x38   
1962-11-01--1973-11-30  52x35   
1973-12-01--1973-12-11  52x37   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-01-03--1913-12-15   
1913-12-16--1915-11-30  4-8   
1915-12-01--1930-10-03  6-8   
1935-01-01--1935-12-31  8-14  14 (lö) 
1940-01-01--1940-12-31  10-12   
1945-01-01--1945-12-31  12-16   
1950-01-01--1950-12-31  10-12   
1955-01-01--1955-12-31  10-12   
1960-01-01--1960-12-31  12-16   
1965-01-01--1965-12-31  20-28   
1970-01-01--1970-12-31  22-30   
1973-01-01--1973-12-31  20-32   

Språk

Period Språk Kommentar
1879-11-28--1973-12-11  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1900-01-03--1901-12-31  Lundgrenska boktryckeriet (Gustaf Lundin)  Jönköping   
1902-01-02--1902-01-02  Smålands allehandas tryckeri  Jönköping   
1902-01-03--1902-01-16  Lithografiska aktiebolaget  Jönköping   
1902-01-17--1945-01-18  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping   
1945-01-19--1962-10-31  Jönköpings tryckeriaktiebolag  Jönköping   
1962-11-01--1973-12-11  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping   

Tryckeriutrustning

Period Tryckeriutrustning Kommentar
1915-01-01--1915-12-31  flattrycksrotationspress 
1935-01-01--1935-12-31  stereotypirotationspress  Greén 

Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1900-01-03--1973-12-11  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1879-11-28--1884-03-19  ant , frak    
1884-03-20--1973-12-11  ant    

Uppgår i

Period Uppgår i Kommentar
1973-12-12--1973-12-12   

Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  4000      SKAT 
1901-01-01--1901-12-31  4000      SKAT 
1902-01-01--1902-12-31  4000      SKAT 
1904-01-01--1904-12-31  4500      SKAT 1904 
1906-01-01--1906-12-31  5000      SKAT 1906 
1908-01-01--1908-12-31  5000      SKAT 
1909-01-01--1909-12-31  5000      SVAT 
1910-01-01--1910-12-31  5000      SVAT 
1911-01-01--1911-12-31  5000      SVAT 
1912-01-01--1912-12-31  5500      SVAT 
1913-01-01--1913-12-31  5500      SVAT 
1914-01-01--1914-12-31  5500      SVAT 
1915-01-01--1915-12-31  5500      SVAT 
1923-01-01--1923-12-31  8000      SVAT 
1924-01-01--1924-12-31  8000      SVAT 
1925-01-01--1925-12-31  8000      SVAT 
1926-01-01--1926-12-31  8000      SVAT 
1927-01-01--1927-12-31  7870    B   USTT 
1928-01-01--1928-12-31  7640    B   USTT 
1929-01-01--1929-12-31  7700    B   USTT 
1930-01-01--1930-12-31  7700    B   USTT 
1931-01-01--1931-12-31  7000      USTT 
1932-01-01--1932-12-31  7200      USTT 
1941-01-01--1941-12-31  7500       
1942-01-01--1942-12-31  5200       
1944-01-01--1944-12-31  6000       
1945-01-01--1945-12-31  6600       
1946-01-01--1946-12-31  7100       
1947-01-01--1947-12-31  7800       
1948-01-01--1948-12-31  8500       
1949-01-01--1949-12-31  9000       
1950-01-01--1950-12-31  9600       
1951-01-01--1951-12-31  9400       
1952-01-01--1952-12-31  9400       
1953-01-01--1953-12-31  9400       
1954-01-01--1954-12-31  9600       
1955-01-01--1955-12-31  9800       
1956-01-01--1956-12-31  10300       
1957-01-01--1957-12-31  11200       
1958-01-01--1958-12-31  12300       
1959-01-01--1959-12-31  15000       
1960-01-01--1960-12-31  14500       
1961-01-01--1961-12-31  10600       
1962-01-01--1962-12-31  10900       
1963-01-01--1963-12-31  10600       
1964-01-01--1964-12-31  5700       
1965-01-01--1965-12-31  5700       
1966-01-01--1966-12-31  5700       
1967-01-01--1967-12-31  5600       
1968-01-01--1968-12-31  5400       
1969-01-01--1969-12-31  5200       
1970-01-01--1970-12-31  5100       
1971-01-01--1971-12-31  4700       
1972-01-01--1972-12-31  4500       
1973-01-01--1973-12-31  4300       

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1879-11-28--1973-12-11   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1879-11-28--1950-12-30  C    
1951-01-02--1973-12-11  R    


Sidan skapad Fri May 07 09:11:44 CEST 2021
© 2021 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond