Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2021

ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1896-10-04--1929-08-04  Petré, Knut Richard  boktryckaren   
1929-08-05--1941-05-31  Petré, Ellen Susanna     
1941-06-01--1957-03-19  Petré, Ernst August     
1957-03-20--1966-03-16  Petré-Ström, Ingrid Maria    stf 
1966-03-17--1982-04-29  Petré-Ström, Ingrid Maria     
1982-05-01--1984-05-15  Ehne, Jan-Erik     Bibliograferad period

Period Kommentar
1886-11-05--1984-05-15   

Efterföljare

Period Efterföljare Kommentar
1886-11-03--1984-05-15   

Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1900-01-02--1909-08-10  2/v   ti , fre      
1909-08-14--1909-10-16  2/v   on , lö      
1909-10-19--1919-07-04  2/v   ti , fre      
1919-07-08--1919-07-29  1/v   ti      
1919-08-02--1919-08-30  1/v   lö      
1919-09-03--1929-12-24  2/v   on , lö   e m   kl 17 
1929-12-28--1932-06-01  2/v   on , lö   morg   kl 8 
1932-06-03--1949-10-28  2/v   ti , fre   morg   kl 8 
1949-11-01--1984-05-15  3/v   ti , to , lö   morg    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1900-01-02--1968-12-31  ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD / NYHETS- OCH ANNONSBLAD FÖR ELFSBORGS LÄN   
1969-01-02--1984-05-15  ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD / NYHETS- OCH ANNONSBLAD FÖR ÄLVSBORGS LÄN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1972-01-01--1984-12-31  svart + 3    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1895-03-12--1983-06-30  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg  T 1960 11 11 
1983-07-02--1984-05-15  Elfsborgs läns annonsblad, ELA aktiebolag  Vänersborg 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1886-11-03--1984-05-15   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1886-11-03--1984-05-15  99-2852831-4     


Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1886-11-03--1984-05-15  Elfsborgs läns annonsblad 1960-11-11 [jubileumsnummer]   
1886-11-03--1984-05-15  Lindedal, Hj. A.: Vänersborgs historia och vänersborgshistorier. - Vänersborg, 1927, s. 188   

Löpsedlar

Period Löpsedlar Kommentar
1957-01-01--1957-12-31  enstaka exemplar  Ett exemplar känt 
1958-01-02--1973-12-31  förmodligen med luckor   
1974-01-02--1984-05-15  en per utgivningsdag   

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1911-01-01--1911-12-31  moderat  SVAT 
1917-01-01--1947-12-31  neutral   
1948-01-01--1984-12-31  opolitisk   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1904-12-31  1.20     
1905-01-01--1915-12-31  1.75     
1916-01-01--1917-12-31     
1918-01-01--1918-12-31     
1919-01-01--1920-12-31     
1921-01-01--1921-12-31     
1922-01-01--1936-12-31     
1937-01-01--1939-12-31  5.50     
1940-01-01--1940-12-31     
1941-01-01--1947-12-31     
1948-01-01--1948-12-31     
1949-01-01--1949-12-31     
1950-01-01--1950-12-31  11     
1951-01-01--1951-12-31  12.50     
1952-01-01--1952-12-31  15     
1953-01-01--1954-12-31  16     
1955-01-01--1955-12-31  18     
1956-01-01--1957-12-31  20     
1958-01-01--1958-12-31  24     
1959-01-01--1959-12-31  25     
1960-01-01--1960-12-31  27     
1961-01-01--1962-12-31  28     
1963-01-01--1963-12-31  30     
1964-01-01--1964-12-31  33     
1965-01-01--1965-12-31  36     
1966-01-01--1966-12-31  40     
1967-01-01--1967-12-31  45     
1968-01-01--1968-12-31  50     
1969-01-01--1969-12-31  55     
1970-01-01--1970-12-31  60     
1971-01-01--1971-12-31  62     
1972-01-01--1972-12-31  75     
1973-01-01--1973-12-31  82     
1974-01-01--1974-12-31  89     
1975-01-01--1975-12-31  105     
1976-01-01--1976-12-31  125     
1977-01-01--1977-12-31  160     
1978-01-01--1978-12-31  180     
1979-01-01--1979-12-31  195     
1980-01-01--1980-12-31  215     
1981-01-01--1981-12-31  240     
1982-01-01--1982-12-31  270     
1983-01-01--1983-12-31  295     
1984-01-01--1984-12-31  325     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1886-11-03--1886-11-03   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-01-02--1984-05-15  Vänersborg   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1900-01-02--1923-10-07  Gustafsson, Edvard    Lindedal 
1923-10-11--1957-10-29  Wassénius, Karl Gustaf    Lindedal, T 1960 11 11 
1957-11-01--1982-04-29  Petré-Ström, Ingrid    T 1960 11 11, Massmedia 1981 
1982-05-04--1984-05-15  Ehne, Jan-Erik     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1900-01-02--1901-12-31  56x37, 66x43-44, 66x50   
1902-01-03--1902-12-30  56-57x44, 66x44, 66x50, 77x56   
1903-01-02--1903-12-30  56-57x44, 66x44, 66x50, 77x50, 77x56   
1904-01-05--1904-12-30  56-57x44, 66x44, 66x50, 73x50, 77x50, 77x56   
1905-01-03--1905-12-29  56-57x44, 66x44, 66x50, 73x50, 77x50, 77x56, 73x57   
1906-01-02--1906-12-31  56-57x43, 66x43, 66x50, 73x50, 73x57   
1907-01-04--1922-12-30  66x43, 66x49, 73x49, 73x55-57   
1923-01-03--1923-12-29  66x49, 73x49, 73x55   
1924-01-02--1924-07-23  73x49, 66x49, 66x55, 73x55   
1924-07-26--1924-08-09  61x42   
1924-08-13--1948-06-15  57x41   
1948-06-18--1960-06-30  52x35   
1960-07-02--1967-01-05  51x40   
1967-01-07--1972-12-31  50x38   
1972-11-02--1984-05-15  53-54x38   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-01-02--1924-08-02   
1924-08-06--1929-09-11  6-8   
1930-01-01--1930-12-31   
1935-01-01--1935-12-31  8-10   
1940-01-01--1940-12-31  8-12   
1945-01-01--1945-12-31  8-16   
1950-01-01--1950-12-31  12   
1955-01-01--1955-12-31  12-16   
1960-01-01--1960-12-31  12-16   
1965-01-01--1965-12-31  16   
1970-01-01--1970-12-31  16-20   
1975-01-01--1975-12-31  18-22   
1980-01-01--1980-12-31  18-24   
1984-01-01--1984-12-31  22-24   


Sätteri

Period Sätteri Ort Kommentar
1967-01-03--1983-06-30  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg   
1983-07-02--1984-05-15  Elfsborgs läns annonsblad aktiebolag  Vänersborg   

Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1900-01-02--1924-07-23  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg   
1924-07-26--1924-08-09  C.W. Carlssons efterträdares boktryckeri  Vänersborg   
1924-08-13--1966-12-31  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg   
1967-01-03--1984-05-15  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan   

Tryckeriutrustning

Period Tryckeriutrustning Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  snällpress   
1924-01-01--1924-12-31  rotationspress, flattrycks-   
1948-01-01--1948-12-31  rotationspress, cylinder-   
1972-01-01--1972-12-31  offsetpress   


Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1900-01-02--1984-05-15  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  8000      SKAT 
1901-01-01--1901-12-31  8200      SKAT 
1902-01-01--1902-12-31  10000      SKAT 
1904-01-01--1904-12-31  11000      SVAT 
1905-01-01--1905-12-31  11000      SVAT 
1906-01-01--1906-12-31  11100      SKAT 
1907-01-01--1907-12-31  11000      SVAT 
1908-01-01--1908-12-31  11000      SVAT 
1911-01-01--1911-12-31  11000      SVAT 
1912-01-01--1912-12-31  10500      SVAT 
1913-01-01--1913-12-31  11100      SVAT 
1914-01-01--1914-12-31  11500      SVAT 
1915-01-01--1915-12-31  11500      SVAT 
1916-01-01--1916-12-31  11500      SVAT 
1917-01-01--1917-12-31  11500      SVAT 
1918-01-01--1918-12-31  12000      SVAT 
1920-01-01--1920-12-31  12300      SVAT 
1921-01-01--1921-12-31  12200      SVAT 
1922-01-01--1922-12-31  12500      SVAT 
1923-01-01--1923-12-31  12500      SVAT 
1924-01-01--1924-12-31  12950      SVAT 
1925-01-01--1925-12-31  12950      SVAT 
1926-01-01--1926-12-31  13000      SVAT 
1927-01-01--1927-12-31  14270      USTT 
1928-01-01--1928-12-31  15069      USTT 
1929-01-01--1929-12-31  14000      USTT 
1930-01-01--1930-12-31  14000      USTT 
1931-01-01--1931-12-31  14000      USTT 
1933-01-01--1933-12-31  13200      USTT 
1935-01-01--1935-12-31  13100      Tollin 
1941-01-01--1941-12-31  11900       
1943-01-01--1943-12-31  12400       
1944-01-01--1944-12-31  13000       
1945-01-01--1945-12-31  13100       
1946-01-01--1946-12-31  14900       
1947-01-01--1947-12-31  14700       
1948-01-01--1948-12-31  14800       
1949-01-01--1949-12-31  15600       
1950-01-01--1950-12-31  14500       
1951-01-01--1951-12-31  14800       
1952-01-01--1952-12-31  14700       
1953-01-01--1953-12-31  15000       
1954-01-01--1954-12-31  15100       
1955-01-01--1955-12-31  15200       
1956-01-01--1956-12-31  15400       
1957-01-01--1957-12-31  16100       
1958-01-01--1958-12-31  16500       
1959-01-01--1959-12-31  16800       
1960-01-01--1960-12-31  16800       
1961-01-01--1961-12-31  16900       
1962-01-01--1962-12-31  17000       
1963-01-01--1963-12-31  17400       
1964-01-01--1964-12-31  18100       
1965-01-01--1965-12-31  18400       
1966-01-01--1966-12-31  18800       
1967-01-01--1967-12-31  19200       
1968-01-01--1968-12-31  19000       
1969-01-01--1969-12-31  18500       
1970-01-01--1970-12-31  18500       
1971-01-01--1971-12-31  18500       
1972-01-01--1972-12-31  18500       
1973-01-01--1973-12-31  18000       
1974-01-01--1974-12-31  18000       
1975-01-01--1975-12-31  18200       
1976-01-01--1976-12-31  18400       
1977-01-01--1977-12-31  18600       
1978-01-01--1978-12-31  18400       
1979-01-01--1979-12-31  18500       
1980-01-01--1980-12-31  18400       
1981-01-01--1981-12-31  18200       
1982-01-01--1982-12-31  17988       
1983-01-01--1983-12-31  18008       
1984-01-01--1984-12-31  18013       

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1886-11-05--1984-05-15   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1886-11-03--1978-12-30  R    
1979-01-02--1984-05-15  L    


Sidan skapad Thu Oct 28 03:38:53 CEST 2021
© 2021 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond