Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2021

ARVIKA NYHETER (1895)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1895-01-04--1895-12-14  Larsson, Axel Georg     
1895-12-15--1900-09-05  Hammargren, Manne [Johan Emanuel]     
1900-09-06--1903-09-21  Schönberg, Gustaf Ulrik     
1903-09-22--1907-11-01  Schönberg, Gustaf Reinhold Hilding     
1907-11-02--1914-12-08  Winblad, Gustaf Adolf     
1914-12-09--1918-07-30  Winblad, Hildur Elisabet     
1918-07-31--1932-05-26  Wallin, J. A.     
1932-05-27--1952-06-30  Wallin, Johan Adam Sigurd     
1952-07-01--1953-01-28  Wallin, Anna Ellen Vilhelmina     
1953-01-29--1957-01-01  Rundqvist, Sten     
1957-01-02--1961-05-30  Schöier, Bengt     
1961-05-31--1962-09-19  Andersson, Erik Bertil     
1962-09-20--1973-08-26  Borgström, George     
1973-08-27--1974-09-18  Eklöf, Owe     
1974-09-19--1984-11-02  Nordenberg, Reidar   
1984-11-04--1985-01-04  Eklöf, Owe  Tf ansvarig utgivare 
1985-01-07--1992-11-01  Hellström, Tommy   
1992-11-02--1993-12-13  Eklöf, Ove   
1993-12-15--2013-12-31  Nordenberg, Jan    T. Slutdatum osäkert 
2014-01-01--2016-04-30  Nordenberg Olsson, Veronica    T, Slutdatum osäkert 
2016-05-02--2019-09-30  Klint, Jonas   
2019-10-02--2020-11-13  Carle, Linus  stf ansvarig utgivare 
2020-11-16--2021-04-16  Borg, Sofie   
2021-04-19--  Carle, Linus   Bibliograferad period

Period Kommentar
1900-01-01--   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1895-01-26--1906-12-29  oregelbunden   oregelbunden    
1998-01-02--1999-05-03  tidningen trycks i två delar. Del 2 har titeln SPORTEN.  3/v     även tidigare 
1999-05-05--  [Del 1]  3/v   må , on , fre    
1999-05-05--  [Del 2]   3/v   må , fre , on    Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1895-01-26--1906-12-29  [omärkt]  Karlstad         
2013-01-01--  [omärkt]  Karlstad  3/v   må , on , fre     T har endast en edition, som registreras fr.o.m. 2014-01-01 i enlighet med nya regler.  


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1895-01-26--1899-12-29  1-2/v   fre      
1900-01-05--1905-11-28  1-2/v   ti , fre      
1905-11-30--1934-12-28  3/v   ti , to , lö      
1935-01-03--1978-12-29  3/v   må , on , fre      
1991-01-02--  3/v   må , on , fre      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1895-01-26--1899-11-03  ARVIKA NYHETER. / ANNONSBLAD FÖR ARVIKA OCH VÄSTRA VÄRMLAND.   
1899-11-07--1903-09-22  ARVIKA NYHETER. / NYHETS- OCH ANNONSBLAD FÖR ARVIKA OCH VÄSTRA VÄRMLAND.   
1903-09-25--1930-12-20  ARVIKA NYHETER. / VÄSTRA VÄRMLANDS TIDNING.   
1930-12-23--1957-12-11  ARVIKA NYHETER / VÄSTRA VÄRMLANDS TIDNING   
1957-12-13--1962-11-16  AN / ARVIKA NYHETER / VÄSTRA VÄRMLANDS TIDNING   
1962-11-19--1978-12-29  ARVIKA NYHETER / VÄSTRA VÄRMLANDS TIDNING   
1991-01-02--1995-01-23  ARVIKA NYHETER /VÄSTRA VÄRMLANDS TIDNING   
1995-01-25--1995-01-25  ARVIKA NYHETER / VÄSTRA VÄRMLANDS TIDNING / AN   
1995-01-27--1995-12-31  AN / ARVIKA NYHETER / VÄSTRA VÄRMLANDS TIDNING   
1996-01-03--1999-05-03  ARVIKA NYHETER / VÄSTRA VÄRMLANDS TIDNING   
1999-05-05--  ARVIKA NYHETER. / VÄSTRA VÄRMLANDS TIDNING   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1895-01-26--1962-11-26  svart    
1962-11-28--  svart + 3    

Föregångare

Period Föregångare Kommentar
1895-01-26--  1890 11 28--1894 07 06, 1894 12 28 

Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1895-01-26--1901-12-14  Arvika nyheters aktiebolag  Arvika  Start- och slutdatum osäkra. Bolagsordningen för Arvika nyheters aktiebolag antogs vid bolagsstämma 1895-12-13 och fastställdes av Kungl. Maj:t 1896-03-20. Bolaget gick i likvidation våren 1903. 
1901-12-15--1903-05-14  Arvika boktryckeriaktiebolag  Arvika  Start- och slutdatum osäkra. Bolaget bildades 1901-08-31 för att överta utgivnings- och ägandederätten till T från Arvika nyheters aktiebolag. Bolaget gick i likvidation våren 1903. 
1903-05-15--1918-10-10  Gustaf Schönberg och G. A. Winblad  Arvika  Startdatum osäkert. T tycks under denna period ha ägts av sina redaktörer Gustaf Schönberg och G. A. Winblad samt av den senares änka Hildur Winblad. 
1918-10-11--1997-04-30  Aktiebolag Arvika Nyheter  Arvika  Bolaget bildades av J. A. Wallin och förblev i familjen Wallins ägo till 1952. I december 1952 övertogs det av en grupp arvikabor. 1962-09-18 köptes bolaget av Nya Wärmlandstidningen, Karlstad. 
1997-05-02--1999-12-31  Västra Wermlands lokaltidningar Aktiebolag  Arvika   
2000-01-03--  Nya Wermlands-Tidningen aktiebolag  Karlstad 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1895-01-26--1978-12-29   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1895-01-26--  1103-9043  ISSN tryck    
1895-01-26--  4112682  Libris ID tryck    
1895-01-26--  15760626  Libris ID elektronisk    


Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1895-01-26--1978-12-29  Arvika nyheter jubileumsnummer 1945 11 07   
1895-01-26--1978-12-29  Arvika nyheter jubileumsnummer 1965 01 27   
1895-01-26--1978-12-29  Arvika nyheter jubileumsnummer 1970 11 27   
1895-01-26--1978-12-29  Arvika Nyheter och framtiden. - Arvika nyheter 1962 09 21   
1895-01-26--1978-12-29  Direktör Sigurd Wallin. - Arvika nyheter 1952 06 25   
1895-01-26--1978-12-29  Flera nya fusioner. - Pressens tidning 43(1962), nr. 19, s. 1, 7   
1895-01-26--1978-12-29  Fusionsdebatt. - Pressens tidning 43(1962), nr. 19, s. 3   
1895-01-26--1978-12-29  G.A. Winblad. - Arvika nyheter 1914 12 05   
1895-01-26--1978-12-29  Helt företag förnyat på 5 år. - Arvika nyheter 1957 12 13   
1895-01-26--1978-12-29  Redaktör Johan Adam Wallin. Arvika nyheter 1932 05 24   
1895-01-26--1978-12-29  Sten Rundkvist död. - Arvika nyheter 1962 10 19   
1946-10-17--1946-10-17  Nya Wermlandstidningen  Redaktören Sten Rundkvist 50 år 
1969-01-24--1969-01-24  Nya Wermlandstidningen  Förre platsredaktören Nils Fallberg fyller 75 år 
1974-01-24--1974-01-24  Nya Wermlandstidningen  Förre lokalredaktören Nils Fallberg fyller 80 år 

Löpsedlar

Period Löpsedlar Kommentar
1978-12-31--1978-12-31    löpsedlar började utges under 1970-talet (uppgift från tidningen) inga exemplar har återfunnits  
1979-04-02--2020-12-30  en per utgivningsdag   
Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1895-01-26--1906-12-29  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    
1895-01-26--1906-12-29    oregelbunden   varierande   allmän    
2009-12-09--2020-12-30  Arbete & ekonomi    10/år   varierande   ekonomi    
2021-01-27--  VÄRMLANDS AFFÄRER    10/år     ekonomi    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1896-01-01--1935-12-31  frisinnad   
1936-01-01--1962-12-31  folkpartiet   
1963-01-01--2008-12-31  borgerlig   
2009-01-02--  konservativ   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1904-12-31  1.56     
1905-01-01--1905-12-31     
1906-01-01--1908-12-31  2.50     
1909-01-01--1917-12-31  2.75     
1918-01-01--1918-12-31     
1919-01-01--1919-12-31     
1920-01-01--1920-12-31     
1921-01-01--1921-12-31  7.80     
1922-01-01--1937-12-31     
1938-01-01--1939-12-31  6.50     
1940-01-01--1941-12-31  7.50     
1942-01-01--1945-12-31  8.50     
1947-01-01--1947-12-31     
1948-01-01--1948-12-31  10     
1949-01-01--1950-12-31  11     
1951-01-01--1951-12-31  13     
1952-01-01--1952-12-31  15     
1953-01-01--1954-12-31  16     
1955-01-01--1955-12-31  17     
1956-01-01--1956-12-31  19     
1957-01-01--1957-12-31  21     
1958-01-01--1959-12-31  24     
1960-01-01--1960-12-31  26     
1961-01-01--1962-12-31  29     
1963-01-01--1963-12-31  33     
1964-01-01--1964-12-31  37     
1965-01-01--1965-12-31  42     
1966-01-01--1966-12-31  47     
1967-01-01--1967-12-31  50     
1968-01-01--1968-12-31  55     
1969-01-01--1969-12-31  60     
1970-01-01--1970-12-31  65     
1971-01-01--1971-12-31  69     
1972-01-01--1972-12-31  75     
1973-01-01--1973-12-31  80     
1974-01-01--1974-12-31  90     
1975-01-01--1975-12-31  98     
1976-01-01--1976-12-31  115     
1977-01-01--1977-12-31  140     
1978-01-01--1978-12-31  160     
1979-01-01--1979-12-31  175     
1980-01-01--1980-12-31  195     
1981-01-01--1981-12-31  215     
1982-01-01--1982-12-31  260     
1983-01-01--1983-12-31  295     
1984-01-01--1984-12-31  325     
1985-01-01--1985-12-31  350     
1986-01-01--1986-12-31  385     
1987-01-01--1987-12-31  400     
1988-01-01--1988-12-31  425     
1989-01-01--1989-12-31  450     
1990-01-01--1990-12-31  485     
1996-01-01--1996-12-31  695     
1997-01-01--1997-12-31  735     
1998-01-01--1998-12-31  760     
1999-01-01--1999-12-31  775     
2000-01-01--2000-12-31  795     
2001-01-01--2001-12-31  820     
2002-01-02--2002-12-31  845     
2003-01-03--2003-12-31  870     
2004-01-02--2004-12-31  905     
2005-01-01--2005-12-31  940     
2006-01-01--2006-12-31  965     
2007-01-01--2007-12-31  985     
2008-01-01--2008-12-31  1015     
2009-01-01--2009-12-31  1045     
2010-01-01--2010-12-31  1076     
2011-01-01--2011-12-31  1439     
2012-01-01--2012-12-31  1140     
2013-01-01--2013-12-31  1179     
2014-01-01--2014-12-31  1220     
2015-01-01--2015-12-31  1260     
2017-01-01--2017-12-31  1344    112 kr/mån; http://nwt.se/kundservice/prenumeration/bli-prenumerant/ - besökt 2017-02-08 
2018-01-01--2018-12-31  1380     
2019-01-01--2019-12-31  1440    AN komplett 
2020-01-01--2020-12-31  1668    inklusive alla digitala produkter 
2021-01-01--2021-12-31  1908    Inklusive allt digitalt material 


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-01-01--  Arvika   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1895-12-13--1897-10-08  Hammargren, Manne [Johan Emanuel]     
1897-10-15--1898-06-24  Svanström, Fridolf    T 1897-10-15, s. 2, sp. 4; T 1945-11-07 (jub.nr), s. 53. 
1898-07-01--1900-03-02  Larsson, Nils William    T 1900-03-02, s. 2, sp. 4. 
1900-03-06--1900-06-29  Svanström, Fridolf    T 1945-11-07 (jub.nr), s. 54. 
1900-07-03--1907-04-04  Schönberg, Gustaf    Fr.o.m. 1903-09-25 "För redaktionen:". 
1903-09-25--1907-11-05  Schönberg, Hilding    T.o.m. 1907-04-04 "För redaktionen:". 
1907-11-07--1914-12-03  Winblad, Gustaf Adolf    Avled 1914-12-04. 
1914-12-05--1918-07-30  Yngve, J. O.     
1918-08-01--1932-05-21  Wallin, Johan Adam    Avled 1932-05-22. 
1932-05-24--1956-12-31  Rundqvist, Sten    T 1932-05-31, s. 6, sp. 4. 
1957-01-02--1961-05-29  Schöier, Bengt     
1961-05-31--1962-09-17  Malmgren, Bengt    Red.sekr t.o.m. 1961-10-20. 
1962-09-19--1973-07-23  Borgström, George    Omkom 1973-07-24 genom drunkning. 
1973-07-25--1973-12-31  ingen uppgift     
1974-01-02--1984-11-02  Nordenberg, Reidar   
1984-11-04--1985-01-05  ingen uppgift    
1985-01-07--1993-09-22  Hellström, Tommy   
1993-12-15--2013-12-31  Nordenberg, Jan    Slutdatum osäkert 
2014-01-01--2016-04-30  Nordenberg Olsson, Veronica     
2016-05-02--2019-09-30  Klint, Jonas     
2019-10-02--2020-11-13  Carle, Linus  Tf Chefredaktör   
2020-11-16--2021-04-16  Borg, Sofie     
2021-04-19--  Carle, Linus     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1895-01-01--1896-12-31  46x37-64x49 cm   
1897-01-01--1897-12-31  52x40-66x49 cm   
1898-01-01--1898-12-31  29x22-65x49 cm   
1899-01-01--1899-12-31  56x43-63x49 cm   
1900-01-01--1904-12-31  50x37-64x49 cm   
1905-01-01--1905-12-31  56x37-62x48 cm   
1906-01-01--1906-12-31  51x37-63x43 cm   
1907-01-01--1910-12-31  57x37-63x49 cm   
1911-01-01--1920-12-31  57x42-67x49 cm   
1921-01-01--1923-12-31  62x43-66x54 cm   
1924-01-01--1924-12-31  51x37-66x54 cm   
1925-01-01--1928-08-14  52x36-63x49 cm   
1928-08-16--1938-06-22  51x36-52x37 cm   
1938-06-25--1957-12-11  56x36-57x37 cm   
1957-12-13--1962-11-16  54x35-55x36 cm   
1962-11-19--1970-04-29  52x34 cm   
1970-05-04--1978-12-29  52x37 cm   
1991-01-02--1994-10-05  52x37   
1994-10-07--1995-12-31  37x25   
1996-01-03--2003-12-31  37x24   
2004-01-02--2005-12-31  37x24,5   
2006-01-02--  37x25   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-01-02--1928-08-14   
1929-01-02--1928-12-31   
1930-01-01--1930-12-31   
1935-01-02--1935-12-31   
1940-01-01--1940-12-31   
1945-01-01--1945-12-31   
1950-01-01--1950-12-31   
1960-01-01--1960-12-31  12   
1965-01-01--1965-12-31  14-16   
1970-01-01--1970-12-31  12-16   
1975-01-01--1975-12-31  12-16   
1980-01-01--1980-12-31  12-20   
1985-01-01--1985-12-31  12-20   
1990-01-01--1990-12-31  12-20   
1995-01-01--1995-12-31  20-48   
1996-01-01--1996-12-31  24-48   
1997-01-01--1997-12-31  32-48   
1998-01-01--1998-12-31  24-40   
1999-01-01--1999-12-31  24-56   
2000-01-01--2000-12-31  24-48   
2001-01-01--2001-12-31  24-48   
2002-01-01--2002-12-31  24-40   
2003-01-01--2003-12-31  24-40   
2004-01-01--2004-12-31  24-48   
2005-01-01--2005-12-31  24-56   
2006-01-01--2006-12-31  24-48   
2007-01-01--2007-12-31  24-48   
2008-01-01--2008-12-31  24-56   
2009-01-01--2009-12-31  24-48   
2010-01-01--2010-12-31  24-40   
2011-01-01--2012-12-31  24-48   
2013-01-01--2013-12-31  18-48   
2014-01-01--2014-12-31  24-48   
2015-01-01--2015-12-31  24-48   
2016-01-01--2016-12-31  24-40   
2017-01-01--2017-12-31  24-40   
2018-01-01--2018-12-31  24-40   
2020-01-01--2020-12-31  24-40   

Språk

Period Språk Kommentar
1895-01-01--  svenska    

Sätteri

Period Sätteri Ort Kommentar
1970-05-04--1978-12-29  Arvika nyheters tryckeri  Arvika   

Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1895-01-26--1895-12-06  Wilhelm Rahmns boktryckeri  Åmål   
1895-12-13--1898-08-12  Arvika nyheters tryckeri  Karlstad   
1898-08-19--1900-09-14  Nya boktryckeriet  Karlstad   
1900-09-21--1901-12-10  Nya boktryckeriet  Arvika   
1901-12-13--1903-10-16  Arvika boktryckeriaktiebolag  Arvika   
1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika   
1970-11-06--  Nya Wermlands-Tidningen aktiebolag tryckeri  Karlstad   

Tryckeriutrustning

Period Tryckeriutrustning Kommentar
1900-01-01--1978-12-31  1957-12-13 Ny tryckpress instalerad T   

Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1995-01-01--  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1895-01-26--  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1896-01-01--1896-12-31  2750      2500-3000 
1902-01-01--1902-12-31  3000       
1910-01-01--1910-12-31  4000       
1915-01-01--1915-12-31  4800       
1920-01-01--1920-12-31  6000       
1927-01-01--1927-12-31  5600       
1931-01-01--1931-12-31  6000       
1941-01-01--1941-12-31  6600       
1945-01-01--1945-12-31  7900       
1950-01-01--1950-12-31  8500       
1960-01-01--1960-12-31  8500       
1965-01-01--1965-12-31  10500       
1970-01-01--1970-12-31  12600       
1978-01-01--1978-12-31  13500       
1990-01-01--1990-12-31  13792       
1991-01-01--1991-12-31  13728       
1992-01-01--1992-12-31  13788       
1993-01-01--1993-12-31  13400       
1994-01-01--1994-12-31  13400       
1995-01-01--1995-12-31  13000       
1996-01-01--1996-12-31  12800       
1997-01-01--1997-12-31  12600       
1998-01-01--1998-12-31  12600       
1999-01-01--1999-12-31  12500       
2000-01-01--2000-12-31  12600       
2001-01-01--2001-12-31  12600       
2002-01-01--2002-12-31  12700       
2003-01-01--2003-12-31  12700       
2004-01-01--2004-12-31  12700       
2005-01-01--2005-12-31  12700       
2006-01-01--2006-12-31  12500       
2007-01-01--2007-12-31  12500       
2008-01-01--2008-12-31  12400       
2009-01-01--2009-12-31  12000       
2010-01-01--2010-12-31  11500       
2011-01-01--2011-12-31  11300       
2012-01-01--2012-12-31  10900       
2013-01-01--2013-12-31  10700       
2014-01-01--2014-12-31  10200       
2015-01-01--2015-12-31  9800       
2016-01-01--2016-12-31  9500       
2017-01-01--2017-12-31  9000       
2018-01-01--2018-12-31  8600       
2019-01-01--2019-12-31  8300       
2020-01-01--2020-12-31  8200       

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1895-01-26--   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1895-01-26--1978-12-29  R    
1979-01-03--  L    

Annonsomfattning %

Period Annonsomfattning % Kommentar
2015-01-01--2015-12-31  41,8   
2016-03-02--2016-03-26  40,6   
2017-03-01--2017-03-10  43,7   
2018-03-02--2018-03-31  39,2   
2019-03-04--2019-03-08  45   
2019-03-05--2019-03-08  42,4   
2020-03-02--2020-03-06  43,7   

Sidan skapad Thu Oct 28 03:53:47 CEST 2021
© 2021 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond