Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2019

SIGTUNABYGDEN (1928)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1927-12-28--1929-04-03  Edhagen, John Marcus  redaktören   
1929-04-04--1939-11-05  Andersson, John Fredrik  scoutledaren   
1939-11-06--1944-04-30  Bergman, Karl Vilhelm  slöjdläraren  enl tidningen är begynnelsedatum 1939-10-06; slutdatum enl tidningen 
1944-05-01--1944-09-21  Söhrander, K.   
1944-09-22--1957-02-01  Pettersson, Erik   
1957-02-08--1960-08-26  Johanson, Åke   
1960-09-02--1962-03-16  Hirschfeldt, Lennart   
1962-03-23--1971-05-13  Sandberg, Sven   
1971-05-19--1972-02-10  Lindgren, Anders   
1972-02-17--1975-06-26  Hirschfeldt, Lennart   
1975-07-03--1975-07-10  Johansson, Folke   
1975-07-17--1975-07-24  Thorell, Svante   
1975-07-31--1978-06-29  Hirschfeldt, Lennart   
1978-07-06--1978-07-20  Thorell, Svante   
1978-07-27--1978-07-27  Lindgren, Anders   
1978-08-03--1979-06-28  Hirschfeldt, Lennart   Bibliograferad period

Period Kommentar
1928-01-05--1979-06-28   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1928-01-05--1968-12-30  1/v   fre   morg    
1969-01-02--1979-06-28  1/v   to      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1928-01-05--1957-01-04  SIGTUNA BYGDEN   
1957-01-11--1957-02-01  SIGTUNA BYGDEN / NYHETS- OCH ANNONSORGAN FÖR SIGTUNA STAD OCH ANGRÄNSANDE DELAR AV STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN.   
1957-02-08--1958-01-03  SIGTUNA BYGDEN / NYHETS- OCH ANNONSORGAN FÖR SIGTUNA STAD OCH ANGRÄNSANDE DELAR AV STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN   
1958-01-10--1979-06-28  SIGTUNA BYGDEN / MÄRSTA TIDNING   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1928-01-01--1979-12-31  svart    

Föregångare

Period Föregångare Kommentar
1928-01-05--1979-06-28   

Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1927-12-28--1944-04-30  Enkelt bolag  Sigtuna  osäkert slutdatum 
1944-05-01--1944-09-21  Söhrander, Karl  Sigtuna  osäkra datum 
1944-09-22--1957-02-07  Pettersson, Erik  Sigtuna  osäkra datum 
1957-02-08--1959-12-31  Johansson, Åke  Sigtuna  osäkra datum; delägare 
1957-02-08--1960-07-31  Larsson, Jarl  Sigtuna  osäkra datum; delägare 
1960-08-01--1968-08-01  Upsala Nya Tidnings Nya AB  Uppsala   
1968-08-02--1979-06-28  AB Upsala Nya Tidning  Uppsala  namnbytet genomfördes vid bolagstämman 1968; osäkra datum 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1928-01-05--1979-06-28   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1928-01-05--1979-06-28  99-2942749-X     

Kommentar

Period Kommentar
1928-01-05--1979-06-28  Jubileumsnr (75 år): 1958-05-30 Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1928-01-01--1947-12-31  neutral  Tollin 
1949-01-01--1954-12-31  opolitisk  Tollin 
1955-01-01--1979-12-31  politiskt fristående  Tollin 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1929-01-01--1931-12-31  4.75     
1932-01-01--1947-12-31     
1948-01-01--1949-12-31     
1950-01-01--1951-12-31     
1952-01-01--1952-12-31     
1953-01-01--1955-12-31  8.50     
1956-01-01--1959-12-31  11.50     
1960-01-01--1960-12-31  12.50     
1961-01-01--1963-12-31  13     
1964-01-01--1965-12-31  15     
1966-01-01--1966-12-31  18     
1967-01-01--1967-12-31  20     
1968-01-01--1968-12-31  22     
1969-01-01--1975-12-31  25     
1976-01-01--1979-12-31  35     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1928-01-05--1979-06-28  Sigtuna   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1928-01-05--1929-03-28  Edhagen, J. M.     
1929-04-06--1939-04-06  Andersson, John F.     
1939-04-14--1939-09-29  Zaine, Robert     
1939-10-06--1944-07-14  Bergman, Karl     
1944-07-21--1944-09-15  Söhrander, K.     
1944-09-22--1956-12-29  Pettersson, Erik     
1957-01-04--1958-10-24  Johanson, Åke     
1958-10-31--1959-01-23  Larsson, Jarl    tillfällig redaktör enl tidningen; ej redaktör för några enstaka nummer i början av november 
1959-01-30--1960-04-14  Holm, Crick     
1960-04-22--1960-04-29  ingen uppgift     
1960-05-06--1960-09-30  Söderlund, Arne     
1960-10-07--1960-11-04  Johanson, Åke     
1960-11-11--1960-12-09  ingen uppgift    trol. Åke Johanson 
1960-12-16--1962-03-30  Johanson, Åke     
1962-04-06--1965-06-18  Lindgren, Anders     
1965-06-25--1966-01-28  Sandberg, Sven  ansv. utg.  ingen uppgift om redaktör i tidningen 
1966-02-04--1968-12-20  Sandberg, Sven     
1969-01-02--1979-06-28  Sandberg, Sven  ansv. utg.  ingen uppgift om redaktör i tidningen 


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1928-01-05--1947-04-05  41-42x24-26   
1947-04-11--1958-12-30  35-38x24-26   
1959-01-01--1967-03-31  34-35x25-26   
1967-04-07--1976-12-23  36-38x24-25   
1977-01-05--1979-06-28  32-33x25-26   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1928-01-05--1979-06-28   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1928-01-05--1928-01-05  Sigtuna Nya Tidnings Tryckeri  Sigtuna   
1928-01-13--1957-02-01  Sigtuna boktryckeri  Sigtuna   
1957-02-08--1958-03-28  Civiltryckeriet  Sigtuna   
1958-04-03--1960-05-06  Tryckeriaktiebolaget Mercur  Stockholm   
1960-05-13--1960-12-30  Civiltryckeriet i Sigtuna aktiebolag  Sigtuna   
1961-01-05--1968-11-06  Upsala Nya Tidning Nya aktiebolag tryckeri  Uppsala  osäkra datum 
1968-11-07--1979-06-28  Aktiebolaget Upsala Nya Tidnings tryckeri  Uppsala  osäkert datum för namnbytet 


Typ

Period Typ Kommentar
1928-01-05--1979-06-28  lokaltidning   

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1928-01-05--1979-06-28  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1930-01-01--1930-12-31  500      Tollin 
1931-01-01--1931-12-31  400    B   USTT 
1932-01-01--1932-12-31  500    B   USTT 
1933-01-01--1933-12-31  400    B   USTT 
1935-01-01--1935-12-31  450      Tollin 
1945-01-01--1945-12-31  1290    B   USTT 
1946-01-01--1946-12-31  1180    B   USTT 
1947-01-01--1947-12-31  1650      USTT 
1948-01-01--1948-12-31  1650      USTT 
1949-01-01--1949-12-31  1650      USTT 
1950-01-01--1950-12-31  1125      USTT 
1955-01-01--1955-12-31  900      Tollin 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1928-01-05--1979-06-28   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1928-01-05--1979-06-28  O    


Sidan skapad Mon Oct 21 17:54:24 CEST 2019
© 2019 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond