Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Titel på för titlar på R  -2023-12-07
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period KommentarRad
RAJALTA (1876) 1875-12-15--1876-03-22    1
RAKETEN (1892) 1892-12-15--1893-06-29    2
RANSAKAREN (1899) 1899-02-07--1899-11-02    3
RAPPORT MALMÖ (1991) 1992-04-17--1992-06-20    4
REFLEX (1922) 1922-10-07--1923-01-28    5
REFORM (1849) 1849-12-16--1850-05-29    6
REFORM (1881) 1881-09-28--1886-12-18    7
REFORM (1889) 1889-07-03--1889-12-24    8
REFORMATORN (1887) 1887-08-05--1965-03-28    9
REFORMATORN [suecana] (1900) 1900-01-01--1910-12-31    10
RESKAMRATEN (1924) 1924-02-15--1924-08-15    11
REVELJ (1917) 1917-07-21--1917-08-22    12
REVELJEN (1891) 1891-09-15--1894-10-19    13
REVISORN (1874) 1874-01-17--1874-06-20    14
REVONTULET (1919) 1919-01-03--1921-12-30    15
REVONTULET (1923) 1923-10-11--1927-05-28    16
REVUEN (1892) 1892-11-12--1905-01-15    17
RIKET (1919) 1919-02-22--1922-05-13    18
RIKET DAGENS TIDNING (1922) 1922-05-20--1924-12-23    19
RIKSBLADET (1856) 1856-10-07--1857-06-30    20
RIKSGRÄNSEN (1870) 1870-01-21--1871-06-23    21
RIKSPOSTEN (1934) 1934-05-23--1938-05-25    22
RIKSSJUKKASSETIDNINGEN (1931) 1931-01-14--1933-12-20    23
RIKSTIDNINGEN (1938) 1938-11-15--1940-02-28    24
RINGAREN (1940) 1940-07-25--1940-12-15    25
RINKEBYDIREKT (2019) 2019-05-04--2020-09-26    26
RIPAN (1877) 1877-08-23--1878-02-01    27
RIS OCH ROS (1918) 1918-04-15--1919-12-19    28
RLF-TIDNINGEN (1938) 1938-01-15--1967-09-28    29
ROCKFORDS ALLEHANDA [suecana] (1884) 1884-06-18--1886-04-17    30
ROCKFORDSPOSTEN [suecana] (1889) 1889-01-01--1911-09-14    31
RONNEBY (1873) 1873-01-15--1873-12-31    32
RONNEBY TIDNING (1876) 1876-05-27--1909-03-30    33
RONNEBY TIDNING (1912) 1912-11-02--1937-06-29    34
RONNEBYBLADET (1881) 1881-05-25--1881-07-16    35
RONNEBYNYHETERNA (1972) 1972-01-15--1972-09-15    36
RONNEBYPOSTEN (1895) 1894-12-14--1971-12-31    37
ROSLAGEN (1878) 1878-11-28--1880-04-29    38
ROSLAGEN (1911) 1911-11-03--1916-12-29    39
ROSLAGENS NYA TIDNING (1915) 1915-07-03--1916-01-26    40
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-10-25--1923-07-11    41
ROSLAGENS TIDNING (1902) 1902-10-15--1904-06-06    42
ROSLAGSBLADET (1879) 1879-10-15--1894-12-29    43
ROSLAGSBLADET (1907) 1907-09-18--1908-01-14    44
ROSLAGSPOSTEN (1946) 1946-11-09--1952-11-28    45
ROTHUGGAREN [suecana] (1880) 1880-10-01--1886-03-31    46
RUOTSIN SANOMAT (2003) 2003-09-01--2005-04-12    47
RUOTSIN SUOMALAINEN (1964) 1979-01-02--    48
RUOTSIN UUTISIA (1965) 1965-12-13--1967-04-21    49
RÄTT OCH SANNING PÅ ALLVAR (1850) 1850-12-11--1851-07-16    50
RÄTTA FÄDERNESLANDET (1864) 1864-02-27--1864-05-25    51
RÖDA RÖSTER (1919) 1919-02-15--1930-09-15    52

Sidan skapad Thu Dec 07 06:10:23 CET 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond