Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Titel på för titlar på G  -2023-12-07
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period KommentarRad
GALVA REPUBLICAN [suecana] (1869) 1869-05-14--1869-06-25    1
GAMLA BREFLÅDAN (1890) 1890-12-13--1892-02-06    2
GAMLA NORDSTJERNAN [suecana] (1874) 1874-07-30--1874-09-08    3
GAMLA OCH NYA HEMLANDET [suecana] (1870) 1870-05-24--1914-09-24    4
GAMLA OCH NYA HEMLANDET EUROPEISK UPPLAGA [suecana] (1874) 1874-01-01--1877-12-31    5
GAMLA OCH NYA HEMLANDET MINNESOTA UPPLAGAN [suecana] (1887) 1887-01-01--1889-12-31    6
GAMLA OCH NYA HEMLANDET NORDVESTRA UPPLAGAN [suecana] (1884) 1884-01-01--1886-12-31    7
GANYMEDES (1881) 1881-07-09--1888-06-23    8
GEFLE ARBETAREBLAD (1901) 1901-04-30--1902-02-15  Slutdatum skattat sista numret daterat "Februari"  9
GEFLE BÖRS (1890) 1890-01-15--1893-12-15  ungefärliga datum  10
GEFLE DAGBLAD (1895) 1895-04-11--    11
GEFLE WECKOBLAD (1783) 1783-11-01--1784-10-23    12
GEFLEBLADET (1855) 1855-01-03--1855-01-27    13
GEFLEBORGS LÄNS TIDNING (1836) 1836-01-09--1864-05-13    14
GEFLEBORGS LÄNS TIDNING (1889) 1888-12-11--1895-02-01    15
GEFLEBORGS LÄNS TIDNING VECKOUPPLAGA (1889) 1888-12-20--1895-01-31    16
GEFLEPOSTEN (1859) 1859-05-21--1859-12-31  Provnr.. 1859-05-21   17
GEFLEPOSTEN (1864) 1864-12-10--1941-04-12    18
GEFLEPOSTEN WECKOUPPLAGAN (1880) 1880-05-28--1905-12-31    19
GEFLETIDNINGEN (1894) 1894-05-12--1894-08-23    20
GELLIVAREBLADET (1900) 1899-12-14--1901-02-01    21
GENGÅNGAREN (1844) 1844-10-19--1854-01-07    22
GESTRIKEBYGD (1912) 1912-01-03--1918-12-31    23
GESTRIKE-UPPLANDSBYGD (1910) 1910-01-04--1911-12-29    24
GESTRIKLAND (1877) 1877-06-14--1880-06-30    25
GEVALIA (1905) 1905-05-01--1934-12-24    26
GIFTERMÅLSTIDNINGEN (1894) 1894-02-16--1894-07-19  Fingerade start- och slutdatum. Utgivningsdagar okända.  27
GISLAVEDS TIDNING (1910) 1910-01-04--1911-12-28    28
GLT (1997) 1997-09-08--1998-07-06    29
GLUNTEN (1880) 1880-01-03--1892-02-27    30
GNESTA TIDNING (1892) 1892-09-16--1894-12-28    31
GNISTAN (1895) 1895-01-15--1897-02-17    32
GNISTAN (1920) 1920-12-01--1921-11-02    33
GNISTAN (1922) 1922-10-01--1928-09-08    34
GNISTAN (1929) 1929-10-27--1930-09-21    35
GNISTAN (1967) 1979-01-12--1986-12-19    36
GNISTAN [suecana] (1891) 1891-01-01--1892-12-31    37
GOTLAND (1886) 1886-03-16--1899-12-27    38
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1873-01-03--    39
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1928-07-12--1983-08-31    40
GOTLANDS LÄNS NYA TIDNING (1858) 1858-12-30--1872-04-05    41
GOTLANDS LÄNS TIDNING (1849) 1849-06-08--1858-12-24    42
GOTLANDS TIDNING (1859) 1858-12-24--1865-12-29    43
GOTLANDS TIDNING (1867) 1867-01-18--1888-01-07    44
GOTLANDS TIDNINGAR (1983) 1983-09-01--    45
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1890-12-19--1936-12-30    46
GOTLÄNNINGEN (1884) 1884-09-27--1978-12-30    47
GOTTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-08-18--1912-12-20    48
GRANSKAREN (1820) 1820-07-04--1838-01-26    49
GRANSKAREN (1886) 1886-08-14--1891-02-14    50
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1904-12-03--1915-12-31    51
GRENNA NYHETER OCH ANNONSBLAD (1900) 1900-12-19--1910-12-28    52
GRENNA TIDNING (1858) 1857-12-21--1964-10-30    53
GRENNAPOSTEN (1891) 1891-01-03--1891-10-31    54
GRENNAPOSTEN (1992) 1992-05-07--1992-11-12    55
GRENNAPOSTEN (1993) 1993-02-04--1993-08-06    56
GRIPEN (1850) 1850-11-23--1850-12-28    57
GRIPEN (1866) 1866-04-07--1866-11-10    58
GRIPEN (1880) 1880-12-21--1890-12-31    59
GRYTHYTTE TIDNING (1885) 1885-11-05--1964-10-21    60
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1905-01-04--1912-12-31    61
GT (1967) 1967-01-14--1989-12-31    62
GT (1995) 1995-04-17--    63
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1958-05-25--1972-12-31    64
GUBBÄNGSBLADET (1949) 1949-01-01--1950-12-31  Tidskrift ungefärliga datum.  65
GULA BLADET (1926) 1926-03-16--1931-12-29    66
GULD (1900) 1900-07-01--1904-02-15    67
GUSTAVIAN WEEKLY [suecana] (1913) 1920-01-01--1960-03-30  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  68
GÅRDAKURIREN (1901) 1901-05-10--1901-06-07  Tidskrift  69
GÄSTRIKEBYGDEN (1945) 1945-01-02--1951-06-06    70
GÄSTRIKLANDS FOLKBLAD (1921) 1921-07-02--1922-08-12    71
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1975-11-18--2019-10-31    72
GÄVLEBORGS LÄNS TIDNING (1931) 1931-03-06--1931-10-16    73
GÄVLEBORGS VECKOBLAD (1907) 1907-09-20--1907-12-27    74
GÄVLE-DALABYGDEN (1967) 1967-01-05--1975-12-31    75
GÖINGEN HESSLEHOLMS TIDNING (1908) 1908-05-20--1911-12-30    76
GÖTA (1854) 1854-01-14--1856-12-31    77
GÖTA LEJON (1890) 1890-08-02--1891-01-17    78
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1920-11-16--1941-12-29    79
GÖTAÄLVDALSBYGDEN (1938) 1938-04-06--1939-12-29    80
GÖTEBORG (1886) 1886-01-02--1886-12-04    81
GÖTEBORGDIREKT ANGERED-ÖSTRA GÖTEBORG (2016) 2016-09-03--2023-01-28    82
GÖTEBORGDIREKT ASKIM-NORRA HALLAND (2016) 2016-09-03--2023-01-28    83
GÖTEBORGDIREKT CENTRUM (2021) 2021-08-14--2023-01-28    84
GÖTEBORGDIREKT CENTRUM-MAJORNA/LINNÈ (2016) 2016-09-03--2021-06-26    85
GÖTEBORGDIREKT FRÖLUNDA-HÖGSBO (2016) 2016-09-03--2023-01-28    86
GÖTEBORGDIREKT HISINGEN (2016) 2016-09-03--2023-01-28    87
GÖTEBORGDIREKT MAJORNA-LINNÉ (2021) 2021-08-14--2021-12-25    88
GÖTEBORGS ADRESSTIDNING (1895) 1895-11-09--1896-02-01  Skattade datum tidningen odaterad  89
GÖTEBORGS AFFÄRSMÄNS NOTERINGAR (1890) 1890-01-04--1890-12-13    90
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-11-01--1918-11-30    91
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1923) 1923-06-16--1926-04-01    92
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1938) 1938-12-03--1939-03-10    93
GÖTEBORGS ALLEHANDA (1880) 1880-02-14--1880-07-17    94
GÖTEBORGS ALLEHANDA (1907) 1907-01-05--1910-12-31    95
GÖTEBORGS ANNONSBLAD (1870) 1870-04-05--1871-10-28    96
GÖTEBORGS ANNONSTIDNING (1881) 1881-11-12--1882-12-19  Provnr. 12/11  97
GÖTEBORGS ARGUS (1927) 1927-12-03--1934-01-15    98
GÖTEBORGS DAGBLAD (1894) 1894-09-28--1895-01-22    99
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1918-12-02--1923-06-15    100
GÖTEBORGS EXTRABLAD (1923) 1923-12-16--1925-06-24    101
GÖTEBORGS FRIA TIDNING (2005) 2005-01-29--2017-01-05  övergår till vebbutgivning  102
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1832-03-22--1973-09-08  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1940-09-13, 1940-09-14, 1940-09-16, 1940-10-08, 1941-12-18, 1942-02-09, 1942-03-12, 1942-09-09  103
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1975) 1975-01-10--1985-02-16    104
GÖTEBORGS HYRESBLAD (1921) 1921-03-04--1921-06-09    105
GÖTEBORGS HYRESLISTA (1888) 1888-06-21--1918-11-30    106
GÖTEBORGS HYRESTIDNING (1931) 1931-03-27--1934-03-29    107
GÖTEBORGS KOMMUNIKATIONER (1893) 1893-04-15--1907-10-01    108
GÖTEBORGS KYRKOTIDNING (1918) 1918-04-26--1919-04-16    109
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1880) 1880-09-04--1884-11-22    110
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1886-01-02--1912-12-28    111
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1896-10-01--1950-12-31  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1940-11-22  112
GÖTEBORGS NYA AFTONBLAD (1889) 1889-09-15--1889-09-18    113
GÖTEBORGS NYHETER (1884) 1884-11-29--1885-12-31    114
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1892-10-01--1921-12-30    115
GÖTEBORGS OCH BOHUS ALLMÄNNA LÄNSTIDNING (1895) 1894-12-01--1896-12-24    116
GÖTEBORGS PLATS- OCH HYRESTIDNING (1907) 1907-01-19--1907-12-17    117
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1907-01-04--1979-12-28  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1942-08-28  118
GÖTEBORGS WECKOBLAD (1867) 1867-01-01--1867-03-30    119
GÖTEBORGS WECKOBLAD (1875) 1875-01-02--1892-12-29    120
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1892-11-17--1977-12-29    121
GÖTEBORGS VÄGVISARE (1915) 1915-05-15--1915-09-15    122
GÖTEBORGSBLADET (1907) 1907-11-09--1909-03-13    123
GÖTEBORGSBLADET (1925) 1925-01-18--1925-03-01  Tidskrift  124
GÖTEBORGSBLADET PÅ SÖDRA STAN (1960) 1960-09-10--1961-09-15    125
GÖTEBORGSBLADET PÅ VÄSTRA STAN (1959) 1959-10-15--1961-09-07    126
GÖTEBORGSBLADET PÅ ÖSTRA STAN (1959) 1959-11-15--1961-12-15  skattade datum  127
GÖTEBORGSKURIREN (1890) 1890-10-24--1900-02-02    128
GÖTEBORGSKURIREN (1976) 1976-11-26--1986-12-19    129
GÖTEBORGSNYTT (1973) 1977-01-01--1984-12-20    130
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1859-01-05--    131
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-06-13--1902-06-20    132
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13    133
GÖTEBORGSTIDNINGEN DAGBLADET (1884) 1884-10-18--1885-01-30    134
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-04-06--1970-12-22    135
GÖTENE TIDNING (1986) 1986-09-24--  Annonsblad 1986-2012  136
GÖTHA RUNOR (1831) 1831-12-05--1832-12-31    137
GÖTHEBORGS ALLEHANDA (1774) 1774-01-01--1843-02-10    138
GÖTHEBORGS BÖRSUNDERÄTTELSER (1848) 1848-12-23--1850-07-27    139
GÖTHEBORGS DAGBLAD (1828) 1828-02-19--1838-09-29    140
GÖTHEBORGS DAGBLAD (1848) 1848-06-03--1849-02-28    141
GÖTHEBORGS LÖRDAGSBLAD (1847) 1847-01-02--1847-03-27    142
GÖTHEBORGS OCH BOHUS LÄNS TIDNING (1844) 1844-12-18--1845-05-06    143
GÖTHEBORGS STADSTIDNING OCH DAGLIGA ANNONSBLAD (1833) 1833-01-05--1833-12-31    144
GÖTHEBORGS TIDNINGAR (1786) 1786-02-21--1842-12-31    145
GÖTHEBORGS WECKOLISTA (1750) 1749-12-16--1758-12-30  Verkligt startdatum: 1749-12-16.  146
GÖTHEBORGS ÅTTONDE HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1850) 1850-05-13--1850-06-14    147
GÖTHEBORGSBLADET (1847) 1847-04-03--1858-12-24    148
GÖTHEBORGSKA NYHETER (1765) 1765-01-05--1848-12-30    149
GÖTHEBORGSPOSTEN (1813) 1813-03-23--1832-12-27    150
GÖTHEBORGSPOSTEN (1850) 1850-01-02--1851-06-28    151
GÖTHEN (1836) 1836-07-20--1843-12-22    152

Sidan skapad Thu Dec 07 04:50:11 CET 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond