Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Bibliograferad period på för titlar på I  -2023-12-07
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period KommentarRad
I DAG (1990) 1990-01-02--1994-12-31    1
I DAG (1990) 1990-01-02--1994-12-31    2
IDROTT (1914) 1914-05-05--1916-05-03    3
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20    4
IDROTTSTIDNINGEN (1920) 1920-09-17--1922-07-24    5
IDROTTSVÄRLDEN (1921) 1921-04-14--1923-03-15    6
ILBUDET (1892) 1891-12-03--1892-06-30    7
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1899-01-04--1905-11-26  1902 ej genomgånget. Saknas på KB.  8
INLANDET (1920) 1920-01-10--1921-08-06    9
INTERNATIONALEN (1974) 1979-01-01--2006-12-14    10

Sidan skapad Thu Dec 07 05:17:09 CET 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond