Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Pris
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Pris


Pris på för titlar på    1940-01-01- -1940-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Pris Edition KommentarRad
WENERSBORGS WECKOBLAD (1841) 1849-01-02--1948-09-26    Rd; Utan postens avgifter  1
NORDHALLAND (1883) 1917-01-01--1978-12-31      2
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1919-01-01--1942-12-31      3
TOMELILLA TIDNING (1905) 1919-01-01--1944-11-30      4
SIGNALEN (1900) 1920-01-01--1941-12-31      5
TRIUMF (1891) 1921-01-01--1940-12-31  3.50      6
GRENNA TIDNING (1858) 1921-01-01--1940-12-31      7
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1921-01-01--1941-12-31  2.50      8
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1921-01-01--1951-12-31    T 1929-01-05: 3,50 + porto.  9
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1922-01-01--1940-12-31  10      10
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1922-01-01--1940-12-31  10      11
SALA ALLEHANDA (1880) 1922-01-01--1940-12-31  10      12
UMEBLADET (1847) 1922-01-01--1940-12-31  12      13
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1940-12-31  15      14
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1922-01-01--1940-12-31      15
NORRA SKÅNE (1900) 1922-01-01--1940-12-31      16
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1922-01-01--1941-12-31      17
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1923-01-01--1940-12-31  10      18
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1923-01-01--1940-12-31  10      19
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1923-01-01--1941-12-31      20
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1923-01-01--1942-12-31  20      21
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1923-01-01--1948-12-31      22
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1941-12-31      23
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1924-01-01--1940-12-31      24
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1924-01-01--1941-12-31  21.25      25
LANDTMANNABLADET (1903) 1925-01-01--1940-10-30  1.75      26
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1925-01-01--1941-12-31  22      27
ARBETETS FRIHET (1924) 1925-01-01--1951-12-31  3.75      28
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1946-12-31      29
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1927-01-01--1941-12-31  12.50      30
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1927-01-01--1946-12-31  3.50      31
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1927-01-01--1947-12-31      32
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1928-01-01--1941-12-31  15      33
LANTARBETAREN (1921) 1930-01-01--1940-12-31  2.50      34
NORRLANDSFOLKET (1925) 1930-01-01--1941-12-31  12      35
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1930-01-01--1942-12-31  3.75    T 1936; exkl. postavgift  36
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1931-01-01--1940-12-31  15      37
NORRLANDSBLADET (1909) 1931-01-01--1940-12-31      38
IDROTTSBLADET (1910) 1931-01-01--1948-12-31  25      39
GOTLÄNNINGEN (1884) 1932-01-01--1940-12-31  10      40
FREDEN (1928) 1932-01-01--1940-12-31    abonn. direkt hos tidn.  41
UPSALA (1845) 1932-01-01--1940-12-31  varannandagsuppl.    42
SALTSJÖBADEN (1908) 1932-01-01--1941-12-31      43
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1932-01-01--1946-12-31  10      44
SIGTUNABYGDEN (1928) 1932-01-01--1947-12-31      45
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1933-01-01--1940-12-31  2.05      46
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1933-01-01--1940-12-31  3.25      47
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1933-01-01--1940-12-31  32  Stockholmsupplagan  Stockholmsupplagan finns ej med i ITT för 1933. Uppgiften skall kollas i T.  48
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1933-01-01--1940-12-31  5.25      49
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1933-01-01--1946-12-31  3.75      50
VECKOPOSTEN (1868) 1933-01-01--1947-12-31  6.50      51
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1933-01-01--1948-12-31      52
MISSIONSBANERET (1921) 1934-01-01--1941-12-31  5.50      53
NYBRO TIDNING (1931) 1934-01-01--1942-12-31      54
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1934-01-01--1942-12-31  8.50    Uppgift för 1941--1942 från T.  55
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1934-01-01--1942-12-31  8.50    Uppgift för 1941-1942 från T.  56
DEGERFORS TIDNING (1925) 1935-01-01--1940-12-31  14      57
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1935-01-01--1940-12-31  14      58
UPSALA (1845) 1935-01-01--1940-12-31  14  stadsuppl.    59
SVENSKA POSTEN (1873) 1935-01-01--1940-12-31  4.50      60
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1935-01-01--1941-12-31      61
FRIBYTAREN (1933) 1935-01-01--1945-12-31      62
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1935-01-01--1946-12-31  18  arkivupplagan    63
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1935-01-01--1957-12-31    Pris direkt hos utgivaren.  64
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1936-01-01--1940-12-31      65
SMÅLAND RUNT (1924) 1936-01-01--1940-12-31      66
KINDAPOSTEN (1894) 1936-01-01--1940-12-31      67
VIMMERBY TIDNING (1884) 1936-01-01--1940-12-31      68
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1936-01-01--1940-12-31      69
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1936-01-01--1940-12-31      70
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1937-01-01--1940-12-31  10      71
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1937-01-01--1940-12-31  10      72
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1937-01-01--1940-12-31  10      73
KORRESPONDENTEN (1846) 1937-01-01--1940-12-31  12      74
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1937-01-01--1940-12-31  12      75
KROPPA TIDNING (1937) 1937-01-01--1940-12-31  14      76
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1937-01-01--1940-12-31  14      77
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1937-01-01--1940-12-31  14.50      78
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1937-01-01--1940-12-31  15      79
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1937-01-01--1940-12-31  15      80
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1937-01-01--1940-12-31  15      81
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1937-01-01--1940-12-31  16      82
FOLKET (1906) 1937-01-01--1940-12-31  16      83
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1937-01-01--1940-12-31  16      84
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1937-01-01--1940-12-31  18.30      85
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1937-01-01--1940-12-31      86
REFORMATORN (1887) 1937-01-01--1940-12-31  6.50      87
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1937-01-01--1940-12-31      88
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1937-01-01--1941-12-31  16.00      89
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1937-01-01--1941-12-31      90
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1937-01-01--1941-12-31      91
RLF-TIDNINGEN (1938) 1938-01-01--1940-12-31    T t.o.m. 1940-11-30.  92
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1938-01-01--1940-12-31  10      93
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1938-01-01--1940-12-31  10      94
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1938-01-01--1940-12-31  12      95
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1938-01-01--1940-12-31  13    96
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1938-01-01--1940-12-31  14  (A)    97
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1938-01-01--1940-12-31  15      98
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1938-01-01--1940-12-31  15      99
SYDVÄSTRA SKÅNE (1937) 1938-01-01--1940-12-31  2.50      100
NY DAG (1930) 1938-01-01--1940-12-31  21    101
NY DAG (1930) 1938-01-01--1940-12-31  29      102
DALARNA (1926) 1938-01-01--1940-12-31  4.25      103
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1938-01-01--1940-12-31      104
FRAMTIDSFOLKET (1936) 1938-01-01--1940-12-31      105
VÄSTERGÖTLANDS VECKOTIDNING (1928) 1938-01-01--1940-12-31      106
BRODERSKAP (1928) 1938-01-01--1940-12-31  5.50      107
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1938-01-01--1940-12-31      108
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1938-01-01--1940-12-31      109
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1938-01-01--1940-12-31  7.50      110
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1938-01-01--1940-12-31  8.50      111
NORRTELJE TIDNING (1880) 1938-01-01--1940-12-31  8.75      112
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1938-01-01--1940-12-31      113
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1938-01-01--1940-12-31      114
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1938-01-01--1940-12-31    115
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1938-01-01--1940-12-31  9.50  landsupplaga    116
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1938-01-01--1941-12-31  15      117
KLARÄLVSDALEN (1934) 1938-01-01--1941-12-31  3.50      118
TIERPSPOSTEN (1892) 1938-01-01--1941-12-31  4.50      119
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1938-01-01--1941-12-31      120
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1938-01-01--1941-12-31      121
SYDPOSTEN (1923) 1938-01-01--1946-12-31  3.75      122
ARBETARPOSTEN (1934) 1938-01-01--1948-12-31      123
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1938-01-01--1948-12-31      124
RIKSTIDNINGEN (1938) 1938-11-15--1940-02-28  0.15    15 öre/st  125
VÄSTRA FÖRSTÄDERNA (1939) 1939-01-01--1940-12-31  0.10    lösnummerpris  126
SALAPOSTEN (1906) 1939-01-01--1940-12-31  10      127
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1939-01-01--1940-12-31  14      128
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1939-01-01--1940-12-31  14      129
LJUSNAN (1912) 1939-01-01--1940-12-31  14      130
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1939-01-01--1940-12-31  14      131
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1939-01-01--1940-12-31  14      132
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1939-01-01--1940-12-31  14      133
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1939-01-01--1940-12-31  14      134
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1939-01-01--1940-12-31  14      135
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1939-01-01--1940-12-31  14      136
BLEKINGE DAGBLAD (1935) 1939-01-01--1940-12-31  15      137
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1939-01-01--1940-12-31  15      138
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1939-01-01--1940-12-31  15      139
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1939-01-01--1940-12-31  15      140
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1939-01-01--1940-12-31  15      141
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1939-01-01--1940-12-31  16    helår  142
NYA NORRLAND (1907) 1939-01-01--1940-12-31  16      143
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1939-01-01--1940-12-31  16      144
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1939-01-01--1940-12-31  17  Uppl. A    145
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1939-01-01--1940-12-31  22  Riksupplagan    146
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1939-01-01--1940-12-31  23      147
BOHUS-DALS TIDNING (1936) 1939-01-01--1940-12-31  3.50      148
ARIEL (1938) 1939-01-01--1940-12-31  6.65      149
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1939-01-01--1940-12-31      150
MOTALAPOSTEN (1883) 1939-01-01--1940-12-31  7.50      151
RONNEBYPOSTEN (1895) 1939-01-01--1940-12-31  7.50      152
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1939-01-01--1940-12-31  7.50      153
HAPARANDABLADET (1882) 1939-01-01--1940-12-31  7.75      154
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1939-01-01--1940-12-31      155
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1939-01-01--1940-12-31  Uppl. B    156
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1939-01-01--1941-12-31      157
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1939-01-01--1941-12-31  5.50      158
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1939-01-01--1941-12-31  6.50      159
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1939-01-01--1941-12-31      160
LJUSDALS TIDNING (1896) 1939-01-01--1941-12-31      161
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1939-01-01--1941-12-31      162
NORRLANDSTIDNINGEN (1935) 1939-01-01--1949-12-31  1.35      163
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1940-01-01--1940-01-01  10.50    164
SKOGSPROLETÄREN (1931) 1940-01-01--1940-12-31    T: 2  165
TÄBY TIDNING (1940) 1940-01-01--1940-12-31    "till årets slut" dvs. 6 nummer.  166
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1940-01-01--1940-12-31  10      167
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1940-01-01--1940-12-31  10      168
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1940-01-01--1940-12-31  10      169
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1940-01-01--1940-12-31  10.00  alla helveckorsupplagor  gäller två kvartal  170
KLIPPANS TIDNING (1938) 1940-01-01--1940-12-31  10.75      171
ARBOGA TIDNING (1881) 1940-01-01--1940-12-31  11      172
DOMNARVETS TIDNING (1939) 1940-01-01--1940-12-31  11    T 1940-12-24  173
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-01-01--1940-12-31  11    helår  174
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1940-01-01--1940-12-31  11      175
ARBETET (1887) 1940-01-01--1940-12-31  11.50    För 2 kvartal. Ingen uppgift för helår i ITT.  176
BOHUSPOSTEN (1910) 1940-01-01--1940-12-31  11.50      177
VECKONYTT (1934) 1940-01-01--1940-12-31  11.50      178
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1940-01-01--1940-12-31  11.50      179
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1940-01-01--1940-12-31  12.50      180
KURIREN (1921) 1940-01-01--1940-12-31  12.50      181
LAHOLMS TIDNING (1931) 1940-01-01--1940-12-31  12.50      182
BORÅS NYHETER (1922) 1940-01-01--1940-12-31  13      183
HALLANDS NYHETER (1919) 1940-01-01--1940-12-31  13      184
SYDHALLAND (1893) 1940-01-01--1940-12-31  13      185
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1940-01-01--1940-12-31  13      186
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1940-01-01--1940-12-31  13.50      187
YSTADS DAGBLAD (1934) 1940-01-01--1940-12-31  13.50      188
ÖSTGÖTATIDNINGEN (1936) 1940-01-01--1940-12-31  13.50      189
GEFLEPOSTEN (1864) 1940-01-01--1940-12-31  14      190
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1940-01-01--1940-12-31  14      191
BAROMETERN (1841) 1940-01-01--1940-12-31  15      192
BORÅS TIDNING (1838) 1940-01-01--1940-12-31  15      193
DALADEMOKRATEN (1918) 1940-01-01--1940-12-31  15      194
FALUKURIREN (1894) 1940-01-01--1940-12-31  15      195
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1940-01-01--1940-12-31  15      196
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1940-01-01--1940-12-31  15      197
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1940-01-01--1940-12-31  15.50      198
ARBETARBLADET (1902) 1940-01-01--1940-12-31  16      199
GEFLE DAGBLAD (1895) 1940-01-01--1940-12-31  16      200
LEVERANS NYHETER (1939) 1940-01-01--1940-12-31  16.25      201
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1940-01-01--1940-12-31  16.50      202
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1940-01-01--1940-12-31  16.50      203
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1940-01-01--1940-12-31  16.50      204
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1940-01-01--1940-12-31  17      205
MORGONTIDNINGEN (1932) 1940-01-01--1940-12-31  17      206
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1940-01-01--1940-12-31  17      207
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1940-01-01--1940-12-31  17      208
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1940-01-01--1940-12-31  17      209
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1940-01-01--1940-12-31  17      210
AURORA (1899) 1940-01-01--1940-12-31  17.00      211
HALLAND (1876) 1940-01-01--1940-12-31  17.50      212
HALLANDSPOSTEN (1857) 1940-01-01--1940-12-31  17.50      213
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1940-01-01--1940-12-31  18      214
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1940-01-01--1940-12-31  18      215
NY TID (1892) 1940-01-01--1940-12-31  18  Halland    216
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1940-01-01--1940-12-31  18  2 kvartal  217
NYA SAMHÄLLET (1900) 1940-01-01--1940-12-31  18      218
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1940-01-01--1940-12-31  18      219
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1940-01-01--1940-12-31  18  daglig upplaga    220
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1940-01-01--1940-12-31  18      221
ÖREBROKURIREN (1902) 1940-01-01--1940-12-31  18      222
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1940-01-01--1940-12-31  18      223
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1940-01-01--1940-12-31  18.50      224
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1940-01-01--1940-12-31  18.50      225
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1940-01-01--1940-12-31  18.50      226
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1940-01-01--1940-12-31  18.50      227
ÖSTGÖTEN (1874) 1940-01-01--1940-12-31  18.50      228
DAGENS NYHETER (1864) 1940-01-01--1940-12-31  20  Nationalupplagan  postabonemang  229
LUNDS DAGBLAD (1897) 1940-01-01--1940-12-31  20      230
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1940-01-01--1940-12-31  20      231
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1940-01-01--1940-12-31  20  Landsortsuppl.  232
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1940-01-01--1940-12-31  21      233
DAGENS NYHETER (1864) 1940-01-01--1940-12-31  21  Stockholmsupplagan  postabonemang  234
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1940-01-01--1940-12-31  21  stadsuppl.    235
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1940-01-01--1940-12-31  21  Stockholmsuppl. Pris för två kvartal.  236
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1940-01-01--1940-12-31  21.50    I ITT 1940 står endast 10,75 för 6 månaders prenumeration  237
AFTONBLADET (1830) 1940-01-01--1940-12-31  32      238
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1940-01-01--1940-12-31      239
TROLLHÄTTEPOSTEN (1939) 1940-01-01--1940-12-31    abbonemang direkt hos tidningen  240
VÄSTRA FÖRSTÄDERNA (1939) 1940-01-01--1940-12-31      241
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1940-01-01--1940-12-31  4.70      242
HEMMETS VÄN (1898) 1940-01-01--1940-12-31      243
TROTS ALLT! (1939) 1940-01-01--1940-12-31      244
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1940-01-01--1940-12-31      245
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1940-01-01--1940-12-31  5.25      246
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1940-01-01--1940-12-31      247
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1940-01-01--1940-12-31      248
RINGAREN (1940) 1940-01-01--1940-12-31      249
TROLLHÄTTAN (1906) 1940-01-01--1940-12-31      250
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1940-01-01--1940-12-31      251
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1940-01-01--1940-12-31  6.00      252
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1940-01-01--1940-12-31  6.50      253
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1940-01-01--1940-12-31      254
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1940-01-01--1940-12-31  (B)    255
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1940-01-01--1940-12-31      256
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1940-01-01--1940-12-31      257
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1940-01-01--1940-12-31      258
WESTGÖTEN (1888) 1940-01-01--1940-12-31      259
VETLANDAPOSTEN (1893) 1940-01-01--1940-12-31      260
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1940-01-01--1940-12-31      261
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1940-01-01--1940-12-31  7.50      262
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1940-01-01--1940-12-31  7.50      263
AFTONBLADET (1830) 1940-01-01--1940-12-31  7.75  halvveckouppl    264
DALATIDNINGEN (1918) 1940-01-01--1940-12-31      265
HALLÄNDINGEN (1903) 1940-01-01--1940-12-31      266
HVETLANDA TIDNING (1873) 1940-01-01--1940-12-31      267
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1940-01-01--1940-12-31      268
SÄTERS TIDNING (1907) 1940-01-01--1940-12-31      269
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1940-01-01--1940-12-31      270
AVESTA TIDNING (1882) 1940-01-01--1940-12-31  8.50      271
AVESTAPOSTEN (1898) 1940-01-01--1940-12-31  8.50      272
LUDVIKA TIDNING (1910) 1940-01-01--1940-12-31  8.50      273
MORA TIDNING (1893) 1940-01-01--1940-12-31  8.50      274
VÄSTANFORS-FAGERSTA TIDNING (1938) 1940-01-01--1940-12-31  8.50      275
TRANÅSPOSTEN (1918) 1940-01-01--1940-12-31  8.75      276
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1940-01-01--1940-12-31      277
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1940-01-01--1940-12-31      278
MOTALA TIDNING (1926) 1940-01-01--1940-12-31      279
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1940-01-01--1940-12-31      280
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1940-01-01--1940-12-31      281
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1940-01-01--1940-12-31      282
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1940-01-01--1940-12-31      283
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1940-01-01--1940-12-31    284
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1940-01-01--1940-12-31  9.50      285
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1940-01-01--1940-12-31  9.50      286
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1940-01-01--1940-12-31  9.50    T: 8,50  287
FOLKAREBYGDEN (1940) 1940-01-01--1940-12-31  9.50    T 1940-12-31  288
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1940-01-01--1940-12-31  9.50    Endast uppgift om pris 1:a halvåret tillgänglig  289
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1940-01-01--1940-12-31  9.50      290
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1940-01-01--1940-12-31  9.50    T 1940-12-31  291
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1940-01-01--1940-12-31  9.50      292
TRANÅS TIDNING (1892) 1940-01-01--1940-12-31  9.50      293
VARBERGSPOSTEN (1894) 1940-01-01--1940-12-31  9.50      294
RLF-TIDNINGEN (1938) 1940-01-01--1941-12-31  1.50    T fr.o.m. 1940-12-16  295
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1940-01-01--1941-12-31  10      296
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1940-01-01--1941-12-31  10      297
SKELLEFTEBLADET (1887) 1940-01-01--1941-12-31  13      298
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1940-01-01--1941-12-31  14      299
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--1941-12-31  16    300
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1940-01-01--1941-12-31  16      301
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1940-01-01--1941-12-31  16    302
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1940-01-01--1941-12-31  18      303
NY TID (1892) 1940-01-01--1941-12-31  18  landsort    304
NY TID (1892) 1940-01-01--1941-12-31  20  stads    305
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1940-01-01--1941-12-31  22      306
ARBETAREN (1922) 1940-01-01--1941-12-31  28      307
TORSBYPOSTEN (1932) 1940-01-01--1941-12-31  3.50      308
SUNNEBYGDEN (1925) 1940-01-01--1941-12-31      309
VÄRMLANDSBERG (1906) 1940-01-01--1941-12-31  4.50      310
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1940-01-01--1941-12-31      311
NATIONELL TIDNING (1930) 1940-01-01--1941-12-31      312
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1940-01-01--1941-12-31      313
SUNNETIDNINGEN (1923) 1940-01-01--1941-12-31      314
NORDMARKINGEN (1936) 1940-01-01--1941-12-31  6.50      315
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1940-01-01--1941-12-31      316
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1940-01-01--1941-12-31      317
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1940-01-01--1941-12-31      318
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1940-01-01--1941-12-31      319
SKARA TIDNING (1863) 1940-01-01--1941-12-31      320
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1940-01-01--1941-12-31      321
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1940-01-01--1941-12-31      322
SKARAPOSTEN (1906) 1940-01-01--1941-12-31      323
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1940-01-01--1941-12-31      324
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1940-01-01--1941-12-31      325
ARVIKA NYHETER (1895) 1940-01-01--1941-12-31  7.50      326
ARVIKA TIDNING (1884) 1940-01-01--1941-12-31  7.50      327
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1940-01-01--1941-12-31      328
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1940-01-01--1941-12-31      329
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1940-01-01--1941-12-31      330
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1940-01-01--1941-12-31      331
SKARABORGAREN (1926) 1940-01-01--1941-12-31      332
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1940-01-01--1941-12-31      333
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1940-01-01--1941-12-31      334
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--1941-12-31  8.50  B. Varannandagsupplagan    335
KRONOBERGAREN (1934) 1940-01-01--1941-12-31  8.50      336
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1940-01-01--1941-12-31  8.50    337
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1940-01-01--1941-12-31  8.50    338
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1940-01-01--1941-12-31      339
VIRSERUMSPOSTEN (1935) 1940-01-01--1941-12-31      340
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-01-01--1942-12-31  11      341
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1940-01-01--1942-12-31  15      342
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1940-01-01--1942-12-31  20  landsortsuppl.    343
ARBETAREKURIREN (1926) 1940-01-01--1942-12-31      344
HJO TIDNING (1885) 1940-01-01--1942-12-31      345
HÄRJEDALEN (1937) 1940-01-01--1942-12-31      346
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1940-01-01--1943-12-31      347
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1940-01-01--1944-12-31  20  Nationaluppl.  348
STORMKLOCKAN (1909) 1940-01-01--1944-12-31  4.50      349
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1940-01-01--1945-12-31  18      350
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1940-01-01--1945-12-31  4.50      351
NORDHALLAND (1883) 1940-01-01--1945-12-31      352
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--1946-12-31  8.50    353
NORDSVERIGE (1919) 1940-01-01--1947-12-31  12      354
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1940-01-01--1947-12-31      355
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1940-01-01--1947-12-31      356
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1940-01-01--1948-12-31  2.50      357
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1940-01-01--1948-12-31  2.85      358
HANDELSBLADET (1936) 1940-01-01--1948-12-31      359
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1940-01-01--1948-12-31      360
BRAND (1898) 1940-01-01--1949-12-31  1.50      361
ÖLANDSBLADET (1868) 1940-01-03--1940-12-31      362
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1940-01-03--1941-12-30  6.50      363
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1960-01-01--1930-12-31  55      364
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1967-01-01--1938-12-31  66      365

Sidan skapad Wed Dec 06 22:51:17 CET 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond