Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Pris
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Pris


Pris på för titlar på    1939-01-01- -1939-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Pris Edition KommentarRad
WENERSBORGS WECKOBLAD (1841) 1849-01-02--1948-09-26    Rd; Utan postens avgifter  1
NORDHALLAND (1883) 1917-01-01--1978-12-31      2
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1919-01-01--1942-12-31      3
TOMELILLA TIDNING (1905) 1919-01-01--1944-11-30      4
SIGNALEN (1900) 1920-01-01--1941-12-31      5
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1921-01-01--1939-12-31  20      6
TRIUMF (1891) 1921-01-01--1940-12-31  3.50      7
GRENNA TIDNING (1858) 1921-01-01--1940-12-31      8
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1921-01-01--1941-12-31  2.50      9
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1921-01-01--1951-12-31    T 1929-01-05: 3,50 + porto.  10
ARBETARBLADET (1902) 1922-01-01--1939-12-31  15      11
GEFLE DAGBLAD (1895) 1922-01-01--1939-12-31  15      12
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1922-01-01--1939-12-31  18.00  alla helveckorsupplagor    13
VÄRMLANDSBERG (1906) 1922-01-01--1939-12-31      14
HJO TIDNING (1885) 1922-01-01--1939-12-31      15
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1922-01-01--1940-12-31  10      16
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1922-01-01--1940-12-31  10      17
SALA ALLEHANDA (1880) 1922-01-01--1940-12-31  10      18
UMEBLADET (1847) 1922-01-01--1940-12-31  12      19
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1940-12-31  15      20
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1922-01-01--1940-12-31      21
NORRA SKÅNE (1900) 1922-01-01--1940-12-31      22
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1922-01-01--1941-12-31      23
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1923-01-01--1939-12-31  13      24
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1923-01-01--1939-12-31  17  daglig upplaga    25
DAGENS NYHETER (1864) 1923-01-01--1939-12-31  36  Stockholmsupplagan    26
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1923-01-01--1940-12-31  10      27
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1923-01-01--1940-12-31  10      28
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1923-01-01--1941-12-31      29
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1923-01-01--1942-12-31  20      30
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1923-01-01--1948-12-31      31
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1941-12-31      32
ARBOGA TIDNING (1881) 1924-01-01--1939-12-31  10      33
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1924-01-01--1940-12-31      34
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1924-01-01--1941-12-31  21.25      35
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1925-01-01--1939-12-31      36
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1925-01-01--1939-12-31      37
LANDTMANNABLADET (1903) 1925-01-01--1940-10-30  1.75      38
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1925-01-01--1941-12-31  22      39
ARBETETS FRIHET (1924) 1925-01-01--1951-12-31  3.75      40
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1946-12-31      41
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1927-01-01--1939-12-31  36      42
ARBETAREKURIREN (1926) 1927-01-01--1939-12-31      43
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1927-01-01--1941-12-31  12.50      44
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1927-01-01--1946-12-31  3.50      45
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1927-01-01--1947-12-31      46
NORDHALLAND (1883) 1928-01-01--1939-12-31      47
SUNNETIDNINGEN (1923) 1928-01-01--1939-12-31  5.50      48
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1928-01-01--1941-12-31  15      49
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1930-01-01--1939-12-31  18  landsortsuppl.    50
LANTARBETAREN (1921) 1930-01-01--1940-12-31  2.50      51
NORRLANDSFOLKET (1925) 1930-01-01--1941-12-31  12      52
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1930-01-01--1942-12-31  3.75    T 1936; exkl. postavgift  53
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1931-01-01--1939-12-31      54
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1931-01-01--1939-12-31      55
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1931-01-01--1940-12-31  15      56
NORRLANDSBLADET (1909) 1931-01-01--1940-12-31      57
IDROTTSBLADET (1910) 1931-01-01--1948-12-31  25      58
DAGENS NYHETER (1864) 1932-01-01--1939-12-31  18  Nationalupplagan    59
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1932-01-01--1939-12-31  18  Landsortsuppl.  60
SUNNEBYGDEN (1925) 1932-01-01--1939-12-31  3.50      61
GOTLÄNNINGEN (1884) 1932-01-01--1940-12-31  10      62
FREDEN (1928) 1932-01-01--1940-12-31    abonn. direkt hos tidn.  63
UPSALA (1845) 1932-01-01--1940-12-31  varannandagsuppl.    64
SALTSJÖBADEN (1908) 1932-01-01--1941-12-31      65
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1932-01-01--1946-12-31  10      66
SIGTUNABYGDEN (1928) 1932-01-01--1947-12-31      67
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1933-01-01--1939-12-31  1.50      68
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1933-01-01--1939-12-31  2.50      69
TORSBYPOSTEN (1932) 1933-01-01--1939-12-31      70
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1933-01-01--1940-12-31  2.05      71
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1933-01-01--1940-12-31  3.25      72
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1933-01-01--1940-12-31  32  Stockholmsupplagan  Stockholmsupplagan finns ej med i ITT för 1933. Uppgiften skall kollas i T.  73
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1933-01-01--1940-12-31  5.25      74
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1933-01-01--1946-12-31  3.75      75
VECKOPOSTEN (1868) 1933-01-01--1947-12-31  6.50      76
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1933-01-01--1948-12-31      77
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1934-01-01--1939-12-31  36  stadsuppl.    78
MISSIONSBANERET (1921) 1934-01-01--1941-12-31  5.50      79
NYBRO TIDNING (1931) 1934-01-01--1942-12-31      80
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1934-01-01--1942-12-31  8.50    Uppgift för 1941--1942 från T.  81
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1934-01-01--1942-12-31  8.50    Uppgift för 1941-1942 från T.  82
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1934-01-02--1939-12-30      83
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1935-01-01--1939-12-31  18  Nationaluppl.  84
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1935-01-01--1939-12-31  34  Stockholmsuppl.  85
DEGERFORS TIDNING (1925) 1935-01-01--1940-12-31  14      86
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1935-01-01--1940-12-31  14      87
UPSALA (1845) 1935-01-01--1940-12-31  14  stadsuppl.    88
SVENSKA POSTEN (1873) 1935-01-01--1940-12-31  4.50      89
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1935-01-01--1941-12-31      90
FRIBYTAREN (1933) 1935-01-01--1945-12-31      91
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1935-01-01--1946-12-31  18  arkivupplagan    92
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1935-01-01--1957-12-31    Pris direkt hos utgivaren.  93
STORMKLOCKAN (1909) 1936-01-01--1939-12-31  3.50      94
HANDELSBLADET (1936) 1936-01-01--1939-12-31      95
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1936-01-01--1939-12-31      96
KISATIDNINGEN (1906) 1936-01-01--1939-12-31      97
TJUSTS TIDNING (1886) 1936-01-01--1939-12-31      98
VIMMERBYORTENS TIDNING (1928) 1936-01-01--1939-12-31      99
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1936-01-01--1940-12-31      100
SMÅLAND RUNT (1924) 1936-01-01--1940-12-31      101
KINDAPOSTEN (1894) 1936-01-01--1940-12-31      102
VIMMERBY TIDNING (1884) 1936-01-01--1940-12-31      103
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1936-01-01--1940-12-31      104
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1936-01-01--1940-12-31      105
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1937-01-01--1939-12-31  12      106
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1937-01-01--1939-12-31  12      107
SKELLEFTEBLADET (1887) 1937-01-01--1939-12-31  12      108
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1937-01-01--1939-12-31  12      109
YSTADS DAGBLAD (1934) 1937-01-01--1939-12-31  12      110
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1937-01-01--1939-12-31  14      111
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1937-01-01--1939-12-31  14      112
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1937-01-01--1939-12-31  14.50      113
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1937-01-01--1939-12-31  15      114
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1937-01-01--1939-12-31  15      115
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1937-01-01--1939-12-31  15      116
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1937-01-01--1939-12-31  15      117
AURORA (1899) 1937-01-01--1939-12-31  15.00      118
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1937-01-01--1939-12-31  16      119
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-01-01--1939-12-31  16      120
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1937-01-01--1939-12-31  16      121
NYA SAMHÄLLET (1900) 1937-01-01--1939-12-31  16      122
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1937-01-01--1939-12-31  16      123
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1937-01-01--1939-12-31  16      124
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1937-01-01--1939-12-31  18      125
ARBETET (1887) 1937-01-01--1939-12-31  19.50      126
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1937-01-01--1939-12-31  19.50      127
SKOGSPROLETÄREN (1931) 1937-01-01--1939-12-31      128
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1937-01-01--1939-12-31  5.50      129
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1937-01-01--1939-12-31  5.50      130
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1937-01-01--1939-12-31  5.50      131
TROLLHÄTTAN (1906) 1937-01-01--1939-12-31  5.50      132
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1937-01-01--1939-12-31  5.50      133
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1937-01-01--1939-12-31      134
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1937-01-01--1939-12-31      135
VETLANDAPOSTEN (1893) 1937-01-01--1939-12-31      136
HVETLANDA TIDNING (1873) 1937-01-01--1939-12-31      137
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1937-01-01--1939-12-31      138
TRANÅSPOSTEN (1918) 1937-01-01--1939-12-31  7.75      139
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1937-01-01--1939-12-31      140
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1937-01-01--1939-12-31      141
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1937-01-01--1939-12-31      142
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1937-01-01--1939-12-31      143
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1937-01-01--1939-12-31      144
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1937-01-01--1940-12-31  10      145
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1937-01-01--1940-12-31  10      146
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1937-01-01--1940-12-31  10      147
KORRESPONDENTEN (1846) 1937-01-01--1940-12-31  12      148
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1937-01-01--1940-12-31  12      149
KROPPA TIDNING (1937) 1937-01-01--1940-12-31  14      150
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1937-01-01--1940-12-31  14      151
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1937-01-01--1940-12-31  14.50      152
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1937-01-01--1940-12-31  15      153
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1937-01-01--1940-12-31  15      154
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1937-01-01--1940-12-31  15      155
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1937-01-01--1940-12-31  16      156
FOLKET (1906) 1937-01-01--1940-12-31  16      157
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1937-01-01--1940-12-31  16      158
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1937-01-01--1940-12-31  18.30      159
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1937-01-01--1940-12-31      160
REFORMATORN (1887) 1937-01-01--1940-12-31  6.50      161
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1937-01-01--1940-12-31      162
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1937-01-01--1941-12-31  16.00      163
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1937-01-01--1941-12-31      164
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1937-01-01--1941-12-31      165
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1938-01-01--1939-12-31  10      166
BOHUSPOSTEN (1910) 1938-01-01--1939-12-31  10.50      167
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1938-01-01--1939-12-31  10.50      168
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1938-01-01--1939-12-31  11.50      169
KURIREN (1921) 1938-01-01--1939-12-31  11.50      170
BORÅS NYHETER (1922) 1938-01-01--1939-12-31  12      171
FALUKURIREN (1894) 1938-01-01--1939-12-31  12      172
GEFLEPOSTEN (1864) 1938-01-01--1939-12-31  12      173
DALADEMOKRATEN (1918) 1938-01-01--1939-12-31  13      174
BAROMETERN (1841) 1938-01-01--1939-12-31  14      175
BORÅS TIDNING (1838) 1938-01-01--1939-12-31  14      176
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1938-01-01--1939-12-31  14      177
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1938-01-01--1939-12-31  14    178
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1938-01-01--1939-12-31  14      179
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1938-01-01--1939-12-31  14      180
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1938-01-01--1939-12-31  14    181
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1938-01-01--1939-12-31  14      182
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1938-01-01--1939-12-31  15      183
MORGONTIDNINGEN (1932) 1938-01-01--1939-12-31  16      184
NY TID (1892) 1938-01-01--1939-12-31  16  landsort    185
NY TID (1892) 1938-01-01--1939-12-31  16  Halland    186
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1938-01-01--1939-12-31  16      187
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1938-01-01--1939-12-31  16      188
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1938-01-01--1939-12-31  17      189
ARBETAREN (1922) 1938-01-01--1939-12-31  25      190
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1938-01-01--1939-12-31  27.50      191
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1938-01-01--1939-12-31  32    192
GÖTAÄLVDALSBYGDEN (1938) 1938-01-01--1939-12-31      193
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1938-01-01--1939-12-31  4.50      194
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1938-01-01--1939-12-31  4.50      195
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1938-01-01--1939-12-31  4.50      196
HEMMETS VÄN (1898) 1938-01-01--1939-12-31  4.75      197
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1938-01-01--1939-12-31      198
NORDMARKINGEN (1936) 1938-01-01--1939-12-31  5.50      199
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1938-01-01--1939-12-31      200
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1938-01-01--1939-12-31      201
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1938-01-01--1939-12-31  (B)    202
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1938-01-01--1939-12-31      203
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1938-01-01--1939-12-31      204
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1938-01-01--1939-12-31      205
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1938-01-01--1939-12-31      206
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1938-01-01--1939-12-31      207
SKARA TIDNING (1863) 1938-01-01--1939-12-31      208
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1938-01-01--1939-12-31      209
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1938-01-01--1939-12-31      210
SKARAPOSTEN (1906) 1938-01-01--1939-12-31      211
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1938-01-01--1939-12-31      212
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1938-01-01--1939-12-31      213
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1938-01-01--1939-12-31      214
WESTGÖTEN (1888) 1938-01-01--1939-12-31      215
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1938-01-01--1939-12-31      216
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1938-01-01--1939-12-31      217
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1938-01-01--1939-12-31      218
ARVIKA NYHETER (1895) 1938-01-01--1939-12-31  6.50      219
ARVIKA TIDNING (1884) 1938-01-01--1939-12-31  6.50      220
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1938-01-01--1939-12-31  6.50      221
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1938-01-01--1939-12-31      222
HALLÄNDINGEN (1903) 1938-01-01--1939-12-31      223
SKARABORGAREN (1926) 1938-01-01--1939-12-31      224
SÄTERS TIDNING (1907) 1938-01-01--1939-12-31      225
AVESTA TIDNING (1882) 1938-01-01--1939-12-31  7.50      226
AVESTAPOSTEN (1898) 1938-01-01--1939-12-31  7.50      227
DALATIDNINGEN (1918) 1938-01-01--1939-12-31  7.50      228
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1938-01-01--1939-12-31  7.50      229
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1938-01-01--1939-12-31  7.50  B. Varannandagsupplagan    230
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1938-01-01--1939-12-31  7.50      231
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1938-01-01--1939-12-31  7.50      232
LUDVIKA TIDNING (1910) 1938-01-01--1939-12-31  7.50      233
MORA TIDNING (1893) 1938-01-01--1939-12-31  7.50      234
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1938-01-01--1939-12-31  7.50    235
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1938-01-01--1939-12-31  7.50    236
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1938-01-01--1939-12-31  7.50      237
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1938-01-01--1939-12-31      238
KRONOBERGAREN (1934) 1938-01-01--1939-12-31      239
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1938-01-01--1939-12-31      240
MOTALA TIDNING (1926) 1938-01-01--1939-12-31      241
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1938-01-01--1939-12-31      242
VIRSERUMSPOSTEN (1935) 1938-01-01--1939-12-31      243
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1938-01-01--1939-12-31  8.50      244
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1938-01-01--1939-12-31  8.50      245
TRANÅS TIDNING (1892) 1938-01-01--1939-12-31  8.50      246
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1938-01-01--1939-12-31      247
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1938-01-01--1939-12-31      248
RLF-TIDNINGEN (1938) 1938-01-01--1940-12-31    T t.o.m. 1940-11-30.  249
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1938-01-01--1940-12-31  10      250
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1938-01-01--1940-12-31  10      251
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1938-01-01--1940-12-31  12      252
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1938-01-01--1940-12-31  13    253
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1938-01-01--1940-12-31  14  (A)    254
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1938-01-01--1940-12-31  15      255
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1938-01-01--1940-12-31  15      256
SYDVÄSTRA SKÅNE (1937) 1938-01-01--1940-12-31  2.50      257
NY DAG (1930) 1938-01-01--1940-12-31  21    258
NY DAG (1930) 1938-01-01--1940-12-31  29      259
DALARNA (1926) 1938-01-01--1940-12-31  4.25      260
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1938-01-01--1940-12-31      261
FRAMTIDSFOLKET (1936) 1938-01-01--1940-12-31      262
VÄSTERGÖTLANDS VECKOTIDNING (1928) 1938-01-01--1940-12-31      263
BRODERSKAP (1928) 1938-01-01--1940-12-31  5.50      264
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1938-01-01--1940-12-31      265
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1938-01-01--1940-12-31      266
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1938-01-01--1940-12-31  7.50      267
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1938-01-01--1940-12-31  8.50      268
NORRTELJE TIDNING (1880) 1938-01-01--1940-12-31  8.75      269
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1938-01-01--1940-12-31      270
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1938-01-01--1940-12-31      271
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1938-01-01--1940-12-31    272
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1938-01-01--1940-12-31  9.50  landsupplaga    273
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1938-01-01--1941-12-31  15      274
KLARÄLVSDALEN (1934) 1938-01-01--1941-12-31  3.50      275
TIERPSPOSTEN (1892) 1938-01-01--1941-12-31  4.50      276
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1938-01-01--1941-12-31      277
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1938-01-01--1941-12-31      278
SYDPOSTEN (1923) 1938-01-01--1946-12-31  3.75      279
ARBETARPOSTEN (1934) 1938-01-01--1948-12-31      280
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1938-01-01--1948-12-31      281
RIKSTIDNINGEN (1938) 1938-11-15--1940-02-28  0.15    15 öre/st  282
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1938) 1939-01-01--1939-03-10  15      283
TROTS ALLT! (1939) 1939-01-01--1939-12-31  0.75    284
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1939-01-01--1939-12-31  10      285
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1939-01-01--1939-12-31  10      286
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1939-01-01--1939-12-31  10    287
LAHOLMS TIDNING (1931) 1939-01-01--1939-12-31  11      288
SYDHALLAND (1893) 1939-01-01--1939-12-31  11.50      289
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1939-01-01--1939-12-31  12    290
ÖSTGÖTATIDNINGEN (1936) 1939-01-01--1939-12-31  12  uppl. A; morgonuppl.    291
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1939-01-01--1939-12-31  13      292
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1939-01-01--1939-12-31  15      293
LEVERANS NYHETER (1939) 1939-01-01--1939-12-31  15    294
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1939-01-01--1939-12-31  15      295
ÖSTGÖTATIDNINGEN (1936) 1939-01-01--1939-12-31  15  uppl. B; aftonuppl.    296
HALLAND (1876) 1939-01-01--1939-12-31  15.50      297
HALLANDSPOSTEN (1857) 1939-01-01--1939-12-31  15.50      298
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1939-01-01--1939-12-31  16      299
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1939-01-01--1939-12-31  17      300
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1939-01-01--1939-12-31  17      301
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1939-01-01--1939-12-31  17      302
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1939-01-01--1939-12-31  17      303
ÖSTGÖTEN (1874) 1939-01-01--1939-12-31  17      304
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1939-01-01--1939-12-31  17.50      305
KLIPPANS TIDNING (1938) 1939-01-01--1939-12-31  17.50      306
LUNDS DAGBLAD (1897) 1939-01-01--1939-12-31  18      307
NY TID (1892) 1939-01-01--1939-12-31  18  stads    308
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1939-01-01--1939-12-31  2.50      309
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1939-01-01--1939-12-31  20      310
AFTONBLADET (1830) 1939-01-01--1939-12-31  28      311
BRAND (1898) 1939-01-01--1939-12-31      312
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1939-01-01--1939-12-31  ITT: "Söndagstidningen Dalpilen"; sö  313
HALLSBERGSBYGDEN (1939) 1939-01-01--1939-12-31    "till årets slut" 1939-03-11 T.  314
KUMLAPOSTEN (1939) 1939-01-01--1939-12-31      315
LAXÅ NYHETER (1939) 1939-01-01--1939-12-31    " till årets slut" 1939-03-16 T.  316
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1939-01-01--1939-12-31  B-uppl    317
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1939-01-01--1939-12-31  3.50      318
NATIONELL TIDNING (1930) 1939-01-01--1939-12-31      319
VARABLADET (1938) 1939-01-01--1939-12-31  4.20      320
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1939-01-01--1939-12-31  4.50      321
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1939-01-01--1939-12-31  4.75      322
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1939-01-01--1939-12-31  4.75      323
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1939-01-01--1939-12-31  ITT: "Vanliga upplagan"; må, on, fre  324
HÄRJEDALEN (1937) 1939-01-01--1939-12-31      325
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1939-01-01--1939-12-31      326
FOLKAREBYGDEN (1940) 1939-01-01--1939-12-31  7.50    T 1939-03-30  327
VÄSTANFORS-FAGERSTA TIDNING (1938) 1939-01-01--1939-12-31  7.50      328
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1939-01-01--1939-12-31  7.50      329
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1939-01-01--1939-12-31      330
HALLANDS NYHETER (1919) 1939-01-01--1939-12-31      331
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1939-01-01--1939-12-31      332
VARBERGSPOSTEN (1894) 1939-01-01--1939-12-31      333
DOMNARVETS TIDNING (1939) 1939-01-01--1939-12-31  8.50    T 1939-02-21  334
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1939-01-01--1939-12-31  8.50  ITT: "Vanliga upplagan med Söndagstidningen Dalpilen"; ti, to, lö, sö  335
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1939-01-01--1939-12-31  8.50    336
AFTONBLADET (1830) 1939-01-01--1939-12-31  8.75  halvveckouppl.    337
VECKONYTT (1934) 1939-01-01--1939-12-31  9.25    T utgives ej i juni--juli  338
VÄSTRA FÖRSTÄDERNA (1939) 1939-01-01--1940-12-31  0.10    lösnummerpris  339
SALAPOSTEN (1906) 1939-01-01--1940-12-31  10      340
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1939-01-01--1940-12-31  14      341
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1939-01-01--1940-12-31  14      342
LJUSNAN (1912) 1939-01-01--1940-12-31  14      343
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1939-01-01--1940-12-31  14      344
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1939-01-01--1940-12-31  14      345
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1939-01-01--1940-12-31  14      346
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1939-01-01--1940-12-31  14      347
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1939-01-01--1940-12-31  14      348
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1939-01-01--1940-12-31  14      349
BLEKINGE DAGBLAD (1935) 1939-01-01--1940-12-31  15      350
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1939-01-01--1940-12-31  15      351
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1939-01-01--1940-12-31  15      352
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1939-01-01--1940-12-31  15      353
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1939-01-01--1940-12-31  15      354
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1939-01-01--1940-12-31  16    helår  355
NYA NORRLAND (1907) 1939-01-01--1940-12-31  16      356
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1939-01-01--1940-12-31  16      357
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1939-01-01--1940-12-31  17  Uppl. A    358
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1939-01-01--1940-12-31  22  Riksupplagan    359
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1939-01-01--1940-12-31  23      360
BOHUS-DALS TIDNING (1936) 1939-01-01--1940-12-31  3.50      361
ARIEL (1938) 1939-01-01--1940-12-31  6.65      362
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1939-01-01--1940-12-31      363
MOTALAPOSTEN (1883) 1939-01-01--1940-12-31  7.50      364
RONNEBYPOSTEN (1895) 1939-01-01--1940-12-31  7.50      365
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1939-01-01--1940-12-31  7.50      366
HAPARANDABLADET (1882) 1939-01-01--1940-12-31  7.75      367
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1939-01-01--1940-12-31      368
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1939-01-01--1940-12-31  Uppl. B    369
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1939-01-01--1941-12-31      370
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1939-01-01--1941-12-31  5.50      371
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1939-01-01--1941-12-31  6.50      372
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1939-01-01--1941-12-31      373
LJUSDALS TIDNING (1896) 1939-01-01--1941-12-31      374
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1939-01-01--1941-12-31      375
NORRLANDSTIDNINGEN (1935) 1939-01-01--1949-12-31  1.35      376
ÖLANDSBLADET (1868) 1939-01-03--1939-12-30      377
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1960-01-01--1930-12-31  55      378
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1967-01-01--1938-12-31  66      379

Sidan skapad Sat Dec 02 10:29:53 CET 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond