Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Pris
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Pris


Pris på för titlar på    1920-01-01- -1920-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Pris Edition KommentarRad
WENERSBORGS WECKOBLAD (1841) 1849-01-02--1948-09-26    Rd; Utan postens avgifter  1
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1920-12-31      2
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1905-01-01--1920-12-31  1.10      3
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1905-01-01--1920-12-31  1.25      4
GEVALIA (1905) 1905-01-01--1934-12-31      5
BIRGER JARL (1904) 1907-01-01--1920-12-31    utdelas gratis; undantagsvis 10 öre/nr  6
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1908-01-01--1930-12-31    gratistidning  7
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1909-01-01--1920-12-31  1.25      8
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1920-12-31  1.40      9
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1914-01-01--1935-12-31      10
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1915-01-01--1920-12-31  0.60      11
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1917-01-01--1920-12-31  2.75      12
NORDHALLAND (1883) 1917-01-01--1978-12-31      13
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-01-01--1920-12-31  1.50      14
VERNAMOPOSTEN (1899) 1918-01-01--1920-12-31  2.50      15
AFTONBLADET (1830) 1918-01-01--1920-12-31  4.90  halvveckouppl. med bilagor    16
PLATS- OCH HYRESLISTA FÖR SÖDRA KALMAR LÄN (1918) 1918-11-25--1920-12-27  0.00      17
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1919-01-01--1920-12-31  10      18
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1919-01-01--1920-12-31  10      19
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1919-01-01--1920-12-31  10      20
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1919-01-01--1920-12-31  10      21
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1919-01-01--1920-12-31  10      22
UMEBLADET (1847) 1919-01-01--1920-12-31  10      23
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1919-01-01--1920-12-31  10      24
VÄSTERÅS DAGBLAD (1918) 1919-01-01--1920-12-31  10      25
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1919-01-01--1920-12-31  10      26
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1919-01-01--1920-12-31  12      27
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1919-01-01--1920-12-31  12      28
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1919-01-01--1920-12-31  12      29
SPEGELN (1917) 1919-01-01--1920-12-31  12      30
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1919-01-01--1920-12-31  12      31
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1919-01-01--1920-12-31  12      32
ÖREBROKURIREN (1902) 1919-01-01--1920-12-31  12      33
SYDHALLAND (1893) 1919-01-01--1920-12-31  12.50      34
HALLAND (1876) 1919-01-01--1920-12-31  13      35
HALLANDSPOSTEN (1857) 1919-01-01--1920-12-31  13      36
SKÅNETIDNINGEN DAGEN (1916) 1919-01-01--1920-12-31  13.75      37
ARBETARBLADET (1902) 1919-01-01--1920-12-31  14      38
BAROMETERN (1841) 1919-01-01--1920-12-31  14      39
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1919-01-01--1920-12-31  14      40
GEFLE DAGBLAD (1895) 1919-01-01--1920-12-31  14      41
GEFLEPOSTEN (1864) 1919-01-01--1920-12-31  14      42
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1919-01-01--1920-12-31  14    helår  43
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1919-01-01--1920-12-31  14      44
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1919-01-01--1920-12-31  14      45
LUNDS DAGBLAD (1897) 1919-01-01--1920-12-31  14      46
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1919-01-01--1920-12-31  14      47
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1919-01-01--1920-12-31  14  Uppl. A    48
NYA NORRLAND (1907) 1919-01-01--1920-12-31  14      49
NYA SAMHÄLLET (1900) 1919-01-01--1920-12-31  14      50
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1919-01-01--1920-12-31  14      51
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1919-01-01--1920-12-31  14      52
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1919-01-01--1920-12-31  14      53
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1919-01-01--1920-12-31  14.95      54
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1919-01-01--1920-12-31  15      55
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1919-01-01--1920-12-31  15      56
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1919-01-01--1920-12-31  15      57
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1919-01-01--1920-12-31  15  landsortsuppl.    58
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1919-01-01--1920-12-31  15      59
UPSALA (1845) 1919-01-01--1920-12-31  15  stadsuppl.    60
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1919-01-01--1920-12-31  15  daglig upplaga    61
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1919-01-01--1920-12-31  15      62
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1919-01-01--1920-12-31  15      63
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1919-01-01--1920-12-31  15      64
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-01-01--1920-12-31  15      65
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1919-01-01--1920-12-31  16      66
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1919-01-01--1920-12-31  18      67
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1919-01-01--1920-12-31  19.50      68
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1919-01-01--1920-12-31      69
MALMÖBLADET (1919) 1919-01-01--1920-12-31    T 1919-02-03--1920-03-29  70
HALLANDS TIDNING (1889) 1919-01-01--1920-12-31  2.25      71
TRIUMF (1891) 1919-01-01--1920-12-31  2.25      72
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1920-12-31  2.50      73
LANDTBRUKSTIDNINGEN (1913) 1919-01-01--1920-12-31  2.50      74
LANDTMANNABLADET (1903) 1919-01-01--1920-12-31  2.50      75
SMÅLANDSTIDNINGENS VECKOBLAD (1916) 1919-01-01--1920-12-31  2.50      76
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1919-01-01--1920-12-31  2.50  Uppl. B, veckouppl.  77
KISATIDNINGEN (1906) 1919-01-01--1920-12-31  2.75      78
NYA POSTEN (1903) 1919-01-01--1920-12-31  2.75      79
AFTONBLADET (1830) 1919-01-01--1920-12-31  20  nationaluppl.    80
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1919-01-01--1920-12-31  20  Nationaluppl.  81
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1919-01-01--1920-12-31  21      82
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1919-01-01--1920-12-31  25  riksuppl.    83
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1919-01-01--1920-12-31  25      84
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1919-01-01--1920-12-31  28  stadsuppl.    85
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1919-01-01--1920-12-31      86
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1919-01-01--1920-12-31  halvveckouppl.    87
LANDSBYGDEN (1911) 1919-01-01--1920-12-31      88
MEJERITIDNINGEN (1895) 1919-01-01--1920-12-31      89
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1919-01-01--1920-12-31      90
SVENSKA POSTEN (1873) 1919-01-01--1920-12-31  3.25      91
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1919-01-01--1920-12-31  3.50  Halvveckouppl.    92
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1919-01-01--1920-12-31  3.50  halvvecko    93
TRIUMFBÅGEN (1914) 1919-01-01--1920-12-31  3.50      94
AFTONTIDNINGEN (1909) 1919-01-01--1920-12-31  32      95
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1919-01-01--1920-12-31  35  Stockholmsuppl.  96
AVESTAPOSTEN (1898) 1919-01-01--1920-12-31      97
BOGESUND (1907) 1919-01-01--1920-12-31      98
BORÅS DAGBLAD (1908) 1919-01-01--1920-12-31  Vänersborgsposten    99
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1919-01-01--1920-12-31      100
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1919-01-01--1920-12-31      101
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1919-01-01--1920-12-31      102
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1919-01-01--1920-12-31      103
HJO TIDNING (1885) 1919-01-01--1920-12-31      104
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1919-01-01--1920-12-31      105
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1919-01-01--1920-12-31      106
LEDSTJÄRNAN (1898) 1919-01-01--1920-12-31      107
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1919-01-01--1920-12-31      108
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1919-01-01--1920-12-31      109
MELLERUDS TIDNING (1907) 1919-01-01--1920-12-31      110
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1919-01-01--1920-12-31      111
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1919-01-01--1920-12-31      112
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1919-01-01--1920-12-31      113
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1919-01-01--1920-12-31      114
SKARA TIDNING (1863) 1919-01-01--1920-12-31      115
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1919-01-01--1920-12-31      116
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1919-01-01--1920-12-31      117
SKARAPOSTEN (1906) 1919-01-01--1920-12-31      118
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1919-01-01--1920-12-31      119
TIERPSPOSTEN (1892) 1919-01-01--1920-12-31      120
TROLLHÄTTAN (1906) 1919-01-01--1920-12-31      121
TROLLHÄTTEBLADET (1916) 1919-01-01--1920-12-31      122
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1919-01-01--1920-12-31      123
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1919-01-01--1920-12-31      124
WESTGÖTEN (1888) 1919-01-01--1920-12-31      125
WÄSTERGÖTLAND (1916) 1919-01-01--1920-12-31      126
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1919-01-01--1920-12-31      127
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1919-01-01--1920-12-31      128
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1919-01-01--1920-12-31      129
VÄSTRA SVERIGES FOLKBLAD (1912) 1919-01-01--1920-12-31      130
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1919-01-01--1920-12-31      131
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1919-01-01--1920-12-31  4.00      132
SÖRMLANDS FOLKBLAD (1919) 1919-01-01--1920-12-31  4.25      133
AFTONTIDNINGEN (1909) 1919-01-01--1920-12-31  4.50  halvveckouppl.    134
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1919-01-01--1920-12-31  4.50      135
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1919-01-01--1920-12-31  4.50      136
DAGENS NYHETER (1864) 1919-01-01--1920-12-31  4.50  Halfveckoupplagan    137
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1919-01-01--1920-12-31  4.50      138
KINDAPOSTEN (1894) 1919-01-01--1920-12-31  4.50      139
TJUSTS TIDNING (1886) 1919-01-01--1920-12-31  4.50      140
VETLANDAPOSTEN (1893) 1919-01-01--1920-12-31  4.50      141
VIMMERBY TIDNING (1884) 1919-01-01--1920-12-31  4.50      142
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1919-01-01--1920-12-31  4.90      143
AFTONBLADET (1830) 1919-01-01--1920-12-31  40      144
DAGENS NYHETER (1864) 1919-01-01--1920-12-31  40  Stockholmsupplagan    145
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1919-01-01--1920-12-31  40    146
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1919-01-01--1920-12-31  40      147
AVESTA TIDNING (1882) 1919-01-01--1920-12-31      148
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1919-01-01--1920-12-31      149
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1919-01-01--1920-12-31      150
HALLÄNDINGEN (1903) 1919-01-01--1920-12-31      151
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1919-01-01--1920-12-31      152
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1919-01-01--1920-12-31      153
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1919-01-01--1920-12-31      154
LUDVIKA TIDNING (1910) 1919-01-01--1920-12-31      155
NORRA SMÅLAND (1918) 1919-01-01--1920-12-31      156
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1919-01-01--1920-12-31  Halfveckoupplagan    157
SALTSJÖBADEN (1908) 1919-01-01--1920-12-31      158
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1919-01-01--1920-12-31      159
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1919-01-01--1920-12-31      160
SÄTERS TIDNING (1907) 1919-01-01--1920-12-31      161
TRANÅSPOSTEN (1918) 1919-01-01--1920-12-31      162
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1919-01-01--1920-12-31      163
HUMORISTEN (1915) 1919-01-01--1920-12-31  5.45      164
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1919-01-01--1920-12-31  5.50      165
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1919-01-01--1920-12-31  5.50      166
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1919-01-01--1920-12-31  5.50      167
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1919-01-01--1920-12-31  5.65      168
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1919-01-01--1920-12-31  5.75      169
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1919-01-01--1920-12-31  5.75      170
BRAND (1898) 1919-01-01--1920-12-31      171
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1919-01-01--1920-12-31      172
MORA TIDNING (1893) 1919-01-01--1920-12-31      173
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1919-01-01--1920-12-31      174
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1919-01-01--1920-12-31      175
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1919-01-01--1920-12-31      176
SKELLEFTEBLADET (1887) 1919-01-01--1920-12-31      177
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1919-01-01--1920-12-31      178
VARBERGSPOSTEN (1894) 1919-01-01--1920-12-31      179
VECKOPOSTEN (1868) 1919-01-01--1920-12-31  6.40      180
GOTLÄNNINGEN (1884) 1919-01-01--1920-12-31  6.50      181
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1919-01-01--1920-12-31  6.50      182
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1919-01-01--1920-12-31  6.50      183
MOTALAPOSTEN (1883) 1919-01-01--1920-12-31  6.50      184
SYNDIKALISTEN (1911) 1919-01-01--1920-12-31  6.50      185
HAPARANDABLADET (1882) 1919-01-01--1920-12-31  6.65      186
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1919-01-01--1920-12-31      187
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1919-01-01--1920-12-31      188
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1919-01-01--1920-12-31      189
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1919-01-01--1920-12-31      190
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1919-01-01--1920-12-31      191
HELSINGEN (1882) 1919-01-01--1920-12-31      192
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1919-01-01--1920-12-31      193
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1919-01-01--1920-12-31      194
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1919-01-01--1920-12-31      195
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1919-01-01--1920-12-31      196
ODALBONDEN (1919) 1919-01-01--1920-12-31    1919:T  197
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1919-01-01--1920-12-31      198
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1919-01-01--1920-12-31      199
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1919-01-01--1920-12-31      200
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1919-01-01--1920-12-31      201
TROSA TIDNING (1919) 1919-01-01--1920-12-31      202
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1919-01-01--1920-12-31      203
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-01-01--1920-12-31      204
DALABLADET (1918) 1919-01-01--1920-12-31  7.50      205
NORRTELJE TIDNING (1880) 1919-01-01--1920-12-31  7.50      206
UPSALA (1845) 1919-01-01--1920-12-31  7.50  hvarannandagsuppl.    207
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1919-01-01--1920-12-31  7.50  landsupplaga    208
ARBOGA TIDNING (1881) 1919-01-01--1920-12-31      209
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1919-01-01--1920-12-31      210
DALADEMOKRATEN (1918) 1919-01-01--1920-12-31      211
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1919-01-01--1920-12-31      212
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1919-01-01--1920-12-31      213
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1919-01-01--1920-12-31      214
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1919-01-01--1920-12-31      215
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1919-01-01--1920-12-31      216
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1919-01-01--1920-12-31      217
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1919-01-01--1920-12-31      218
REVONTULET (1919) 1919-01-01--1920-12-31      219
RONNEBY TIDNING (1912) 1919-01-01--1920-12-31      220
RONNEBYPOSTEN (1895) 1919-01-01--1920-12-31      221
SALA ALLEHANDA (1880) 1919-01-01--1920-12-31      222
SALAPOSTEN (1906) 1919-01-01--1920-12-31      223
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-01-01--1920-12-31      224
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1919-01-01--1920-12-31      225
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1919-01-01--1920-12-31      226
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1919-01-01--1920-12-31      227
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1920-12-31      228
VÄSTMANLAND (1918) 1919-01-01--1920-12-31      229
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1919-01-01--1920-12-31      230
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1919-01-01--1920-12-31      231
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1919-01-01--1920-12-31      232
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1919-01-01--1920-12-31  8.00      233
BORÅS DAGBLAD (1908) 1919-01-01--1920-12-31  8.50      234
FALUKURIREN (1894) 1919-01-01--1920-12-31  8.50      235
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1919-01-01--1920-12-31  8.50      236
KORRESPONDENTEN (1846) 1919-01-01--1920-12-31      237
BORÅS TIDNING (1838) 1919-01-01--1920-12-31  9.50      238
ANNONSBLAD FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1919) 1919-01-01--1921-12-31      239
BADORTSTIDNINGEN (1916) 1919-01-01--1921-12-31  0.50    lösnummer  240
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1919-01-01--1921-12-31  15      241
DAGENS NYHETER (1864) 1919-01-01--1921-12-31  18  Nationalupplagan    242
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1919-01-01--1921-12-31  18  Landsortsuppl.  243
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1919-01-01--1921-12-31    T 1919, 1921  244
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1919-01-01--1921-12-31      245
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1919-01-01--1921-12-31      246
JORDBRUKARBLADET (1918) 1919-01-01--1922-12-31      247
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1919-01-01--1930-12-31      248
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1919-01-01--1937-12-31  10      249
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1919-01-01--1942-12-31      250
TOMELILLA TIDNING (1905) 1919-01-01--1944-11-30      251
UDDEVALLABLADET (1917) 1920-01-01--1920-12-31  0.15    lösnummer  252
CYRANO (1918) 1920-01-01--1920-12-31  0.20    lösnummer: 20 öre  253
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1920-01-01--1920-12-31  0.25    lösnummer. "5:- för 52 nummer"  254
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1920-01-01--1920-12-31  0.50      255
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1920-01-01--1920-12-31  0.75    nov. till årets slut  256
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-01-01--1920-12-31      257
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1920-01-01--1920-12-31  1.50      258
SÖRMLANDS LANDTMANNATIDNING (1917) 1920-01-01--1920-12-31  1.50    endast januari- och februarinummer utkom  259
FÄDERNESLANDET (1852) 1920-01-01--1920-12-31  10      260
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1920-01-01--1920-12-31  10  (A)    261
NYA JÄMTLAND (1917) 1920-01-01--1920-12-31  10      262
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1920-01-01--1920-12-31  10      263
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1920-01-01--1920-12-31  10    264
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1920-01-01--1920-12-31  10      265
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1920-01-01--1920-12-31  10      266
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1920-01-01--1920-12-31  10.55      267
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1920-01-01--1920-12-31  10.55      268
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1920-01-01--1920-12-31  11      269
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1920-01-01--1920-12-31  11      270
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1920-01-01--1920-12-31  11      271
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1920-01-01--1920-12-31  11      272
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1920-01-01--1920-12-31  11      273
FOLKETS TIDNING (1857) 1920-01-01--1920-12-31  11.50      274
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1920-01-01--1920-12-31  12      275
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1920-01-01--1920-12-31  12      276
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1920-01-01--1920-12-31  12      277
SÖDRA SKÅNE (1914) 1920-01-01--1920-12-31  12      278
XPRESSEN (1917) 1920-01-01--1920-12-31  12    279
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1920-01-01--1920-12-31  12      280
AURORA (1899) 1920-01-01--1920-12-31  12.00      281
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1920-01-01--1920-12-31  14      282
FOLKET (1906) 1920-01-01--1920-12-31  14      283
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1920-01-01--1920-12-31  14      284
KULLABYGDEN (1912) 1920-01-01--1920-12-31  14      285
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1920-01-01--1920-12-31  14  Uppl. A    286
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1920-01-01--1920-12-31  14      287
DAGENS TIDNING (1919) 1920-01-01--1920-12-31  15  Landsortsupplagan  288
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1920-01-01--1920-12-31  15      289
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1920-01-01--1920-12-31  15      290
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1920-01-01--1920-12-31  15      291
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1920-01-01--1920-12-31  15      292
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1920-01-01--1920-12-31  15  Uppl. A  293
ARBETET (1887) 1920-01-01--1920-12-31  16      294
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1920-01-01--1920-12-31  16  Kvällsupplagan    295
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1920-01-01--1920-12-31  16      296
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1920-01-01--1920-12-31  16      297
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1920-01-01--1920-12-31  16      298
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1920-01-01--1920-12-31  16.00  alla helveckorsupplagor    299
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1920-01-01--1920-12-31  16.90      300
VIDI (1913) 1920-01-01--1920-12-31  17      301
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1920-01-01--1920-12-31  18      302
IDROTTSBLADET (1910) 1920-01-01--1920-12-31  18      303
NY TID (1892) 1920-01-01--1920-12-31  18  landsort    304
NY TID (1892) 1920-01-01--1920-12-31  18  stads    305
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1920-01-01--1920-12-31      306
SVENSKA ALLMOGEBLADET (1918) 1920-01-01--1920-12-31      307
BUDSKAPET (1919) 1920-01-01--1920-12-31  2.25      308
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1920-01-01--1920-12-31  2.50      309
SKÅNING (1895) 1920-01-01--1920-12-31  2.50      310
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1920-01-01--1920-12-31  2.65      311
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1920-01-01--1920-12-31  2.75      312
NEGOTIA (1919) 1920-01-01--1920-12-31  20      313
DAGENS TIDNING (1919) 1920-01-01--1920-12-31  25  Huvudstadsupplagan  314
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1920-01-01--1920-12-31  26      315
HEMMETS TIDNING (1920) 1920-01-01--1920-12-31      316
JORDBRUKARNES TIDNING (1919) 1920-01-01--1920-12-31      317
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1920-01-01--1920-12-31  Uppl. B    318
MÄKLAREN (1919) 1920-01-01--1920-12-31      319
NORDHALLAND (1883) 1920-01-01--1920-12-31      320
NORDSVERIGE (1919) 1920-01-01--1920-12-31  veckoeditionen    321
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1920-01-01--1920-12-31      322
STICKAN (1919) 1920-01-01--1920-12-31    323
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-01-01--1920-12-31      324
VECKOBLADET (1916) 1920-01-01--1920-12-31      325
KALMAR LÄNS MISSIONSTIDNING (1915) 1920-01-01--1920-12-31  3.25      326
FOR TUSIND HJEM (1911) 1920-01-01--1920-12-31  3.50    per kvartal  327
VÄRMLANDSBERG (1906) 1920-01-01--1920-12-31  3.50      328
INLANDET (1920) 1920-01-01--1920-12-31  3.75      329
AUKTIONSBLADET (1920) 1920-01-01--1920-12-31    lösnummer: 10 öre  330
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1920-01-01--1920-12-31      331
HEMMETS VÄN (1898) 1920-01-01--1920-12-31      332
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1920-01-01--1920-12-31      333
LYSEKILSKURIREN (1901) 1920-01-01--1920-12-31      334
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1920-01-01--1920-12-31      335
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1920-01-01--1920-12-31      336
VÄSTERBOTTENS LANTMANNABLAD (1920) 1920-01-01--1920-12-31    337
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1920-01-01--1920-12-31      338
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1920-01-01--1920-12-31      339
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1920-01-01--1920-12-31      340
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1920-01-01--1920-12-31      341
BLEKINGEKURIREN (1919) 1920-01-01--1920-12-31  4.25    342
NYA VECKOBLADET (1919) 1920-01-01--1920-12-31  4.25      343
ÖREBRO LÄNS FOLKBLAD (1919) 1920-01-01--1920-12-31  4.25      344
RÖDA RÖSTER (1919) 1920-01-01--1920-12-31  4.40    T: 4,50  345
ALINGSÅS NYHETER (1918) 1920-01-01--1920-12-31  4.50      346
GRENNA TIDNING (1858) 1920-01-01--1920-12-31  4.50      347
HVETLANDA TIDNING (1873) 1920-01-01--1920-12-31  4.50      348
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-01--1920-12-31  4.50      349
DAGENS TIDNING (1919) 1920-01-01--1920-12-31  Halvveckoupplagan  350
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1920-01-01--1920-12-31      351
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1920-01-01--1920-12-31  Halvveckoupplagan    352
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1920-01-01--1920-12-31      353
NATIONALKURIREN (1893) 1920-01-01--1920-12-31      354
NORRLANDSBLADET (1909) 1920-01-01--1920-12-31      355
REFORMATORN (1887) 1920-01-01--1920-12-31      356
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1920-01-01--1920-12-31    357
SÖDERHAMNS TIDNING UPPLAGA B - HALVVECKOUPPLAGAN (1920) 1920-01-01--1920-12-31      358
TRANÅS TIDNING (1892) 1920-01-01--1920-12-31      359
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1920-12-31  5.50      360
NYA FOLKETS RÖST (1918) 1920-01-01--1920-12-31  5.50      361
ODLAREN (1912) 1920-01-01--1920-12-31  5.60      362
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1920-01-01--1920-12-31  5.90      363
ARVIKA NYHETER (1895) 1920-01-01--1920-12-31      364
BROKIGA BLAD (1908) 1920-01-01--1920-12-31      365
EXTRABLADET (1912) 1920-01-01--1920-12-31      366
FRYKSDALENS TIDNING (1916) 1920-01-01--1920-12-31      367
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1920-01-01--1920-12-31      368
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1920-01-01--1920-12-31      369
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1920-01-01--1920-12-31  Varannandagsupplagan    370
MEDELPADSKURIREN (1919) 1920-01-01--1920-12-31      371
NYA FOLKVILJAN (1906) 1920-01-01--1920-12-31      372
PITEÅBYGDEN (1920) 1920-01-01--1920-12-31      373
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1920-01-01--1920-12-31      374
TRÄVARUINDUSTRIEN (1916) 1920-01-01--1920-12-31      375
VÄRNAMOTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--1920-12-31      376
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1920-01-01--1920-12-31  6.50      377
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1920-01-01--1920-12-31  6.50      378
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1920-01-01--1920-12-31  6.50      379
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1920-01-01--1920-12-31  6.50      380
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1920-01-01--1920-12-31  6.50      381
BOHUSPOSTEN (1910) 1920-01-01--1920-12-31      382
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1920-01-01--1920-12-31      383
DALATIDNINGEN (1918) 1920-01-01--1920-12-31      384
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1920-12-31      385
HELSINGEBYGDEN (1919) 1920-01-01--1920-12-31    386
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1920-01-01--1920-12-31      387
LJUSDALS TIDNING (1896) 1920-01-01--1920-12-31      388
LJUSNAN (1912) 1920-01-01--1920-12-31      389
NORRA SKÅNE (1900) 1920-01-01--1920-12-31      390
UPPLAND (1918) 1920-01-01--1920-12-31  huvudupplaga    391
UPPLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-01-01--1920-12-31      392
ÖVRE DALARNES TIDNING (1917) 1920-01-01--1920-12-31      393
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1920-01-01--1920-12-31  7.25      394
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1920-01-01--1920-12-31  7.50      395
SKÅNES FOLKBLAD (1918) 1920-01-01--1920-12-31  7.85      396
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1920-01-01--1920-12-31      397
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1920-01-01--1920-12-31      398
NORDSVERIGE (1919) 1920-01-01--1920-12-31      399
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--1920-12-31      400
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1920-01-01--1920-12-31      401
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--1920-12-31      402
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1920-01-01--1920-12-31      403
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1920-01-01--1920-12-31      404
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1920-01-01--1920-12-31      405
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1920-01-01--1920-12-31      406
STORMKLOCKAN (1909) 1920-01-01--1920-12-31  8.75      407
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1920-01-01--1920-12-31      408
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1920-01-01--1920-12-31      409
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--1920-12-31      410
GNISTAN (1920) 1920-01-01--1921-12-31  10    411
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1920-01-01--1921-12-31  14      412
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1920-01-01--1921-12-31  36  huvudstadsuppl.    413
DALPILEN (1854) 1920-01-01--1921-12-31      414
NYA VÄRMLAND (1918) 1920-01-01--1921-12-31      415
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1920-01-01--1921-12-31      416
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1920-01-01--1922-12-31  10      417
FIGARO (1878) 1920-01-01--1922-12-31  12      418
RIKET (1919) 1920-01-01--1922-12-31      419
BONDETIDNINGEN (1918) 1920-01-01--1922-12-31  5.50      420
LANDSBYGDEN (1911) 1920-01-01--1923-12-31  Riksuppl.    421
LANTARBETAREN (1921) 1920-01-01--1925-12-31    T 1920-12-17, s.1 + 1921-01-07, s. 1.  422
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1920-01-01--1926-12-31      423
KARLSHAMN (1871) 1920-01-01--1928-12-31  14      424
ARVIKA TIDNING (1884) 1920-01-01--1937-12-31      425
SIGNALEN (1900) 1920-01-01--1941-12-31      426
ÖLANDSBLADET (1868) 1920-01-02--1920-12-31      427
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-01-03--1920-12-31      428
AFTONBLADET VECKOUPPLAGA FÖR FINLAND (1918) 1920-01-11--1920-06-30  15  Utan Bilagor  Fmk  429
AFTONBLADET VECKOUPPLAGA FÖR FINLAND (1918) 1920-01-11--1920-06-30  30  Med bilagor  Fmk  430
IDROTTSTIDNINGEN (1920) 1920-09-17--1922-07-24  18      431

Sidan skapad Sun Dec 03 14:37:52 CET 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond