Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på M för titlar på   -2023-12-07
Sortering: Ansvarig utgivare

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1907-12-14--1908-03-15  Magnusson Ekström, Johan Anton  redaktionssekreteraren    1
GÖTEBORGS WECKOBLAD (1875) 1891-02-10--1892-02-26  Magnusson, Alvar Emanuel  folkskolläraren    2
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1959-02-20--1975-05-05  Magnusson, Arne Sven Erling  ombudsmannen    3
NY TID (1892) 1918-10-03--1922-03-23  Magnusson, August Theodor Emanuel  redaktionssekreteraren    4
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1918-10-03--1920-11-30  Magnusson, August Theodor Emanuel  redaktionssekreteraren    5
VÄSTRA SVERIGES FOLKBLAD (1912) 1918-10-03--1920-11-30  Magnusson, August Theodor Emanuel  redaktionssekreteraren    6
ANNANDAGENS FILMNYHETER (1922) 1924-12-02--1925-12-26  Magnusson, Charles Fredrik  direktören    7
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1918-05-21--1954-03-24  Magnusson, Edvin Valdemar  redaktionssekreteraren    8
KALMARBLADET (1905) 1905-01-26--1906-03-31  Magnusson, Frans Hugo  typografen    9
FOLKBLADET (1894) 1901-11-09--1902-01-23  Magnusson, Gustaf Gerhard      10
SVARET (1909) 1909-08-06--1909-09-06  Magnusson, Gustaf Gerhard  redaktören    11
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1902-10-04--1903-11-13  Magnusson, Johan August  filosofie kandidaten    12
ENKÖPINGSBLADET (1904) 1903-12-07--1907-01-19  Magnusson, Johan August  filosofie kandidaten    13
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1947-10-08--1949-05-31  Magnusson, Karl Bertil Åke      14
SKÖVDE TIDNING (1970) 1970-01-02--1970-03-27  Magnusson, Nils      15
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1968-11-01--1971-04-30  Magnusson, Nils Erik Johan  redaktören    16
BLEKINGEN (1915) 1915-02-05--1915-06-26  Magnusson, Olof  journalisten    17
KORRESPONDENTEN (1846) 1931-05-26--1941-05-29  Magnusson, Olof  Direktören    18
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1924-05-26--1927-12-21  Magnusson, Olof      19
SKARABORGSBYGDEN (1955) 2008-10-03--2013-09-13  Magnusson, Thomaz    20
UPPLAND (1918) 1918-03-07--1918-11-06  Malcus, Oscar Isidor  lantbrukaren    21
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1907-10-19--1910-12-07  Mallmin, Olof Manfred  redaktören    22
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1909-05-18--1919-05-30  Malm, Carl Gustaf  sekreteraren i Svenska folkförbundet    23
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1893-06-26--1895-05-13  Malm, Ernst Otto Ludvig  redaktören    24
VECKOTIDNINGEN REKORD (1927) 1927-05-19--1930-10-04  Malm, Karl Gustav Emanuel  journalisten  I JuD stavas tidningen Record  25
VECKOTIDNINGEN HELA FAMILJEN (1927) 1925-12-16--1927-05-28  Malmberg, Carl August Oskar  redaktören    26
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1921-04-05--1921-05-25  Malmberg, Gustaf Adolf Teodor  ekonomichefen  T 1921-03-24  27
LANTERNAN (1902) 1902-12-15--1905-12-16  Malmberg, L P      28
SKÅNING (1895) 1900-12-21--1917-07-02  Malmberg, Lars Peter  redaktören    29
TROLLHÄTTEBLADET (1916) 1920-06-17--1922-01-13  Malmberg, Lars Peter  redaktören    30
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1920-06-17--1922-01-13  Malmberg, Lars Peter  redaktören    31
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1921-12-29--1923-06-22  Malmberg, Lars Peter  redaktören    32
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1921-04-02--1921-07-11  Malmborg, Adolf    33
NYA SMÅLAND (1923) 1923-05-19--1926-01-15  Malmborg, Gustaf Adolf Teodor  redaktören    34
GOTTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-08-04--1912-12-20  Malmborg, Gustaf Adolf Teodor Andersson  snickaren    35
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-05-29--1947-04-19  Malmborg, Gustav Adolf Theodor      36
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1933-04-03--1962-12-29  Malmborg, Oscar Evald  redaktören    37
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1933-04-03--1962-12-22  Malmborg, Oscar Evald  redaktören    38
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1917-10-19--1918-07-17  Malmgren, Gustaf Daniel  komministern    39
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1878-09-23--1919-03-12  Malmgren, Thure Robert Ferdinand.  boktryckaren    40
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1911-08-31--1915-02-04  Malmrot, Ernst Teodor  Redaktören    41
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1915-02-11--1923-06-11  Malmrot, Ernst Teodor  redaktören    42
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1904-08-24--1917-08-22  Malmrot, Karl Johan  redaktionssekreterare    43
NERKINGEN (1906) 1906-11-05--1908-01-17  Malmrot, Karl Johan  redaktören    44
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1916-11-24--1930-12-30  Malmrot, Thelma Lucia      45
STORMKLOCKAN (1909) 1917-06-08--1921-08-02  Malmsjö, Anders Edvin  journalisten    46
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1962-11-07--1963-05-03  Malmstedt, Jan    47
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1962-11-10--1963-05-29  Malmstedt, Jan      48
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1962-11-07--1962-11-24  Malmstedt, Jan    49
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1962-11-28--1963-05-31  Malmstedt, Jan    50
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1962-10-22--1963-05-23  Malmstedt, Jan Sven Gustaf      51
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1949-07-01--1958-12-31  Malmström, Björn    52
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1963-05-06--1967-03-02  Malmström, Björn    53
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1963-06-05--1963-06-26  Malmström, Björn      54
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1963-06-07--1967-03-02  Malmström, Björn    55
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1932-09-27--1946-01-09  Malmström, Björn Fritiof Erik  redaktören    56
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1963-05-24--1963-06-27  Malmström, Björn Fritjof Erik      57
NYTT I DAG (1970) 1970-04-20--1970-05-05  Malmström, Bo    58
HÄSSLEHOLMS DAGBLAD (1945) 1946-03-09--1946-10-16  Malve, Herman    59
HYRES-, AFFÄRS-, & UPPLYSNINGSREGISTRET (1915) 1915-03-15--1915-10-20  Mandahl. Mauritz    60
KVÄLLEN (1903) 1903-01-22--1903-05-17  Manner, Magnus Valdemar  redaktören    61
NORRLANDSBLADET (1909) 1911-03-11--1912-02-04  Marcelius, David  redaktören    62
UPPLAND (1918) 1920-04-16--1921-05-12  Marell, Seth Mathias  filosofiekandidaten    63
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 2015-12-21--2016-01-07  Marie Johansson Flyckt    64
FINNVEDEN NU (2003) 2015-12-23--2016-01-07  Marie Johansson Flyckt    65
FINNVEDEN NU (2003) 2016-05-04--2016-08-09  Marie Johansson Flyckt    66
FINNVEDEN NU (2003) 2016-08-17--2017-07-09  Marie Johansson Flyckt      67
FINNVEDEN NU (2003) 2017-08-09--2019-04-10  Marie Johansson Flyckt     68
HÖGLANDET NU (2006) 2015-12-23--2016-01-07  Marie Johansson Flyckt    69
HÖGLANDET NU (2006) 2016-05-11--2016-08-09  Marie Johansson Flyckt    70
HÖGLANDET NU (2006) 2016-08-17--2017-07-11  Marie Johansson Flyckt       71
HÖGLANDET NU (2006) 2017-08-16--2019-04-24  Marie Johansson Flyckt       72
JÖNKÖPING NU (2005) 2015-12-23--2016-01-28  Marie Johansson Flyckt      73
JÖNKÖPING NU (2005) 2016-05-12--2016-08-10  Marie Johansson Flyckt    74
JÖNKÖPING NU (2005) 2016-08-18--2017-07-08  Marie Johansson Flyckt       75
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 2015-12-19--2016-01-07  Marie Johansson Flyckt    76
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 2016-05-03--2017-06-16  Marie Johansson Flyckt     77
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 2019-02-14--2019-04-08  Marie Johansson Flyckt      78
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 2015-12-21--2016-01-07  Marie Johansson Flyckt    79
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 2016-05-04--2016-06-16  Marie Johansson Flyckt    80
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 2017-08-02--2019-01-25  Marie Johansson Flyckt       81
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 2019-02-13--2019-04-08  Marie Johansson Flyckt    82
SKÖVDE NYHETER (2011) 2015-12-24--2016-01-07  Marie Johansson Flyckt      83
SKÖVDE NYHETER (2011) 2016-09-15--2017-06-30  Marie Johansson Flyckt       84
SKÖVDE NYHETER (2011) 2017-10-05--2019-04-11  Marie Johansson Flyckt       85
SMÅLANDS DAGBLAD (2013) 2015-12-19--2016-01-07  Marie Johansson Flyckt    86
SMÅLANDS DAGBLAD (2013) 2016-05-03--2017-07-08  Marie Johansson Flyckt    87
SMÅLANDS DAGBLAD (2013) 2017-08-02--2018-07-01  Marie Johansson Flyckt       88
SMÅLANDS DAGBLAD (2013) 2018-08-28--2019-01-26  Marie Johansson Flyckt      89
SMÅLANDS DAGBLAD (2013) 2019-02-13--2019-04-08  Marie Johansson Flyckt      90
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 2015-12-19--2016-01-07  Marie Johansson Flyckt    91
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 2016-05-03--2017-06-16  Marie Johansson Flyckt    92
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 2017-08-02--2019-04-08  Marie Johansson Flyckt       93
SMÅLÄNNINGEN (1963) 2015-12-19--2016-01-07  Marie Johansson Flyckt    94
SMÅLÄNNINGEN (1963) 2016-05-04--2017-07-08  Marie Johansson Flyckt    95
SMÅLÄNNINGEN (1963) 2017-08-02--2018-07-01  Marie Johansson Flyckt       96
SMÅLÄNNINGEN (1963) 2018-09-01--2019-01-25  Marie Johansson Flyckt      97
TRANÅS TIDNING (1892) 2015-12-19--2016-01-07  Marie Johansson Flyckt    98
TRANÅS TIDNING (1892) 2016-05-03--2017-07-08  Marie Johansson Flyckt    99
TRANÅS TIDNING (1892) 2017-08-02--2019-04-08  Marie Johansson Flyckt     100
VETLANDAPOSTEN (1893) 2015-12-19--2016-01-07  Marie Johansson Flyckt    101
VETLANDAPOSTEN (1893) 2016-05-03--2017-06-16  Marie Johansson Flyckt    102
VETLANDAPOSTEN (1893) 2017-08-02--2019-04-08  Marie Johansson Flyckt       103
VÄRNAMO NYHETER (1930) 2017-10-02--2019-04-08  Marie Johansson Flyckt     104
VÄSTBOANDAN (2017) 2017-08-16--2017-10-18  Marie Johansson Flyckt       105
VÄSTBOANDAN (2017) 2017-11-08--2019-04-10  Marie Johansson Flyckt     106
VÄSTGÖTABLADET (1906) 2015-12-21--2016-01-07  Marie Johansson Flyckt    107
VÄSTGÖTABLADET (1906) 2016-05-04--2017-07-08  Marie Johansson Flyckt    108
VÄSTGÖTABLADET (1906) 2017-08-02--2019-01-25  Marie Johansson Flyckt       109
VÄSTGÖTABLADET (1906) 2019-02-13--2019-04-08  Marie Johansson Flyckt    110
SUOMEN UUTISVIIKKO (2012) 2012-02-10--2012-09-07  Marin, Mikael      111
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1908-04-30--1909-05-18  Marino, Anders August  redaktören    112
NORDHALLAND (1883) 1911-12-11--1912-09-08  Marino, Anders August  redaktören    113
SKÅNES NYHETER (1905) 1908-01-10--1908-04-30  Marino, Anders August      114
VESTERGÖTLANDS DAGBLAD (1900) 1901-05-06--1902-12-31  Marino, Anders August  redaktören    115
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1901-05-06--1904-10-17  Marino, Anders August  redaktören    116
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1904-09-26--1906-10-22  Marino, Anders Gustaf  redaktören    117
LANDET RUNT (2010) 2013-05-22--2013-09-04  Maris, Anna    118
LANDETS FRIA TIDNING (2013) 2013-09-11--2014-12-23  Maris, Anna     119
SKÅNES FRIA TIDNING (2012) 2012-02-25--2013-02-23  Maris, Anna      120
SVERIGES AGENTERS TIDNING (1911) 1911-02-27--1913-02-19  Mark, Evald Leopold  kontoristen    121
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1902-07-12--1906-03-12  Marklin, Johannes  mekanikern    122
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1968-12-30--1980-12-31  Markving, Gustaf      123
ARBETARFOLKETS RÖST (1936) 1936-12-15--1939-09-15  Mars, Per      124
ARBETARFOLKETS RÖST (1940) 1937-09-08--1943-05-14  Mars, Per Zacharias  ombudsmannen    125
VÄRLDEN I BILD (1926) 1926-05-05--1927-02-10  Martelius, Martin Julius  Redaktören  Sista kända numret utkom 1926-12-01.  126
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1922-12-27--1959-12-11  Martin, Karl August Martin J:son      127
MALMFÄLTENS TIDNINGAR (1901) 1901-11-12--1904-11-18  Martinelle, Algot  litteratören    128
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1938-10-08--1945-12-15  Martins, Berta Maria (Maj)    född: Barck  129
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1915-12-11--1938-10-07  Martins, Martin Fredrik Gideon  Redaktören    130
VÄXJÖBLADET (1945) 1980-12-29--1987-09-24  Martinsson, Stig Kennert Roland      131
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1998-11-05--2000-07-20  Marwén, Gunnel    132
NORRLANDSFOLKET (1925) 1955-12-05--1956-01-22  Matsborg, Karl Owe Gunnar      133
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1995-03-16--1999-02-27  Matthies, Rolf    134
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1991-09-03--1995-03-15  Matthies, Rolf    135
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1988-08-04--1991-08-29  Matthies, Rolf    136
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 2010-02-01--2014-03-31  Matthies, Rolf    137
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1999-10-22--1999-10-22  Mattisson, Birgitta    138
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1999-10-25--2000-04-04  Mattisson, Birgitta    139
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1995-01-01--1999-03-22  Mattson, Göran    140
NORDSVERIGE (1919) 1965-01-15--1986-12-19  Mattson, Hildon      141
VIDA VÄRLDEN (1929) 1930-06-26--1932-03-12  Mattsson, Erik Gustaf Leonard  tjänstemannen  flyttat till Göteborg 1932-03-07  142
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1979-12-17--1980-09-01  Mattsson, Göran    143
HÄRJEDALEN (1944) 2004-12-23--2014-03-27  Mattsson, Lennart      144
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 2004-09-21--2014-04-01  Mattsson, Lennart    145
SVENSKA HANDELSKURIREN (1906) 1906-11-14--1908-06-13  Mattsson, Martin Herman  grosshandlaren  "upphört 4/7 1908" JuD (D II ba)  146
EXPRESSEN (1944) 2009-03-12--2009-06-29  Mattsson, Thomas    147
EXPRESSEN (1944) 2009-08-04--2011-07-18  Mattsson, Thomas    148
EXPRESSEN (1944) 2011-08-31--2012-07-16  Mattsson, Thomas    149
EXPRESSEN (1944) 2012-09-01--2013-03-29  Mattsson, Thomas    150
EXPRESSEN (1944) 2013-04-09--2013-12-25  Mattsson, Thomas     151
EXPRESSEN (1944) 2014-01-11--2014-07-16  Mattsson, Thomas     152
EXPRESSEN (1944) 2014-09-01--2014-10-29  Mattsson, Thomas    153
EXPRESSEN (1944) 2014-11-04--2015-07-20  Mattsson, Thomas    154
EXPRESSEN (1944) 2015-08-16--2017-06-30  Mattsson, Thomas    155
EXPRESSEN (1944) 2017-08-10--2017-12-27  Mattsson, Thomas    156
EXPRESSEN (1944) 2018-01-06--2018-02-28  Mattsson, Thomas    157
EXPRESSEN (1944) 2018-03-07--2018-07-16  Mattsson, Thomas    158
EXPRESSEN (1944) 2018-08-27--2019-07-12  Mattsson, Thomas    159
GT (1995) 2009-03-12--2009-06-29  Mattsson, Thomas      160
GT (1995) 2009-08-04--2010-08-19  Mattsson, Thomas    161
GT (1995) 2010-08-25--2011-07-18  Mattsson, Thomas    162
GT (1995) 2011-08-30--2012-03-23  Mattsson, Thomas    163
GT (1995) 2012-04-03--2012-07-16  Mattsson, Thomas    164
GT (1995) 2012-09-01--2012-12-24  Mattsson, Thomas    165
GT (1995) 2013-01-08--2013-12-25  Mattsson, Thomas    166
GT (1995) 2014-01-11--2014-02-23  Mattsson, Thomas    167
GT (1995) 2014-03-04--2014-07-16  Mattsson, Thomas    168
GT (1995) 2014-09-01--2014-10-29  Mattsson, Thomas    169
GT (1995) 2014-11-04--2016-12-27  Mattsson, Thomas    170
GT (1995) 2017-02-01--2017-07-24  Mattsson, Thomas    171
GT (1995) 2017-08-01--2017-12-27  Mattsson, Thomas    172
GT (1995) 2018-01-04--2018-02-27  Mattsson, Thomas    173
GT (1995) 2018-03-07--2018-07-16  Mattsson, Thomas    174
GT (1995) 2018-08-23--2019-07-12  Mattsson, Thomas    175
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2009-03-12--2009-06-29  Mattsson, Thomas    176
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2009-08-04--2010-07-19  Mattsson, Thomas    177
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2010-08-24--2011-07-18  Mattsson, Thomas      178
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2011-09-01--2012-07-16  Mattsson, Thomas    179
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2013-01-09--2013-12-25  Mattsson, Thomas    180
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2014-01-11--2014-02-23  Mattsson, Thomas    181
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2014-03-11--2014-07-16  Mattsson, Thomas    182
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2014-11-04--2017-07-24  Mattsson, Thomas    183
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2017-08-15--2017-12-27  Mattsson, Thomas    184
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2018-01-04--2018-02-27  Mattsson, Thomas    185
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2018-03-07--2018-07-16  Mattsson, Thomas    186
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2018-08-22--2019-07-12  Mattsson, Thomas    187
ÖLANDSBLADET (1868) 1886-04-01--1918-05-31  Melander, Johan Edwin  kamrer    188
NEW YORK TIMES WEEKLY REVIEW (1980) 1980-06-22--1982-02-07  Melesko, Stefan      189
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 2000-04-05--2004-12-31  Melin, Peter    190
SYDSVENSKAN (2004) 2005-01-02--2008-02-13  Melin, Peter    191
NORRAN (2010) 2015-10-15--2018-07-02  Melinder, Marcus    T, tf under perioden 2015-10-15--2016-06-02. Från 2016-06-03 ordinarie.  192
NORRAN (2010) 2018-08-14--2019-12-23  Melinder, Marcus    193
TIDNINGEN ÅNGERMANLAND (2000) 2010-03-30--2010-03-31  Melinder, Marcus    194
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 2010-03-30--2010-03-31  Melinder, Marcus    195
DAGENS NYHETER (1864) 1988-10-14--1988-10-14  Mellbourn, Anders    stf  196
DAGENS NYHETER (1864) 1995-03-08--1995-03-24  Mellbourn, Anders    T; tf  197
DAGENS NYHETER (1864) 1995-03-25--1997-04-13  Mellbourn, Anders    198
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1967-01-26--1970-06-14  Melldahl, Lars-Erik Andreas      199
AFTONBLADET (1830) 2008-06-30--2008-07-21  Mellin, Lena  Tf  200
AFTONBLADET (1830) 2008-09-27--2008-10-04  Mellin, Lena    T, tf  201
AFTONBLADET (1830) 2009-10-25--2009-11-03  Mellin, Lena    T, tf  202
AFTONBLADET (1830) 2011-06-28--2011-08-31  Mellin, Lena  Tf  203
AFTONBLADET (1830) 2011-12-26--2012-01-10  Mellin, Lena    T, tf  204
AFTONBLADET (1830) 2017-12-05--2018-03-31  Mellin, Lena    205
GÄVLEBORGS LÄNS TIDNING (1931) 1931-03-06--1931-10-16  Mellquist, Sven A.      206
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1927-12-28--1928-11-01  Mellquist, Sven Algot  journalisten    207
DAGEN (1896) 1914-11-06--1915-12-31  Melsted, Henning Finne von  juris kandidaten    208
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1985-06-20--1989-08-23  Menzing, Hans      209
STOCKHOLMS FRÄMLINGSBLAD (1906) 1907-02-27--1908-04-10  Metzer, Max      210
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1886) 1905-04-05--1906-11-03  Meurling, Claes Gustaf Viktor  redaktören    211
KONFEKTIONÄREN (1910) 1910-08-26--1916-01-15  Meyer, Leopold  handlanden    212
STOCKHOLMS HYRESREGISTER (1904) 1904-01-22--1904-06-14  Meyer, Leopold      213
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1929-01-07--1929-07-29  Michelsen, Albert Christian  rådmannen    214
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1990-09-01--2019-09-24  Michelsen, Bengt    215
HÄRRYDAPOSTEN (1984) 2001-09-12--2014-12-17  Michelsen, Bengt    216
LERUMS TIDNING (1969) 1969-11-06--1978-11-30  Michelsen, Bengt    217
LERUMS TIDNING (1982) 1982-03-09--2015-06-24  Michelsen, Bengt      218
NYA LERUMS TIDNING (1978) 1978-12-02--1982-03-06  Michelsen, Bengt      219
PARTILLE TIDNING (2004) 2004-01-22--2014-12-18  Michelsen, Bengt      220
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1888-11-06--1929-01-06  Michelsen, Johan Wilhelm Hansenius      221
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1929-07-30--1990-08-31  Michelsen, Otto William  boktryckaren  Felaktigt slutdatum. Död 1979-05-22.  222
HP & PT (2019) 2019-01-10--2019-08-29  Michelsen, William      223
HÄRRYDAPOSTEN (1984) 2015-01-07--2018-12-19  Michelsen, William    224
LERUMS TIDNING (1982) 2015-07-02--2019-09-18  Michelsen, William      225
PARTILLE TIDNING (2004) 2015-01-08--2018-12-19  Michelsen, William    226
KRONOBERGAREN (1934) 1987-11-03--1988-01-27  Midholt, Birger      227
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1925) 1998-07-03--2016-11-29  Milberg, Niklas    228
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2009-06-30--2009-06-30  Milde, Anders    T, tf  229
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2009-11-24--2009-12-30  Milde, Anders    T,tf  230
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2010-02-16--2010-12-14  Milde, Anders    T, stf  231
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2011-06-21--2014-05-30  Milde, Anders    232
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2015-01-06--2017-02-28  Milde, Anders    233
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2018-01-23--2018-06-26  Milde, Anders    234
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2018-08-14--2019-01-01  Milde, Anders    235
SÖDERORT (1976) 1981-02-19--1981-07-22  Miller, Andreas      236
SÖDERPOSTEN (1968) 1981-02-19--1981-07-22  Miller, Andreas    237
SÖDERTIDNINGEN (1971) 1981-02-19--1981-07-08  Miller, Andreas    238
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1913-12-31--1916-11-19  Millqvist, Hugo Viktor  redaktören, filosofie kandidaten    239
SÖDRA SKÅNE (1947) 1950-11-03--1952-04-30  Mjällby, J.S.      240
GNISTAN (1922) 1926-11-03--1927-10-27  Moberg, Karl Gösta  inspektören    241
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1972-07-10--1976-03-09  Moberg, Per Adolf      242
GEFLE DAGBLAD (1895) 1918-12-23--1951-06-04  Modén, Jonas Emanuel  redaktionssekreteraren    243
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1906-03-03--1906-12-21  Modigh, Carl Axel Richard Leonard  målaren    244
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1997-03-06--1998-11-04  Mogol, Jan    245
BRODERSKAP (1928) 1928-06-07--1934-10-01  Mogård, Johan, Adolf, Bertil  komministern    246
VÄSBYBLADET (1968) 1968-10-24--1970-09-03  Mohlin, Karl Åke    247
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1949-04-01--1949-05-02  Mohlin, Karl Åke    tf  248
YSTADS ALLEHANDA (1873) 2014-01-25--2014-02-04  Mohlin, Lars    249
YSTADS ALLEHANDA (1873) 2014-12-01--  Mohlin, Lars    250
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1948-10-14--1949-04-01  Mohlin, Stig    251
BOHUSKUSTEN (1947) 1947-04-01--1965-01-15  Molander, Arvid R.      252
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1948-10-20--1955-07-11  Molander, Enar      253
SKÅNES FRIA TIDNING (2012) 2015-03-06--2015-12-18  Molander, Koko Sara      254
LANDETS FRIA TIDNING (2013) 2015-01-07--2015-02-11  Molander, Sara    255
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-09-25--1923-07-11  Molin, Per Adolf  redaktören    256
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1938-12-30--1940-02-21  Molund, Per Axel Olof Olofsson  redaktören    257
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1938-06-02--1939-01-07  Molund, Per Axel Olof Olofsson  redaktören    258
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1895-07-01--1901-08-29  Montan, Carl Otto  assessor    259
KARLSKOGAKURIREN (1988) 2000-12-05--2001-02-28  Montell, Leif  tf  260
KARLSKOGAKURIREN (1988) 2001-03-01--2001-08-14  Montell, Leif    261
EESTI PÄEVALEHT (1971) 1971-01-07--1980-11-15  Moor, Arvi      262
KALMAR (1864) 1864-07-04--1869-06-04  Moqvist; C.J:  lektor    263
SIGNALEN (1900) 1906-07-04--1909-09-06  Morén, Bengt Johan Adolf  redaktören    264
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1948-01-02--1953-09-30  Morhagen, Manfred      265
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1928-10-25--1947-12-31  Morhagen, Sven Manfred  redaktören    266
NORDSVERIGE (1919) 1997-10-02--2000-03-02  Moritz, Lena    267
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1868-08-22--1892-02-03  Muller, Jonas Daniel Alexander  Konstförvandten    268
ÖSTGÖTEN (1874) 1933-09-12--1933-09-24  Muscat, John Henry  ekonomichefen    269
NORRA VÄRMLAND (1929) 1929-09-19--1931-08-17  Muthén, Frithiof Leonard  redaktören    270
TRANÅSPOSTEN (1918) 1918-11-11--1920-09-03  Muthén, Fritiof Leonard      271
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1911-02-03--1912-03-12  Myhrström, Elin Maria Karolina  fröken    272
NORRLANDSBLADET (1909) 1915-07-21--1931-10-21  Myrbäck, Karl August Herman  predikanten    273
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 2020-05-01--2021-04-01  Myrin, Ida      274
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1906-09-29--1912-07-30  Myrström, Magnus  redaktören    275
SVENSKA FOLKBLADET (1905) 1906-09-29--1912-07-30  Myrström, Magnus  redaktören    276
HELSINGEN (1882) 1913-06-02--1928-05-08  Myrström, Sven Magnus  redaktören    277
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1899-12-29--1906-09-28  Myrström, Sven Magnus  redaktören    278
UTKIKEN (1912) 1912-10-10--1913-01-31  Myrström, Sven Magnus  redaktören    279
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1918-10-17--1919-04-24  Mångberg, Erik, Gunnar  redaktören    280
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1999-03-23--2004-10-04  Månson, Hans    281
SYDSVENSKAN (2004) 2004-10-05--2004-12-31  Månson, Hans    282
EXPRESSEN (1944) 1991-08-01--1992-10-29  Månsson, Erik    283
EXPRESSEN (1944) 1992-11-03--1993-09-15  Månsson, Erik    284
EKO FRÅN VÄRLDSPRESSEN (1917) 1917-10-23--1919-12-01  Månsson, Karl Fabian  journalisten    285
TRIUMF (1891) 1911-04-25--1927-02-18  Månsson, Nils  arrendatorn    286
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1961-07-01--1963-11-29  Mårtensgård, Roland    287
HÄLSINGEKURIREN (1981) 1983-08-01--1987-01-01  Mårtensson, Christer    288
SÖDERMALM (1904) 1905-10-19--1906-04-27  Mårtensson, Lars August  boktryckerifaktorn    289
MALMÖBLIXTEN (1923) 1923-05-07--1925-02-15  Mårtensson, Martin Bernhard Gottfrid      290
NYA NORRLAND (1907) 1926-02-18--1949-02-14  Mäler, Karl Markus  redaktören    291
MORGONTIDNINGEN (1942) 1957-07-01--1958-10-28  Möller, Arne      292
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1875-11-29--1876-07-27  Möller, Axel Ferdinand  boktryckaren    293
FÄDERNESLANDET (1852) 1898-08-20--1901-12-16  Möller, Erik Wilhelm  litteratören    294
FIGARO (1878) 1911-04-10--1912-09-27  Möller, Ernst Artur Julius  redaktören    295
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1921-10-14--1924-11-05  Möller, Fritz Gustaf  partisekreteraren    296
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1910-03-29--1911-10-18  Möller, Jean Magnus  redaktören    297
MOTALA TIDNING (1868) 1894-01-08--1909-07-04  Möller, Johan [Jean] Magnus    JuD. Beviset gäller Gamla Motala tidning.  298
VÄRMLANDS DAGBLAD (1902) 1909-09-22--1910-04-25  Möller, Johan Magnus  redaktören    299
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1909-09-23--1911-01-26  Möller, Johan, Magnus  redaktören    300
ORUST TJÖRN TIDNINGEN (2012) 2012-01-03--2012-03-30  Möller, Malin    301
STENUNGSUNDSPOSTEN (1981) 2010-02-02--2011-12-30  Möller, Malin    302
ARBETARBLADET (1902) 1948-04-17--1972-12-30  Möller, Yngve    303
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1949-10-01--1950-12-06  Möllerström, Sten    304
UPSALA (1845) 1901-02-04--1904-02-03  Möllersvärd, Carl Gottfried  litteratören    305
UPSALA (1845) 1904-02-04--1911-04-19  Möllersvärd, Johan Mauritz  kassören    306
NYA VERLDEN (1873) 1872-11-23--1874-01-29  Möllersvärd, Karl J.  emigrantagenten    307
UPSALA (1845) 1874-07-06--1901-02-03  Möllersvärd, Karl J. M.      308
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1985-03-15--1987-06-30  Mörling, Ulf      309

Sidan skapad Thu Dec 07 04:17:27 CET 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond