Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på F för titlar på   -2023-12-07
Sortering: Ansvarig utgivare

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
NORRKÖPINGS WECKOBLAD (1874) 1873-10-15--1874-12-24  F. A. Törnequist  Boktryckare    1
NORDHALLAND (1883) 1915-11-18--1921-09-09  Fager, Charley Arthur  hemmansägare    2
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1921-10-26--1923-11-30  Fager, Charley Artur  redaktör    3
AFTONBLADET (1830) 1960-04-01--1960-10-18  Fagerström, Allan Stig Folke      4
LANDSKRONA (1879) 1878-11-18--1880-09-18  Fagerström, Jakob  fil. kandidaten    5
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1954-07-02--1956-04-05  Fagerström, Lars    6
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1956-04-19--1975-11-30  Fagerström, Lars Elis  chefredaktören    7
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1944-11-08--1954-09-06  Fagerström, Lars Elis  redaktör    8
ÖREBROKURIREN (1902) 1954-07-26--1956-06-03  Fagerström, Lars Elis      9
ARBETARBLADET (1902) 1987-03-18--1987-08-31  Fagerström, Pär    10
BORLÄNGE TIDNING (1885) 2004-08-20--2005-02-28  Fagerström, Pär    11
BORLÄNGE TIDNING (1885) 2005-07-01--2010-09-30  Fagerström, Pär    12
FALUKURIREN (1894) 2004-08-20--2005-02-28  Fagerström, Pär    13
FALUKURIREN (1894) 2005-07-01--2010-09-30  Fagerström, Pär    14
MORA TIDNING (1893) 2004-08-20--2005-02-28  Fagerström, Pär    15
MORA TIDNING (1893) 2005-07-01--2010-09-30  Fagerström, Pär    16
NYA LUDVIKA TIDNING (1993) 2004-08-20--2005-02-28  Fagerström, Pär      17
NYA LUDVIKA TIDNING (1993) 2005-07-01--2010-09-30  Fagerström, Pär      18
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 2004-08-20--2005-02-28  Fagerström, Pär    19
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 2005-07-01--2010-09-30  Fagerström, Pär    20
FINNVEDEN (1981) 1983-08-12--1986-07-07  Fagerström, Pär Olof    Tilltalsnamn: Pär  21
HÖGLANDET (1981) 1983-08-12--1986-07-07  Fagerström, Pär Olof    Tilltalsnamn: Pär  22
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1983-08-12--1986-07-07  Fagerström, Pär Olof      23
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1946-03-28--1947-12-21  Fagrell, Gunnar    24
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1937-09-08--1938-06-01  Fahl, Erik Gustaf Georg Anders Henrik      25
SEFFLEPOSTEN (1895) 1894-11-15--1895-04-18  Fahlgren, Carl Alfred      26
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1898-09-30--1905-06-29  Falander, Carl Hugo      27
LUNDS DAGBLAD (1897) 1907-04-27--1909-08-26  Falck, Albert      28
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1909-09-06--1922-07-31  Falck, Albert Edvard  redaktören    29
ÖSTGÖTAKURIREN (1932) 1932-01-04--1933-03-18  Falck, Anders Börje  redaktören    30
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1931-06-25--1933-03-18  Falck, Börje      31
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1997-06-14--1997-08-16  Falck, Jonathan    32
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 2001-09-01--2012-09-09  Falck, Jonathan    33
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 2016-02-17--2019-03-05  Falk, Anna    T; stf t.o.m. 2016-04-25; ordinarie fr.o.m. 2016-04-26  34
LANTARBETAREN (1921) 1929-02-15--1935-03-24  Falk, Carl Albert  ombudsmannen  avliden 1935-03-25.  35
SÖDERMALMSNYTT (2001) 2002-12-15--2004-09-04  Falk, Figge      36
UPPSALATIDNINGEN (2005) 2005-01-16--2008-01-25  Falk, Figge    T, stf  37
VI I VASASTAN (1979) 2000-07-03--2004-09-04  Falk, Figge      38
VÅRT KUNGSHOLMEN (1970) 2000-01-31--2004-09-04  Falk, Figge    39
ÖSTERMALMSNYTT (1968) 1999-09-26--2004-09-04  Falk, Figge    I tidningen 2003-01-11 står "Figge" Falk som "ställföreträdande utgivare".  40
SÖDERMALMSNYTT (2001) 2001-11-26--2002-11-03  Falk, Michael      41
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1852-10-26--1853-12-09  Falk, Sven G  boktryckaren och kamreren    42
ÖSTHAMMARS NYHETER (1996) 2004-05-06--2006-03-23  Falk, Tomas      43
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 2015-06-01--  Falkenby, Martin    44
SVENSKA AUKTIONSKUNGÖRELSER (1942) 1942-01-09--1942-04-17  Fant, Birger    45
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1906-01-02--1907-10-31  Fehr, Carl Ragnar      46
DAGENS INDUSTRI (1976) 2004-07-01--2004-07-10  Fellman, Peter      47
DAGENS INDUSTRI (1976) 2004-08-12--2004-08-16  Fellman, Peter    Tf  48
DAGENS INDUSTRI (1976) 2005-06-28--2005-07-09  Fellman, Peter    T, tf  49
DAGENS INDUSTRI (1976) 2005-11-03--2005-11-07  Fellman, Peter    tf, T  50
DAGENS INDUSTRI (1976) 2007-02-26--2007-03-02  Fellman, Peter    T, tf  51
DAGENS INDUSTRI (1976) 2007-06-26--2007-07-15  Fellman, Peter    T, tf  52
DAGENS INDUSTRI (1976) 2007-10-25--2007-10-29  Fellman, Peter    T, tf  53
DAGENS INDUSTRI (1976) 2008-02-28--2008-03-03  Fellman, Peter    T, tf  54
DAGENS INDUSTRI (1976) 2008-04-01--2008-04-07  Fellman, Peter    T, tf  55
DAGENS INDUSTRI (1976) 2008-06-24--2008-07-31  Fellman, Peter  Tf  56
DAGENS INDUSTRI (1976) 2009-02-02--2009-02-07  Fellman, Peter    t, tf  57
DAGENS INDUSTRI (1976) 2009-06-23--2009-07-11  Fellman, Peter    T, tf  58
DAGENS INDUSTRI (1976) 2009-10-01--2009-10-22  Fellman, Peter    T, tf  59
DAGENS INDUSTRI (1976) 2009-11-02--2011-02-26  Fellman, Peter    60
DAGENS INDUSTRI (1976) 2011-03-08--2015-12-30  Fellman, Peter    61
DAGENS INDUSTRI (1976) 2018-09-01--2019-07-13  Fellman, Peter    62
DAGENS INDUSTRI (1976) 2019-08-06--2019-10-22  Fellman, Peter    63
DAGENS INDUSTRI (1976) 2019-11-08--2021-07-20  Fellman, Peter    64
DAGENS INDUSTRI (1976) 2021-08-17--2022-07-23  Fellman, Peter    65
DAGENS INDUSTRI (1976) 2022-10-04--2023-03-10  Fellman, Peter    66
DAGENS INDUSTRI (1976) 2023-05-09--2023-07-08  Fellman, Peter    67
DAGENS INDUSTRI (1976) 2023-08-08--  Fellman, Peter    68
FINNVEDEN EXTRA (2007) 2009-01-13--2009-04-07  Fels, Stefan    T, tf  69
FINNVEDEN FREDAG (2009) 2009-04-17--2010-02-19  Fels, Stefan    70
FINNVEDEN NU (2003) 2008-12-03--2011-05-31  Fels, Stefan    71
FINNVEDEN NU (2003) 2013-06-19--2014-03-26  Fels, Stefan  tf  72
FINNVEDEN NU (2003) 2014-07-23--2014-10-01  Fels, Stefan    T, tf  73
HÖGLANDET NU (2006) 2008-12-03--2010-03-10  Fels, Stefan    74
JÖNKÖPING NU (2005) 2008-12-03--2011-05-31  Fels, Stefan    75
JÖNKÖPING NU (2005) 2013-06-19--2014-01-29  Fels, Stefan    76
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1967-03-09--1967-06-29  Ferenius, Staffan  stf  77
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1969-09-04--1969-10-30  Ferenius, Staffan  stf  78
SMÅLANDSKÖPMANNEN (1936) 1942-02-04--1951-09-15  Ferm, Bernt Axel Leonard  ombudsmannen    79
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 2017-09-01--2018-01-05  Ferm, Ida    80
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 2019-07-21--2019-09-03  Ferm, Ida      81
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1897-11-19--1903-05-29  Fernlund, Karl Erik Herman  redaktören    82
FRIA TIDNINGEN (2008) 2010-03-13--2010-06-09  Fernström, Lennart    T, tf  83
GÖTEBORGS FRIA TIDNING (2005) 2005-01-29--2005-03-12  Fernström, Lennart    84
LANDET RUNT (2010) 2010-01-02--2010-05-22  Fernström, Lennart    85
STOCKHOLMS FRIA TIDNING (2001) 2001-05-04--2009-11-14  Fernström, Lennart    86
DAGEN (2004) 2014-01-02--2014-03-21  Ferreira, Felicia    87
DAGEN (2004) 2014-08-01--2017-06-30  Ferreira, Felicia    88
DAGEN (2004) 2018-04-04--2019-05-29  Ferreira, Felicia    89
DAGEN (2004) 2019-06-04--2019-06-28  Ferreira, Felicia    90
DAGEN (2004) 2019-08-08--2020-01-29  Ferreira, Felicia    91
DAGEN (2004) 2020-02-20--2020-08-14  Ferreira, Felicia    92
DAGEN (2004) 2020-09-25--2021-03-25  Ferreira, Felicia    93
DAGEN (2004) 2021-05-04--2021-06-24  Ferreira, Felicia    94
DAGEN (2004) 2021-08-19--2022-07-05  Ferreira, Felicia    95
DAGEN (2004) 2022-08-12--2022-12-09  Ferreira, Felicia    96
DAGEN (2004) 2022-12-20--2022-12-27  Ferreira, Felicia    97
DAGEN (2004) 2023-01-03--2023-10-27  Ferreira, Felicia    98
LIBERACIÓN (1981) 2011-02-04--2020-02-19  Ferreira, Roberto    T; ingen uppgift i T 2013-01-04/2016-06-24, men uppgiften bekräftad av PRV 2016-10-05  99
FINNVEDEN NU (2003) 2020-11-13--2021-07-24  Feurst, Peter    100
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 2022-08-08--2022-09-10  Feurst, Peter    101
VÄRNAMO NYHETER (1930) 2021-01-02--2021-07-26  Feurst, Peter    102
VÄSTBOANDAN (2017) 2020-11-13--2021-07-24  Feurst, Peter    103
SALAPOSTEN (1906) 1906-11-03--1910-06-19  Finn, Emil Larsson  fotografen    104
VÄRMLANDSBERG (1906) 1918-07-25--1919-10-28  Finngård, Gösta      105
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-11-12--1936-02-28  Fischer, Jakob  redaktören    106
GEFLEPOSTEN (1864) 1906-09-12--1906-12-11  Fischer, Jakob  redaktören    107
MELLERUDSPOSTEN (1910) 1912-09-30--1913-09-24  Fischer, Jakob  redaktören    108
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1908-07-03--1912-11-03  Fischer, Jakob  redaktören    109
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1903-04-28--1903-07-31  Fischer, Jakob  tidningsmannen    110
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1912-09-30--1913-09-24  Fischer, Jakob  redaktören    111
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1933-08-28--1934-10-31  Fischer, Per Jacob  redaktören    112
GÖTEBORGS ANNONSTIDNING (1881) 1881-10-24--1882-12-19  Fischer, Victor Justus Hilarius  boktryckaren    113
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1899-08-02--1902-08-12  Fischer, Victor Justus Hilarius  Boktryckaren  För titeln Nyaste snällposten  114
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1919-06-13--1921-09-08  Fjeldstad, Richard J:son      115
UDDEVALLA VECKOBLAD (1903) 1903-06-03--1903-08-05  Fjellman, Johan Efraim  litteratören  Står som utgivare i tidningen från starten.  116
ARVIKA TIDNING (1884) 1917-12-05--1924-02-03  Fjellner, Roel Folke Adolf      117
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1917-12-05--1920-09-30  Fjellner, Roel Folke Adolf  redaktören    118
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1945-11-14--1951-09-05  Fjellner, Roël Folke Adolf  redaktör    119
FRYKSDALENS TIDNING (1916) 1917-12-05--1920-10-06  Fjellner, Roël Folke Adolf      120
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1916-07-05--1917-10-22  Fjellner, Roël Folke Adolf  redaktören    121
BOHUSLÄNS TIDNING (1904) 1906-05-14--1907-10-12  Fjellstedt, Wilhelm  expeditionsföreståndaren    122
LANDTMANNENS ANNONSBILAGA (1893) 1893-01-07--1904-12-31  Flach, Wilh      123
JÄRFÄLLA NYHETER (1982) 1984-04-11--1987-05-05  Flenning, Per-Rune      124
VÄSTERORT (1955) 1957-01-10--1957-03-14  Flenning, Per-Rune      125
VÄSTERORT (1955) 1984-04-11--1987-04-29  Flenning, Per-Rune      126
SNURRAN (1924) 1924-01-16--1924-05-01  Flodberg, Gustaf Emanuel  skådespelaren    127
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1905-11-22--1906-04-11  Flodman, Karl-Alfred  folkskolläraren    128
EXPRESSEN (1944) 1993-09-16--1993-09-20  Flodström, Lars  tf  129
EXPRESSEN (1944) 1995-02-21--1995-03-21  Flodström, Lars    130
EXPRESSEN (1944) 1996-10-31--1997-02-26  Flodström, Lars    131
EXPRESSEN (1944) 1998-02-22--1998-03-02  Flodström, Lars    T; stf  132
EXPRESSEN (1944) 1999-07-06--1999-08-02  Flodström, Lars    T; tf  133
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1915-06-08--1915-12-06  Flood, Svante Emanuel  direktören    134
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1876-05-13--1894-09-12  Florén, Charlotta    född Bergius  135
FRYKSDALINGEN (1885) 1884-11-26--1887-04-06  Florén, Charlotta  enka    136
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 2015-07-13--2015-08-05  Flyckt, Marie    137
FINNVEDEN NU (2003) 2015-07-15--2015-08-05  Flyckt, Marie    138
HÖGLANDET NU (2006) 2015-07-22--2015-08-05  Flyckt, Marie    139
JÖNKÖPING NU (2005) 2015-07-16--2015-07-30  Flyckt, Marie    140
SKÖVDE NYHETER (2011) 2015-07-09--2015-07-29  Flyckt, Marie      141
SMÅLANDS DAGBLAD (2013) 2015-07-11--2015-08-05  Flyckt, Marie    142
SMÅLÄNNINGEN (1963) 2015-07-10--2015-08-05  Flyckt, Marie    143
VETLANDAPOSTEN (1893) 2015-07-13--2015-08-05  Flyckt, Marie    144
VÄRNAMO NYHETER (1930) 2015-07-13--2015-08-04  Flyckt, Marie    145
VÄSTGÖTABLADET (1906) 2015-07-13--2015-08-05  Flyckt, Marie      146
VÄRNAMO NYHETER (1930) 2015-12-19--2016-01-07  Flyckt, Marie J     147
VÄRNAMO NYHETER (1930) 2016-05-03--2017-06-16  Flyckt, Marie J    148
VÄSTBOANDAN (2017) 2017-02-08--2017-07-08  Flyckt, Marie J      149
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 2015-07-13--2015-08-05  Flyckt, Marie Johansson    150
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 2015-07-13--2015-08-05  Flyckt, Marie Johansson    151
TRANÅS TIDNING (1892) 2015-07-12--2015-08-05  Flyckt, Marie Johansson    152
FOLKETS DAGBLAD (1942) 1942-07-04--1943-01-09  Flyg, Nils    T. Avled 1943-01-09  153
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1937-05-04--1940-08-30  Flyg, Nils Svante  redaktören    154
TIDNINGEN ÖS (1992) 1992-10-21--1992-12-23  Fock, Mathias      155
ÖSTRA SÖRMLAND (1991) 1991-04-28--1991-12-12  Fock, Mathias      156
AFTONTIDNINGEN (1909) 1918-04-30--1920-03-26  Fogelqvist, Torsten  folkhögskoleföreståndaren filosofie kandidaten    157
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1918-04-30--1920-03-26  Fogelqvist, Torsten  folkhögskoleföreståndaren, filosofie kandidaten    158
JORDBRUKARBLADET (1918) 1918-09-06--1920-03-26  Fogelqvist, Torsten  redaktören    159
FREDEN (1928) 1962-10-15--1975-11-15  Fogelström, Per Anders    160
NÖJESJOURNALEN (1937) 1937-08-18--1937-08-31  Folkeson, Harry Emanuel      161
SÖDERTÄLJEPOSTEN (1993) 2016-01-08--2016-07-07  Folkesson, Jenny    162
SÖDERTÄLJEPOSTEN (1993) 2016-09-01--2016-09-01  Folkesson, Jenny    163
NORRA HALLAND (1967) 2016-05-10--2016-11-01  Forlin, Christina  stf  164
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1941-05-30--1944-11-21  Forsberg, Assar Filip  redaktören    165
KARLSKOGA TIDNING (1883) 2011-05-05--2019-10-31  Forsberg, Catarina    T; osäkert slutdatum  166
KARLSKOGAKURIREN (1988) 2011-10-03--2019-10-31  Forsberg, Catarina    T slutdatum osäkert  167
BERGSLAGEN (1928) 1928-04-23--1930-05-02  Forsberg, Erik Birger  redaktören    168
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1917-03-28--1917-03-28  Forsberg, Erik Birger  redaktören    169
FILIPSTADSPOSTEN (1915) 1915-05-14--1916-09-24  Forsberg, Erik Birger  redaktionssekreteraren    170
UMEBLADET (1847) 1919-02-26--1922-09-17  Forsberg, Erik Birger  redaktören    171
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1919-02-26--1922-09-17  Forsberg, Erik Birger  redaktören    172
GT (1995) 1995-04-17--1995-12-31  Forsberg, Jahn G    173
GT (1995) 2000-06-18--2000-07-31  Forsberg, Jahn G  Tf  174
KVÄLLSPOSTEN (1995) 1995-04-17--1995-12-31  Forsberg, Jahn G    175
LÄNSPOSTEN JÄMTBYGDEN (1956) 1957-11-01--1958-03-06  Forsberg, K.-E.    176
LIMHAMNSTIDNINGEN (1955) 1977-10-04--1979-12-20  Forsberg, Karl-Heinz      177
CITY HELSINGBORG (2008) 2009-08-10--2013-05-31  Forsberg, Kersti    178
CITY KRISTIANSTAD (2011) 2011-04-11--2012-12-14  Forsberg, Kersti    179
CITY KRISTIANSTAD (2011) 2013-01-15--2013-05-31  Forsberg, Kersti    180
CITY LANDSKRONA (2008) 2009-08-10--2013-05-31  Forsberg, Kersti    181
CITY LUND (2011) 2011-01-17--2012-12-14  Forsberg, Kersti    182
CITY LUND (2011) 2013-01-15--2013-06-03  Forsberg, Kersti    183
CITY MALMÖ (2011) 2011-01-17--2012-12-14  Forsberg, Kersti    184
CITY MALMÖ (2011) 2013-01-15--2013-06-03  Forsberg, Kersti    185
CITY MALMÖ LUND (2006) 2009-07-01--2011-01-14  Forsberg, Kersti    186
HALLÅ KÄVLINGE/LÖDDE (2014) 2014-09-24--2016-04-13  Forsberg, Kersti    187
HALLÅ LOMMA/BJÄRRED (2014) 2014-09-24--2016-04-13  Forsberg, Kersti    188
HALLÅ LUND (2015) 2015-10-22--2016-04-20  Forsberg, Kersti    189
HALLÅ MALMÖ (2015) 2015-10-22--2016-04-20  Forsberg, Kersti    190
HALLÅ VELLINGE/HÖLLVIKEN (2014) 2014-09-24--2016-04-20  Forsberg, Kersti    191
HALLÅ VÄSTRA MALMÖ (2015) 2015-10-22--2016-04-20  Forsberg, Kersti    192
XTRA HELSINGBORG (2007) 2007-02-05--2008-06-27  Forsberg, Kersti    193
TROLLHÄTTEBLADET (1916) 1918-07-05--1920-06-16  Forsberg, Nils Johan Richard  redaktören    194
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1918-07-05--1920-06-16  Forsberg, Nils Johan Richard  redaktören    195
DAGEN (1945) 1967-11-01--1968-05-01  Forsberg, Nils Sven Ferdinand    stf  196
BAROMETERN (1841) 1955-01-03--1972-06-17  Forsberg, Tage      197
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1963-03-18--1972-06-17  Forsberg, Tage    198
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1944-11-16--1948-05-04  Forsberg, Tage      199
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1943-02-24--1944-11-14  Forsberg, Tage Axel  redaktören    200
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1942-03-27--1942-07-21  Forsbom, Erik Alfred      201
BRODERSKAP (1928) 1995-04-28--1996-07-11  Forsell, Anne-Marie    202
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1944-11-22--1947-04-22  Forslund, Rolf Gösta  journalisten    203
NY DAG (1930) 1939-12-05--1939-12-14  Forslund, Rolf Gösta  journalisten    204
ARBETAREN (1881) 1880-12-15--1881-06-18  Forsman, Eugène Ferdinand  agenten    205
VÄSTGÖTA SPORTNYHETER (1921) 1921-10-03--1922-08-28  Forsman, Ragnar Leander      206
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1918-09-27--1918-12-01  Forssell, Arne  filosofie doktorn    207
SVENSKA FOLKBLADET (1905) 1918-09-27--1918-12-28  Forssell, Arne  filosofie doktorn    208
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1918-11-13--1921-07-24  Forssell, Carl Arne  filosofie doktorn    209
BLEKINGEKURIREN (1892) 1896-10-23--1900-07-24  Forssell, Hjalmar Frithiof  redaktören    210
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1884-09-20--1903-12-18  Forssell, Pontus Albin  boktryckaren  Tilltalsnamn: Albin  211
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1900-01-01--1903-12-18  Forssell, Pontus Albin       212
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1948-10-29--1959-07-15  Forssner, Georg    213
GÖTEBORGS KOMMUNIKATIONER (1893) 1893-03-21--1907-10-01  Forsström, Nils Wilhelm Sanfrid  agenten    214
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 2022-09-12--2022-12-31  Forsström. Kristina    T osäkert startdatum  215
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 2023-01-21--  Forsström. Kristina    216
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1933-10-30--1953-03-05  Forsvall, Joel Bruno Mauritz  redaktör  tilltalsnamn: Joel  217
HÄRJEDALEN (1944) 2023-08-16--  Forth. Linda    218
NY DAG (1930) 1964-03-03--1973-11-30  Francke, Per      219
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1914-11-10--1916-05-05  Frank, Karl Johan Henrik  redaktionssekreteraren    220
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 2009-10-01--2010-10-30  Frank, Rickard    221
PROLETÄREN (1970) 1999-01-28--2002-04-25  Frank, Teddy-John  chefredaktör  222
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1995-06-22--1996-08-12  Franke, Peter    223
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 2007-11-05--2010-03-10  Franke, Peter    224
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 2010-06-15--2017-03-31  Franke, Peter    225
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2007-02-20--2007-04-30  Fransson Ingelmark, Ulrica    226
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2007-06-22--2007-07-31  Fransson Ingelmark, Ulrica    T, tf  227
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2007-09-13--2007-10-20  Fransson Ingelmark, Ulrica    T, tf  228
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2008-11-11--2008-12-01  Fransson Ingelmark, Ulrica    T, tf  229
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2010-05-05--2010-10-08  Fransson Ingelmark, Ulrica    T, tf  230
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2010-11-27--2012-04-27  Fransson Ingelmark, Ulrica    231
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2012-07-02--2012-07-30  Fransson Ingelmark, Ulrica    232
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2012-08-21--2013-12-04  Fransson Ingelmark, Ulrica    233
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2014-01-08--2014-07-09  Fransson Ingelmark, Ulrica     234
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2014-08-12--2016-02-29  Fransson Ingelmark, Ulrica       235
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2008-03-07--2008-10-31  Fransson Ingelmark, Urlica    T, tf  236
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1942-12-21--1945-04-18  Fransson, Anton Julius  redaktionssekreteraren    237
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1942-12-21--1945-04-18  Fransson, Anton-Julius  redaktionssekreterare    238
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1970-03-06--1971-08-20  Fransson, Erik      239
BOTKYRKA DIREKT (2017) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    240
BROMMADIREKT (2019) 2020-01-11--2020-09-26  Fransson, Joakim    241
BÅLSTA/UPPLANDS-BRODIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    242
DANDERYDDIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    243
ENA HÅBOTIDNINGEN (2023) 2023-08-12--  Fransson, Joakim    244
ENKÖPINGDIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    245
GÖTEBORGDIREKT ANGERED-ÖSTRA GÖTEBORG (2016) 2017-04-01--2019-09-21  Fransson, Joakim    246
GÖTEBORGDIREKT ANGERED-ÖSTRA GÖTEBORG (2016) 2019-10-12--2023-01-28  Fransson, Joakim    T (Till en början med tillägget stf ansvarig utgivare)   247
GÖTEBORGDIREKT ASKIM-NORRA HALLAND (2016) 2017-04-01--2019-09-21  Fransson, Joakim    248
GÖTEBORGDIREKT ASKIM-NORRA HALLAND (2016) 2019-10-12--2023-01-28  Fransson, Joakim    T (Till en början med tillägget stf ansvarig utgivare)   249
GÖTEBORGDIREKT CENTRUM (2021) 2021-08-14--2023-01-28  Fransson, Joakim    250
GÖTEBORGDIREKT CENTRUM-MAJORNA/LINNÈ (2016) 2017-04-01--2019-09-21  Fransson, Joakim    251
GÖTEBORGDIREKT CENTRUM-MAJORNA/LINNÈ (2016) 2019-10-12--2021-06-26  Fransson, Joakim  Stf Ansvarig utgivare  252
GÖTEBORGDIREKT FRÖLUNDA-HÖGSBO (2016) 2017-04-01--2019-09-21  Fransson, Joakim    253
GÖTEBORGDIREKT FRÖLUNDA-HÖGSBO (2016) 2019-10-12--2023-01-28  Fransson, Joakim    T (Till en början med tillägget stf ansvarig utgivare)   254
GÖTEBORGDIREKT HISINGEN (2016) 2017-04-01--2019-09-21  Fransson, Joakim  Stf  255
GÖTEBORGDIREKT HISINGEN (2016) 2019-10-12--2023-01-28  Fransson, Joakim    T (Till en början med tillägget stf ansvarig utgivare)  256
GÖTEBORGDIREKT MAJORNA-LINNÉ (2021) 2021-08-14--2021-12-25  Fransson, Joakim    257
HUDDINGEDIREKT (2017) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    258
HÄSSELBYDIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    259
JÄRFÄLLADIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    260
KISTADIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    261
KUNGSHOLMENDIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    262
MITT I BOTKYRKA (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    263
MITT I BROMMA (2016) 2020-07-17--  Fransson, Joakim    264
MITT I BÅLSTA (2020) 2020-10-03--2023-06-24  Fransson, Joakim    265
MITT I DANDERYD (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    266
MITT I ENKÖPING (2020) 2020-10-03--2023-06-24  Fransson, Joakim    267
MITT I GÖTEBORG (2023) 2023-02-25--  Fransson, Joakim    268
MITT I HANINGE (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    269
MITT I HUDDINGE (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    270
MITT I HÄSSELBY (2020) 2020-10-03--2021-12-25  Fransson, Joakim    271
MITT I JÄRFÄLLA (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    272
MITT I JÄRVA (2022) 2022-01-08--  Fransson, Joakim    273
MITT I KISTA (2016) 2020-07-14--2021-12-25  Fransson, Joakim    274
MITT I KUNGSHOLMEN (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    275
MITT I LIDINGÖ (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    276
MITT I MÄLARÖ (2020) 2020-10-03--  Fransson, Joakim    277
MITT I NACKA (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    278
MITT I RINKEBY (2020) 2020-10-03--2021-12-25  Fransson, Joakim    279
MITT I SALEM (2020) 2020-10-03--  Fransson, Joakim    280
MITT I SIGTUNA (2021) 2021-02-27--  Fransson, Joakim      281
MITT I SKÄRHOLMEN (2020) 2020-10-03--  Fransson, Joakim    282
MITT I SOLLENTUNA (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    283
MITT I SOLNA (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    284
MITT I SPÅNGA (2020) 2020-10-03--2021-12-25  Fransson, Joakim    285
MITT I SUNDBYBERG (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    286
MITT I SÖDERMALM (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    287
MITT I SÖDERORT (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    288
MITT I SÖDRA ROSLAGEN (2016) 2020-07-14--2020-09-22  Fransson, Joakim    289
MITT I TENSTA (2020) 2020-10-03--2021-12-25  Fransson, Joakim    290
MITT I TENSTA RINKEBY (2016) 2020-07-14--2020-09-22  Fransson, Joakim    291
MITT I TYRESÖ (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    292
MITT I TÄBY (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    293
MITT I UPPLANDS VÄSBY (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    294
MITT I UPPLANDS-BRO (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    295
MITT I VALLENTUNA (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    296
MITT I VASASTAN (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    297
MITT I VAXHOLM (2020) 2020-10-03--  Fransson, Joakim    298
MITT I VÄLLINGBY (2020) 2020-10-03--2021-12-25  Fransson, Joakim    299
MITT I VÄRMDÖ (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    300
MITT I VÄSTERORT (2016) 2020-07-14--2020-09-22  Fransson, Joakim    301
MITT I VÄSTERORT (2022) 2022-01-08--  Fransson, Joakim    302
MITT I ÖSTERMALM (2016) 2020-07-14--  Fransson, Joakim    303
MITT I ÖSTERÅKER (2020) 2020-10-03--  Fransson, Joakim    304
MÄLARÖDIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    305
RINKEBYDIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    306
SKÄRHOLMEN DIREKT (2017) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    307
SOLLENTUNADIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    308
SOLNADIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    309
SPÅNGADIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    310
SUNDBYBERGDIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    311
SÖDERMALMDIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    312
SÖDERORTDIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    313
TENSTADIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    314
TÄBYDIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    315
VALLENTUNADIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    316
VASASTANDIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    317
VI I VÄSBYDIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    318
VÄLLINGBYDIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    319
ÖSTERMALMDIREKT (2019) 2020-01-18--2020-09-26  Fransson, Joakim    320
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2021-09-08--2022-03-23  Fransson, Ulrica    321
VECKOPOSTEN (1868) 1956-08-02--1967-11-02  Franzen, Bert    Startdatum ?  322
REFORMATORN (1887) 1939-09-06--1941-06-21  Franzén, Frans Oskar  direktören    323
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1951-10-15--1967-01-25  Franzén, Gustaf Gunnar  redaktören    324
LIDINGÖPOSTEN (1987) 1987-05-21--1987-09-09  Fredén, Lil      325
NORRLÄNNINGEN (1900) 1894-01-18--1900-10-18  Fredlund, Erik Julius  handlanden    326
NORRTELJE TIDNING (1880) 1990-07-02--1991-05-28  Fredlund, Håkan      327
FOR TUSIND HJEM (1911) 1911-04-01--1921-12-29  Fredlund, Per Gustaf  boktryckeriföreståndaren    328
EKSJÖPOSTEN (1894) 1894-10-30--1895-04-29  Fredrikson, Johan Frans Oscar  redaktör    329
HVAD NYTT? (1911) 1911-01-04--1912-03-16  Fredrikson, John Frans Oscar  redaktören    330
8 SIDOR (1992) 2015-12-16--2020-10-28  Fredriksson, Bengt    331
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1987-01-16--1997-07-02  Fredriksson, Inger    332
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 2010-01-05--2015-03-13  Fredriksson, Ingrid    333
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 2015-03-19--2018-08-16  Fredriksson, Ingrid    334
EXPRESSEN (1944) 2001-03-31--2001-04-09  Fredriksson, Jimmy    335
GT (1995) 1999-08-01--2000-06-17  Fredriksson, Jimmy    336
GT (1995) 2000-08-01--2000-10-21  Fredriksson, Jimmy    337
GT (1995) 2001-03-31--2001-04-09  Fredriksson, Jimmy    338
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2001-03-31--2001-04-09  Fredriksson, Jimmy    339
GRENNAPOSTEN (1891) 1890-11-30--1891-10-31  Fredriksson, Johan Frans Oskar  redaktören    340
STOCKHOLMS NYHETER (1887) 1886-11-27--1887-01-02  Fredriksson, Johan Ullrik  redaktören    341
STOCKHOLMS NYHETER (1887) 1891-12-10--1893-11-02  Fredriksson, Johan Ulrik  redaktören    342
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1926-10-21--1929-07-29  Fredriksson, Karl Hjalmar  redaktören    343
EXTRABLADET (1912) 1914-10-30--1916-10-20  Fredriksson, Per Valfrid  typografen    344
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1970-03-01--1999-10-01  Fredriksson, Stig  direktör    345
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1970-02-03--1981-12-31  Fredriksson, Stig      346
HELA VECKAN (1982) 1982-02-12--1987-03-27  Fredriksson, Stig Georg      347
AFTONBLADET (1830) 1967-08-15--1967-08-15  Fredriksson, Stig Gunnar    stf; startdatum från PRV; slutdatum okänt  348
AFTONBLADET (1830) 1968-09-10--1969-06-30  Fredriksson, Stig Gunnar      349
AFTONBLADET (1830) 1969-07-01--1969-07-01  Fredriksson, Stig Gunnar    stf; startdatum från PRV; slutdatum okänt  350
AFTONBLADET (1830) 1970-03-16--1971-02-03  Fredriksson, Stig Gunnar      351
AFTONBLADET (1830) 1971-02-09--1971-02-09  Fredriksson, Stig Gunnar    l; KOLLA  352
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1925) 2019-11-19--2022-02-22  Fredriksson, Susanne    353
MARIEFREDS TIDNING (2011) 2017-08-30--2019-12-28  Freij, Marie    T kolla startdatum  354
MÅSEN (2020) 2020-01-11--2021-10-02  Freij, Marie    355
DAGEN (1945) 1994-06-21--1994-12-31  Freij, Torbjörn    T; tf  356
DAGEN (1945) 1999-01-13--1999-03-26  Freij, Torbjörn    T; tf  357
SÖDRA SKÅNE (1947) 1947-12-01--1949-10-31  Frendahl, Victor      358
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1916-01-10--1924-06-06  Frennberg, Erik Birger  redaktionssekreteraren    359
VÄSTRA SVERGES HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1921) 1921-07-28--1923-09-01  Frennberg, Erik Birger  redaktören    360
ARBOGA TIDNING (1881) 1997-08-01--2000-12-29  Friberg, Annemo    361
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1997-08-31--2000-12-29  Friberg, Annemo    362
UPPSALATIDNINGEN (2005) 2015-05-07--2015-05-15  Friborg, Charlotta    T, tf  363
UPSALA NYA TIDNING (1890) 2015-01-02--2016-12-17  Friborg, Charlotta    364
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 2011-04-16--2012-02-25  Friborg, Charlotta    365
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 2012-03-06--2014-12-31  Friborg, Charlotta    366
SKELLEFTEBLADET (1887) 1931-01-15--1947-04-14  Frick, Ivar Wilhelm  redaktören    367
KINDAPOSTEN (1894) 1940-10-03--1946-07-01  Frid, Sven Lars  redaktören    368
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-10-03--1947-06-10  Frid, Sven Lars  redaktören    369
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-10-24--1941-06-06  Frid, Sven Lars  redaktionssekreteraren    370
FIGARO (1878) 1910-07-28--1911-04-09  Friis, Carl Richard Johansson  redaktören    371
POLITIKEN (1916) 1917-05-09--1917-10-16  Friman, Erik Enoch Albertinus?  Redaktionssekreteraren    372
TROLLHÄTTAN 7 DAGAR (2011) 2017-08-30--2019-04-03  Frisk, Cecilia  Publisher och ansvarig utgivare    373
TTELA (2004) 2017-09-19--2022-10-21  Frisk, Cecilia    374
VÄNERSBORGAREN (2002) 2017-09-06--2019-12-21  Frisk, Cecilia  Publisher och ansvarig utgivare  375
ALTERNATIVET (1987) 1988-01-08--1991-02-07  Fritz, Märta      376
STOCKHOLM CITY (2002) 2009-08-13--2011-07-04  Frodin, Daniel    377
BOLLNÄSNYTT (2001) 2015-04-26--2015-08-16  Froms, Tomas    T; står endast chefredaktör   378
BOLLNÄSNYTT (2001) 2017-02-12--2017-04-30  Froms, Tomas    T; står endast tf chefredaktör  379
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 2015-04-09--2015-08-17  Froms, Tomas    T; eg. fr.o.m. 2015-04-20, "stf ansvarig utgivare" t.o.m. 2015-08-18  380
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 2017-02-03--2017-04-29  Froms, Tomas    tf  381
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 2020-09-03--2020-09-17  Froms, Tomas  Stf Ansvarig utgivare  382
LJUSDALSPOSTEN (1914) 2015-04-08--2015-08-14  Froms, Tomas    T; eg. fr.o.m. 2015-04-20, "stf ansvarig utgivare" t.o.m. 2015-08-18; slutdatum ska kollas i T  383
LJUSDALSPOSTEN (1914) 2017-02-03--2017-04-29  Froms, Tomas    tf  384
LJUSDALSPOSTEN (1914) 2020-07-08--2020-08-10  Froms, Tomas      385
LJUSDALSPOSTEN (1914) 2020-09-03--2020-09-18  Froms, Tomas  Stf Ansvarig utgivare  386
LJUSNAN (1912) 2015-04-08--2015-08-17  Froms, Tomas    T; eg. fr.o.m. 2015-04-20, "stf ansvarig utgivare" t.o.m. 2015-08-18  387
LJUSNAN (1912) 2017-02-03--2017-04-29  Froms, Tomas  tf    388
LJUSNAN (1912) 2020-09-01--  Froms, Tomas    389
SÖDERHAMNSKURIREN (2007) 2015-04-08--2015-08-14  Froms, Tomas    T; eg. fr.o.m. 2015-04-20, "stf ansvarig utgivare" t.o.m. 2015-08-18; slutdatum ska kollas i T  390
SÖDERHAMNSKURIREN (2007) 2017-02-03--2017-04-29  Froms, Tomas    tf  391
SÖDERHAMNSKURIREN (2007) 2020-07-08--2020-08-10  Froms, Tomas      392
SÖDERHAMNSKURIREN (2007) 2020-09-03--2020-09-17  Froms, Tomas    393
SÖDERHAMNSNYTT (2000) 2015-04-26--2015-08-16  Froms, Tomas    T; står endast chefredaktör  394
SÖDERHAMNSNYTT (2000) 2017-02-12--2017-04-30  Froms, Tomas    T; står endast tf chefredaktör  395
NORDSVERIGE (1919) 1963-08-24--1964-12-30  Frost , Janne    396
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1946-04-13--1948-10-10  Fryborn, Einar  redaktör    397
SALAPOSTEN (1906) 1937-11-09--1946-05-28  Frykholm, Karl Fredrik Gunnar  direktören    398
NYA NORRLAND (1907) 1948-02-16--1949-03-01  Frölander, Lars      399
TRANÅSPOSTEN (1918) 1920-09-03--1924-10-21  Frölich, Bror Ragnar      400
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1911-12-13--1915-05-25  Frölich, Bror Ragnar      401
HÄRJEDALEN (1937) 1937-09-17--1942-12-30  Frölin, Adolf Fredrik Teodor  boktryckaren    402
SYDNERIKE (1922) 1922-11-10--1922-12-23  Frölin, Adolf Fredrik Teodor  boktryckaren    403
BADGÄSTEN (1911) 1911-06-08--1911-08-19  Frölin, Adolf Fredrik Theodor  boktryckerifaktorn    404
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1902-11-12--1905-07-16  Frösell, Gottfrid Leonard  redaktören    405
SUNDSVALLS NYHETER (1891) 1891-03-06--1892-09-03  Frösell, Gottfrid Leonard  redaktören    406
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1906) 1907-04-25--1907-08-30  Frösell, Gottfrid Leonard  redaktören    407
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1913-10-29--1925-09-29  Frösell, Iwar Hjalmar      408
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1999-02-02--1999-08-16  Funcke, Nils    409
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1947-09-06--1949-08-31  Furbo, Ragnar      410
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1958-07-07--1972-03-02  Furbo, Ragnar Olof    411
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1949-09-01--1958-06-30  Furbo, Ragnar Olov    412
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1947-11-12--1958-06-30  Furbo, Ragnar Olov      413
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1938-11-07--1958-09-26  Furhammar, Karl Josef  redaktör    414
DAGEN (1945) 1995-11-07--1998-01-19  Furingsten, Agne    415
NATIONALSOCIALISTISK TIDNING (1933) 1933-10-20--1936-04-17  Furugård, Birger  distriktsveterinären    416
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1902-11-02--1903-05-01  Fällman, Johan  direktören    417
ÖLANDSBLADET (1868) 2009-05-02--2010-12-16  Fält, Lars-Göran    418
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 2010-07-23--2010-11-05  Fält, Niklas    419
NYBRO TIDNING (1931) 2010-07-23--2010-11-05  Fält, Niklas    420
FOLKBLADET ÖSTGÖTEN (1966) 1966-02-21--1968-12-30  Färm, Hilding    421
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1954-10-01--1966-02-19  Färm, Hilding G. E. A.    422
MOTALAPOSTEN (1883) 1962-11-06--1962-11-06  Färm, Hilding Gunnar Edvin Albert  chefredaktören    423
LIBERACIÓN (1981) 1997-07-11--1998-04-03  Föreningen Cuestión    Enbart i T. Ej registrerad hos PRV.  424

Sidan skapad Thu Dec 07 04:35:19 CET 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond