Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på B för titlar på   -2023-12-07
Sortering: Ansvarig utgivare

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1893-03-28--1894-11-11  Baagöe, Arvid Mauritz      1
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1965-03-25--1972-10-29  Backgård, David      2
DALARNA (1926) 1936-12-31--1941-05-31  Backlund, Gustaf Valfrid  redaktionssekreteraren    3
DALARNA (1926) 1941-06-01--1951-12-28  Backlund, Gustaf Valfrid      4
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1931-01-07--1934-09-13  Backman, Charles Pierre  juris kandidaten  Innehade utg.bevis även för titeln "Sydsvenskan".  5
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-01-15--1918-02-13  Backman, Harry      6
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-11-20--1893-03-04  Bagge, Samuel Victor  Bokhandlaren  Avliden  7
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1968-01-01--1973-04-14  Balgård, Matts Gottfrid      8
ALINGSÅSKURIREN (1969) 2014-12-23--2018-11-28  Bansell, Anna  Redaktionschef    9
BORÅS NU (2006) 2006-10-20--2008-11-13  Bansell, Anna      10
BROMMA TIDNING (2015) 2019-01-12--  Bansell, Anna    11
BROMMADIREKT (2019) 2019-05-04--2019-12-21  Bansell, Anna      12
DANDERYDDIREKT (2019) 2019-05-04--2020-01-11  Bansell, Anna    13
DANDERYDS NYHETER (2015) 2019-01-12--2019-04-27  Bansell, Anna    14
FINNVEDEN EXTRA (2007) 2007-11-13--2008-12-31  Bansell, Anna    15
FINNVEDEN FREDAG (1992) 2005-05-27--2007-11-09  Bansell, Anna    Ansvarig utgivare för ed. Västbo: Bunnstad, Per [2006-01-13--]  16
FINNVEDEN NU (2003) 2003-10-08--2008-11-28  Bansell, Anna    17
HÄSSELBY TIDNING (2015) 2019-01-12--2019-04-27  Bansell, Anna    18
HÄSSELBYDIREKT (2019) 2019-05-04--2020-01-11  Bansell, Anna    19
HÖGLANDET NU (2006) 2006-04-05--2008-11-26  Bansell, Anna      20
JÖNKÖPING NU (2005) 2005-02-16--2008-11-26  Bansell, Anna    21
MÄLARÖDIREKT (2019) 2019-10-19--2020-01-11  Bansell, Anna    22
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 2007-02-16--2008-04-10  Bansell, Anna    23
SPÅNGA TIDNING (2015) 2019-01-12--2019-04-27  Bansell, Anna    24
SPÅNGADIREKT (2019) 2019-05-04--2020-01-11  Bansell, Anna    25
TÄBY NYHETER (2015) 2019-01-12--2019-04-27  Bansell, Anna    26
TÄBYDIREKT (2019) 2019-05-04--2020-01-11  Bansell, Anna    27
VALLENTUNA NYHETER (2015) 2019-01-12--2019-04-27  Bansell, Anna    28
VALLENTUNADIREKT (2019) 2019-05-04--2020-01-11  Bansell, Anna    29
VÄLLINGBY TIDNING (2015) 2019-01-12--2019-04-27  Bansell, Anna    30
VÄLLINGBYDIREKT (2019) 2019-05-04--2020-01-11  Bansell, Anna    31
BAROMETERN (1841) 2018-07-16--2018-08-06  Barajas, Hector  Nyhetschef  32
BAROMETERN (1841) 2019-07-30--2019-08-12  Barajas, Hector    33
BAROMETERN (1841) 2020-07-28--2020-07-31  Barajas, Hector   Tf    34
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 2018-07-17--2018-08-06  Barajas, Hector  Nyhetschef  35
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 2019-08-30--2019-09-12  Barajas, Hector    36
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 2020-07-28--2020-07-31  Barajas, Hector  Tf    37
KARLSKOGAKURIREN (1988) 1997-01-10--1999-12-31  Bard, Svenolof    38
ÖREBROKURIREN (1987) 1997-01-10--1999-12-31  Bard, Svenolof    39
VALLENTUNA NYA (2019) 2019-08-02--  Barkström, Lars    40
TEMPUS (1980) 1998-03-13--2002-05-30  Barnekow, Katarina    41
ELFSBORGAREN (1901) 1901-02-08--1902-11-28  Barr, Knut August  redaktören, filosofie doktorn    42
VENERSBORGSPOSTEN (1899) 1898-11-16--1902-11-28  Barr, Knut August  filosofie doktorn    43
8 SIDOR (1992) 2012-01-04--2012-02-22  Batal, Camilla    T, tf  44
NORRA SKÅNE (1900) 2016-06-27--2016-08-22  Bauler, Carl-Johan  St  T,   45
NORRA SKÅNE (1900) 2017-01-28--2017-01-31  Bauler, Carl-Johan    st T  46
NORRA SKÅNE (1900) 2017-11-24--2021-09-10  Bauler; Carl-Johan    47
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1918-10-30--1934-11-04  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    48
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1918-10-30--1934-11-04  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    49
VERNAMOPOSTEN (1899) 1918-10-30--1920-12-30  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    50
TROSATIDNINGEN (1896) 1910-10-13--1918-09-27  Beckman, Axel Georg  boktryckaren    51
BILLINGEN (1907) 1906-12-30--1907-11-25  Beckman, Natanael  rektorn, filosofie doktorn    52
TÖREBODA TIDNING (1907) 1906-12-30--1907-11-25  Beckman, Natanael  rektorn, filosofie doktorn    53
BOTKYRKA DIREKT (2017) 2017-08-26--2020-01-11  Beckman, Petter    54
HUDDINGEDIREKT (2017) 2017-08-26--2020-01-11  Beckman, Petter    55
SKÄRHOLMEN DIREKT (2017) 2017-08-26--2020-01-11  Beckman, Petter    56
SÖDRA SIDAN (2006) 2013-01-01--2017-08-19  Beckman, Petter      57
VÄRNAMO NYHETER (1930) 2008-06-24--2009-11-28  Bedin, Petra M.    58
INTERNATIONALEN (1974) 2005-10-13--2006-12-14  Beeck Malin    59
IDROTTSBLADET (1910) 1966-03-04--1967-11-29  Beer, Allan      60
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1959-12-01--1960-12-31  Beer, Allan      61
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1958-07-08--1960-12-31  Beer, Allan    62
ANNONSBLADET ÖNSKAS KÖPA (1915) 1915-01-30--1915-12-25  Beijer, Nils August  fabrikören    63
CORREN SÖNDAG (2000) 2000-10-29--2001-06-10  Bejbro-Högfeldt, Gunilla    64
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 2002-01-08--2002-06-28  Bejbro-Högfeldt, Gunilla    65
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 2002-07-06--2003-06-18  Bejbro-Högfeldt, Gunilla    66
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 2003-07-08--2004-07-31  Bejbro-Högfeldt, Gunilla      67
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1986-12-19--1986-12-19  Bejbro-Högfeldt, Gunilla Kristina    stf KOLLA SLUTDATUM  68
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1990-12-11--1990-12-11  Bejbro-Högfeldt, Gunilla Kristina    stf KOLLA SLUTDATUM  69
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1998-11-02--1999-01-25  Bejbro-Högfeldt, Gunilla Kristina    70
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1999-02-02--1999-06-23  Bejbro-Högfeldt, Gunilla Kristina    71
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1999-07-20--2000-06-23  Bejbro-Högfeldt, Gunilla Kristina    72
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 2000-07-25--2000-10-30  Bejbro-Högfeldt, Gunilla Kristina    73
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 2000-11-10--2001-12-18  Bejbro-Högfeldt, Gunilla Kristina    74
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 1993-03-01--1993-03-01  Belfrage, Lars  tf  75
KRÖNIKAN (1901) 1901-11-22--1909-03-13  Bellander, Bror Gustaf Melker  redaktören    76
MARSTRAND (1889) 1889-05-22--1909-03-23  Bellander, Bror Gustaf Melker  redaktören    77
MARSTRAND (1889) 1909-03-24--1913-06-16  Bellander, Gerda Augusta Maria  änkan    78
LIBERACIÓN (1981) 1981-10-26--1982-09-20  Beloqui, Miguel      79
AFTONBLADET (1830) 1959-10-01--1960-03-31  Bendrik, Axel Folke Sören  redaktionschef    80
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1966-05-23--1982-03-26  Bengt William Michelsen      81
GÖTEBORGS WECKOBLAD (1875) 1874-11-26--1891-02-19  Bengtson, Håkan  bokhållaren    82
ILBUDET (1892) 1891-11-16--1892-06-30  Bengtson, Håkan  redaktören    83
MÖLNDALS NYHETER (1923) 1923-06-24--1923-10-19  Bengtson, Josef Albin  redaktören    84
MÖLNDALS NYHETER (1925) 1923-06-26--1926-05-14  Bengtson, Josef Albin  redaktören    85
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 1988-10-25--1999-09-27  Bengtson, Jörgen      86
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1988-10-25--1999-09-27  Bengtson, Jörgen      87
BÅSTADSPOSTEN (1897) 1897-11-29--1898-10-16  Bengtsson Morén, Bengt Johan Adolf   bokbindaren     88
ENGELHOLMSPOSTEN (1897) 1897-11-29--1898-10-16  Bengtsson Morén, Bengt Johan Adolf  bokbindaren    89
ANNONSTIDNINGEN FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1913) 1913-09-17--1914-07-11  Bengtsson, Axel Gallus      90
YSTADSTIDNINGEN SYDSKÅNE (1923) 1923-09-10--1924-12-24  Bengtsson, Axel Gallus  boktryckaren    91
NORRA SKÅNE (1900) 2001-07-12--2006-11-01  Bengtsson, Billy    92
FALUKURIREN (1894) 1972-12-14--1972-12-14  Bengtsson, Bo Lennart    stf KOLLA SLUTDATUM!  93
FALUKURIREN (1894) 1977-04-01--1977-04-01  Bengtsson, Bo Lennart    T 1973-03-10 KOLLA SLUTDATUM!  94
LUDVIKA TIDNING (1910) 1993-04-15--1993-09-30  Bengtsson, Bo Lennart      95
MORA TIDNING (1893) 1993-04-07--1993-04-07  Bengtsson, Bo Lennart    slutdatum okontrollerat!  96
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1987-01-02--1987-01-02  Bengtsson, Bo Lennart    slutdatum okontrollerat!  97
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1943-03-10--1955-02-22  Bengtsson, Erik      98
RONNEBYPOSTEN (1895) 1943-03-03--1955-02-22  Bengtsson, Erik Gustaf      99
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1943-03-10--1955-02-22  Bengtsson, Erik Gustaf  redaktören    100
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1922-10-11--1943-03-09  Bengtsson, Folke  boktryckaren    101
RONNEBYPOSTEN (1895) 1922-10-11--1943-03-02  Bengtsson, Folke Erik  boktryckare    102
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1922-10-11--1943-03-09  Bengtsson, Folke Erik  boktryckaren    103
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 2005-01-03--2005-12-31  Bengtsson, Håkan  Tf ansvarig utgivare  104
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1990-05-09--1990-09-09  Bengtsson, Håkan    T; stf  105
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1992-03-01--1992-10-30  Bengtsson, Håkan    106
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1931-10-01--1931-11-23  Bengtsson, Johan Paridon  redaktören    107
LAHOLMS TIDNING (1931) 1931-11-18--1964-10-31  Bengtsson, John Birger  kommissionär    108
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1921-12-21--1923-10-19  Bengtsson, Josef Albin  redaktören    109
LAHOLMS TIDNING (1931) 1967-11-06--1976-10-04  Bengtsson, Karl Rickard      110
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1994-12-27--1996-04-03  Bengtsson, Lars Mikael      111
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1993-04-15--1993-04-15  Bengtsson, Lennart Bo    OBS! Slutdatum ej kontrollerat  112
MOTALA & VADSTENA TIDNING (2009) 2016-01-30--2016-02-02  Bengtsson, Mats    113
DALARNA (1926) 1926-11-10--1936-12-30  Bengtsson, Oskar Rudolf Martin  kandidaten  avflyttad till Sala 1933-05-17  114
FALUKURIREN (1894) 1951-03-28--1951-04-19  Bengtsson, Oskar Rudolf Martin    T 1951-09-10  115
FALUKURIREN (1894) 1951-09-04--1951-09-04  Bengtsson, Oskar Rudolf Martin    T 1951-09-10 KOLLA SLUTDATUM!  116
NORRLANDS LANDSBYGD (1931) 1931-09-07--1937-12-21  Bengtsson, Oskar Rudolf Martin  redaktören    117
SÄTERS TIDNING (1907) 1965-07-17--1982-10-30  Bengtsson, Sten    118
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1965-07-20--1965-07-20  Bengtsson, Sten Bengt    OBS! Slutdatum ej kontrollerat  119
LUDVIKA TIDNING (1910) 1965-07-20--1993-04-14  Bengtsson, Sten Bengt      120
MORA TIDNING (1893) 1965-07-20--1965-07-20  Bengtsson, Sten Bengt    slutdatum okontrollerat!  121
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1965-07-20--1965-07-20  Bengtsson, Sten Bengt    Slutdatum okontrollerat!  122
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1987-01-02--1987-01-02  Bengtsson, Sten Bengt    stf; slutdatum okontrollerat!  123
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1955-02-23--1975-02-01  Bengtsson, Sven      124
RONNEBYNYHETERNA (1972) 1972-01-01--1972-09-29  Bengtsson, Sven    Utgivningsbeviset är egentligen utfärdat för Ronneby-posten (1895) 1955-02-23. Benämningen ändrad fr. o. m. 1972-01-01. (PRV)  125
OLOFSTRÖMS NYHETER (1963) 1963-10-28--1964-12-31  Bengtsson, Sven Ivar      126
RONNEBYPOSTEN (1895) 1955-02-23--1971-12-31  Bengtsson, Sven Ivar      127
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1955-02-23--1958-12-31  Bengtsson, Sven Ivar  boktryckaren    128
HUSMODERSBLADET (1910) 1910-08-18--1911-05-27  Bengtsson-Morén, Bengt Johan Adolf  Redaktören    129
VÄRMLÄNDSKE FRISKYTTEN (1936) 1936-10-15--1942-10-23  Bengzon, Gösta      130
FOLKBLADET [UMEÅ] (2012) 2016-06-28--2017-12-30  Benker, Anna    131
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1910-12-08--1911-09-25  Berg, Anders Gustaf Petersson  boktryckaren    132
TRANÅS TIDNING (1892) 1910-05-27--1931-12-13  Berg, Anders Johan  förste läraren    133
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-02-21--1961-06-21  Berg, Bror Anders  redaktören    134
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1894-09-13--1918-07-04  Berg, Carl August    T anger Frans Melbourne som ansv. utg. 1915-01-05--1917-06-30, men något utg.bevis registrerades aldrig.  135
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1902-11-13--1915-02-10  Berg, Carl August  boktryckaren    136
WÄRMLANDS LÄNS ANNONSBLAD (1896) 1895-06-04--1902-11-12  Berg, Carl August  boktryckaren    137
SKANDINAWSKIJ LISTOK (1915) 1916-11-09--1918-12-31  Berg, Carl Frans Birger  typografen    138
VARBERGSPOSTEN (1894) 1902-07-03--1903-07-30  Berg, Gustaf Leonard  fil. kandidaten    139
TRANÅS TIDNING (1892) 1931-12-14--1936-02-20  Berg, Johanna Maria      140
MELLERUDS NYHETER (1993) 2013-03-10--2013-12-31  Berg, Nina      141
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1949-10-26--1959-10-14  Berg, Sven Axel Gunnar  redaktören    142
UNGHERRARNES EGEN (1901) 1900-12-07--1902-12-27  Berge, Nils Adolf  folkskolläraren    143
GÖTEBORGS ALLEHANDA (1907) 1906-12-04--1910-12-31  Bergendahl, Josef  boktryckaren    144
GÖTEBORGS VÄGVISARE (1915) 1915-03-16--1915-09-15  Bergendahl, Sven Josef Fredrik  boktryckaren    145
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1987-10-12--1987-11-30  Bergensten, Stigbjörn    146
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1994-01-03--1996-09-11  Bergensten, Stigbjörn    T. St.f. ansv. utg. Linnér, Krister  147
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2009-06-23--2009-07-20  Bergenström, Anna    T, tf  148
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2009-08-31--2009-09-30  Bergenström, Anna    T, tjf  149
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2009-12-27--2009-12-31  Bergenström, Anna    T, tjf  150
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2010-06-28--2010-07-26  Bergenström, Anna    T, tf  151
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2008-08-31--2009-09-30  Bergenström, Anna    T, tjf  152
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2009-06-23--2009-07-31  Bergenström, Anna    T, tf  153
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2009-12-27--2009-12-31  Bergenström, Anna    T, tf  154
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2010-06-28--2010-07-26  Bergenström, Anna    T, tf  155
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2009-06-23--2009-07-20  Bergenström, Anna    T, tf  156
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2009-08-31--2009-09-30  Bergenström, Anna    T, tjf  157
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2009-12-27--2009-12-31  Bergenström, Anna    T, tjf  158
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2010-06-28--2010-07-26  Bergenström, Anna    T, tf  159
BROMMATIDNINGEN TRÄDGÅRDSSTÄDERNA (1927) 1927-08-23--1928-04-03  Bergfelt, Johan  direktören  Utgivningsbevis för titeln Trädgårdsstäderna  160
SÖDER (1916) 1916-10-11--1916-10-20  Bergfelt, Johan  direktören    161
BRÄNNKYRKA TIDNING (1922) 1922-03-11--1924-12-24  Bergfelt, Johan Svensson  direktören    162
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1909-10-25--1928-03-31  Bergfelt, Johan Svensson      163
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-10-14--1924-12-24  Bergfelt, Johan Svensson  redaktören  reg.datum JuD  164
VILLASTÄDERNA (1920) 1920-10-14--1922-12-30  Bergfelt, Johan Svensson  redaktören    165
ÖREBRO STADS OCH LÄNS ANNONSBLAD (1912) 1914-02-21--1915-03-24  Berggren, Carl Emil Leonard  typografen    166
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1890-11-26--1906-08-20  Berggren, Fredrik Leopold  redaktören    167
VÄRLDEN IDAG (2001) 2011-12-21--2019-03-20  Berggren, Lukas    168
LJUSNAN (1912) 1981-07-01--1986-10-20  Bergkvist, Tord    169
BRODERSKAP (1928) 1942-03-07--1954-03-13  Berglid, Martin    170
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1946-12-27--1953-05-06  Berglie, I.V.    171
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1931-11-24--1932-01-15  Berglind, Algot Severin  lasarettssysslomannen    172
MOTALA TIDNING (1926) 1956-06-18--1957-11-17  Berglund, Arne Helmer      173
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1950-08-16--1957-03-26  Berglund, Artur      174
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1967-03-09--1967-06-29  Berglund, Carl H  stf  175
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1969-09-04--1971-07-29  Berglund, Carl H  stf au  176
ÖSTGÖTEN (1874) 1931-08-26--1933-09-11  Berglund, Edvard Helmer Eugen  redaktören    177
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1916-03-17--1926-04-25  Berglund, Edvard Helmer Eugén      178
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-11--1956-06-17  Berglund, Edvard Helmer Eugén  redaktören    179
ASKERSUNDSBYGDENS TIDNING (1956) 1956-10-10--1957-11-14  Berglund, Helmer Edvard Eugén  chefredaktören  180
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 2000-06-14--2001-09-29  Berglund, Jan    181
FOLKBLADET ÖSTGÖTEN (1966) 1975-10-02--1976-10-02  Berglund, Jan  tf  182
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 1991-06-29--1993-02-27  Berglund, Janne    183
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 1993-03-02--1994-10-14  Berglund, Janne    184
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 1994-11-01--1994-11-01  Berglund, Janne    185
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 1998-08-03--2000-06-13  Berglund, Janne    186
LANDSBYGDEN (1911) 1912-05-14--1919-09-04  Berglund, Laurentius Carl Vilhelm      187
LIMHAMNSBLADET (1903) 1903-05-07--1905-12-23  Berglund, Nils Nilsson  typografen    188
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1902-03-29--1902-06-25  Berglund, Per Olof  litterator    189
HERNÖSANDS LÄNS KRÖNIKA (1904) 1904-04-19--1905-09-15  Berglund, Per Olov  redaktionssekreteraren  även för provnumren  190
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1984-04-12--1987-05-05  Berglund, Rigmor    191
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 2023-05-27--  Berglund, Roger    192
FLYGBLADET VÄSTRA UPPLAND (2008) 2015-07-29--2015-07-29  Berglund, Roger    T, tf  193
FLYGBLADET VÄSTRA UPPLAND (2008) 2016-04-13--2018-12-19  Berglund, Roger    194
KNIVSTABYGDEN (2003) 2016-04-13--2020-06-26  Berglund, Roger      195
LOKALTIDNINGEN NORRA UPPLAND (2008) 2015-07-22--2015-07-29  Berglund, Roger    196
LOKALTIDNINGEN NORRA UPPLAND (2008) 2016-04-13--  Berglund, Roger    197
LOKALTIDNINGEN ÖSTRA UPPLAND (2011) 2016-04-13--2022-12-27  Berglund, Roger    198
SIGTUNABYGDEN (2004) 2016-04-13--2020-06-26  Berglund, Roger    199
UPPSALATIDNINGEN (2005) 2018-02-08--2023-01-26  Berglund, Roger    200
UPSALA NYA TIDNING (1890) 2016-12-18--2017-01-09  Berglund, Roger    T; tf  201
BOHUSPOSTEN (1910) 1944-01-03--1949-03-31  Berglund, Tore      202
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1939-08-15--1944-01-25  Berglund, Tore  redaktör    203
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1949-06-01--1950-05-16  Berglund, Tore  redaktör    204
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1927-01-15--1940-12-15  Bergman, Axel    205
AVESTA TIDNING (1882) 2016-06-01--2018-05-23  Bergman, Carl-Johan    206
BORLÄNGE TIDNING (1885) 2014-10-01--2018-05-24  Bergman, Carl-Johan    207
FALUKURIREN (1894) 2014-10-01--2015-05-24  Bergman, Carl-Johan    208
MITT DALARNA (2012) 2015-01-24--2018-02-11  Bergman, Carl-Johan      209
MORA TIDNING (1893) 2016-02-29--2018-06-25  Bergman, Carl-Johan    210
NYA LUDVIKA TIDNING (1993) 2014-10-01--2018-05-24  Bergman, Carl-Johan      211
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 2014-10-01--2018-05-24  Bergman, Carl-Johan    212
IDROTTSVÄRLDEN (1921) 1923-01-03--1923-03-15  Bergman, Elam Felix  tryckeriföreståndaren    213
MAGAZINET WESTERVIKS EXTRA (1993) 1993-08-29--1994-10-02  Bergman, Helene    214
DAGENS NYHETER (1864) 1981-04-10--1981-04-10  Bergman, Jan Olof    stf  215
SIGTUNABYGDEN (1928) 1939-11-06--1944-04-30  Bergman, Karl Vilhelm  slöjdläraren  enl tidningen är begynnelsedatum 1939-10-06; slutdatum enl tidningen  216
HELSINGEBYGDEN (1919) 1918-10-30--1921-12-30  Bergman, Nils Stefan  hemmansägaren    217
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1918-10-30--1967-05-29  Bergman, Nils Stefan  hemmansägaren    218
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1939-12-08--1967-05-29  Bergman, Nils Stefan    För föregångaren Västra Hälsinglands tidning  219
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1939-12-08--1953-05-29  Bergman, Nils Stefan  hemmansägaren    220
VÄRNAMOTIDNINGEN (1919) 1918-12-04--1920-02-13  Bergman, Per Malkolm  resepredikant    221
STOCKHOLMS NYHETER (1887) 1887-01-03--1891-12-09  Bergman, Robert Ewald  E O Notarien  Kolla uppgifterna  222
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1999-06-19--2001-07-31  Bergman, Sture    223
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 2002-02-01--2003-06-14  Bergman, Sture    224
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 2003-07-02--2005-07-23  Bergman, Sture      225
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 2005-08-14--2007-07-23  Bergman, Sture    226
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 2007-08-09--2008-01-02  Bergman, Sture    227
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 2009-01-11--2009-06-29  Bergman, Sture    228
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 2009-07-09--2009-01-21  Bergman, Sture    229
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 2010-02-01--2010-02-27  Bergman, Sture    230
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1972-04-12--1993-03-31  Bergman, Thure    231
ARBETARBLADET (1902) 1987-09-01--1991-12-06  Bergmark, Torbjörn    232
DAGENS POLITIK (1995) 1995-11-14--1997-02-28  Bergmark, Torbjörn    233
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1992-02-05--1993-10-10  Bergmark, Torbjörn      234
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1997-07-30--2009-01-10  Bergmark, Torbjörn    235
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1899-11-06--1901-05-05  Bergquist, Viktore Axel Tor  disponenten    236
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1994-01-04--2002-06-01  Bergstam, Jan    237
KARLSKOGA TIDNING (1883) 2002-01-15--2008-01-02  Bergstam, Jan      238
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1997-08-01--2002-03-30  Bergstam, Jan    239
PITEÅBYGDEN (1920) 1920-02-02--1920-12-27  Bergstedt, Johan Magnus  mästerlotsen    240
LJUS OCH JORD (1909) 1909-10-26--1911-01-24  Bergsten, Knut Hjalmar  expeditören    241
GRYTHYTTE TIDNING (1885) 1885-10-17--1906-08-19  Bergstrand, Carl Emil  Boktryckaren    242
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1883-10-17--1906-08-19  Bergstrand, Carl Emil  boktryckaren    243
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1875-11-12--1906-08-19  Bergstrand, Carl Emil  Boktryckaren    244
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1921-10-25--1953-12-31  Bergström, Karl Anton Edvard  redaktören    245
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1893-05-27--1904-06-13  Bergström, Carl Fredrik  boktryckaren    246
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1928-10-02--1935-02-28  Bergström, Carl Leander  redaktören    247
VÄRNAMO DAGBLAD (1934) 1934-06-06--1934-10-04  Bergström, Carl Leander  redaktören    248
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1937-12-18--1940-07-03  Bergström, Erhard Valentin  redaktören    249
DAGENS NYHETER (1864) 2001-04-10--2003-02-01  Bergström, Hans    250
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1980-02-01--1985-04-30  Bergström, Hans    251
WESTERBOTTEN (1870) 1906-03-16--1912-06-22  Bergström, Johan Wilhelm Mikael  boktryckerifaktorn    252
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1921-10-25--1941-01-01  Bergström, Karl Anton Edvard  redaktören    253
AVESTA (1911) 1911-03-13--1911-12-20  Bergström, Knut  handlanden    254
NORRLÄNDSKA ANNONSBLADET (1906) 1905-09-05--1909-03-12  Bergström, Nils Anton  torparen    255
NORRLÄNDSKA FAMILJEBLADET (1909) 1909-03-09--1909-09-20  Bergström, Nils Anton  redaktören    256
NORRLÄNDSKA FAMILJEBLADET (1909) 1909-09-21--1910-09-12  Bergström, Nils Axel  redaktören    257
ARBOGAPOSTEN (1880) 1880-11-05--1881-06-17  Bergström, Olof  redaktör och ansvarig utgifvare  JuD  258
NORRKÖPING (1885) 1900-02-08--1903-08-28  Bergström, Per Albert  redaktören    259
DALADEMOKRATEN (1918) 2023-10-25--  Bergström. Marie  Tf ansvarig utgivare  260
NYA SIGTUNA TIDNING (1887) 1887-01-08--1888-06-26  Bergvall, Carl Adolf Mattias  Skolläararen    261
ANNONSBLADET DALARNA (1972) 2020-11-01--2022-02-20  Bergvall, Niclas    262
LOKALT I (2022) 2022-02-27--  Bergvall, Niclas      263
BOHUSPOSTEN (1910) 1924-11-08--1928-01-02  Berlin, Bror Hjalmar  redaktören    264
SKÅNETIDNINGEN DAGEN (1916) 1916-04-04--1920-05-19  Berlin, Bror Hjalmar  redaktören    265
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1928-03-08--1948-09-11  Berlin, Bror Hjalmar  redaktören  död 1948-09-11  266
LUNDS DAGBLAD (1897) 1910-02-07--1914-02-22  Berlin, Hjalmar      267
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1920-04-01--1928-01-08  Berlin, Nils Edvard  redaktören    268
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1948-01-08--1966-09-30  Berlin, Sven-Olof      269
BILLINGEN (1907) 1908-05-30--1915-09-07  Berndt, Axel Wilhelm  journalisten    270
TÖREBODA TIDNING (1907) 1908-05-30--1915-09-07  Berndt, Axel Wilhelm  journalisten    271
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1919-09-05--1923-09-07  Berndt, Axel Wilhelm (Larsson)  redaktören    272
ORUST TJÖRN TIDNINGEN (2012) 2012-04-03--2012-11-06  Berndtsson, Gabriel    273
VECKANS NYHETER (1909) 1910-09-15--1913-01-24  Berndtsson, Gustaf Fredrik  boktryckaren    274
DAGENS NYHETER (1864) 1997-04-14--2001-04-09  Berner, Joachim    275
EXPRESSEN (1944) 2001-04-10--2001-12-05  Berner, Joachim    276
GT (1995) 2001-04-10--2001-12-09  Berner, Joachim    277
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2001-04-10--2001-12-05  Berner, Joachim    278
LAHOLMS TIDNING (1931) 2017-06-27--2017-10-07  Bernfalk, Lars    279
LAHOLMS TIDNING (1931) 2017-10-14--2018-03-13  Bernfalk, Lars    280
MOTALA TIDNING (1926) 1997-02-04--2006-01-26  Bernfalk, Lars    281
VADSTENA TIDNING (1974) 1997-02-04--2006-01-26  Bernfalk, Lars    282
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 2006-01-02--2010-09-22  Bernfalk, Lasse    283
TRANÅSPOSTEN (1992) 2022-02-02--2022-08-17  Bernfalk, Lasse    284
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1919-11-10--1921-11-09  Bernhard-Johanson, Waldemar  redaktören    285
LOKALTIDNINGEN ÖSTGÖTATIDNINGEN (2011) 2015-04-22--2015-08-19  Bernshed, Sarah    286
KÄVLINGE TIDNING (1924) 1924-03-28--1930-12-31  Beronius, Erik Wilhelm Viktor  redaktören    287
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1916-06-26--1932-09-29  Beronius, Erik Wilhelm Wiktor  Redaktören    288
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1916-06-26--1932-09-29  Beronius, Erik Wilhelm Wiktor  redaktören    289
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1934-05-22--1963-01-17  Bertén, Lars Herman Johnny  redaktionssekreteraren    290
GEFLE DAGBLAD (1895) 2014-09-16--2014-12-31  Bertils, Daniel    291
GEFLE DAGBLAD (1895) 2018-04-09--2018-04-30  Bertils, Daniel    T; stf ansvarig utgivare  292
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 2010-06-25--2010-07-05  Bertils, Daniel    Normalt stf ansv. utg.  293
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 2011-01-28--2011-01-31  Bertils, Daniel    T Normalt stf ansv. utg.  294
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 2011-11-01--2012-08-31  Bertils, Daniel    295
LJUSDALSPOSTEN (1914) 2010-06-25--2010-07-05  Bertils, Daniel    Normalt stf ansv. utg.  296
LJUSDALSPOSTEN (1914) 2011-01-28--2011-01-31  Bertils, Daniel    T; normalt stf ansv. utg.  297
LJUSDALSPOSTEN (1914) 2011-11-01--2012-08-31  Bertils, Daniel    298
LJUSNAN (1912) 2010-06-25--2010-07-05  Bertils, Daniel    Normalt stf ansv. utg.  299
LJUSNAN (1912) 2011-01-28--2011-01-31  Bertils, Daniel    T; normalt stf ansv. utg.  300
LJUSNAN (1912) 2011-11-01--2012-08-31  Bertils, Daniel    301
MITT GÄVLE (2012) 2018-02-17--2018-04-29  Bertils, Daniel  T.f. ansvarig utgivare  302
SÖDERHAMNSKURIREN (2007) 2010-06-25--2010-07-05  Bertils, Daniel    Normalt stf ansv. utg.  303
SÖDERHAMNSKURIREN (2007) 2011-01-28--2011-01-31  Bertils, Daniel    T Normalt stf ansv. utg.  304
SÖDERHAMNSKURIREN (2007) 2011-11-01--2012-08-31  Bertils, Daniel    305
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1985-07-02--1992-01-28  Bertilsson, Stig    306
ÄLVSBORGS NYHETER (1982) 1982-01-22--1988-02-25  Bertilsson, Stig    307
VÄXJÖBLADET (1945) 1956-09-18--1967-06-11  Bertland, Gustaf      308
VÄXJÖBLADET (1945) 1975-12-17--1977-08-02  Bertland, Gustaf Vilhelm      309
NORRA SKÅNE (1900) 2017-01-21--2017-01-27  Bexell, Katarina    tf T  310
NORRA SKÅNE (1900) 2017-10-17--2017-11-24  Bexell, Katarina  tf  311
KINDAPOSTEN (2018) 2018-05-08--2018-06-30  Bexell, Lars-Göran    312
LINKÖPINGSPOSTEN (2001) 2018-03-07--2018-05-16  Bexell, Lars-Göran    313
LÄNSTIDNINGEN NORR VÄSTERVIKSPOSTEN (2013) 2018-03-01--2018-05-07  Bexell, Lars-Göran    314
VIMMERBY TIDNING (1884) 2018-03-01--2018-06-05  Bexell, Lars-Göran    315
ÖSTGÖTEN (1874) 1901-12-28--1905-09-07  Bierke, Nils Svensson  redaktören    316
VÅR KAMP (1930) 1930-03-03--1933-10-04  Bille, Stig Gustaf Vilhelm      317
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 2018-09-14--2020-06-29  Bingström, Kristina    318
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 2020-07-14--2022-07-09  Bingström, Kristina    319
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 2022-08-16--  Bingström, Kristina    320
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 2008-09-23--2008-09-30  Birgersson, Petter    T, stf  321
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1962-04-27--1962-10-24  Birke, E    322
HEMMETS TIDNING (1920) 1919-12-22--1922-10-27  Birkedal, Karl August Teodor  handlanden  Tilltalsnamn: August  323
MÄKLAREN (1919) 1919-05-07--1920-01-10  Birkedal, Karl August Teodor  handlanden  Tilltalsnamn: August  324
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1970-05-26--1989-01-02  Bjelf, Sven      325
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2002-08-05--2002-08-18  Bjelkholm, Mia    T, tf  326
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2003-08-04--2003-08-18  Bjelkholm, Mia    T, tf  327
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2003-12-19--2004-01-05  Bjelkholm, Mia    T Tf  328
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2005-06-24--2005-07-18  Bjelkholm, Mia    T, tf  329
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2006-11-30--2006-12-03  Bjelkholm, Mia    tf  330
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1934-01-31--1961-06-24  Bjelle, Enok Andreas  Agronomen    331
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1931-01-31--1961-06-17  Bjelle, Enok Andreas  Agronomen    332
VECKOTIDNINGEN VENI VIDI VICI (1923) 1923-08-08--1926-09-26  Bjerén, Anders Teodor  direktören    333
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1988-04-29--1992-10-30  Bjerkesjö, Jan    334
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1927-07-07--1930-12-22  Bjerking, Arvid    335
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1927-06-28--1931-04-22  Bjerking, Arvid Persson  redaktören    336
UMEBLADET (1847) 1922-09-18--1927-04-10  Bjerking, Arvid Persson  redaktören  I JuDs papper felaktigt "Anders".  337
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1922-09-18--1927-04-10  Bjerking, Arvid Persson  redaktören  I JuDs papper felaktigt "Anders".  338
KARLSKOGAKURIREN (1988) 2001-08-15--2003-04-29  Bjur, Liv  tf  339
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1881-02-10--1904-10-26  Bjurman, Göte Fredrik  boktryckaren    340
BLEKINGEN (1885) 1885-11-06--1892-12-30  Bjurman, Göte Fredrik  boktryckaren    341
RONNEBY TIDNING (1876) 1881-07-11--1904-10-26  Bjurman, Göte Fredrik  boktryckaren    342
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1873-03-29--1890-01-21  Bjurström, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1890-01-21  343
SKÅNEKURIREN (1949) 1949-12-04--1950-12-17  Bjurström, Harald      344
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1955-01-21--1966-05-31  Bjurström. Axel Harald      345
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1906-09-29--1937-08-01  Björck, Emanuel      346
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1952-04-03--1958-06-30  Björck, Gotthard Ferdinand  redaktören    347
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1919-06-03--1920-04-28  Björck, Gotthard Ferdinand  redaktören    348
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1921-10-15--1923-12-28  Björck, Gotthard Ferdinand  redaktören    349
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1923-12-03--1958-06-30  Björck, Gotthard Ferdinand  redaktören    350
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1911-04-22--1911-06-22  Björck, Johan Alfred  stadsfiskalen    351
SKELLEFTEBLADET (1887) 1923-11-28--1930-05-08  Björck, Percy Konstantin      352
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1958-12-30--1964-06-24  Björk, Hugo Alexander  redaktionschefen    353
STOCKHOLMSTIDNINGEN UPPLAGA C (1948) 1958-12-30--1959-03-31  Björk, Hugo Alexander      354
LIDINGÖ TIDNING (1994) 2006-02-24--2006-06-23  Björk, Joachim    355
LIDINGÖ TIDNING (1994) 2006-08-08--2006-11-24  Björk, Joachim    356
LIDINGÖ TIDNING (1994) 2006-12-15--2007-04-10  Björk, Joachim    357
NORRTELJE TIDNING (1880) 2004-12-29--2005-01-03  Björk, Joachim    sft  358
KURIREN (1921) 1963-03-25--1964-01-30  Björk, Kaj    359
NY TID (1892) 1956-07-17--1963-12-31  Björk, Kaj      360
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1951-07-17--1956-04-18  Björk, Paul Herman  redaktören    361
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1918-11-11--1919-04-15  Björk, Percy Konstantin  redaktören    362
TROTS ALLT! (1939) 1940-11-06--1941-02-05  Björklid, Oskar Erland  ombudsmannen    363
FRIA TIDNINGEN (2008) 2013-09-28--2014-12-30  Björklund Sicking, Per    364
FRIA TIDNINGEN (2008) 2015-02-04--2017-08-11  Björklund Sicking, Per    365
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1987-01-22--1990-09-25  Björklund, Jan    366
ALLEHANDA (1899) 1899-11-18--1905-05-30  Björklund, Johan Abraham  redaktören    367
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1891-02-03--1905-05-30  Björklund, Johan Abraham  litteratören    368
STOCKHOLMSBLADET (1901) 1904-11-29--1905-06-01  Björklund, Johan Abraham  redaktören  För Stockholmsbladet / Nya dagligt allehanda.  369
STOCKHOLMSBLADET NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1905) 1905-01-01--1905-06-01  Björklund, Johan Abraham    T 1905-01-01  370
SVERIGES EGENDOMS- OCH AFFÄRSTIDNING (1900) 1900-07-30--1902-12-27  Björklund, Johan Gustaf      371
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 2016-05-03--2017-08-21  Björklund, Lars    372
FRIA TIDNINGEN (2008) 2013-08-17--2013-09-27  Björklund, Per      373
REFORMATORN (1887) 1906-09-10--1910-03-11  Björkman, Alexander  redaktören    374
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1895-08-28--1903-09-30  Björkman, Alexander  redaktören    375
ÖSTERGYLLEN (1903) 1903-11-04--1904-11-08  Björkman, Alexander (Alexis)  redaktören    376
NY DAG (1930) 1937-01-11--1938-07-08  Björkman, Nils Rudolf Agaton  journalisten    377
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-13--1946-07-17  Björkman, Sten Gustaf  redaktören    378
FALUKURIREN (1894) 1931-02-10--1941-05-31  Björkman, Sten Gustaf  redaktören  avled 1946-07-17  379
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1883-12-18--1917-11-15  Björling, Hugo Leonard Ossian  Filosofie doktorn    380
SKARABORGSBYGDEN (1955) 2013-09-20--2014-12-19  Björn Johansson  Stf ansvarig utgivare  381
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1976-11-05--1998-06-14  Björnberg, Staffan    PRV  382
DAGENS INDUSTRI (1976) 2009-10-30--2009-10-31  Björnsson, Fredrik    T, tf  383
DAGENS NYHETER (1864) 2014-07-08--2014-07-21  Björnsson, Fredrik    T, tf  384
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1989-03-13--1989-07-25  Bladh, Curt      385
NORDHALLAND (1883) 2013-01-04--2013-05-31  Blide, Elisabeth    386
NORRA HALLAND (1967) 2013-01-04--2016-05-06  Blide, Elisabeth    387
NORRA HALLAND (1967) 2016-11-04--2019-08-30  Blide, Elisabeth    388
SST SUNDBYBERG SOLNA (1987) 1989-08-14--1989-12-11  Blidhem, Staffan      389
GNISTAN (1922) 1927-10-28--1928-09-08  Block, Gösta Fredrik  redaktören    390
LIDINGÖBLADET (1926) 1926-05-31--1928-03-31  Blom, Johan Lincoln Alexander  redaktören    391
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2019-06-04--2019-06-04  Blom, Anna-Karin    392
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2019-07-30--2019-08-27  Blom, Anna-Karin    393
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2020-06-30--2020-09-08  Blom, Anna-karin    394
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2021-06-29--2021-08-17  Blom, Anna-karin    395
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2022-07-05--2022-07-12  Blom, Anna-Karin    396
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1959-08-15--1962-10-31  Blom, Arne Linkoln    397
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1959-08-15--1962-11-03  Blom, Arne Linkoln      398
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1942-04-08--1962-10-31  Blom, Arne Linkoln    399
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1930-03-06--1930-08-18  Blom, Arne Torsten Lincoln      400
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1959-12-12--1962-10-21  Blom, Arne Torsten Linkoln      401
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1941-12-03--1945-10-31  Blom, Gillis    402
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1945-11-03--1959-08-12  Blom, Gösta    403
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1950-01-07--1959-08-18  Blom, Gösta      404
SALTSJÖBADEN (1908) 1930-11-06--1941-11-29  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören    405
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1919-12-18--1941-11-29  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören    406
STOCKHOLMS LÄNS NYHETER (1905) 1905-04-05--1905-12-29  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören  Samma utg.bevis användes för en efterföljare som utkom 1914-07-15--1915-06-15.  407
STOCKHOLMS LÄNS NYHETER (1914) 1905-04-05--1915-06-15  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören  Tidningen utgavs inte 1905-12-30--1914-07-14, men hade en föregångare med samma namn 1905-04-01--1905-12-29.  408
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1915) 1914-12-29--1915-01-26  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören    409
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1900-10-01--1919-12-31  Blom, Johan Linkoln Alexander  boktryckaren    410
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-07-27--1941-12-01  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören  Blom avled 1941-12-01  411
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1928-04-04--1941-11-29  Blom, John Linkoln Alexander  redaktören    412
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-25--1906-03-12  Blom, Jonas  handlanden    413
VÄSTERÅS TIDNING (1997) 2007-01-06--2017-06-17  Blom, Lasse      414
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2018-07-17--2018-08-07  Blom; Anna-karin  Bitr. chefredaktör  415
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1913-09-08--1939-12-30  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    416
KINDAPOSTEN (1894) 1913-09-08--1939-12-08  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    417
TJUSTS TIDNING (1886) 1913-09-18--1939-12-30  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    418
VIMMERBY TIDNING (1884) 1913-09-08--1939-12-08  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    419
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1868-10-14--1878-06-17  Blomberg, C[arl] F[redrik]      420
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1879-02-11--1880-10-06  Blomberg, Ernst Hjalmar      421
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1946-07-18--1949-06-30  Blomberg, Fritiof    422
MJÖLBY TIDNING (1949) 1949-10-21--1954-11-29  Blomberg, Fritiof      423
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1949-05-04--1956-12-31  Blomberg, Fritiof      424
LOKALTIDNINGEN MAGAZIN 24 (2000) 2018-02-07--2020-10-23  Blomgren, Björn    T   425
LOKALTIDNINGEN MAGAZIN 24 (2000) 2021-01-15--2021-12-17  Blomgren, Björn    426
TIDAHOLMSPOSTEN (1890) 1890-11-01--1891-01-14  Blomgren, Josef Ludvig  bankkassören    427
KARLSTADSKURIREN (1900) 1900-02-16--1901-06-28  Blomkvist, Fredrik Alexander  redaktören    428
NORRA VÄRMLANDS ALLEHANDA (1899) 1899-09-07--1900-04-03  Blomkvist, Fredrik Alexander  Literatören    429
ÖSTKUSTEN (1904) 1904-05-31--1906-12-28  Blomkvist, Fredrik Alexander  redaktören    430
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 2005-08-26--2015-03-30  Blomkvist, Lars    431
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 2015-04-20--2015-11-30  Blomkvist, Lars  stf  432
KRONOBERGAREN (1934) 1934-02-12--1934-05-11  Blomquist, Josef Herman  lokomotivföraren    433
RONNEBY (1873) 1872-12-28--1873-12-31  Blomqvist, Frans August  kommissarien    434
INTERNATIONALEN (1974) 1983-01-13--2005-10-06  Blomqvist, Håkan    435
BORÅS NYHETER (1922) 1927-01-07--1928-10-24  Blomqvist, John Harald Teodor  redaktören    436
FRAMTIDSFOLKET (1936) 1936-09-25--1941-12-24  Blomqvist, John Harald Teodor  redaktören    437
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1927-01-07--1928-10-24  Blomqvist, John Harald Teodor  redaktören    438
VÄSTERGÖTLANDS VECKOTIDNING (1928) 1928-11-06--1940-03-29  Blomqvist, John Harald Teodor  redaktören    439
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1925-11-12--1928-10-24  Blomqvist, John Harald Teodor  redaktören    440
HALLANDS DAGBLAD LÖRDAGSNYTT (1959) 1959-07-04--1961-04-13  Blomqvist, Rune    441
HALMSTADNYTT (1961) 1961-04-22--1961-11-11  Blomqvist, Rune      442
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1976-09-24--1991-07-31  Bloom, Hans      443
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1972-03-06--1991-07-31  Bloom, Hans      444
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1972-03-06--1991-07-31  Bloom, Hans Georg      445
VÄXJÖBLADET (1945) 1972-01-13--1975-12-16  Bloom, Hans Georg      446
LOKALTIDNINGEN NYA HANINGE (1988) 1988-05-05--1989-12-12  Blume, Anders    447
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 2017-02-02--2017-09-09  Bo Högborn    Tf  448
GEFLEPOSTEN (1864) 1912-12-12--1913-01-10  Bodén, Erik Olof Emerik  redaktionssekreteraren    449
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1916-07-24--1917-09-30  Bodén, Erik Olof Emerik  redaktionssekreteraren    450
LJUSDALS TIDNING (1896) 1945-01-02--1962-12-20  Bodin, Folke      451
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1943-04-21--1970-06-29  Bodin, Folke  redaktören    452
HJOKURIREN (1909) 1908-11-20--1909-12-31  Bogren, Oscar Fredrik  redaktören    453
HJOPOSTEN (1913) 1913-08-30--1916-10-27  Bogren, Oscar Fredrik  redaktören    454
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1906-03-09--1916-09-29  Bogren, Oskar Fredrik  folkskolläraren    455
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1921-11-10--1924-01-23  Bogren, Sven Oskar Gabriel  redaktören    456
NYA VÄRMLAND (1918) 1918-06-12--1923-07-17  Bohlin, Johan Artur  redaktören  slutdatum osäkert  457
EXTRABLADET (1912) 1928-04-04--1930-12-14  Bohlin, Karl Alfred  faktorn    458
SÖDRA FÖRORTERNAS NYHETER (1949) 1951-05-08--1951-05-08  Bohman, Iwan    459
NORRBOTTNINGEN (1956) 1999-01-03--1999-07-25  Bohman, Roger    460
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1919-09-01--1920-07-20  Bokelund, Henning Waldemar  chefredaktören    461
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1915-01-02--1919-09-11  Bokelund, Nils Henning Valdemar  redaktören    462
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1911-06-07--1914-12-17  Bokelund, Nils Henning Valdemar      463
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1911-06-07--1914-12-17  Bokelund, Nils Henning Valdemar      464
FLENS TIDNING (1917) 1919-09-01--1919-12-31  Bokelund, Nils Henning Waldemar  chefredaktören    465
NYA MALMKÖPINGS TIDNING (1917) 1919-01-02--1919-12-31  Bokelund, Nils Henning Waldemar  chefredaktören    466
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1919-09-01--1920-07-20  Bokelund, Nils Henning Waldemar  chefredaktören    467
SÖRMLANDS LANDTMANNATIDNING (1917) 1919-09-01--1920-02-15  Bokelund, Nils Henning Waldemar  chefredaktören    468
TROSA TIDNING (1919) 1919-09-01--1920-03-06  Bokelund, Nils Henning Waldemar  chefredaktören    469
BREFDUFVAN (1882) 1882-10-09--1883-01-20  Bolander, Henrik Magnus Hildemar      470
VIIKKOVIESTI (1971) 1997-10-08--1998-11-25  Boldt, Jolin      471
NORDSTJERNAN (1880) 1879-10-18--1880-06-25  Bolinder, H.L.  boktryckaren    472
HANDELSBLADET (1936) 1936-04-25--1957-02-23  Bolmstedt, Albin      473
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1910-11-11--1920-12-31  Bolmstedt, Johan Edvard Albin  redaktionssekreteraren    474
HANDELSBLADET (1936) 1957-03-02--1958-08-02  Bolmstedt-Richter, Brita      475
MARIEFREDS NYA TIDNING (1877) 1892-01-30--1902-12-02  Boman, Johan Peter  folkskolläraren    476
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1955-07-01--1963-06-30  Boman, Nils Enoch Bertil  redaktör    477
HAGFORSPOSTEN (1952) 1952-11-12--1953-04-15  Bondeberg, Sven Einar      478
HAGFORSPOSTEN (1957) 1958-01-03--1958-07-11  Bondeberg, Sven Einar      479
KLARÄLVSPOSTEN (1958) 1958-07-19--1959-06-26  Bondeberg, Sven Einar  boktryckare  T, titel enl. anteckning i brev till KB 1960-12-05, inbundet i lägget.  480
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 2000-12-02--2006-08-31  Bonnevier, Cecilia    481
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 2010-03-11--2010-06-14  Bonnevier, Lena    T, stf  482
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1863-05-27--1872-12-23  Bonnier, David Felix  Boktryckaren    483
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1857-09-14--1860-05-10  Borg, Fredrik Theodor       484
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1904-02-17--1904-07-08  Borg, Knut Ferdinand  redaktören    485
STOCKHOLMS FRIA TIDNING (2001) 2015-06-05--2015-06-05  Borg, Kristian    486
STOCKHOLMS FRIA TIDNING (2001) 2015-06-18--2015-06-18  Borg, Kristian    487
STOCKHOLMS FRIA TIDNING (2001) 2016-02-05--2017-01-05  Borg, Kristian      488
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1913-03-06--1928-10-24  Borg, Kristina  Änkefru    489
SKARA TIDNING (1863) 1966-03-31--1982-06-30  Borg, Per-Erik      490
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1966-03-01--1985-06-19  Borg, Per-Erik      491
ARVIKA NYHETER (1895) 2020-11-16--2021-04-16  Borg, Sofie    492
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 2022-05-13--  Borg, Sofie    493
SMÅLAND RUNT (1924) 1936-08-15--1940-12-28  Borgarp, Karl Johan Leonard  handlanden    494
TIPPARNAS TIDNING (1936) 1936-07-15--1937-06-05  Borgarp, Karl Johan Leonard  handlanden    495
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2022-07-19--2022-07-26  Borgert, Linnea    496
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1908-01-02--1909-05-18  Borgstrand, Carl Wilhelm  redaktören  Stockholm  497
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1908-11-10--1912-09-03  Borgstrand, Carl Wilhelm  redaktör    498
REFORMATORN (1887) 1925-06-05--1939-09-05  Borgström, Andreas Sigfrid  redaktören    499
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1954-02-02--1956-05-19  Borgström, G.    500
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1953-05-08--1956-05-19  Borgström, G.E.    501
ARVIKA NYHETER (1895) 1962-09-20--1973-08-26  Borgström, George      502
VECKOPOSTEN (1868) 1889-06-03--1913-11-02  Borgström, Johan Alfred      503
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1865-01-11--1868-08-10  Borgström, O.G.  notarie    504
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1967-06-01--1969-03-31  Borja, Jan    505
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1967-06-01--1969-03-31  Borja, Jan    506
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1916-10-16--1918-12-31  Bosin, Axel  Redaktör  507
DALADEMOKRATEN (1918) 2013-06-01--2016-03-05  Bosse Andersson    508
ÖLANDSBLADET (1868) 2013-07-02--  Boström Peter    509
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1887-04-06--1894-11-21  Boström, Fredrik  boktryckaren  "Fredr." i JuDs papper  510
SAMHÄLLSGEMENSKAP (1965) 1985-10-31--1987-11-23  Boström, Hans-Olov      511
DAGEN (2004) 2004-08-24--2004-11-05  Boström, Hasse    Tf  512
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 2014-02-28--2014-03-01  Boström, Patrik    513
KUNGSBACKAPOSTEN (2004) 2004-01-28--2010-01-05  Boström, Roger      514
KUNGSBACKAPOSTEN (2004) 2019-04-13--2020-09-26  Boström, Roger    515
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 2002-01-04--2009-12-30  Boström, Roger      516
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1990-09-26--1991-02-05  Boström, Roger      517
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1999-03-03--2009-12-30  Boström, Roger      518
ST TIDNINGEN (2003) 2005-05-25--2010-02-28  Boström, Roger    519
ST TIDNINGEN (2003) 2019-05-15--2019-10-02  Boström, Roger    520
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1975) 1975-01-01--1982-04-30  Bothén, Anders    Minnesruna T 1982-05-07  521
VIOLA (1895) 1894-12-22--1926-08-15  Bovin, Knut Adolf  Trädgårdsarkitekten  JuD  522
YSTADSPOSTEN (1885) 1901-10-01--1908-12-31  Brag, Johan Albert Heribert  redaktionssekreteraren    523
ÖSTGÖTATIDNINGEN (2016) 2018-03-31--  Brage, Åsa    524
DAGENS NYHETER (1864) 2008-07-01--2008-07-14  Brand, Johan    T, tf  525
ANNONSBLADET (1919) 1919-10-08--1926-08-25  Brander, Anders  Redaktör    526
BORÅSPOSTEN (1893) 1894-04-05--1903-12-31  Brander, Anders  redaktionssekreteraren    527
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1894-10-16--1903-09-06  Brander, Anders  redaktionssekreteraren  gäller titeln Boråsposten; oklart om undertiteln "halfveckoupplagan" registrerats  528
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1903-09-07--1918-05-31  Brander, Anders    titeln ändrad enl notering i JuD  529
BORÅSPOSTEN VECKOUPPLAGAN (1894) 1894-10-16--1901-12-31  Brander, Anders  Redaktionssekreteraren    530
BORÅSPOSTEN VECKOUPPLAGAN (1915) 1915-01-02--1915-12-31  Brander, Anders      531
GÖTEBORGS PLATS- OCH HYRESTIDNING (1907) 1905-05-29--1907-12-17  Brander, Anders    Ort: Borås  532
MELLERUDS TIDNING (1907) 1907-03-26--1918-11-26  Brander, Anders  redaktören    533
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-11-09--1918-07-05  Brander, Anders  redaktören    534
VESTERGÖTLAND (1893) 1893-03-23--1893-03-23  Brander, Anders  redaktionssekreterare    535
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1903-09-08--1918-11-26  Brander, Anders  redaktören    536
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1902-11-14--1918-04-30  Brander, Anders  redaktören    537
VÄSTRA DAGBLADET DALSLANDSPOSTEN (1902) 1903-02-03--1911-12-31  Brander, Anders  redaktören    538
VÄSTRA DAGBLADET GÖTEBORGSUPPLAGAN (1906) 1905-05-12--1914-12-31  Brander, Anders      539
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1903-02-03--1914-12-31  Brander, Anders  redaktören    540
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1903-02-03--1918-12-31  Brander, Anders  redaktören    541
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-11-06--1918-12-31  Brander, Anders  redaktören    542
GEFLE DAGBLAD (1895) 2011-07-01--2014-09-15  Brander, Maria    543
GEFLE DAGBLAD (1895) 1951-06-05--1968-09-01  Brandt, Erik    544
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1946-10-25--1947-12-31  Brandt, Erik Emil      545
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1978-09-18--1990-10-30  Brandt, Rolf Göran  journalist    546
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1900-04-18--1902-11-01  Brandt, Svante  accidenstryckaren    547
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1887-06-08--1888-12-27  Branting, Karl Hjalmar  litteratören    548
ARBETAREN (1922) 1999-01-08--2005-05-13  Bratt, Anna-Klara    T, (föräldraledig 2002-05-03--2004-12-31)  549
SÖDERMALMSNYTT (2001) 2009-06-13--2010-02-27  Bratt, Johan    tf, stf  550
SÖDERMALMSNYTT (2001) 2010-06-05--2010-10-30  Bratt, Johan    T, tf  551
VI I VASASTAN (1979) 2009-06-13--2010-02-27  Bratt, Johan    tf, stf  552
VI I VASASTAN (1979) 2010-06-05--2010-10-30  Bratt, Johan    T, tf  553
VÅRT KUNGSHOLMEN (1970) 2009-06-13--2010-02-27  Bratt, Johan    tf, stf  554
VÅRT KUNGSHOLMEN (1970) 2010-06-05--2010-10-30  Bratt, Johan    T, stf  555
ÖSTERMALMSNYTT (1968) 2009-06-13--2010-02-27  Bratt, Johan    tf, stf  556
ÖSTERMALMSNYTT (1968) 2010-06-05--2010-10-30  Bratt, Johan    T, stf  557
NÄSSJÖPOSTEN (1879) 1879-10-17--1880-04-15  Bratt, Johan August  handlanden    558
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1917-08-23--1937-06-27  Bratt, Valter  redaktören    559
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1897-12-07--1900-04-30  Bratt, Valter  redaktören    560
NORRLANDSPOSTENS VECKOUPPLAGA (1897) 1897-12-07--1900-04-30  Bratt, Valter  redaktören    561
DN NORD SOLLENTUNA/VÄSBY (1988) 1986-08-15--1988-10-12  Brattberg, Lisbeth    slutdatum okontrollerat  562
DN NORD SOLNA/SUNDBYBERG (1988) 1988-01-14--1988-10-12  Brattberg, Lisbeth      563
DN NORDOST TÄBY (1988) 1986-08-15--1988-10-12  Brattberg, Lisbeth    slutdatum okontrollerat  564
DN NORDVÄST JÄRFÄLLA (1988) 1988-01-14--1988-10-12  Brattberg, Lisbeth      565
DN NORDVÄST VÄLLINGBY (1988) 1986-08-15--1988-10-12  Brattberg, Lisbeth    slutdatum okontrollerat  566
DN STOCKHOLMSSPORTEN (1988) 1988-01-12--1988-10-12  Brattberg, Lisbeth      567
DN SYD FARSTA (1988) 1986-08-15--1988-10-12  Brattberg, Lisbeth    slutdatum okontrollerat  568
DN SYD HANINGE (1988) 1988-01-13--1988-10-12  Brattberg, Lisbeth      569
DN SYDOST (1988) 1986-08-15--1988-10-12  Brattberg, Lisbeth    slutdatum okontrollerat  570
DN SYDVÄST (1988) 1986-08-15--1988-10-12  Brattberg, Lisbeth    slutdatum okontrollerat  571
DN SÖDERMALM (1988) 1986-08-15--1988-10-12  Brattberg, Lisbeth    slutdatum okontrollerat  572
METRO WEEKEND (1996) 1996-10-26--1996-12-14  Braunerhielm, Robert    573
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1961-01-02--1962-03-31  Braw, Lars      574
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1966-10-01--1978-04-15  Braw, Lars      575
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1961-01-02--1964-04-30  Braw, Lars    576
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1986-01-02--2008-05-31  Bredenberg, Karl-Åke    577
LIDINGÖ TIDNING (1994) 2010-01-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    578
LOKALTIDNINGEN DANDERYD (1987) 1999-05-04--2000-10-17  Breimar, Niclas    579
LOKALTIDNINGEN JÄRFÄLLA (1994) 1999-05-04--2000-10-17  Breimar, Niclas    580
LOKALTIDNINGEN MITT I BOTKYRKA (2000) 2005-10-04--2015-12-29  Breimar, Niclas    581
LOKALTIDNINGEN MITT I BROMMA (2000) 2000-10-24--2005-09-06  Breimar, Niclas      582
LOKALTIDNINGEN MITT I BROMMA (2000) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    583
LOKALTIDNINGEN MITT I DANDERYD (2000) 2000-10-24--2015-08-25  Breimar, Niclas    584
LOKALTIDNINGEN MITT I HANINGE (2000) 2005-10-04--2015-09-01  Breimar, Niclas    585
LOKALTIDNINGEN MITT I HUDDINGE (2000) 2005-10-04--2015-08-25  Breimar, Niclas    586
LOKALTIDNINGEN MITT I JÄRFÄLLA (2000) 2000-10-24--2015-08-25  Breimar, Niclas    587
LOKALTIDNINGEN MITT I KISTA (2000) 2000-10-24--2005-08-30  Breimar, Niclas    588
LOKALTIDNINGEN MITT I KISTA (2000) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    589
LOKALTIDNINGEN MITT I KUNGSHOLMEN (2002) 2002-10-12--2006-04-11  Breimar, Niclas      590
LOKALTIDNINGEN MITT I KUNGSHOLMEN (2002) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    591
LOKALTIDNINGEN MITT I LIDINGÖ (2006) 2006-10-17--2010-01-26  Breimar, Niclas      592
LOKALTIDNINGEN MITT I LIDINGÖ TIDNING (2010) 2010-02-01--2015-08-25  Breimar, Niclas    593
LOKALTIDNINGEN MITT I SOLLENTUNA (2000) 2000-10-24--2015-08-25  Breimar, Niclas    594
LOKALTIDNINGEN MITT I SOLNA (2000) 2000-10-24--2015-08-25  Breimar, Niclas    595
LOKALTIDNINGEN MITT I SUNDBYBERG (2000) 2000-10-24--2015-09-01  Breimar, Niclas    596
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERMALM (2002) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    597
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERORT (2000) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    598
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERTÄLJE (2000) 2005-10-04--2007-08-28  Breimar, Niclas      599
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDRA ROSLAGEN (2000) 2000-10-24--2015-08-25  Breimar, Niclas    600
LOKALTIDNINGEN MITT I TENSTA RINKEBY (2004) 2004-02-03--2005-08-30  Breimar, Niclas      601
LOKALTIDNINGEN MITT I TENSTA RINKEBY (2004) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    602
LOKALTIDNINGEN MITT I TYRESÖ (2000) 2005-10-04--2015-09-01  Breimar, Niclas    603
LOKALTIDNINGEN MITT I TÄBY (2000) 2000-10-24--2015-08-25  Breimar, Niclas    604
LOKALTIDNINGEN MITT I UPPLANDS VÄSBY (2000) 2000-10-24--2015-08-25  Breimar, Niclas    605
LOKALTIDNINGEN MITT I UPPLANDS-BRO (2000) 2000-10-24--2015-08-25  Breimar, Niclas    606
LOKALTIDNINGEN MITT I VALLENTUNA (2000) 2000-10-24--2009-12-29  Breimar, Niclas    607
LOKALTIDNINGEN MITT I VALLENTUNASTEGET (2010) 2010-01-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    608
LOKALTIDNINGEN MITT I VASASTAN (2002) 2002-10-12--2006-04-11  Breimar, Niclas      609
LOKALTIDNINGEN MITT I VASASTAN (2002) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    610
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄRMDÖ (2000) 2005-10-04--2015-08-25  Breimar, Niclas    611
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄSTERORT (2000) 2000-10-24--2005-09-27  Breimar, Niclas    612
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄSTERORT (2000) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    613
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄSTERORT SPÅNGA (2004) 2004-02-03--2005-08-30  Breimar, Niclas      614
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄSTERORT SPÅNGA (2004) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    615
LOKALTIDNINGEN MITT I ÖSTERMALM (2002) 2002-03-30--2006-04-11  Breimar, Niclas    616
LOKALTIDNINGEN MITT I ÖSTERMALM (2002) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    617
LOKALTIDNINGEN NORRA JÄRVA (1987) 1999-05-04--2000-10-17  Breimar, Niclas    618
LOKALTIDNINGEN RINKEBY (2000) 2000-10-24--2004-01-27  Breimar, Niclas    619
LOKALTIDNINGEN SOLLENTUNA (1987) 1999-05-04--2000-10-17  Breimar, Niclas    620
LOKALTIDNINGEN SOLNA SST (1995) 1999-05-04--2000-10-17  Breimar, Niclas    621
LOKALTIDNINGEN SPÅNGA TENSTA (2000) 2000-10-24--2004-01-27  Breimar, Niclas    622
LOKALTIDNINGEN SUNDBYBERG SST (1995) 1999-05-04--2000-10-17  Breimar, Niclas      623
LOKALTIDNINGEN SÖDRA ROSLAGEN (1994) 1999-05-04--2000-10-17  Breimar, Niclas    624
LOKALTIDNINGEN TÄBY (1987) 1999-05-04--2000-10-17  Breimar, Niclas    625
LOKALTIDNINGEN UPPLANDS VÄSBY (1998) 1999-05-04--2000-10-17  Breimar, Niclas      626
LOKALTIDNINGEN UPPLANDS-BRO (1994) 1999-05-04--2000-10-17  Breimar, Niclas    627
LOKALTIDNINGEN VALLENTUNA (1987) 1999-05-04--2000-10-17  Breimar, Niclas    628
LOKALTIDNINGEN VÄSTERORT (1998) 1999-05-04--2000-10-17  Breimar, Niclas    629
MITT I SÖDERORT (1999) 2006-09-05--2000-10-17  Breimar, Niclas    630
LOKALTIDNINGEN MITT I NACKA (2000) 2005-10-04--2015-09-01  Breimer, Niclas    631
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1933-12-12--1934-01-07  Bremberg, Erik L:son  advokaten    632
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1937-04-21--1945-12-11  Brilioth, Börje Herman  filosofie doktorn    633
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1907-09-27--1909-12-05  Broberg, Oskar Liebert  boktryckaren  T: ansv. utg. t.o.m. 1909-12-16  634
EXPRESSEN (1944) 2002-07-02--2002-08-05  Broberg, Per-Anders    T; tf  635
EXPRESSEN (1944) 2003-07-01--2003-08-05  Broberg, Per-Anders    T Tf  636
EXPRESSEN (1944) 2004-06-22--2004-07-27  Broberg, Per-Anders    T, tf  637
EXPRESSEN (1944) 2004-12-28--2005-01-05  Broberg, Per-Anders    T; Tf  638
EXPRESSEN (1944) 2005-03-24--2005-04-05  Broberg, Per-Anders    tf  639
EXPRESSEN (1944) 2005-07-19--2005-08-09  Broberg, Per-Anders    Tf  640
EXPRESSEN (1944) 2006-07-08--2006-07-24  Broberg, Per-Anders    T; tf  641
EXPRESSEN (1944) 2006-10-28--2006-11-07  Broberg, Per-Anders    T, tf  642
EXPRESSEN (1944) 2006-12-29--2007-01-02  Broberg, Per-Anders    T, tf  643
EXPRESSEN (1944) 2007-01-13--2007-01-15  Broberg, Per-Anders    T, tf  644
EXPRESSEN (1944) 2007-01-27--2007-01-29  Broberg, Per-Anders    T, tf  645
EXPRESSEN (1944) 2007-03-30--2007-05-04  Broberg, Per-Anders    T, tf  646
EXPRESSEN (1944) 2007-09-29--2007-10-03  Broberg, Per-Anders    T, tf  647
EXPRESSEN (1944) 2007-10-27--2007-11-05  Broberg, Per-Anders    T, tf  648
EXPRESSEN (1944) 2007-12-22--2008-01-08  Broberg, Per-Anders    T, tf  649
EXPRESSEN (1944) 2008-01-27--2008-01-29  Broberg, Per-Anders    T, tf  650
EXPRESSEN (1944) 2008-03-01--2008-03-05  Broberg, Per-Anders    t, tf  651
EXPRESSEN (1944) 2008-04-26--2008-05-06  Broberg, Per-Anders    T, tf  652
EXPRESSEN (1944) 2008-06-28--2008-07-20  Broberg, Per-Anders    T, tf  653
EXPRESSEN (1944) 2008-12-20--2009-03-11  Broberg, Per-Anders    T, tf  654
EXPRESSEN (1944) 2009-06-30--2009-08-03  Broberg, Per-Anders    T, tf  655
EXPRESSEN (1944) 2011-07-19--2011-08-30  Broberg, Per-Anders    T, stf  656
EXPRESSEN (1944) 2012-07-17--2012-08-31  Broberg, Per-Anders    T, stf  657
EXPRESSEN (1944) 2013-03-30--2013-04-08  Broberg, Per-Anders    T, tf  658
EXPRESSEN (1944) 2013-12-26--2014-01-10  Broberg, Per-Anders     T, tf  659
EXPRESSEN (1944) 2014-07-17--2014-08-31  Broberg, Per-Anders    T, tf  660
GT (1995) 2002-07-02--2002-08-05  Broberg, Per-Anders  Tf  661
GT (1995) 2002-12-28--2003-01-07  Broberg, Per-Anders  Tf    662
GT (1995) 2003-07-01--2003-08-06  Broberg, Per-Anders    T, tf  663
GT (1995) 2003-12-30--2004-01-13  Broberg, Per-Anders    T, tf  664
GT (1995) 2004-06-22--2004-07-27  Broberg, Per-Anders  Tf  665
GT (1995) 2004-12-28--2005-01-03  Broberg, Per-Anders    Tf  666
GT (1995) 2005-03-24--2005-04-05  Broberg, Per-Anders    tf  667
GT (1995) 2005-07-19--2005-08-09  Broberg, Per-Anders  Tf  668
GT (1995) 2006-07-08--2006-07-26  Broberg, Per-Anders  Tf  669
GT (1995) 2006-08-19--2006-08-22  Broberg, Per-Anders  Tf  670
GT (1995) 2006-10-28--2006-11-07  Broberg, Per-Anders    671
GT (1995) 2006-12-29--2007-01-02  Broberg, Per-Anders    672
GT (1995) 2007-03-30--2007-05-04  Broberg, Per-Anders    673
GT (1995) 2007-06-16--2007-07-23  Broberg, Per-Anders  Tf  674
GT (1995) 2007-09-29--2007-10-03  Broberg, Per-Anders    675
GT (1995) 2007-10-27--2007-11-05  Broberg, Per-Anders    676
GT (1995) 2007-12-22--2008-01-08  Broberg, Per-Anders  Tf  677
GT (1995) 2008-01-27--2008-01-29  Broberg, Per-Anders  Tf  678
GT (1995) 2008-03-01--2008-03-05  Broberg, Per-Anders  Tf  679
GT (1995) 2008-04-26--2008-05-06  Broberg, Per-Anders  Tf  680
GT (1995) 2008-06-28--2008-07-22  Broberg, Per-Anders    T, tf  681
GT (1995) 2008-12-20--2009-03-11  Broberg, Per-Anders    682
GT (1995) 2009-06-30--2009-08-03  Broberg, Per-Anders    T, tf  683
GT (1995) 2010-08-20--2010-08-24  Broberg, Per-Anders    T, tf  684
GT (1995) 2011-07-19--2011-08-29  Broberg, Per-Anders    T, tf  685
GT (1995) 2012-03-24--2012-04-02  Broberg, Per-Anders    T, tf  686
GT (1995) 2012-07-17--2012-08-31  Broberg, Per-Anders    687
GT (1995) 2012-12-25--2013-01-07  Broberg, Per-Anders    T, tf  688
GT (1995) 2013-12-26--2014-01-10  Broberg, Per-Anders    T, tf  689
GT (1995) 2014-02-24--2014-03-03  Broberg, Per-Anders    T, tf  690
GT (1995) 2014-07-17--2014-08-31  Broberg, Per-Anders    T, tf  691
KVÄLLSPOSTEN (1995) 1999-06-26--1999-07-31  Broberg, Per-Anders    692
KVÄLLSPOSTEN (1995) 1999-08-02--1999-08-02  Broberg, Per-Anders    693
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2000-02-01--2000-02-09  Broberg, Per-Anders    694
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2002-07-02--2002-08-05  Broberg, Per-Anders  Tf  695
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2002-12-24--2003-01-07  Broberg, Per-Anders  Tf  696
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2003-06-30--2003-08-05  Broberg, Per-Anders    697
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2003-12-30--2004-01-13  Broberg, Per-Anders    698
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2004-06-22--2004-07-27  Broberg, Per-Anders  Tf  699
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2004-12-28--2005-01-03  Broberg, Per-Anders    Tf  700
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2005-03-24--2005-04-05  Broberg, Per-Anders  Tf  701
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2005-07-19--2005-08-09  Broberg, Per-Anders    Tf  702
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2006-07-08--2006-07-24  Broberg, Per-Anders  Tf  703
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2006-10-28--2006-11-07  Broberg, Per-Anders    704
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2006-12-29--2007-01-02  Broberg, Per-Anders    705
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2007-03-09--2007-05-04  Broberg, Per-Anders    706
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2007-06-16--2007-07-23  Broberg, Per-Anders    707
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2007-09-29--2007-10-03  Broberg, Per-Anders    708
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2007-10-27--2007-11-05  Broberg, Per-Anders    709
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2007-12-22--2008-01-08  Broberg, Per-Anders  Tf  710
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2008-01-27--2008-01-29  Broberg, Per-Anders  Tf  711
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2008-03-01--2008-03-05  Broberg, Per-Anders  Tf  712
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2008-04-26--2008-05-06  Broberg, Per-Anders  Tf  713
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2008-06-28--2008-07-20  Broberg, Per-Anders  Tf  714
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2008-12-20--2009-03-11  Broberg, Per-Anders    715
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2009-06-30--2009-08-03  Broberg, Per-Anders    T, tf  716
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2010-07-20--2010-08-23  Broberg, Per-Anders    T, tf  717
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2011-07-19--2011-08-31  Broberg, Per-Anders    T, tf  718
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2012-07-17--2013-01-08  Broberg, Per-Anders    T, tf  719
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2013-12-26--2014-01-10  Broberg, Per-Anders    T, tf  720
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2014-02-24--2014-03-10  Broberg, Per-Anders     T, tf  721
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2014-07-17--2014-10-29  Broberg, Per-Anders    T, tf  722
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1949-10-06--1961-03-31  Broberg, Roland    723
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1957-03-13--1961-06-30  Broberg, Roland    724
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1891-12-12--1925-12-05  Brodin, Karl  Skolläraren  Avled 1925-12-05  725
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1926-10-22--1940-11-01  Brodin, Richard      726
VICI (1915) 1915-04-28--1915-09-10  Brogenhardt, Karl Oskar Alexius  boktryckaren    727
UPSALA (1845) 1933-06-09--1934-12-30  Bromé, Albert, Björn, Richard  redaktören    728
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-10-30--1909-01-03  Bromé, Janrik  redaktionssekreteraren    729
TRÄVARUINDUSTRIEN (1916) 1922-10-14--1922-11-25  Bromé, Klas Janrik  redaktören    730
SVERIGES AGENTERS TIDNING (1911) 1913-02-20--1913-05-15  Brooling, Karl Victor  kontorschefen    731
TOMELILLA TIDNING (1905) 1937-01-25--1939-02-27  Broomé, Albert Björn Richard  filosofie licentiaten    732
REFORMATORN (1887) 1910-03-12--1918-10-10  Broomé, Gustav  ledamot av riksdagens andra kammare, folkskolelärare    733
SKÅNING (1895) 1895-07-23--1900-12-20  Broomé, Lars Gustaf  folkskoleläraren    734
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1937-02-01--1939-02-27  Broomé, Richard      735
YSTADS DAGBLAD (1934) 1937-02-01--1939-02-27  Broomé, Richard      736
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1880-10-09--1904-11-20  Broomé, Simon      737
MALMÖKURIREN (1925) 1925-03-19--1925-05-08  Brosell, Johan Erik  typografen    738
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1912-12-23--1914-08-03  Brost, Karl Otto Emil  handlanden    739
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1876-12-29--1915-06-28  Broström, Anders Fredrik  inspektoren  A. F. Broström död 1915-06-29  740
WERMLANDSKURIREN (1899) 1898-10-27--1901-12-27  Broström, Fredrik  tidningsmannen    741
KISA WECKOBLAD (1871) 1871-01-27--1871-12-29  Broström, L.J.W.  överjägaren    742
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1915-07-01--1915-12-30  Broström, Sophie  prokuristen    743
BLEKINGSPOSTEN (1852) 1864-05-25--1864-10-12  Browall, Edvard, Victor  boktryckerikonstförvandten    744
BLEKINGSPOSTEN (1852) 1873-03-21--1884-12-09  Browall, Edvard, Victor  boktryckerikonstförvandten  Källa: L  745
BÅSTADS TIDNING (1883) 1885-11-18--1886-12-28  Brunbäck, Carl Fritz Brynolf  boktryckerifaktorn    746
NEGOTIA (1919) 1919-04-09--1921-01-29  Brunfeldt, Emanuel Bill  handelsresanden    747
HYRESLISTAN (1927) 1931-04-04--1942-12-11  Brunius, Hakon    748
SVEA-BYRÅNS HYRES- & PLATSLISTA (1909) 1909-04-07--1911-11-11  Brunius, Svea Vilhelmina Emilia      749
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1927-05-02--1951-12-28  Brügge, Lennart Teodor  förstmästaren    750
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1931-11-12--1935-08-28  Bråland, Axel Emil  redaktören    751
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1952-07-07--1958-07-06  Bråland, Axel Emil    Uppgifterna hämtade från PRV. Enligt T 1952-09-11--- 1958-07-01.  752
HÄRJEDALEN (1944) 1944-10-20--1947-07-15  Brändström, Bror Oskar  boktryckaren    753
FOLKVILJAN (1980) 1980-09-08--1989-12-21  Brännberg, Lars Allan      754
EXTRA BODEN (2008) 2008-04-23--2009-01-28  Brännström, Micke    755
EXTRA LULEÅ (2008) 2008-04-23--2009-01-28  Brännström, Micke    756
EXTRA BODEN (2008) 2010-06-16--2010-07-07  Brännström, Sara-Lena      757
EXTRA BODEN (2008) 2012-01-25--2012-02-08  Brännström, Sara-Lena    T,tf  758
EXTRA LULEÅ (2008) 2010-06-16--2010-07-07  Brännström, Sara-Lena    T, Tf  759
EXTRA LULEÅ (2008) 2011-06-29--2011-07-20  Brännström, Sara-Lena    T, stf  760
EXTRA LULEÅ (2008) 2012-01-25--2012-02-08  Brännström, Sara-Lena    T, tf  761
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 2017-01-02--2017-02-28  Brännström, Sara-Lena    T, tf  762
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1996-04-04--1997-03-05  Brömsen, Jan von    763
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1920-10-09--1937-12-17  Bum, Sven Gustaf  apotekaren    764
FINNVEDEN ONSDAG (1992) 1992-09-11--1997-05-28  Bunnstad, Per      765
KRONOBERGAREN (1934) 1990-07-04--1990-10-31  Bunnstad, Per      766
LOKALTIDNINGEN VÄSTBO (1991) 1991-11-22--1991-12-20  Bunnstad, Per    T. Inget utgivningsbevis hos PRV.  767
LOKALTIDNINGEN ÖSTBO (1991) 1991-11-22--1991-12-20  Bunnstad, Per    T. Inget utgivningsbevis hos PRV.  768
ONSDAGSTIDNINGEN (1997) 1997-06-04--2003-10-01  Bunnstad, Per    769
VÄLLINGBY NYHETER (1954) 1955-02-02--1955-06-02  Burewall, Cay    770
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1877-08-18--1918-05-20  Burman, Agathon Wilhelm  litteratören    771
JEMTLAND (1893) 1893-12-01--1911-12-23  Burman, Agaton  redaktören    772
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 2015-11-02--2017-07-18  Burman, Eva    773
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 2017-08-08--2022-06-13  Burman, Eva    774
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 2019-03-05--2022-06-27  Burman, Eva    775
STRENGNÄS TIDNING (2001) 2015-04-01--2017-07-18  Burman, Eva    T; stf 2015-04-01--04-07  776
STRENGNÄS TIDNING (2001) 2017-08-08--2022-06-13  Burman, Eva    777
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 2019-03-06--2023-03-23  Burman, Eva    778
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1905-10-30--1915-03-12  Burman, Petrus  redaktören    779
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 2023-04-14--2023-06-28  Burman. Eva    780
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 2022-09-01--2023-04-13  Burman. Eva    781
STRENGNÄS TIDNING (2001) 2023-04-13--2023-06-28  Burman. Eva    782
NORDSVERIGE (1919) 1959-07-01--1960-08-31  Burström, Holger    783
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2012-04-28--2012-06-30  Buskas, Eva    T, tf  784
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2012-07-31--2012-08-20  Buskas, Eva    785
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2013-12-05--2014-01-07  Buskas, Eva    T, tf  786
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2014-07-10--2014-08-11  Buskas, Eva  Tf    787
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2016-03-01--2020-07-28  Buskas, Eva    788
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2020-09-09--2020-09-16  Buskas, Eva  tf ansvarig utgivare  789
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 2019-10-29--2020-09-30  Bygdén Shame, Sandra    790
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 2021-02-03--  Bygdén Shame, Sandra    791
FOLKETS TIDNING (1857) 1891-11-26--1920-11-11  Bülow, Christian Albin Waldemar  redaktören    792
ARBETET (1887) 1963-06-20--1963-11-04  Bylund, Thor    793
VECKOPOSTEN (1868) 1913-11-03--1936-11-07  Byström, Jakob Jakobsson  Redaktören    794
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1912-11-13--1920-09-30  Byström, Olof  folkskolläraren    795
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1921-07-12--1922-10-11  Byström, Olof  redaktören    796
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1979-05-03--1980-06-05  Byström, Ove      797
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2003-01-02--2003-06-14  Bäck Elisabeth    798
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1997-05-13--2001-06-09  Bäck, Elisabeth    799
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 2012-01-02--2012-09-29  Bäck, Elisabeth    800
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 2014-01-02--2014-11-29  Bäck, Elisabeth     801
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2002-08-05--2002-12-21  Bäck, Elisabeth    802
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2003-07-25--2004-01-24  Bäck, Elisabeth    803
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2004-02-18--2004-03-04  Bäck, Elisabeth    804
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2004-05-29--2004-06-19  Bäck, Elisabeth    805
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2004-07-27--2004-12-23  Bäck, Elisabeth    806
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2005-02-05--2005-04-29  Bäck, Elisabeth      807
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2005-05-12--2006-02-27  Bäck, Elisabeth      808
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2006-03-04--2006-10-26  Bäck, Elisabeth      809
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2006-11-01--2008-02-18  Bäck, Elisabeth    810
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2008-03-04--2009-04-30  Bäck, Elisabeth    811
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2009-08-01--2009-11-30  Bäck, Elisabeth    812
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1982-07-02--1983-01-16  Bäck, Ingemar      813
BOHUSLÄNINGEN (1878) 2001-12-06--2003-01-07  Bäcker, Christina    814
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2018-07-03--2018-07-10  Bäckman, Anna  Bitr. chefredaktör  T   815
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2014-06-01--2014-12-30  Bäckman, Hanna    816
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2019-01-08--2019-05-28  Bäckman, Hanna   tf  T   817
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2019-07-09--2019-07-09  Bäckman, Hanna    818
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2020-01-02--2020-06-23  Bäckman, Hanna  tf ansvarig utgivare  819
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2020-09-15--2021-06-22  Bäckman, Hanna    820
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2021-08-24--2022-06-28  Bäckman, Hanna    821
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2022-08-02--  Bäckman, Hanna    822
HVETLANDA TIDNING (1873) 1917-08-29--1925-04-05  Bäckman, Johan August  redaktören  Samma datum tog Bäckman ut utgivningsbevis för Säfsjö nyheter.  823
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1917-08-29--1925-04-05  Bäckman, Johan August  redaktören    824
NORRLANDSBLADET (1909) 1931-10-22--1953-11-05  Bäckman, Olof Fredrik Richard  redaktören    825
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1878-12-17--1886-02-12  Bäckström, Edvard  e.o. amanuensen    826
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1913-01-09--1915-11-02  Bäckström, Frans Leonard  direktören    827
KRÖNIKAN (1931) 1931-10-16--1932-04-16  Bäckström, Frans Leonard  direktören    828
LANDTBRUKSTIDNINGEN (1913) 1912-11-19--1928-11-24  Bäckström, Frans Leonard  ekonomichefen    829
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1913-01-09--1915-11-02  Bäckström, Frans Leonard  direktören    830
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1915-11-03--1944-02-29  Bäckström, Frans Leonard  direktören    831
SMÅLANDS ALLEHANDA HALVVECKOUPPLAGAN (1916) 1915-11-03--1918-03-26  Bäckström, Frans Leonard  direktören  Utgivningsbevis gällande Smålands allehanda (1880).  832
SMÅLANDS VECKOBLAD (1918) 1918-02-09--1919-03-29  Bäckström, Frans Leonard  direktören    833
VETLANDAPOSTEN (1893) 1913-08-09--1915-11-02  Bäckström, Frans Leonard  ekonomichefen    834
FÖR VARAKTIG FRED,FÖR FOLKDEMOKRATI (1950) 1950-01-06--1956-04-20  Bäckström, Knut      835
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1895-03-18--1898-10-20  Böhmer, Erik      836
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1900-07-23--1911-11-28  Böhmer, Erik Eriksson  redaktören    837
LJUSDALS NYHETER (1901) 1901-11-22--1911-11-28  Böhmer, Erik Eriksson  redaktören    838
SMÅLANDSKURIREN (1899) 1899-12-04--1900-07-05  Böhmer, Erik Eriksson      839
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1919-10-27--1920-05-06  Böhmer, Gotthard Elias Eriksson  redaktören    840
NYA JÄMTLAND (1917) 1916-10-31--1917-11-12  Böhmer, Gotthard Elias Eriksson  redaktören    841
SYDÖSTRAN (1973) 2003-11-04--2006-06-14  Börje, Anna      842
BOHUS-DALS TIDNING (1936) 1938-05-30--1940-02-29  Börjesson, Erik Waldemar  redaktören    843
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1922-03-24--1950-12-30  Börjesson, John Martin Didrik  redaktören  844

Sidan skapad Thu Dec 07 05:29:08 CET 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond