Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på Ö för titlar på   -2023-12-07
Sortering: Ansvarig utgivare

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
SÖDERMANLANDS ALLEHANDA (1885) 1885-09-21--1900-03-21  Öberg, Carl Johan Emil  litteratören    1
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1922-04-29--1923-01-01  Öberg, Erik Olof  redaktören    2
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1978-08-01--1983-08-31  Öberg, Gunnar      3
ÖSTERGYLLEN (1903) 1904-11-09--1905-06-02  Öberg, Karl Gustaf Bernhard      4
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1922-04-18--1949-06-21  Ödegård, Werner  redaktören    5
LJUSNEDALEN (1920) 1922-04-18--1922-10-03  Ödegård, Werner  redaktören    6
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1920-01-07--1922-02-06  Ödegård, Werner  redaktören    7
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1907-12-21--1909-09-12  Ödlund, Sven Wilhelm      8
BOLLNÄS TIDNING (1876) 1876-06-12--1877-01-08  Ödmann, Gabriel  redaktören  Källa: L  9
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1961-07-01--1977-05-14  Öfverbeck, Per Erik      10
NORRLANDSFOLKET (1925) 1951-11-26--1955-12-04  Öfverbeck, Per Erik      11
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1939-12-15--1941-05-29  Ögren, Frits Gottild  journalisten    12
NORDSVERIGE (1919) 2000-03-09--2007-03-29  Öhberg, Anders    13
VÄSTERBOTTNINGEN (1979) 1989-08-17--2007-03-29  Öhberg, Anders    T. Inga akter fanns hos PRV  14
NORDSVENSKA POSTEN (1903) 1903-11-12--1905-04-28  Öhman, Daniel  handlanden    15
AFTONBLADET (1830) 1956-11-01--1959-09-30  Öhman, Eric      16
MEDELPADSKURIREN (1919) 1919-04-16--1922-08-17  Öhman, Erik Oscar  fabriksarbetaren    17
NORRLANDSKURIREN (1922) 1919-04-16--1938-06-22  Öhman, Erik Oscar  fabriksarbetaren    18
BOHUSPOSTEN (1910) 1949-04-01--1951-08-05  Öhman, Ernest A.      19
DAGENS NYHETER (1864) 2007-06-26--2007-07-16  Öhman, Nils    20
DAGENS NYHETER (1864) 2007-12-22--2007-12-31  Öhman, Nils    T, tf  21
DAGENS NYHETER (1864) 2008-07-15--2008-07-21  Öhman, Nils    T, tf  22
MOTALAPOSTEN (1883) 1949-05-18--1952-01-02  Öjlert, Sven Gustav  redaktören    23
BORÅS TIDNING (1838) 1992-06-18--2006-11-23  Öjmertz, Jan    24
BORÅS TIDNING (1838) 2006-12-09--2008-06-23  Öjmertz, Jan    25
BORÅS TIDNING (1838) 2008-08-12--2010-10-01  Öjmertz, Jan    26
BORÅS TIDNING (1838) 2010-11-15--2010-11-28  Öjmertz, Jan    27
ÖSTERGÖTLANDS IDROTTSTIDNING (1921) 1921-04-13--1923-04-15  Ölander, Karl Wilhelm  redaktören    28
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1936-08-21--1941-05-08  Öman, Ivar  redaktören    29
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1881-04-06--1904-08-23  Öman, Viktor Emanuel  filosofie doktor    30
DALABYGDEN (1946) 1983-05-27--1990-01-21  Örjes, John Rolf Lennart    avled 1990-01-21  31
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1983-05-27--1990-02-05  Örjes, John Rolf Lennart    avled 1990-01-21  32
UPPLANDS NYHETER (1975) 1983-05-27--1990-01-21  Örjes, John Rolf Lennart    avled 1990-01-21  33
FALUKURIREN (1894) 1941-06-01--1951-03-27  Östberg, Ernst Axel    T 1941-06-17  34
FALUKURIREN (1894) 1951-04-19--1951-09-04  Östberg, Ernst Axel    avled 1980-02-03  35
DALADEMOKRATEN (1918) 2008-06-14--2008-08-18  Östberg, Marie    T, stf  36
DAGEN (2004) 2013-01-02--2013-01-09  Östberg, Thomas    stf  37
BRAND (1898) 1925-07-21--1929-01-29  Öster, John Ludvig Georg      38
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1903-09-18--1926-01-27  Österberg, Carl Gustaf  riksdagsmannen    39
SÖDERTÄLJEKURIREN (1918) 1917-12-21--1919-01-01  Österberg, Carl Gustaf  redaktören    40
KORRESPONDENTEN (1846) 1913-07-25--1931-05-25  Österberg, Edvin Ivar Hugo  Redaktören    41
ARBETARFRONT (1942) 1942-11-15--1943-11-15  Österberg, J.W      42
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1926-02-04--1931-11-22  Österberg, Johanna Matilda      43
SÖRMLÄNNINGEN (1920) 1920-11-09--1920-12-17  Österberg, Karl Gustaf  redaktören    44
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1931-11-23--1956-12-31  Österberg, Nils Torbjörn  journalisten    45
KORRESPONDENTEN (1846) 1881-10-05--1913-07-24  Österberg, Otto  Boktryckaren    46
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1991-03-15--1992-01-17  Österberg, Regina    47
NYBRO TIDNING (1931) 1991-03-15--1992-01-17  Österberg, Regina    48
DAGEN (2004) 2007-01-02--2007-01-31  Österberg, Thomas    Tf  49
DAGEN (2004) 2007-06-19--2007-08-10  Österberg, Thomas    T, tf  50
DAGEN (2004) 2014-03-25--2014-07-31  Österberg, Thomas    T, tf  51
DAGEN (2004) 2017-08-15--2017-09-29  Österberg, Thomas    T tf  52
DAGEN (2004) 2019-05-31--2019-05-31  Österberg, Thomas  tf ansvarig utgivare  53
DAGEN (2004) 2021-06-29--2021-07-02  Österberg, Thomas  Stf Ansvarig utgivare  54
DAGEN (2004) 2022-12-29--2022-12-31  Österberg, Thomas  Tf ansvarig utgivare    55
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1929-09-23--1958-04-16  Österdahl, Axel Petrus  redaktören    56
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1904-09-27--1915-11-28  Österdahl, Gustaf Petrus  redaktören    57
SKÖVDE NYHETER (1958) 1958-04-18--1975-06-23  Österdahl, Petrus    58
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-03-31--1932-12-15  Österling, Albert  redaktören    59
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1936-09-25--1969-12-30  Österling, Anders Johan  filosofie doktor  I tidningen fr.o.m. 1944-09-28.  60
NYA FOLKVILJAN (1906) 1909-11-27--1910-05-09  Österling, Ernst August Julius  bageriarbetaren    61
HELSINGBORGSTIDNINGEN SKÅNES ALLEHANDA (1881) 1881-10-15--1888-04-07  Österling, H  Förläggare  62
HELSINGBORGSTIDNINGEN SKÅNES ALLEHANDA (1885) 1895-10-20--1896-02-01  Österling, H    63
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-07-30--1889-03-13  Österling, Hans  redaktören    64
RONNEBY TIDNING (1876) 1876-05-04--1881-07-11  Österling, Hans  folkskoleläraren    65
HELSINGEN (1882) 1898-08-25--1913-06-01  Österlund, Charlotta Kristina  enkan    66
ÖSTGÖTACICERONEN (1912) 1912-02-27--1914-12-24  Österlund, Ernfrid Gustaf      67
UNDERRÄTTELSER FÖR RESANDE TILL NORRKÖPING (1928) 1930-05-08--1933-12-15  Österlund, Gustaf Ehrnfrid  redaktören    68
HUMORISTEN (1915) 1914-12-02--1925-10-24  Österlund, Gustaf Ernfrid  redaktören    69
NORRKÖPINGSCICERONEN (1910) 1910-10-08--1912-03-31  Österlund, Gustaf Ernfrid      70
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-09-19--1925-12-22  Österlund, Gustaf Ernfrid  redaktören    71
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 2017-04-01--  Österman, Claes    72
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-02-25--1913-06-04  Österström, Axel Ivar Emanuel  redaktören    73
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1915-02-11--1916-10-16  Österström, Axel Ivar Emanuel  redaktören    74
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1916-06-26--1944-04-10  Österström, Axel Ivar Emanuel  redaktören    75
ARBOGA TIDNING (1881) 1926-10-07--1930-04-15  Östgren, Kalle  kamreraren    76
ARBOGA TIDNING (1881) 1970-11-02--1994-12-31  Östgren, Karl      77
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1970-03-03--1994-12-31  Östgren, Karl      78
ARBOGA TIDNING (1881) 1884-12-17--1926-10-06  Östgren, Karl Victor  boktryckaren    79
DAGEN (1945) 1974-10-25--1985-11-30  Östlin, Per      80
ÖREBROKURIREN (1902) 1907-10-25--1910-10-20  Östlund, Arthur Emanuel  tryckeriföreståndaren    81
FOLKET (1906) 1976-08-07--1981-03-31  Östlund, Eric      82
REFORMATORN (1887) 1958-10-05--1963-01-20  Östlund, Harry    83
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1913-02-19--1915-07-05  Östlund, Karl Johan  boktryckaren    84
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1978-07-27--1997-09-01  Östman, Bo      85
VÄSTGÖTA KNALLEN (1927) 1927-08-23--1927-12-27  Östman, Gustaf, Friden  Typografen    86

Sidan skapad Thu Dec 07 05:28:17 CET 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond