Färdiga frågor för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

De färdiga databasfrågorna denna sida leder till är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor via NLD:s Sökformulär. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.Svenska dagstidningar 1900--2023 - pris

(ansvarig utgivare, politisk tendens, redaktör, titel, tryckeri, upplaga)

sorterade på titel (startdatum, pris)

1900 ] [ 1901 ] [ 1902 ] [ 1903 ] [ 1904 ] [ 1905 ] [ 1906 ] [ 1907 ] [ 1908 ] [ 1909 ] [ 1910 ] [ 1911 ] [ 1912 ] [ 1913 ] [ 1914 ] [ 1915 ] [ 1916 ] [ 1917 ] [ 1918 ] [ 1919 ] [ 1920 ] [ 1921 ] [ 1922 ] [ 1923 ] [ 1924 ] [ 1925 ] [ 1926 ] [ 1927 ] [ 1928 ] [ 1929 ] [ 1930 ] [ 1931 ] [ 1932 ] [ 1933 ] [ 1934 ] [ 1935 ] [ 1936 ] [ 1937 ] [ 1938 ] [ 1939 ] [ 1940 ] [ 1941 ] [ 1942 ] [ 1943 ] [ 1944 ] [ 1945 ] [ 1946 ] [ 1947 ] [ 1948 ] [ 1949 ] [ 1950 ] [ 1951 ] [ 1952 ] [ 1953 ] [ 1954 ] [ 1955 ] [ 1956 ] [ 1957 ] [ 1958 ] [ 1959 ] [ 1960 ] [ 1961 ] [ 1962 ] [ 1963 ] [ 1964 ] [ 1965 ] [ 1966 ] [ 1967 ] [ 1968 ] [ 1969 ] [ 1970 ] [ 1971 ] [ 1972 ] [ 1973 ] [ 1974 ] [ 1975 ] [ 1976 ] [ 1977 ] [ 1978 ] [ 1979 ] [ 1980 ] [ 1981 ] [ 1982 ] [ 1983 ] [ 1984 ] [ 1985 ] [ 1986 ] [ 1987 ] [ 1988 ] [ 1989 ] [ 1990 ] [ 1991 ] [ 1992 ] [ 1993 ] [ 1994 ] [ 1995 ] [ 1996 ] [ 1997 ] [ 1998 ] [ 1999 ] [ 2000 ] [ 2001 ] [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ 2015 ] [ 2016 ] [ 2017 ] [ 2018 ] [ 2019 ] [ 2020 ] [ 2021 ] [ 2022 ] [ 2023 ]

Sidan skapad Tue Sep 26 08:14:21 CEST 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond